Sitemap

 1. Home
  1. contactgegevens gemeente meerssen
  2. top 10
  3. afspraak maken
  4. gemeentewijzer A-Z
  5. Postadres
  6. Bezoekadres
  7. Links footer
  8. sociaal team
  9. afvalwijzer
  10. loket burgerzaken
  11. ondernemersloket
  12. zorg & welzijn
  13. bouwen & wonen
  14. werk & inkomen
 2. over meerssen
  1. woonkernen
   1. Woonkernen
  2. kerngegevens
   1. Kerngegevens
  3. toeristische informatie
   1. Toeristische informatie
  4. geschiedenis
   1. Geschiedenis
  5. gemeentewapen en -logo
   1. gebruik gemeentewapen en -logo
    1. Gebruik gemeentewapen en -logo
   2. Gemeentewapen en gemeentelogo
  6. Welkom bij de gemeente Meerssen
 3. projecten
  1. a2-project
   1. Project A2 - De groene loper
  2. kindcentrum meerssen
   1. nieuws over het kindcentrum
    1. Feestelijk startsein bouw Kindcentrum Meerssen
    2. Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West
    3. Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen nr 3
    4. Kindcentrum Meerssen: op zoek naar een naam voor nieuwe school
    5. Officieel startsein: ondertekening overeenkomsten realisatie Kindcentrum Meerssen
    6. Officieel startsein: ondertekening overeenkomsten realisatie Kindcentrum Meerssen
    7. Skatebaan bij basisschool op 't Hwagveld krijgt een nieuw plek
    8. Opening tijdelijke locatie basisschool Op 't Hwagveld
    9. Nieuwsbrief Kindcentrum nummer 2
    10. Stand van zaken Kindcentrum Meerssen en tijdelijke locatie Op ?t Hwagveld & peuterspeelzaal
    11. Groen licht voor de bouw Kindcentrum Meerssen
    12. Basisschoolleerlingen presenteren ideeën speelterrein nieuw Kindcentrum aan wethouder
    13. Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen druk bezocht
    14. Maatregelen veilige schoolroute tijdelijke locatie Basisschool Op 't Hwagveld
    15. Gezocht: verkeersbrigadiers
    16. Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
    17. Wedstrijd: basisschoolleerlingen ontwerpen 'Het Kindcentrum van de toekomst'
    18. Op weg naar een verkeersveilige omgeving rond het nieuwe Kindcentrum Meerssen
    19. Eerste nieuwsbrief nieuw Kindcentrum Meerssen
    20. Kindcentrum Meerssen: Samen de wijk in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving
   2. veelgestelde vragen & antwoorden
    1. Veelgestelde vragen & antwoorden
   3. Kindcentrum Meerssen
  3. project in 't riet
   1. Project In 't Riet
  4. centrumplan bunde
   1. Centrumplan Bunde
  5. centrumplan kern meerssen
   1. Centrumplan Kern Meerssen
  6. centrumplan ulestraten
   1. Centrumplan Ulestraten
  7. revitalisering meerssen-west
   1. Revitalisering Meerssen-West
  8. revitalisering rothem
   1. Revitalisering Rothem
  9. plan van aanpak 'meer ruimte voor coulance'
   1. Plan van aanpak 'Meer ruimte voor coulance'
  10. bouwproject eijckerveld ulestraten
   1. Bouwproject Eijckerveld Ulestraten
  11. bouwproject damiaanberg
   1. Bouwproject Damiaanberg
  12. bouwproject rothemermolen
   1. Bouwproject Rothemermolen
  13. rijksmonument weerterhof
   1. Rijksmonument Weerterhof
  14. geluidschermen spoorweglawaai
   1. Geluidschermen spoorweglawaai Bunde en Geulle
  15. nieuwe omgevingsvisie
   1. Nieuwe Omgevingsvisie
  16. reconstructie ambyerweg rothem
   1. Reconstructie Ambyerweg Rothem
  17. buitengoed geul & maas
   1. Buitengoed Geul & Maas
  18. rivierpark maasvallei
   1. Rivierpark Maasvallei
  19. Projecten
 4. openingstijden
  1. wij werken op afspraak
   1. Wij werken op afspraak
  2. contact
   1. Contact
  3. routebeschrijving & parkeren
   1. Routebeschrijving & parkeren
  4. Openingstijden
 5. contact
  1. openingstijden
   1. Openingstijden
  2. wij werken op afspraak
   1. Wij werken op afspraak
  3. routebeschrijving & parkeren
   1. Routebeschrijving & parkeren
  4. betalingsgegevens
   1. Betalingsgegevens
  5. Contact
 6. links
  1. Links
 7. english
  1. English
 8. bestuur & organisatie
  1. burgemeester
   1. De Burgemeester
  2. college van b&w
   1. leden college van b&w
    1. Leden college van B&W
   2. gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris / algemeen directeur
   3. openbare besluitenlijsten
    1. Openbare Besluitenlijsten College van B&W
   4. nevenfuncties
    1. Nevenfuncties Gemeentebestuur
   5. College van B&W
  3. gemeenteraad
   1. leden gemeenteraad
    1. Leden Gemeenteraad
   2. raadsinformatiesysteem
    1. Raadsinformatiesysteem RIS
   3. raadsagenda
    1. Agenda openbare raadsvergadering 17 december 2015
    2. Raadsagenda
   4. overzicht raadsvergaderingen en rav's
    1. Overzicht raadsvergaderingen en raadsadviesvergaderingen
   5. besluitvorming gemeenteraad
    1. Besluitvorming gemeenteraad
   6. antwoord b&w op raadsvragen
    1. Antwoorden b&w op raadsvragen
   7. fractievoorzitter en -secretariaten
    1. Fractievoorzitter en -secretariaten
   8. raadsadviesvergaderingen
    1. Spreekrecht tijdens raadsadviesvergadering
     1. Spreekrecht tijdens raadsadviesvergaderingen
    2. Raadsadviesvergaderingen
   9. raadsgriffier
    1. Raadsgriffier
   10. nevenfuncties
    1. Nevenfuncties Gemeentebestuur
   11. rekenkamercommissie
    1. Rekenkamercommissie
   12. De Gemeenteraad
  4. afdelingen
   1. afdeling bedrijfsvoering
    1. Afdeling Bedrijfsvoering
    2. Gemeentelijke belastingen
   2. afdeling ruimte
    1. Afdeling Ruimte
   3. afdeling samenleving
    1. Afdeling Samenleving
    2. Loket Burgerzaken
   4. sociale zaken mh
    1. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   5. Ambtelijke organisatie
  5. bestuurlijke documenten
   1. raadsinformatiesysteem
    1. Raadsinformatiesysteem RIS
   2. besluitenlijsten gemeenteraad
    1. Besluitvorming gemeenteraad
   3. openbare besluitenlijsten college
    1. Openbare Besluitenlijsten College van B&W
   4. overige bestuurlijke documenten
    1. Overige bestuurlijke documenten
   5. verslagen
    1. Verslagen
   6. Bestuurlijke documenten
  6. afspraak maken
   1. Wij werken op afspraak
  7. Bestuur en organisatie
 9. regelen & aanvragen
  1. wij werken op afspraak
   1. Wij werken op afspraak
  2. naar diensten & producten
   1. productencatalogus
  3. subsidies
   1. basissubsidie
    1. Basissubsidie vrijwilligersorganisaties
    2. Aanvragen Basissubsidie
   2. activiteitensubsidie
    1. Activiteitensubsidie
    2. Aanvragen Activiteitensubsidie
   3. evenementensubsidie
    1. Evenementensubsidie
    2. Aanvragen Evenementensubsidie
   4. afbouwregeling
    1. Aanvragen subsidie afbouwregeling
   5. aanvraagformulieren
    1. Aanvraagformulieren subsidies
   6. bezwaar & beroep
    1. Subsidies - Bezwaar & Beroep
   7. wet & regelgeving
    1. Subsidies - Wet & Regelgeving
   8. meer informatie
    1. Subsidies - Meer informatie
   9. Subsidies
  4. regelingenbank
   1. Regelingen inzien
  5. klachten & meldingen
   1. klachten gedragingen
    1. Klachten gedragingen
   2. meldingen openbare ruimte
    1. Meldingen openbare ruimte
   3. akj advies/klachtenbureau jeugdzorg
    1. Advies en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
   4. Klachten & meldingen
  6. gevonden voorwerpen
   1. Gevonden & verloren voorwerpen
   2. Overzichtlijst gevonden & verloren voorwerpen
  7. ondernemersloket
   1. Stichting Streetwise helpt winkelgebieden (weer) aantrekkelijk te maken
   2. Ondernemersloket
  8. gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentelijke belastingen
  9. loket burgerzaken
   1. Loket Burgerzaken
  10. Regelen & aanvragen
 10. nieuws & bekendmakingen
  1. actueel
   1. Lintjesregen in de gemeente Meerssen
   2. Aanbrengen grasbetontegels Bonaertsweg Bunde
   3. Aanpassen rijloper parkeerplaats OV Bunde
   4. Uitnodiging inloopavond mobiliteit rond Stella Maris College
   5. Bestuurscentrum gesloten op 27 & 28 april en 5 mei
   6. Dodenherdenking Gemeente Meerssen
   7. Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017
   8. Stichting Buurtbus Valkenburg-Margraten zoekt vrijwilliger chauffeurs
   9. Per 1 mei wijzigen route & vertrektijden Buurtbus Geulle
   10. Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 8 juni 2017
   11. Juvat Westendorp laat jeugd Heuvelland swingen: Aftrap Jongeren op Gezond Gewicht Heuvelland daverend succes
   12. Van snelfietsroute naar: Verbetering fietsveiligheid Vliegveldweg en rotondes
   13. Zwembad Meerssen kan open
   14. Meerssen en Maastricht werken intensiever samen op het gebied van toezicht en handhaving
   15. Marly Heusschen vervangt raadslid Agnes Jonkhout
   16. Asfalt- en bodemonderzoeken op diverse plekken in de gemeente
   17. Heeft u recht op teruggave van inkomstenbelasting?
   18. Vrijwilligersprijs!
   19. Uitnodiging Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen zaterdag 10 juni 2017
   20. Gemeenteraad stelt onderzoeksopdracht vast voor onderzoek toekomst gemeente Meerssen
   21. Inzameling oudpapier Meerssen-Centrum
   22. Juvat Westendorp geeft aftrap Jongeren op Gezond Gewicht Heuvelland
   23. Bestuurscentrum gesloten op 27 en 28 april
   24. Deze week: afsluiting spoorwegovergang Stationstraat Meerssen
   25. Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017
   26. Vacature Medewerker Grondzaken (m/v) (0,5 fte)
   27. Nieuwe buurtbus in gebruik genomen
   28. Meld u aan: ondersteuning voor nieuwe initiatieven in agrarische en leisure sector
   29. Met korting zwemmen bij de Polfermolen
   30. SMHO zoekt vrijwilligers!
   31. Koopovereenkomst Proosdijschuur Meerssen ondertekend
   32. Fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg
   33. Verkeersmaatregelen Amstel Gold Race
   34. Afsluiting spoorwegovergang Stationstraat Meerssen
   35. Afvalinzameling Pasen
   36. In verband met Goede Vrijdag & Paasmaandag: Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017
   37. Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017
   38. Agenda raadsvergadering 20 april 2017
   39. U kunt weer startersleningen aanvragen
   40. Dodenherdenking Gemeente Meerssen
   41. Ontvangst Decorandussen op Koningsdag
   42. Amstel Gold Race
   43. Thema-avond: Armoedebeleid, hier en elders
   44. Plantactie gemeente Meerssen
   45. Theatershow 'Omgaan Met Geld' in de Week van het Geld
   46. Uniek: bloeiende Mimosa in Meerssen
   47. Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017
   48. Vanaf 9 april - Nieuwe rijroutes voor lokaal verkeer bij A2-tunnel
   49. Aanpak drugspanden: weer een pand gesloten
   50. Werkzaamheden Enexis bij Meerssenhoven
   51. Geschiedenisboek Meerssen 'In de armen van Maas, Geul en Watervalderbeek'
   52. Themamiddag Vluchtelingen Stella Maris College
   53. Agenda's raadsadviesvergaderingen 5 & 6 april 2017
   54. Emma Safety Footwear centraliseert schoenproductie op bedrijfsterrein Dentgenbach in Kerkrade
   55. Het eervol ontslag van de griffier Jack Willems
   56. Geslaagde opruimactie zwerfvuil - Scholieren & vrijwilligers bedankt!
   57. Van 1 tot 8 april: Autismeweek 2017
   58. Vooraankondiging raadsvergadering 20 april 2017
   59. Uitnodiging Themamiddag Praktische hulp & hulpmiddelen in Ulestraten
   60. Vacature Griffiemedewerker (m/v)
   61. Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017
   62. Toespraak nieuwjaarsreceptie
   63. Rectificatie krantenbericht Weerterhof
   64. Aankondiging Maas Trek 2017
   65. Controles hondenbelasting
   66. Ondersteuning gemeente voor nieuwe initiatieven in de agrarische en leisure sector
   67. Benoeming nieuwe raadsgriffier Yarka Dreessen
   68. Onderhoudswerkzaamheden website
   69. Nieuwe raadslid Andreas Pohle
   70. Viering Boomfeestdag 2017
   71. Overzichtstentoonstelling beelden-schilderijen-sieraden Willy Vossen in Erfgoedhuis
   72. Themabijeenkomst Steunpunt Mantelzorg: Als je houdt van iemand die psychisch ziek is
   73. Themabijeenkomst Steunpunt Mantelzorg: Diagnose ziekte van Parkinson
   74. Ivm Goede Vrijdag & Pasen: bestuurscentrum gesloten op 14 en 17 april
   75. Ondertekening Landschapsmanifest Meerssen
   76. Feestelijk startsein bouw nieuw Kindcentrum Meerssen
   77. Gemeenschapshuis De Stip: 25 jaar midden in de Meerssense gemeenschap
   78. Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017
   79. Lezing over de joodse gemeenschap in Meerssen
   80. Boeiende training 'Dementie & Communicatie' voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers Maastricht-Heuvelland
   81. Stichting Streetwise helpt winkelgebieden (weer) aantrekkelijk te maken
   82. Ondertekening Landschapsmanifest Meerssen
   83. Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017
   84. Concept-meerjarenprogrammma Prorail geluidsanering spoor
   85. Agenda raadsvergadering donderdag 23 maart 2017
   86. Laat je verrassen en kom ook naar de vrijwilligersdag SAMEN-DOEN!
   87. Geslaagde vrijwilligersactie NLDoet 2017
   88. Informatiebijeenkomst Stella Maris College
   89. Trajectcontrole in Koning Willem Alexandertunnel van start
   90. Feestelijk startsein bouw Kindcentrum Meerssen
   91. Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017
   92. Heeft u al eens overwogen pleegouders te worden?
   93. Wethouder Berry van Rijswijk geeft aftrap voor UNICEF Kid Power in Meerssen
   94. Vraag tijdig activiteitensubsidie aan!
   95. Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel 14-17 maart
   96. Veel extra verkeer verwacht op Maastricht Aachen Airport tijdens Tefaf 2017
   97. Stella Maris College houdt eigen Jongerenverkiezingen
   98. De Week van het geld
   99. Oproep burgerinitiatief Behoud Zwembad Meerssen
   100. College van B&W steekt de handen uit de mouwen bij vrijwilligersactie NLDoet
   101. Woensdag 15 maart 2017 - Tweede Kamerverkiezingen
   102. Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West
   103. Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017
   104. Spoorwegovergang Limmelderweg 8 maart definitief dicht voor wegverkeer
   105. Vergunningparkeren in de Vauwerhof
   106. Derde Cultuurcafé op 31 maart 2017
   107. Maatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten
   108. Marsna Erepenning voor de gebroeders John & Sander Hoedemakers uit Ulestraten
   109. Mantelzorgers goed geïnformeerd: Ergotherapie
   110. Creatieve PowerSpot voor jonge mantelzorgers: Wat zit er in die koffertjes? Ga je mee op avontuur?
   111. Ambassadeurs 'NIX 18: Wij hebben ook lol zonder alcohol'
   112. Geslaagd prinsentreffen in het bestuurscentrum
   113. Gemeente Meerssen voldoet aan taakstelling huisvesting statushouders
   114. Agenda raadsadviesvergadering 9 maart 2017
   115. Aanpak drugspanden: weer een pand gesloten
   116. BSGW: laatste week van februari ontvangt u belastingaanslag
   117. Lezing 'Schoonheidsidealen bij de Romeinen'
   118. Sleuteloverdrachten gemeente Meerssen
   119. Onderhoud & herinrichting weg Brommelen, Pasweg en Oostbroek, aanleggen nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
   120. Afvalinzameling carnaval
   121. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   122. Carnaval in Meerssen: we maken er samen een mooi feest van!
   123. Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017
   124. Buurtbus Geulle met carnaval
   125. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken nr 4
   126. Geluidsfragmenten raadsvergaderingen nu op de website
   127. Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen nr 3
   128. Dinsdag 28 maart: Benefits Zorgbeurs
   129. NIX18 Carnaval - Geen 18? Wij hebben ook lol zonder alcohol!
   130. Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017
   131. Politie nodig? Waneer belt u 112 en wanneer 0900-8844?
   132. Woonoverlast: als de buren je vijand worden
   133. Omleiding Buurtbus Geulle
   134. Lezing Schoonheidsidealen bij de Romeinen
   135. Sleuteloverdrachten 2017
   136. Blauw Sjuut meert weer aan in de gemeente Meerssen
   137. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   138. Meedenkbijeenkomst verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg
   139. BsGW: In de laatste week van februari ontvangt u de belastingaanslag
   140. Kappen populieren Brommelen
   141. Gereedschapskisten voor de klusteams van Ut Zaelke & de Ketel
   142. Voorankondiging raadsvergadering 23 maart 2017
   143. Meedenkbijeenkomst verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg
   144. Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   145. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   146. Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017
   147. Bouwbord nieuwe gymzaal Ulestraten onthuld
   148. Aanpak drugspanden: weer een pand gesloten
   149. Uitreiking scheurblok plattegrond Meerssen
   150. Happy Drinks The Battle 2017 - Bedenk jij de nieuwe smaakexplosie in de horeca?
   151. Lezing over de Meerssense School: 'Een oorlog, een vluchteling en een molen aan de Geul'
   152. Onderhoudswerkzaamheden website
   153. Populieren kappen Westbroek Geulle
   154. Vacature medewerker Planning & Control
   155. Populieren kappen Westbroek Geulle
   156. Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017
   157. Geef aan de Jantje Beton?collectant!
   158. Nieuw VVV Servicepunt Meerssen officieel geopend
   159. Limburgs Kampioenschap Turnen opnieuw in Meerssen
   160. Vraag vóór 1 april het Mantelzorgcompliment aan!
   161. Aftrap JOGG Meerssen geslaagd
   162. Aftreden raadslid Laura Scheepers
   163. Reizen met minderjarige kinderen en afgifte nooddocumenten
   164. Géén papieren gemeentegids meer
   165. Wethouder Berry van Rijswijk leest voor tijdens Voorleesontbijt
   166. Exploitant gezocht voor openluchtzwembad Meerssen
   167. Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017
   168. Agenda raadsvergadering 2 februari 2017
   169. Overlijden oud-raadslid Ab Smit
   170. Oprichtingsvergadering Buurtbus Gäöl
   171. Kindcentrum Meerssen: op zoek naar een naam voor nieuwe school
   172. Gewijzigde inzichten verkeersmaatregelen Burgemeester Visschersstraat Ulestraten
   173. Thema CJG: Voeding & Beweging
   174. Op zoek naar een uitdaging?
   175. Doet u mee aan Dubbel Duurzaam?
   176. Exploitant gezocht voor Openluchtzwembad Meerssen
   177. De toekomst van de gemeente Meerssen - Gemeentebestuur kiest voor een onafhankelijk onderzoek
   178. Militaire oefening
   179. Zienswijze gemeentebestuur Ontwerp Luchthavenbesluit MAA: zorgen over woon- en leefklimaat in onze gemeente
   180. Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017
   181. Subsidieronde Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking (MOS) 2017
   182. Cultureel Café Meerssen op 27 januari 2017
   183. Expositie Beeldende Kunstenaars Bunde
   184. Themabijeenkomst 'Samen (brand)veilig'
   185. Aanpak drugspanden: weer twee panden gesloten!
   186. Laatste papieren Gemeentegids
   187. Agenda raadsadviesvergadering 18 januari 2017
   188. Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel A2 Maastricht op 18 & 19 januari 2017
   189. Startsein nieuwbouwwerkzaamheden unilocatie Stella Maris College
   190. Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017
   191. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   192. Buurtbus Geulle 797 start op maandag 9 januari 2017
   193. Lezing Kleuren en Geuren bij de Romeinen op 24 januari in het KCC
   194. Verkeersmaatregelen sloop pand Pletsstraat 44
   195. Toespraak nieuwjaarsreceptie
   196. Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017
   197. Onderhoudswerkzaamheden website
   198. Vooraankondiging: raadsvergadering 2 februari 2017
   199. Extra raadsvergadering 12 januari 2017
   200. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2017
   201. De heren Jan Billekens en Jacques Geraets uit Bunde ontvangen Koninklijke Onderscheiding
   202. Maatregelen Burgemeester Visschersstraat
   203. Gemeenten Meerssen en Maastricht gaan intensiever samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving
   204. Afsluiting Limmelderweg uitgesteld
   205. Nieuw geschiedenisboek van Meerssen gaat er komen!
   206. Vindt u het leuk om regelmatig een praatje te maken aan de telefoon?
   207. Kwetsbare ouderen risicogroep voor financieel misbruik
   208. Afvalinzameling Kerstmis
   209. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
   210. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   211. Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016
   212. Koninklijke Onderscheiding voor Wim Dupont uit Bunde
   213. Extra raadsvergadering 12 januari 2016
   214. NIX18 - Gezellig, de feestdagen: uitgaan, lekker eten! Maar...kan ik mijn puber mee laten proosten?
   215. Samen naar een veilige en gezellige jaarwisseling
   216. Officieel startsein: ondertekening overeenkomsten realisatie Kindcentrum Meerssen
   217. Uitbreiding parkeervoorziening De Nachtegaal (Meerssenerbroek)
   218. Stand van zaken verkenning verdergaande samenwerking gemeenten
   219. Een kruiwagen vol voor de Voedselbank
   220. Gezocht: nieuwe commissieleden Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften
   221. Met korting zwemmen bij Polfermolen: overhandiging eerste zwemabonnement
   222. Officieel startsein: ondertekening overeenkomsten realisatie Kindcentrum Meerssen
   223. Verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg Bunde
   224. De Afvalwijzer 2017 komt er aan!
   225. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen
   226. Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   227. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   228. Laatste reminder: Vraag vóór 21 december uw nieuwe parkeervergunning aan!
   229. Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016
   230. Basisschool Ondersteboven naar de finale van het KVL
   231. 'Zweit Veur Leid' door het Buitengoed!
   232. Stand van zaken verkenning naar verdergaande samenwerking gemeenten
   233. Voedselbankactie: L1 Voedseltruck komt donderdag 15 december ook naar Meerssen
   234. Wijzigingen openbaar vervoer gemeente Meerssen
   235. Presentatie nieuw boek over Amsterdamse School-architect Joan van der Meij
   236. Wat zijn uw goede voornemens voor 2017?
   237. Opleiding Dubbel Duurzaam Coaches in volle gang
   238. Agenda raadsvergadering donderdag 15 december
   239. Skatebaan bij basisschool op 't Hwagveld krijgt een nieuw plek
   240. Kerstkoopzondagen 11 en 18 december
   241. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen
   242. Heeft u het mantelzorgcompliment al aangevraagd?
   243. Nieuwe Gemeentegids Meerssen 2016-2018
   244. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   245. Asfaltonderzoeken Brommelen
   246. De Afvalwijzer 2017 komt eraan
   247. Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016
   248. Vraag vóór 21 december uw nieuwe parkeervergunning aan!
   249. Kennisgeving Ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht
   250. Mogelijk datalek met gegevens van enkele Limburgse gemeenten
   251. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
   252. De A2-tunnel is open: nieuwe verkeerssituatie
   253. Roeister Maaike Head & Wielerploeg Boels Dolmans genomineerd voor Sportprijs Limburg 2016
   254. Afsluiting Limmelderweg en spoorwegovergang
   255. Wij stellen aan u voor... Uw buurtnetwerken!
   256. Presentatie jaarboek 2016 Stichting Historische en Heemkundige Studies in & rond het Geuldal
   257. 1e Cultureel Café Meerssen
   258. Stichting Veul Diech Good ontvangst 1250 euro van Oranje Fonds
   259. U kunt nog tot kerstmis intekenen voor nieuwe geschiedenisboek Meerssen
   260. Prioriteitenonderzoek Vergunningen, Toezicht en Handhaving
   261. Dit jaar nog een nieuw id-bewijs nodig? Vraag dit vóór 15 december aan!
   262. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   263. Heeft u het Mantelzorgcompliment al aangevraagd?
   264. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   265. Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016
   266. Lezing 'Langs een Romeinse snelweg!'
   267. Onderhoudswerkzaamheden aan de website
   268. Onderhoudswerkzaamheden fietspad Raar
   269. Door slecht weer: werkzaamheden aan fietspaden rotonde Op de Beukel duren langer
   270. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   271. CJG034 organiseert themabijeenkomst ?Mediawijsheid?
   272. Voordelige zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen
   273. Raadsadviesvergaderingen 30 november & 1 december
   274. Onderhoudswerkzaamheden Moorveldsberg
   275. Vanaf 1 januari 2017: met korting zwemmen bij de Polfermolen
   276. Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan!
   277. Met ingang van 11 december 2016: Regiotaxi Limburg wordt Omnibuzz
   278. Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016
   279. Vraag nu het mantelzorgcompliment 2016 aan
   280. Vacature beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden/rechtspositie (m/v)
   281. Opening Koning Willem-Alexandertunnel Maastricht
   282. 85 jaar Stichting het Limburgs Landschap: Riviernatuur en Maasplas
   283. L1 organiseert 3e editie 'Samen voor de voedselbank'
   284. Gemeente Meerssen koploper met 'energiehelden'
   285. Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan!
   286. Onderhoudswerkzaamheden Moorveldsberg Geulle
   287. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   288. Aanpassing parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal
   289. Vraag het Mantelzorgcompliment 2016 aan
   290. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen
   291. Burgemeester helpt een handje met brigadieren
   292. Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016
   293. Begrotingspagina's Weekblad de Geulbode
   294. Vanaf 1 januari: met korting zwemmen bij de Polfermolen
   295. Parkeren in Meerssen-centrum: hoe is het geregeld?
   296. Openstelling A2-tunnel in nacht 15/16 december 2016
   297. Intochten Sinterklaas
   298. Maatregelen tegen vogelgriep van kracht
   299. Nieuw asfalt voor A79 op- en afrit Bunde
   300. Ivm feestdagen: bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   301. Ontbijten met de burgemeester
   302. Gezocht: Energie- en zorgcoaches voor project Dubbel Duurzaam
   303. Ook Prins Carnaval weet van Nix
   304. Vooraankondiging raadsvergadering 15 december 2016
   305. Aanpassing parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal
   306. Heeft u de GGD-vragenlijst 'Gezondheidsmonitor' al ingevuld?
   307. Heeft u de aflevering van Gemeente Meerssen TV over de Romeinse expositie gemist?
   308. Nieuwe openbare LED-verlichting in de gemeente Meerssen
   309. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   310. Onderhoudswerkzaamheden wegen (o.a. Geulstraat Bunde)
   311. Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan!
   312. Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016
   313. Zuid-Limburg doet mee aan groot onderzoek over jongeren & seks
   314. Ook uw stem telt in de Fotowedstrijd 'Groen Erfgoed'
   315. Opening tijdelijke locatie basisschool Op 't Hwagveld
   316. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken, nummer 3
   317. Gemeentebegroting 2017 vastgesteld
   318. Uitzending Gemeente Meerssen TV op Meer Vandaag: Romeinse expositie in het Erfgoedhuis
   319. Nieuwsbrief Kindcentrum nummer 2
   320. Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan!
   321. Leerlingen basisscholen Op 't Hwagveld en De Lindegaerd ontbijten met burgemeester tijdens Nationaal Schoolontbijt
   322. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   323. Buurtbusproject Valkenburg/Margraten zoekt vrijwillige chauffeurs (M/V)
   324. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   325. Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016
   326. Raadpleeg informatie luchthavenbesluit nu op een speciale website
   327. Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum
   328. Deze week: de Week van de Pleegzorg
   329. 7-13 november 2016: Week van Respect
   330. Maandthema CJG043: Grip op Geld
   331. BsGW verhuist - Klantcontactcentrum 1 november gesloten
   332. Wij werken altijd op afspraak!
   333. Eerste wedstrijd voor G-team Meerssen
   334. Onderhoudswerkzaamheden website
   335. Marathon Meerssen komend jaar op 8 oktober 2017
   336. Agenda Begrotingsvergadering 3 november 2016
   337. Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum
   338. Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan
   339. De nacht van de nacht & openbare verlichting
   340. Dinsdag 1 november - aangifte geboorte en overlijden niet mogelijk
   341. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   342. Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016
   343. Slingerberg in Geulle weer open voor verkeer
   344. Als ondernemer op zoek naar financiële hulp?
   345. Begrotingsvergadering 3 november 2016
   346. Steunpunt Mantelzorgers zoekt netwerkbouwers
   347. Patrick van der Broeck nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg
   348. 100ste fiets voor de Ruggesteun
   349. Stand van zaken Kindcentrum Meerssen en tijdelijke locatie Op ?t Hwagveld & peuterspeelzaal
   350. Gezocht: Vrijwilligers Tunnelweekend A2 Maastricht
   351. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   352. Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016
   353. Voorkom diefstal en inbraak in auto's
   354. Yad Vashem van Elisabeth de Grebber krijgt ereplaats in Synagoge Meerssen
   355. Bouw nieuwe gymzaal Ulestraten
   356. Jaarvergadering MOS 2016
   357. Ondernemersontbijt Sociaal Domein
   358. Parkeren in Meerssen-centrum: wat zijn de regels?
   359. Lezing Villa Herkenberg 'Een Romeinse schat voor het oprapen?'
   360. GrensparkLimburg genomineerd voor titel Mooiste natuurgebied van Nederland
   361. Stand van zaken tijdelijke afsluiting Slingerberg Geulle
   362. Raadsadviesvergadering 19 oktober 2016
   363. Laatste kans! Teken in voor het nieuwe geschiedenisboek van Meerssen!
   364. Vooraankondiging begrotingsvergadering 3 november 2016
   365. Dag van de Mantelzorg 2016: aandacht & waardering voor mantelzorgers
   366. Oudercursussen 'Ouders laat je niks wijsmaken' ... over puberteit, alcohol, drugs & gamen
   367. Onderhoud asfalt kruising Vliegenstraat - Kastanjelaan - Spoorstraat Bunde
   368. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   369. Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016
   370. Yad Vashem van Elisabeth de Grebber krijgt ereplaats in Synagoge Meerssen
   371. Stichting Veul Diech Good
   372. Bij het PMD-afval mag alléén: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons
   373. Gemeente Meerssen realiseert openbare laadpalen voor elektrische auto's
   374. WOZ-waarde woningen openbaar
   375. Damoclesbeleid - opnieuw drugspand gesloten
   376. Gemeentebegroting 2017: koers vasthouden
   377. Gemeente Meerssen hijst vandaag de regenboogvlag
   378. Informatie over gebruik rubbergranulaat op kunstgrasvelden
   379. Maandthema CJG: Contact
   380. Bestemmingsplan Sint Agnesplein ? Pletsstraat vastgesteld
   381. Vervolg raadsvergadering op donderdag 13 oktober 2016
   382. Groen licht voor de bouw Kindcentrum Meerssen
   383. Nieuwe subsidiebeleid gemeente Meerssen vastgesteld
   384. De Week van de Veiligheid: Weekmarkt in teken van veiligheid
   385. Themabijeenkomst voor mantelzorgers: Ergotherapie, zorg op maat
   386. Gunning doelgroepenvervoer: van Regiotaxi naar Omnibuzz
   387. Onderhoud asfalt kruising Vliegenstraat - Kastanjelaan - Spoorstraat Bunde
   388. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en kruising Humcoverstraat-Op de Beukel
   389. Bladruimen & Bladkorven
   390. Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016
   391. Leer dorpsgenoten kennen tijdens de Dag van de Dialoog op 9 november
   392. Duurzaam Meerssen Dag: elektrisch en super luxe, wie wil er testrijden?
   393. Basisschoolleerlingen presenteren ideeën speelterrein nieuw Kindcentrum aan wethouder
   394. Cliëntenraad Participatie Maastricht Heuvelland zoekt voorzitter
   395. Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen druk bezocht
   396. Agenda raadsvergadering 6 oktober 2016
   397. Week van de veiligheid: weekmarkt in het teken van veiligheid
   398. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Meld het bij de gemeente
   399. Benefits Servicepas gemeente Meerssen
   400. Proef verbeteren toegankelijkheid Hof van Oranje
   401. Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016
   402. Vacature beleidsmedewerker Sociaal Team
   403. Maatregelen veilige schoolroute tijdelijke locatie Basisschool Op 't Hwagveld
   404. Gezocht: verkeersbrigadiers
   405. Onderhoudswerkzaamheden website
   406. Tanja Janssen van Karate Do Pora Meerssen behaalt 3e plek WK Karate
   407. Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
   408. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Meld het bij de gemeente
   409. Week van de Veiligheid: Weekmarkt Meerssen in teken van Veiligheid
   410. Duurzaam Meerssen Dag: elektrisch en super luxe, wie wil er testrijden?
   411. Week van de Veiligheid: speciale avondzitting Rechtbank voor ondernemers
   412. Bij het PMD-afval mag alléén: plastic verpakkingen, metaal (blik) en drankenkartons
   413. BeneFits Servicepas Gemeente Meerssen
   414. Brand loods Kruisberg Meerssen (update)
   415. Meerssen in Dialoog - Leer collega-voorzitters kennen!
   416. Tweede Kamerverkiezingen: Aanmelden voor stemmen in het buitenland nu mogelijk
   417. Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016
   418. Nieuwe brochure Armoedebeleid 'Heeft u weinig inkomen? Gemeente Meerssen helpt!'
   419. Groot badhuis ontdekt bij luxe Romeinse villa in Meerssen
   420. Week van de Opvoeding van 3-9 oktober 2016
   421. Tijdelijke afsluiting Slingerberg Geulle
   422. Koninklijke Onderscheiding voor Armand Nijsten uit Bunde
   423. Uitgebreid GGD-onderzoek naar gezondheid Zuid-Limburgers
   424. Interesse om vrijwilliger bij de brandweer te worden? Neem een kijkje op de Bundermijtfeesten!
   425. Kick-off project Drink Water op basisschool Op 't Hwagveld
   426. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!
   427. Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
   428. Asfalteringswerkzaamheden op diverse plekken
   429. Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016
   430. Agenda's raadsadviesvergaderingen 21 en 22 september
   431. Limburgse Babsendag in Meerssen en Valkenburg
   432. Vooraankondiging raadsvergadering 6 oktober 2016
   433. Marly Heusschen vervangt tijdelijk raadslid Agnes Jonkhout
   434. Meerssen in dialoog: Leer dorpsgenoten kennen op 9 november
   435. Huldiging olympisch kampioene Maaike Head tijdens Marathon Meerssen
   436. Duurzaam Meerssen Dag op 8 oktober 2016
   437. Gezocht: vrijwillige coaches voor zorgvrijwilligers
   438. Het is zover: vandaag start de Actieweek 'NIX zonder ID'
   439. Nieuwe website CJG online!
   440. Heeft u al ingetekend voor het nieuwe geschiedenisboek van Meerssen?
   441. Aanpak drugspanden: weer een pand gesloten
   442. Beleef de Open Monumentendagen te voet of per fiets
   443. Verkeersmaatregelen Marathon Meerssen
   444. Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016
   445. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   446. Meerssen en Valkenburg organiseren Limburgse Babsendag
   447. Kom zondag naar Marathon Meerssen
   448. Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!
   449. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   450. Verbreding trottoir Lindenlaan Bunde
   451. Startersleningen Gemeente Meerssen
   452. Beleef de monumentendagen 10 en 11 september te voet of per fiets
   453. Agenda raadsvergadering 8 september 2016
   454. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   455. Huldiging Maaike Head: oproep aan sportvereniging in de gemeente Meerssen
   456. Expositie 'Het Romeins verleden in geuren en kleuren'
   457. Verkeersmaatregelen Marathon Meerssen zondag 11 september
   458. SMHO schenkt couveuses aan ziekenhuis in Bulgarije
   459. 8 t/m 14 september: Actieweek NIX Zonder ID!
   460. Eerste Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland
   461. Ivm Boels Rental Ladies Tour: tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat
   462. Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016
   463. Vooraankondiging raadsadviesvergaderingen 21 en 22 september
   464. Marathon Meerssen is er klaar voor!
   465. Onderhoudswerkzaamheden website
   466. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   467. Huldiging Maaike Head tijdens Marathon Meerssen op zondag 11 september
   468. Kindervakantiewerk Bunde, Geulle, Meerssen en Ulestraten in het zonnetje
   469. Verbreding trottoir Lindenlaan Bunde
   470. Pelikaan zorgt voor deining in Grensmaas
   471. Meldingen openbare ruimte ook via uw smartphone
   472. Tweede nieuwsbrief Respectvol Samenwerken - jeugd & buurt
   473. Verslag informatiebijeenkomst 22 augustus 2016 - presentatie varianten snelfietsroute
   474. Meerssen en Valkenburg organiseren Limburgse Babsendag
   475. Aanleg recreatief fietspad Voulwames - Geulle aan de Maas
   476. Gemeentepagina week 34 - 24 augustus 2016
   477. Nationaal hitteplan actief
   478. Op zoek naar een baan? Op zoek naar een medewerker?
   479. Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!
   480. Openbare raadsadviesvergaderingen op woensdag 24 en donderdag 25 augustus 2016
   481. Gemeentepagina week 33 - 17 augustus 2016
   482. Gemeentepagina week 32 - 10 augustus 2016
   483. Activiteiten ontmoetingspunt De Ketel in Meerssen
   484. Trots op Maaike Head uit Meerssen
   485. Maaike Head uit Bunde roeit naar Olympisch Goud
   486. Handig boekje over geld
   487. Roeister Maaike Head uit Bunde naar finale Olympische Spelen
   488. Verslag voorgestelde (tijdelijke) verkeersmaatregel Burg. Visschersstraat
   489. Nieuws over de Marathon Meerssen
   490. Presentatie over Landgoed Vliek in Erfgoedhuis Meerssen
   491. Bunde Nu Samen ook open in de zomerperiode
   492. Eerste Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland
   493. Betalen zonder pincode bij parkeerautomaten
   494. Nieuwsbrief
   495. Doe mee: enquête hondenoverlast
   496. Informatieavond varianten snelfietsroute Meerssen en Beek
   497. Activiteiten Ontmoetingspunt De Ketel
   498. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   499. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   500. Tijdelijke afsluiting Westelijke Kanaalweg ivm werkzaamheden
   501. Ontdek Buitengoed Geul & Maas: bezoek de monumentendagen te voet, per fiets of trein
   502. U kunt ook via e-mail intekenen voor het nieuwe geschiedenisboek
   503. Ontdek Romeins Meerssen in het Erfgoedhuis
   504. Presentatie & verslag informatiebijeenkomst herbestemming Weerterhof
   505. Kindervakantiewerk in het zonnetje
   506. U kunt ook via e-mail intekenen voor nieuwe geschiedenisboek Meerssen
   507. Ontdek Buitengoed Geul & Maas! Bezoek de monumentendagen te voet, per fiets of met de trein
   508. IRONMAN doet ook gemeente Meerssen aan
   509. Vooraankondiging: expositie Romeinen, Villa Onderste Herkenberg en de Via Belgica
   510. Tijdelijke afsluiting Westelijke kanaalweg (verlengde Saintweg) ivm werkzaamheden
   511. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   512. Het Nationaal Hitteplan is actief
   513. Teken in voor het nieuwe geschiedenisboek van Meerssen
   514. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   515. Nieuwe openbare verlichting
   516. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaanheden en gedeeltelijke herinrichting Essendijk
   517. Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016
   518. Meldpunt Reclame Buitengebied Zuid-Limburg
   519. Startsein Jeugdcultuurfonds in de gemeente Meerssen
   520. Wedstrijd: basisschoolleerlingen ontwerpen 'Het Kindcentrum van de toekomst'
   521. Op weg naar een verkeersveilige omgeving rond het nieuwe Kindcentrum Meerssen
   522. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden en gedeeltelijke herinrichting Essendijk
   523. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en kruispunt Humcoverstraat
   524. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   525. Snoei- en verfwerkzaamheden Dennenberg & Kloosterweg
   526. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
   527. Teken nu in voor het nieuwe geschiedenisboek van Meerssen
   528. Extra raadsvergadering woensdag 3 augustus 2016
   529. Start aanbesteding Doelgroepenvervoer Limburg
   530. Vooraankondiging raadsvergadering 8 september 2016
   531. Eerste uitgave van de Nieuwbrief Respectvol Samenwerken
   532. Onderzoek klanttevredenheid Wmo
   533. Eerste nieuwsbrief nieuw Kindcentrum Meerssen
   534. Teken nu in voor nieuwe boek over geschiedenis van Meerssen
   535. Presentatie & verslag informatiebijeenkomst Pletsstraat-Sint Agnesplein
   536. Heuvellandgemeenten in actie tegen overgewicht
   537. Onderhoudswerkzaamheden aan diverse wegen
   538. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   539. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en Kruising Humcoverstraat - Op de Beukel
   540. Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016
   541. Zesde editie Themu Klimomloop Ulestraten
   542. Buurtvereniging 't Pleintsje viert 40-jarig jubileum met een eigen vlag
   543. Kick-off Jeugdcultuurfonds Limburg in Meerssen
   544. Restauratie Rijksmonument Hoeve Klinkenberg in Rothem kan van start gaan
   545. Respectvol Samenwerken: Jeugd & Buurt
   546. Agenda raadsvergadering 7 juli 2016
   547. Wethouders nemen poster G-team in ontvangst
   548. Presentatie informatiebijeenkomst Pletsstraat-Sint Agnesplein
   549. Belavond nieuw subsidiebeleid
   550. Wist u dat: het paspoortnummer nooit de letter O bevat?
   551. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   552. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   553. Vrijdagmiddag 1 juli 2016 - Bestuurscentrum gesloten
   554. Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016
   555. Ivm onderhoud: gemeentelijke website enkele minuten niet bereikbaar op 2 juli 2016
   556. Vacatures - Wij zoeken 2 managementassistentes / secretaresses (m/v - 0,5 fte)
   557. Vacature - Wij zoeken een consulent Sociaal Team multi problem-jeugd (m/v - 1 fte)
   558. Verkeerssituatie Ulestraten - presentatie voorgestelde oplossingen Burg. Visschersstraat
   559. Versterking gezocht voor het secretariaat van de Douzelage
   560. Uitspraken Centrale Raad van Beroep geen gevolgen voor hulp bij het huishouden gemeente Meerssen
   561. Meldingen / klachten naar aanleiding van hevig noodweer
   562. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   563. Informatiebijeenkomst herbestemming Rijksmonument Weerterhof
   564. Werkzaamheden gaan door: tijdelijke Verkeersmaatregelen Kruisdonk 23-27 juni
   565. Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016
   566. MOS: wandeling 'Meerssen ontmoet vluchtelingen'
   567. Gemeenteraad en college van B&W op werkbezoek
   568. Nieuw subsidiebeleid beloont initiatief en vernieuwing
   569. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   570. SMHO steunt Roemenen in project voor zuiver drinkwater
   571. Politie nodig? Welk nummer moet u bellen?
   572. Hollandse Nieuwe voor het college op de Weekmarkt Meerssen
   573. Themamiddag 'Samenwerken in de keten'
   574. Applaus voor bewoners tijdens afscheid Consortium Grensmaas van Geulle a/d Maas
   575. Grote belangstelling tijdens informatiebijeenkomst luchthaven
   576. Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022
   577. Verkeersexamen basisscholen
   578. Aanvragen Leerlingenvervoer indienen vóór 8 juli
   579. 23-27 juni 2016 - Tijdelijke verkeersmaatregelen knooppunt Kruisdonk
   580. Informatiebijeenkomst Herbestemming Rijksmonument Weerterhof
   581. Informatiebijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein
   582. Verbod voor onbevoegden bij parkeerplaats De Wilgenhof
   583. Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016
   584. Raadsadviesvergaderingen 22 en 23 juni 2016
   585. Vignet Gezonde School voor basisschool Franciscus in Bunde
   586. Kom en beleef RivierPark Maasvallei met al je zintuigen
   587. Wekelijks spreekuur Kredietbank Limburg in het bestuurscentrum
   588. Meerssen gastgemeente Limburgse Griffiersdag 2016
   589. Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016
   590. MOS: wandeling 'Meerssen ontmoet vluchtelingen'
   591. Proef tijdelijke verkeersmaatregelen Kersenlaan Bunde
   592. Onderhoudswerkzaamheden toegangsbrug parkeerplaats SV Meerssen
   593. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016
   594. Informatiebijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde
   595. Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport
   596. Dwaalfilm Geul ... struinen vanuit je luie stoel
   597. Gezamenlijke verklaring gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul
   598. Slot-etappe Mini-estafette
   599. Pas op voor nep-medewerkers Wonen Meerssen
   600. Mini-estafette Meerssen - De week van Tom Weyenberg
   601. Uitnodiging informatiebijeenkomsten Maastricht Aachen Airport
   602. Receptie schutterij Sint Remigius
   603. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016
   604. Zomerdrukte: maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart
   605. Mailing & acquisitie Gemeentegids Meerssen 2016-2018
   606. Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016
   607. Knastercross: wethouder Berry van Rijswijk onthult nieuwe poster
   608. Onze Buurt - Startkapitaal voor beste buurtprojecten
   609. Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2017
   610. Tennet klussen bij hoogspanningsmasten Kruisdonk
   611. Weekendwerkzaamheden A79 gaan door!
   612. Spreekuur Wajong / MTB
   613. Buurtbusproject Valkenburg / Margraten zoekt vrijwillige chauffeurs
   614. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 30 mei 2016
   615. Ivm Boels Hills Classic en Ronde van Limburg - Tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat
   616. Bestuurscentrum gesloten op dinsdagmiddag 31 mei 2016
   617. Zomerdrukte - maak tijdig afspraak voor nieuw reisdocument
   618. Zo werkt Meld Misdaad Anoniem
   619. Vooraankondiging raadsvergadering 7 juli 2016
   620. Ontwerp-verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
   621. Onderzoek veiligheidsgevoel en drugsoverlast
   622. SMHO bezoekt Polen om onderzoekstafel te overhandigen
   623. Acquisitie & mailing Gemeentegids Meerssen 2016-2018
   624. Mini-estafette Meerssen - De week van Anita Verdonk
   625. Onderzoek Kinderombudsman
   626. Onderhoud aan verharding diverse wegen in Geulle en Bunde
   627. Vacature Afdelingshoofd Ruimte
   628. Officiële opening tijdelijke huisvesting Bibliotheek Meerssen
   629. Gemeentepagina week 21 - 25 mei 2016
   630. Gratis online seminar: Gewoon vergeetachtig of dementie?
   631. Meld Misdaad Anoniem - Voelt u zich veilig naast een hennepkweker?
   632. Onderhoud website
   633. Gemeente vraagt mogelijkheden snelfietsroute opnieuw tegen het licht te houden
   634. Op 't Hwagveld in de keuken bij Beluga
   635. Aanpak drugspanden: weer twee panden gesloten - let op bij het verhuren van uw pand
   636. Raadsvergadering op woensdag 25 mei 2016
   637. Ambyerweg Rothem op donderdag 19 mei afgesloten voor (auto)verkeer
   638. Zomerdrukte! Maak tijdig afspraak voor verlengen reisdocumenten
   639. Let op: aanstaande maandag 30 mei is loket Burgerzaken gesloten
   640. Bestuurscentrum gesloten dinsdagmiddag 31 mei
   641. Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016
   642. Mini-estafette Meerssen - De week van Eric Thomassen
   643. Introductie pocketgids & cadeaubon Ondernemersvereniging
   644. Inzameling oud-papier Meerssen-centrum 23 mei
   645. Vooraankondiging raadsadviesvergaderingen 22 en 23 juni
   646. Limburgse Veteranendag 2016
   647. Spandoeken en petities voor een nieuwe gymzaal in Ulestraten
   648. Gemeentegids Meerssen 2016-2018
   649. Onderzoek veiligheidsgevoel en drugsoverlast
   650. Eindexamenfeest: met of zonder alcohol?
   651. Limburgse gemeenten starten gemeenschappelijke regeling doelgroepenvervoer
   652. Denkt u mee over de nieuwe website van het CJG?
   653. Q-koorts informatiebijeenkomst in Voerendaal
   654. Asfalt deklaag voor de Ambyerweg
   655. Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016
   656. Dag van het kasteel: per koets door het buitengoed Geul & Maas
   657. Kunstroute International Land-Art en Buitengoed Geul & Maas
   658. Asfalteringswerkzaamheden Snijdersberg & Moorveldberg
   659. Parkeren in Meerssen-centrum: hoe is het geregeld?
   660. Bestuurscentrum gesloten maandag 16 mei en dinsdagmiddag 31 mei
   661. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   662. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Bunde
   663. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Geulle
   664. Aanpak drugspanden: weer twee panden gesloten
   665. Let op! Zomerdrukte: maak tijdig 'n afspraak om paspoort of id-kaart te verlengen
   666. Reconstructie parkeerplaats bij Uitspanning De Nachtegaal
   667. Buurtnetwerken nieuwe stijl presenteren zich
   668. Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016
   669. De Adviesraad Sociaal Domein heeft vergaderd ...
   670. Op vakantie? Voorkom inbraken!
   671. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   672. Vanaf deze week: controles hondenbelasting
   673. Verdient er iemand een lintje?
   674. Dodenherdenking Gemeente Meerssen woensdag 4 mei
   675. Bestuurscentrum 5, 6 en 16 mei gesloten
   676. Vrijdag 13 mei - Asfalteringswerkzaamheden Ambyerweg Rothem
   677. Uitnodiging: inloopavond snelfietsroute door Meerssen en Beek
   678. Weekendwerk A79 uitgesteld vanwege slechte weersvooruitzichten
   679. Agenda's raadsadviesvergaderingen 11 en 12 mei
   680. Bestuurscentrum gesloten op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei
   681. Marsna-Erepenning voor Ans Bos-Van Bun uit Meerssen
   682. Lintjesregen in de gemeente Meerssen
   683. Maandag 30 mei: loket Burgerzaken gesloten
   684. Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016
   685. Vanaf volgende week: controles hondenbelastingen
   686. Dodenherdenking in de gemeente Meerssen
   687. Inloopavond snelfietsroute door Meerssen en Beek
   688. Cyclomedia maakt foto's in de gemeente Meerssen
   689. Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2017
   690. Brochures Minimaregelingen en Bijzondere Bijstand 2016
   691. VVN zoekt vrijwilligers
   692. Tom Weyenberg derde bestuurder 'mini'-estafette Meerssen
   693. Asfaltdeklaag voor de Ambyerweg Rothem
   694. Ook in natuurgebieden geldt: Honden aan de lijn! Hondenpoep opruimen!
   695. Bibliotheek Meerssen gaat verhuizen
   696. Bedenk goed voor wie u open doet!
   697. Dodenherdenking Gemeente Meerssen
   698. Bestuurscentrum gesloten op 27 april, 5 & 6 mei 2016
   699. Vanaf eerste week van mei: controles hondenbelasting
   700. Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016
   701. Raadsadviesvergadering 11 mei begint vroeger
   702. Samenscholingsverbod Proosdijpark en Stationsplein Meerssen
   703. 'Zebra?s' maken Meerssen-Centrum veiliger en toegankelijker
   704. Weekendwerkzaamheden A79: 29 april tot 2 mei
   705. Anita Verdonk tweede bestuurder 'mini'-estafette Meerssen
   706. Vergaderstukken raadsvergaderingen & raadsadviesvergaderingen in nieuw raadsinformatiesysteem
   707. Controles hondenbelasting in mei van start
   708. Onderzoek mantelzorgwaardering: laat uw mening horen!
   709. Bijeenkomsten praktische tips voor verzorging
   710. Dag van het Kasteel: proef het verleden
   711. Gemeenten en Provincie werken Omgevingsplan samen uit
   712. Kindcentrum Meerssen: Samen de wijk in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving
   713. Politie surveilleert met groen licht in de gemeente Meerssen
   714. Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 en 6 mei
   715. Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016
   716. Extra controle politie op landbouwverkeer, motorrijders en wielrenners
   717. Thema-avond Stichting Duurzaam Meerssen: Steenbreek en Afval
   718. Weekendwerk A79 rondom Kruisdonk
   719. Vooraankondiging raadsvergadering 25 mei 2016
   720. Eric Thomassen eerste bestuurder 'Mini'-estafette Meerssen
   721. René van Beekum benoemd als raadslid
   722. Uitslag gemeente Meerssen referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   723. Consortium Grensmaas - Afscheid van Geulle
   724. Stand van zaken herijking subsidiebeleid
   725. Volderstraat Meerssen uiterlijk woensdag 13 april weer open voor verkeer
   726. Werksessie MOS over fondsenwerving voor duurzame doelen
   727. 1e LIPDUB voor jonge mantelzorgers
   728. Vacatures voorzitter en leden voor regionale rekenkamercommissie
   729. Geslaagd LK damesturnen in Sporthal Marsana
   730. Uitnodiging Heemkundevereniging Meerssen
   731. Samen voor een veilige buurt met Burgernet
   732. Onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams
   733. 'MINI'-estafette in de gemeente Meerssen start op 8 april
   734. Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 en 6 mei
   735. Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016
   736. Sloop pand Volderstraat 18 in Meerssen
   737. Klapperspreekuur Trajekt Maatschappelijke Werk
   738. Agenda raadsvergadering 7 april 2016
   739. Vooraankondiging raadsadviesvergaderingen 11 en 12 mei
   740. Bestuurscentrum gesloten op 27 april en 5 & 6 mei
   741. Signaleren verdacht gedrag
   742. Salamanders Bunderbos ernstig bedreigd door Aziatische schimmelziekte
   743. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
   744. Voetveer Geulle - Uikhoven vanaf 2 april in de vaart
   745. Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016
   746. Amstel Gold Race weekend 16-17 april 2016
   747. Nieuwe website VVV Zuid-Limburg online
   748. Voorbereidingen nieuw Kindcentrum Meerssen: Start verkeerskundig onderzoek schoolomgeving
   749. Gewijzigde openingstijden Bibliotheek Meerssen ivm verhuizing
   750. Even voorstellen: mantelzorgconsulent Yvonne van Rooij
   751. Bent u uw fiets kwijt? Misschien is hij gevonden!
   752. Weekendwerkzaamheden rondom Kruisdonk
   753. Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016
   754. Inloopbijeenkomst nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   755. Asfaltonderzoek diverse wegen
   756. Afvalinzameling Pasen
   757. Bestuurscentrum gesloten Goede vrijdag en paasmaandag
   758. Verkeerssituatie Ulestraten
   759. Bezoek paasactiviteit Weekmarkt Meerssen 24 maart
   760. Nationale Booomfeestdag in Oostbroek Geulle
   761. Geslaagde opruimactie zwerfvuil: scholieren & vrijwilligers bedankt!
   762. Werksessie MOS over fondsenwerving duurzame doelen
   763. Raadsadviesvergaderingen 23 en 24 maart 2016
   764. Juni: maand van de Amateurkunst!
   765. Wethouder Désirée Cortenraede onthult informatiebord Sint Martinuskerk
   766. Fietsen in de gemeente Meerssen wordt veiliger en leuker!
   767. Fiets- en faunabrug Itteren om te verbinden
   768. Ringweg rond luchthaven MAA officieel geopend
   769. Week van het geld
   770. NLdoet weer een groot succes
   771. Campagne ?Hou je aan de snelheidslimiet? van start
   772. Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016
   773. Ruimte voor burgerinitiatieven in Nationaal Landschap Zuid-Limburg
   774. Voor wie ga jij door het vuur?
   775. 18 & 19 maart: jaarlijkse opruimactie zwerfvuil
   776. Bestuurscentrum gesloten op Goede vrijdag en paasmaandag
   777. Elke maandag: spreekuur Kredietbank Limburg
   778. Zilverlijn: een speciale service voor ouderen
   779. Nationale Boomfeestdag woensdag 16 maart 2016
   780. Lang leve de bloesem!
   781. Rivierverruiming succesvol
   782. Spreekuur Trajekt m.b.t. kwijtschelding BSgW
   783. Week van Zorg & Welzijn: Open dag zorgcentrum Avé Maria
   784. Belastingdienst en bibliotheken bieden digihulp
   785. Intentieovereenkomst herbestemming In 't Riet & omgeving
   786. Verenigingen/stichtingen: doe mee aan de Oranje Fonds collecte
   787. Wij werken altijd op afspraak
   788. Jeroen Janssen stopt als raadslid
   789. Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016
   790. Tijdelijke afsluiting Saintweg en Oostelijke kanaalweg
   791. Rivierpark Maasvallei: vertel uw verhaal!
   792. Vooraankondiging raadsvergadering 7 april 2016
   793. Berry van Rijswijk beëdigd als wethouder
   794. Wethouder Désirée Cortenraede onthult informatiebord Sint Martinuskerk Geulle a/d Maas
   795. Halfvastenoptocht Meerssen
   796. SV Groot Meerssen verbindt zich aan Make-A-Wish tijdens LK Turnen
   797. 5 maart: website enkele minuten niet bereikbaar ivm onderhoud
   798. Woensdag 6 april: landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   799. Leuning brug bij Rothemermolen gerepareerd
   800. Feestelijke heropening Jacobs Meerssen na grootschalige renovatie
   801. Melding openbare ruimte doen buiten kantooruren?
   802. Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016
   803. Kans maken op een cadeaubon? Vul de vragenlijst in!
   804. Lezing over de Proosdij 'Het bewogen leven van Charles Clément Roemers'
   805. Doe mee met vrijwilligersactie NLDoet
   806. Diefstal kunstwerk rotonde Sint Josephstraat/Maastrichterweg Meerssen
   807. Vul de vragenlijst op meerdangeld.nl in en maak kans op een cadeaubon
   808. Project Integraal Verkeerstoezicht Heuvelland 2016 - Toezicht landbouwverkeer
   809. Agenda openbare raadsvergadering 3 maart 2016
   810. Gedeputeerde Geurts op werkbezoek in Meerssen
   811. Wegwerkzaamheden april rondom knooppunt Kruisdonk
   812. Avondvliegen Defensie Helikopter Commando
   813. Berry van Rijswijk genomineerd als opvolger van Maureen Gubbels
   814. Landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   815. Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016
   816. Melding openbare ruimte doen buiten kantoortijden? 1 maart verandert het telefoonnummer
   817. Twitteraccount gemeente Meerssen?
   818. Maureen Gubbels neemt ontslag als wethouder
   819. Vragen over aanslag gemeentelijke belastingen?
   820. Folder Trouwen in Sfeervol Meerssen
   821. Attentie, buurtpreventie!
   822. Effecten Grensmaasproject goed merkbaar
   823. Ondertekening Privacyconvenant Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland
   824. Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016
   825. Woensdag 17 februari: meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid
   826. Bent u al aangemeld voor Burgernet?
   827. Tweede proef tijdelijke verkeersmaatregelen Lindenlaan Bunde
   828. Wij werken altijd op afspraak!
   829. Eind februari valt aanslag gemeentelijke belastingen in brievenbus
   830. Wist u dat: het paspoortnummer nooit de letter O bevat?
   831. Spoedreparatie gedeelte riool Prinses Beatrixstraat Bunde
   832. Raadsadviesvergaderingen 17 en 18 februari 2016
   833. Portefeuilleverdeling College van B&W opnieuw vastgesteld
   834. Verhuisbericht ADV (Antidiscriminatievoorziening) Limburg
   835. Alle beperkingen opgeheven: Lichtstoet Geulle en Top111 kunnen doorgaan
   836. Carnavalsoptocht Geulle afgelast, optocht Bunde, kinderoptocht Rothem en Top 111 gaan door
   837. Carnavalsoptocht Meerssen afgelast, Bunde en Geulle verplaatst naar dinsdag
   838. 66e Togh Gilde Blauw Sjuut
   839. NIX18 in de gemeente Meerssen
   840. Carnavalsoptochten Meerssen
   841. Woninginbraak tijdens carnaval
   842. Rioolherstel Prinses Beatrixstraat in Bunde
   843. Wildbeheereenheid en IVN helpen de natuur een handje mee
   844. Realisatie Kindcentrum & Bibliotheek Meerssen
   845. Ontvangst Prinsenparen en Raden van 11 in Bestuurscentrum
   846. Animatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
   847. Vacature Beleidsmedewerker bedrijfsondersteuning
   848. CJG 043 voor ouders én jongeren
   849. TV-uitzending sleuteloverdracht op Meer Vandaag
   850. Vooraankondiging raadsvergadering 3 maart
   851. Afvalinzameling carnaval
   852. Meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid
   853. Openingstijden carnaval
   854. Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016
   855. Nieuwe app - waterstanden Limburgse beken en Maas
   856. Nieuwe folder Jeugdsportfonds
   857. Tweede proef tijdelijke verkeersmaatregelen Lindenlaan Bunde
   858. Voorbereidingen Milieuzone Aken draaien op volle toeren
   859. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
   860. Ook met carnaval is BOB jouw held!
   861. Désirée Cortenraede benoemd tot wethouder
   862. Trekt u ook een warme trui aan op 5 februari?
   863. Uw kind en alcohol tijdens carnaval
   864. Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016
   865. Oudste bakhuis Geulle aan de Maas weer als nieuw!
   866. Sleuteloverdrachten
   867. Blauw Sjuut meert weer aan in de gemeente Meerssen
   868. Bijeenkomst De Moestuin van Meerssen
   869. Basisschool de Lindegaerd voor de 4e keer Excellente school
   870. Gouverneur Theo Bovens brengt ambtsbezoek aan de gemeente Meerssen
   871. Steunpunt Mantelzorg Zuid zoekt vrijwilligers
   872. Landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   873. Agenda openbare raadsvergadering 28 januari 2016
   874. Openingstijden met carnaval
   875. Werkzaamheden spoorwegovergang Roggeveldstraat-Kloosterberg Bunde
   876. Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016
   877. Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger
   878. Doe mee met vrijwilligersactie NLDoet
   879. Subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten
   880. Openingstijden met carnaval
   881. Vacature Beleidsmedewerker participatie(wet)
   882. VVD draagt Désirée Cortenraede voor als wethouder
   883. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   884. Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016
   885. Even voorstellen: nieuwe medewerker
   886. Verslag informatiebijeenkomst 'Vliegenstraat 50' in Bunde
   887. Thema-avond Stichting Duurzaam Meerssen over Zonne-energie
   888. Oliebollen gebakken? Lever het gebruikte vet apart in!
   889. Onderhoudswerkzaamheden website 9 januari
   890. Nieuwe EHBO cursus
   891. Verbod op gratis plastic tassen vanaf 1 januari 2016
   892. Jongeren betrekken bij Adviesraad Sociaal Domein
   893. Waterschappen stimuleren zuiveren aan de bron
   894. Inspraak Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
   895. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   896. Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan!
   897. Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016
   898. Nieuwjaarsrede burgemeester
   899. Meer gratis afval aanbieden op milieuparken
   900. Illegaal afsteken van vuurwerk
   901. Raadsadviesvergadering 13 januari
   902. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
   903. Openingstijden tussen Kerst & Nieuwjaar
   904. Tijdelijke afsluiting Saintweg
   905. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Meerssen
   906. Denk mee over de toekomst van Bibliotheek Meerssen
   907. Waterschap keurt visplan Geul en zijbeken goed
   908. Bekendmaking opheffing Pentasz Mergelland
   909. Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Elshout-Giesen uit Meerssen
   910. Oude lindeboom Geulle aan de Maas geveld
   911. Tijdelijke afsluiting Saintweg (verbindingsweg Geulle aan de Maas-Elsloo) voor alle verkeer
   912. Burgemeesters zongen voor Serious Request
   913. Vooraankondiging: raadsvergadering 28 januari
   914. Met ingang van 2016: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   915. Even voorstellen: nieuwe medewerker
   916. Folder wateroverlast
   917. Informatiebijeenkomst principeverzoek Anytime Fitness Vliegenstraat 50
   918. Portefeuilleverdeling College van B&W aangepast
   919. Deze week: nieuwe Afvalwijzer 2016 in uw brievenbus
   920. Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015
   921. Oplaten wensballonnen met metalen onderdelen verboden
   922. Aanpak illegale drugspanden
   923. Archief gesloten tijdens feestdagen en interne verbouwing
   924. Samen naar een veilige en gezellige jaarwisseling
   925. Marsna Erepenning voor Rosie Beltgens-Ghijsen uit Meerssen
   926. Agenda openbare raadsvergadering 17 december 2015
   927. Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen
   928. Vervangende inzameldagen afval met feestdagen
   929. Onderzoek naar informatiebehoefte mensen zonder internet
   930. Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015
   931. Vraag het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen aan
   932. L1-actie Samen voor de Voedselbank: doet u ook mee?
   933. Informatiebijeenkomst Herbestemming Vliegenstraat 50 in Bunde
   934. Gratis kerstdiner voor inwoners gemeente Meerssen in gemeenschapshuis De Koel Rothem
   935. Marsna Erepenning voor Pastoor Wim van Meijgaarden
   936. Onderhoudswerkzaamheden Korte Raarberg
   937. Good Veurein
   938. NLdoet komt er weer aan
   939. Brandveilig Leven op basisschool De Gansbeek Meerssen
   940. Wethouder Berry van Rijswijk opent Peuterspeelzaal 't Vliegje in Bunde
   941. Weekmarkt Promotieteam Meerssen op facebook
   942. Nieuwe brandingfilm Limburg
   943. Iets gevonden of verloren in de gemeente Meerssen?
   944. Werkzaamheden Ambyerweg op schema
   945. SMHO zoekt vrijwilligers voor ophalen van kleding
   946. Vrijwilligers bedankt!
   947. Officiële opening Beukeloord
   948. Wethouder Glimmerveen treedt af
   949. Openbare vergadering Algemeen Bestuur Pentasz Mergelland42
   950. Openingstijden rond de feestdagen
   951. Gemeentepagina week 49 - 2 december 2015
   952. Vacatures Podium 24 - Wil jij deel uitmaken van de productie van een MINI?
   953. Koninklijke Onderscheiding voor dhr Nico Vroom uit Meerssen
   954. Algemene Inkoopvoorwaarden vastgesteld
   955. Wijkagenten Meerssen op Facebook
   956. Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   957. Gemeentepagina week 48 - 25 november 2015
   958. Calamiteitenoefening nabij spoorwegovergang Fregatweg-Oude Rijksweg Bunde
   959. Raadsadviesvergaderingen 2 en 3 december
   960. CBF-certificaat voor Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa
   961. Op zoek naar een baan? Op zoek naar een medewerker? Podium 24 biedt een oplossing
   962. Opening werkplaats fietsenproject Stichting Ruggesteun
   963. Oproep: oud-mijnwerkers gezocht voor groepsfoto
   964. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   965. Nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht en Heuvelland
   966. Verkiezing Innovatieprijs 2015 - breng uw stem uit!
   967. Gezamenlijke moestuin Meerssen - bericht van werkgroep De Moestuin
   968. Brede Limburgse samenwerking in de waterketen
   969. Begrotingspagina Weekblad De Geulbode
   970. Monumentale Lindeboom Geulle a/d Maas wordt gekapt
   971. Controles Hondenbelasting
   972. Getuigen gezocht inbraak Speeltuin Sint Joseph
   973. Een minuut stilte ...
   974. Gemeentepagina week 47 - 18 november 2015
   975. Campagne BOB in de sportkantine 2015
   976. Verleng tijdig uw parkeervergunning!
   977. Twee minderjarige verdachten van vernielingen aan school gehoord
   978. Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers
   979. Burgemeestersontbijt Op 't Hwagveld
   980. Burgernet: Politie waarschuwt ondernemers voor oplichter
   981. Waterschap breidt waterstand- en afvoermeters flink uit
   982. Christine Van Basten-Boddin voorgedragen als burgemeester buurgemeente Beek
   983. De gemeenteraad vergadert op donderdag 17 december 2015
   984. Onderzoek Zuid-Limburgse gemeenten - jongeren kunnen nog steeds makkelijk alcohol krijgen
   985. Brandbrief aan minister Plasterk - 234 wethouders luiden noodklok over bezuinigingen
   986. Gemeentepagina week 46 - 11 november 2015
   987. Onderhoudswerkzaamheden Cruisboomstraat Geulle
   988. Leningen levensloopbestendige woningen
   989. Weekendwerkzaamheden Ambyerweg
   990. Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016
   991. Podium24 vacatures
   992. Kinderen basisschool Op 't Hwagveld ontbijten met locoburgemeester
   993. Aanbesteding doelgroepenvervoer Limburg
   994. Werkzaamheden Bamfordweg verlopen voorspoedig
   995. Gemeentebegroting 2016 vastgesteld
   996. Misleidende advertentieverkoop gemeentegids
   997. Open dag Nieuw Proosdij Meerssen
   998. Doet u ook mee aan de Week tegen kindermishandeling?
   999. LimburgLab 28 november
   1000. Gemeentepagina week 45 - 4 november 2015
   1001. Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016
   1002. Begrotingsvergadering 5 november
   1003. Inspraak Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022
   1004. Kantoren RSD Pentasz Mergelland gesloten op donderdag 5 november 2015
   1005. NS zet bussen in tussen Maastricht en Sittard
   1006. Kijk zelf mee naar de juiste WOZ-waarde van uw woning
   1007. Storing e-mailverkeer grotendeels opgelost
   1008. Wintertijd komt er aan
   1009. Dag van de Mantelzorg op 10 november
   1010. Waarderingsactie voor mantelzorgers
   1011. Loketten burgerzaken gesloten op vrijdag 23 oktober
   1012. Leuke activiteiten in Buitengoed Geul & Maas op 14 november 2015
   1013. Bekijk het nieuwe filmpje van Buitengoed Geul en Maas
   1014. Wie wilt ú leren kennen?
   1015. Limburgse waterschappen stellen gezamenlijk Waterbeheerplan vast
   1016. Werkzaamheden ProRail overweg Herkenberg Meerssen
   1017. Werkzaamheden ProRail Station Bunde
   1018. Grote belangstelling officiële opening KCC & Erfgoedhuis
   1019. Gemeente Meerssen heeft nieuwe promotiefilm
   1020. Vacature medewerker klantencontacten ruimte
   1021. Aanpassing portefeuilleverdeling College van B&W
   1022. KCC: dé centrale toegang voor al uw vragen aan de gemeente
   1023. Huldiging marktkoopman Gruyters - 25 jaar op de markt in Meerssen
   1024. Cliënten jeugdzorg delen ervaringen tijdens speciale kooksessie
   1025. Berry van Rijswijk benoemd tot plaatsvervangend wethouder
   1026. Financiën in balans, maar niet zonder zware offers
   1027. Even voorstellen: nieuwe medewerker
   1028. Doelgroepenvervoer Limburg
   1029. Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen presenteert Mission Statement
   1030. Leer-werktrajecten vooor meer dan 30 werkzoekenden
   1031. Column wethouder Berry van Rijswijk - Samen met u
   1032. Infobijeenkomst rioleringswerkzaamheden Snijdersberg en Moorveldsberg
   1033. Subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten
   1034. Bladruimen & bladkorven
   1035. Onderhoudswerkzaamheden Slingerberg Geulle (18-30 oktober)
   1036. Onderhoudswerkzaamheden spoorwegovergang Herkenberg (24 oktober)
   1037. Afwegingskader bouwprojecten
   1038. Begrotingsvergadering 5 november
   1039. Raadsadviesvergadering 21 oktober 2015
   1040. Opening KCC & Erfgoedhuis en inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen
   1041. Vanaf 19 oktober werken wij op afspraak
   1042. Berry van Rijswijk plaatsvervangend wethouder
   1043. Impuls voor centrum Bunde
   1044. Adviesraad Sociaal Domein
   1045. Heeft u vragen over zorg & jeugdhulp?
   1046. Testbericht
   1047. Test GO nieuwsbericht
  2. aanmelden nieuwsbrief
   1. Aanmelden digitale nieuwsbrief
  3. gemeentepagina
   1. Actuele gemeentepagina's
    1. Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017
    2. Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017
    3. Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017
    4. Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017
    5. Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017
    6. Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017
    7. Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017
    8. Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017
    9. Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017
    10. Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017
    11. Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017
    12. Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017
    13. Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017
    14. Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017
    15. Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017
    16. Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017
    17. Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016
    18. Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016
    19. Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016
    20. Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016
    21. Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016
    22. Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016
    23. Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016
    24. Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016
    25. Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016
    26. Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016
    27. Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016
    28. Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016
    29. Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016
    30. Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016
    31. Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016
    32. Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016
    33. Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016
    34. Gemeentepagina week 34 - 24 augustus 2016
    35. Gemeentepagina week 32 - 10 augustus 2016
    36. Gemeentepagina week 33 - 17 augustus 2016
    37. Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016
    38. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
    39. Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016
    40. Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016
    41. Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016
    42. Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016
    43. Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016
    44. Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016
    45. Gemeentepagina week 21 - 25 mei 2016
    46. Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016
    47. Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016
    48. Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016
    49. Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016
    50. Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016
    51. Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016
    52. Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016
    53. Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016
    54. Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016
    55. Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016
    56. Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016
    57. Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016
    58. Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016
    59. Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016
    60. Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016
    61. Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016
    62. Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016
    63. Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016
    64. Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016
    65. Gemeentepagina week 52 - 23 december 2015
    66. Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015
    67. Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015
    68. Gemeentepagina week 49 - 2 december 2015
    69. Gemeentepagina week 48 - 25 november 2015
    70. Gemeentepagina week 47 - 18 november 2015
    71. Gemeentepagina week 46 - 11 november 2015
    72. Gemeentepagina week 45 - 4 november 2015
    73. Gemeentepagina week 44 - 28 oktober 2015
    74. Gemeentepagina week 43 - 21 oktober 2015
    75. Gemeentepagina week 42 - 14 oktober 2015
    76. Gemeentepagina week 41 - 7 oktober 2015
    77. Gemeentepagina week 40 - 30 september 2015
    78. Gemeentepagina week 39 - 23 september 2015
   2. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
   3. Gemeentepagina week 33 - 17 augustus 2016
   4. Gemeentepagina week 32 - 10 augustus 2016
   5. Gemeentepagina week 21 - 25 mei 2016
   6. Gemeentepagina
  4. bekendmakingen
   1. VERORDENING STIMULERINGSLENING DUBBEL DUURZAAM MEERSSEN
   2. Uitvoeringsbesluit boetes Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e. v.
   3. Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)
   4. Beleidsregel ?financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg?
   5. Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag
   6. Reglement burgerlijke stand
   7. Sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur BsGW
   8. ONDERMANDAAT-, SUBVOLMACHT- EN SUBMACHTIGINGSLIJST
   9. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van Limburg
   10. Financiele verordening na Derde wijziging
   11. Ontwerpbesluit Derde wijziging Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
   12. Bebordingsplan
   13. Verkeersbesluit inzake:
   14. ONDERMANDAAT-, SUBVOLMACHT- EN SUBMACHTIGINGSLIJST
   15. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Brunssum
   16. Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016
   17. Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2017
   18. Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015
   19. Aanwijzing plaatsvervangend directeur BsGW
   20. Submandaat-, subvolmacht- en submachtingslijst
   21. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Gulpen-Wittem
   22. Ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst
   23. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Sittard-Geleen
   24. Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen
   25. Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen
   26. bebordingsplan Lange Raarberg
   27. VERKEERSBESLUIT
   28. bebordingsplan Kuileneindestraat Meerssen
   29. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;
   30. m.e.r-beoordelingsplicht Chemelot Site Permit B.V.
   31. Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 1e wijziging
   32. Vastgesteld bestemmingsplan en besluit omgevingsvergunning Bergbezinkbassins Geulle Rothem
   33. parkeervergunning plaatsen Vauwerhof Meerssen
   34. VERKEERSBESLUIT
   35. Verordening op de rekenkamercommissie Meerssen 2016
   36. GEDRAGSCODE en INTEGRITEITSREGELS voor de raadsleden en burgerleden van de gemeente Meerssen
   37. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016
   38. Reglement Presidium 2016
   39. Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen van de gemeente Meerssen 2016
   40. Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Meerssen 2017
   41. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Vaals
   42. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Vaals
   43. Mandaat-, volmachtlijst Eijsden-Margraten
   44. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Eijsden-Margraten
   45. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Stein
   46. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Stein
   47. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Kerkrade
   48. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Kerkrade
   49. Mandaat-, volmacht- & machtigingslijst Maastricht
   50. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Maastricht
   51. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Beek
   52. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Beek
   53. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Schinnen
   54. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen
   55. Mandaat-, volmacht- & machtigingslijst Onderbanken
   56. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Onderbanken
   57. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Simpelveld
   58. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Simpelveld
   59. Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Meerssen 2017
   60. Besluit Jeugdhulp Gemeente Meerssen 2017
   61. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2017
   62. Verordening regelende de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Meerssen 2017
   63. Verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2017
   64. Tarievenverordening openbare werken gemeente Meerssen 2017
   65. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Meerssen 2017
   66. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2017
   67. Legesverordening Meerssen 2017
   68. Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2017
   69. Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Voerendaal 1e wijziging
   70. Tweede wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
   71. Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
   72. Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar BsGW
   73. Aanwijzing belastingdeurwaarder/betekenaar BsGW
   74. Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 2e wijziging
   75. Bekrachtiging besluit tot aanwijzing heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BsGW
   76. Benoeming secretaris en plaatsvervangend secretaris Awb commissie BsGW
   77. Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Meerssen 2016
   78. Verordening behandeling bezwaren BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
   79. Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
   80. bebordingfietsoversteek Meerssenhoven
   81. nieuwe verkerssituatie Meersenhoven-Freagetweg
   82. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: nieuwe verkeerssituatie Fregatweg-Meerssenhoven
   83. Vastgesteld bestemmingsplan ?Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley?, gemeente Meerssen
   84. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas 2016-2018
   85. Bestemmingsplan gebied Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde
   86. Algemene subsidieverordening Meerssen 2017
   87. Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017?2022
   88. Ontwerp bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015
   89. VERORDENING INTERGEMEENTELIJKE ADVIESCOMMISSIE INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN 2016
   90. Vaststelling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
   91. Bebordingplan Kersenlaan Bunde
   92. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;
   93. Vooraankondiging, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bergbezinkbassins Geulle Rothem
   94. Uitvoeringsbesluit gesubsidieerde arbeid Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   95. Verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
   96. Vooraankondiging en start inspraaktermijn (voorontwerp)bestemmingsplan ?Crematorium Weerterhof, Bunde? gemeente Meerssen
   97. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   98. Uitvoeringsbesluit aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren 18 t/m 20 jaar Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   99. Uitvoeringsbesluit inkomstenvrijlating parttime werkzaamheden Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   100. Uitvoeringsbesluit krediethypotheek Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   101. Uitvoeringsbesluit individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   102. Verordening re-integratie, participatie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016
   103. Uitvoeringsbesluit vermogensvaststelling Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   104. Regeling Loonkostensubsidie Mobility & Talent Centre Zuid-Limburg
   105. Uitvoeringsbesluit hoogwaardig handhaven en debiteuren Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   106. Benoemingsbesluit toezichthouder BRP Meerssen
   107. Ontwerp bestemmingsplan ?Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley? en MER Businesspark AviationValley, gemeente Meerssen
   108. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluidhindergebied Pletsstraat ? Sint Agnesplein Bunde
   109. Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning ?Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat- Geulle?gemeente Meerssen (ongenummerd perceel Nachtegaalstraat tussen huisnummers 7 en 9, 6243 AS Geulle)
   110. Verordening klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016.
   111. Mandaat en volmacht beleidsmedewerker Sociaal Domein
   112. Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen
   113. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
   114. bebording stopverbod Lindenlaan
   115. Onderwerp:Verkeersbesluit inzake het instellen van een periodiek stopverbod in de Lindenlaan.
   116. Bijlage ondermandaat RUD Zuid-Limburg
   117. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III)
   118. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
   119. Ambyerweg|exb-2016-9336
   120. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   121. Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo
   122. Nieuwe Vliekerweg /Bamfordweg|exb-2016-8831
   123. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   124. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   125. WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG
   126. Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat Geulle
   127. Verordening Winkeltijden gemeente Meerssen 2016
   128. Openbare kennisgeving ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer
   129. Vaststelling bestemmingsplan ?tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen?gemeente Meerssen
   130. Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen inzake uitvoering Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht ? Heuvellandgemeenten
   131. BELEIDSREGELS AANBESTEDINGEN GEMEENTE MEERSSEN 2015, EERSTE WIJZIGING
   132. Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure
   133. Verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2016
   134. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Meerssen 2016
   135. Tarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2016.
   136. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Meerssen 2016
   137. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2016
   138. Verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2016
   139. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2016
   140. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Meerssen 2016
   141. Verordening reclamebelasting Meerssen-centrum 2016
   142. Bekendmaking opheffing Pentasz Mergelland
   143. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   144. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MEERSSEN 2016
   145. Eerste wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
   146. Eerste wijziging van de Controleverordening RUD Zuid-Limburg
   147. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MEERSSEN 2016
   148. Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
   149. Regeling briefadres gemeente Meerssen 2015
   150. Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Gemeente Meerssen
   151. Algemene Inkoopvoorwaarden Werken
   152. Vaststelling bestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten
   153. exb-2015-27036
   154. Parkeerverbod Hussenbergstraat Geulle
   155. exb-2015-27002
   156. Het plaatsen van het bord B07 , bij de kruisingen Lange Raarberg ? Damiaan en Lange Raarberg ? Hetjensweg;
   157. exb-2015-13272
   158. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Individuele gehandicaptenparkeerplaats ?t Höfke
   159. Verordening werkgeverscommissie griffier Meerssen
   160. Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning ?Sint Josephstraat 101?, Meerssen
   161. exb-2015-17349
   162. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   163. Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meerssen 2015
   164. Ontrekken van de Haertelsteinveldweg aan de openbaarheid
   165. Delegatiebesluit
   166. HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG
   167. Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen 2015
   168. exb-2015-21855
   169. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   170. exb-2015-23782
   171. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   172. Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen
   173. Rectificatie Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen
   174. Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning ?Sint Josephstraat 101-Meerssen?
   175. Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen
   176. Bekendmakingen
   177. Ontwerpbestemmingsplan Rothemermolen
   178. Vooraankondiging en terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ?Maastricht Aachen Airport herziening 1?
   179. Ontwerpbestemmingsplan Raar 51
   180. Vastgestelde bestemmingsplannen ?Kom Geulle? en ?Kom Ulestraten?
   181. Vastgesteld bestemmingsplan ?Partiële herziening Waterval 1a en Genzonweg ongenummerd te Ulestraten?
   182. Vastgesteld bestemmingsplan ?Rothemermolen?
   183. Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplan ?Huisvesting Woonwagenbewoners?
   184. Ontwerpbestemmingsplan Damiaanberg
   185. Ontwerpbestemmingsplan Vliegenstraat-Roggeveldstraat
   186. Goedgekeurd bestemmingsplan ?Buitengebied 1995, herbouw woning Raar 17?
   187. Voorbereidingsbesluit
   188. Vastgesteld bestemmingsplan ?Raar 51 te Meerssen?
   189. Ontwerpbestemmingsplan ?Beekerweg/Gen Eijcke?
   190. Ontwerpbestemmingsplan ?Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde?
   191. Vooraankondiging en ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ?Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde?
   192. Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ?woning Pasweg?
   193. Vastgesteld bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke
   194. Vastgesteld bestemmingsplan Vliegenstraat-Roggeveldstraat
   195. Vastgesteld bestemmingsplan Damiaanberg
   196. Vastgesteld partiële herziening bestemmingsplan ?Huisvesting woonwagenbewoners?
   197. Vooraankondiging en terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplannen ?Geulderlei 3? en ?Vogelzang 66?
   198. Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ?Maastricht Aachen Airport herziening 1?
   199. Vastgesteld bestemmingsplan ?Woning Pasweg?
   200. Bestemmingsplan uitbreiding golfbaan Meerssen
   201. Partiële herziening bestemmingsplan ?Beekerweg/Gen Eijcke?
   202. Rectificatie ?bestemmingsplan uitbreiding golfbaan Meerssen?
   203. Vastgesteld bestemmingsplan ?Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde?
   204. Vastgestelde bestemmingsplannen ?Geulderlei 3? en ?Vogelzang 66?
   205. Vastgesteld bestemmingsplan ?Maastricht Aachen Airport herziening 1?
   206. Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan ?Beekerweg/Gen Eijcke?
   207. Vastgesteld bestemmingsplan ?Uitbreiding golfbaan Meerssen?
   208. Voorbereidingsbesluit wijziging bestemmingsplan Uitbreidingsplan gemeente Meerssen
   209. Ontwerpbestemmingsplan Centrumplan Ulestraten
   210. Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Moorveldshof
   211. Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Raar 53
   212. Vastgesteld bestemmingsplan ?Centrumplan Ulestraten?
   213. Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Moorveldshof
   214. Vastgesteld bestemmingsplan Raar 53
   215. Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kom Bunde incl. Kasen
   216. Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kuileneindestraat 69
   217. Voorbereidingsbesluit wijziging ?Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak Meerssen?
   218. Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Kom Bunde
   219. Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Kuileneindestraat 69
   220. Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport
   221. Vastgesteld wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport
   222. Voorbereidingsbesluit ?Maastricht Aachen Airport?
   223. Vooraankondiging en terinzagelegging, ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning, tussen de Bruggen 93?97 te Rothem
   224. Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan eerste herziening bestemmingsplan Rothemermolen
   225. Tussen de Bruggen 93?97
   226. Voorbereidingsbesluit ?Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak Meerssen?
   227. Vaststelling bestemmingsplan eerste herziening bestemmingsplan Rothemermolen
   228. Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied
   229. Vastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning schapenstal Raar 50, Meerssen
   230. Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Gemeente Meerssen
   231. Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder Hoeve Klinkenberg, Klinkenberg 1 te Rothem, gemeente Meerssen
   232. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Meerssen
   233. Vooraankondiging en ter inzagelegging bestemmingsplan ?Tweede herziening bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke deel Burgemeester Visschersstraat 98, Ulestraten?, gemeente Meerssen
   234. Vaststelling bestemmingsplan, verleende omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ?Hoeve Klinkenberg?, Meerssen
   235. Ontwerpbeheersverordening ?Meerssen, Rothem en Weert?, Meerssen
   236. VERKEERSBESLUIT
   237. Ter inzage legging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Meerssen
   238. Terinzageleggingvastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Meerssen
   239. Tweede herziening bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke deel Burgemeester Visschersstraat 98, Ulestraten, Meerssen
   240. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:het gesloten verklaren van de toegang tot de Markt op donderdag tussen 10.30 uur en 16.30 uur
   241. Instellen van een stopverbod op de Veeweg
   242. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: instellen stopverbod op gedeelte Nieuwe Vliekerweg
   243. Onderwerp: Individuele gehandicaptenparkeerplaats
   244. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Oplaadpunt voor elektrische voertuigen.
   245. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Lastenbeperking diverse bruggen in Meerssen
   246. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Gesloten verklaring voor motorvoertuigen van Burg. Visschersstraat.
   247. Ontwerpbestemmingsplan, -besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat, Meerssen
   248. Ontwerpbestemmingsplan Waterval 14, Meerssen
   249. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Verkeersbesluit - Gemeente Meersen - Inzake het instellen van een eenzijdig parkeerverbod op Holstraat ter hoogte van het kruispunt met Heideweg
   250. Onderwerp: INTREKKING Verkeersbesluit inzake:
   251. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Het wijzigen van het bestaande tweezijdig parkerverbod in de Essendijk te Geulle
   252. Vaststelling bestemmingsplan Waterval 14, Ulestraten, Meerssen
   253. Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder ?Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat? (Hoogveldweg 63 t/m 69 en Pastoor Dom. Hexstraat 67 t/m 121 Meerssen), Meerssen
   254. Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ?Tussen de Bruggen 93-97?, Meerssen
   255. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Uitbreiding supermarkt Sint Rochusstraat 18-22, Meerssen
   256. VERKEERSBESLUIT Schietecoven
   257. VERKEERSBESLUIT
   258. Melding Wet Milieubeheer
   259. Omgevingsvergunningen
   260. Ontwerp beheersverordening Kernen, Meerssen
   261. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2014
   262. Verordening regelende de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Meerssen 2014
   263. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2014
   264. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Meerssen 2014
   265. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2014
   266. Verordening reclamebelasting Meerssen-centrum
   267. Verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2014
   268. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Meerssen 2014
   269. Tarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2014
   270. Verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2014
   271. Verordening Winkeltijden Bouwmarkten en Meubelwinkels Meerssen 2014
   272. Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning St. Rochusstraat 18?22, Meerssen
   273. Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ?Tussen de Bruggen 93-97?, Meerssen
   274. Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2014
   275. Verordening basisregistratie personen gemeente Meerssen 2014
   276. Vaststelling beheersverordening Kernen, Meerssen
   277. Vaststelling beheersverordening Kernen
   278. Sfeervol Meerssen
   279. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   280. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   281. Verkeersbesluit
   282. Verordening Leerlingenvervoer
   283. Sfeervol Meerssen
   284. Ontwerpbestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten, Meerssen
   285. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Wijziging ingestelde stopverboden op gedeelte van de Nieuwe Vliekerweg
   286. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   287. Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, die tevens is aangewezen voor het houden van functioneringsgesprekken met de burgemeester en die ook als taak heeft het voorbereiden van de aanbev...
   288. Organisatieverordening RUD-Zuid Limburg 2014
   289. Verordening jeugdhulp 2015
   290. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
   291. Verordening jeugdhulp 2015
   292. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
   293. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MEERSSEN 2015
   294. BESLUIT JEUGDHULP GEMEENTE MEERSSEN 2015
   295. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Meerssen 2015
   296. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2015
   297. Verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2015
   298. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2015.
   299. Verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2015
   300. Tarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2015
   301. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Meerssen 2015
   302. Verordening regelende de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Meerssen 2015
   303. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2015
   304. Verordening rechtspositie Wethouders en Raadsleden 2015
   305. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   306. Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2015
   307. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   308. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   309. Verordening Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2015
   310. Verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   311. Afstemmingsverordening Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   312. Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Meerssen 2015
   313. BELEIDSREGELS AANBESTEDINGEN GEMEENTE MEERSSEN 2015
   314. 2015/342
   315. Rectificatie 2015/342
   316. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Individule gehandicaptenparkeerplaats
   317. Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Meerssen 2015
  5. gemeentekalender
   1. Zomerfeest Proostenbuurt
   2. Sacramentsprocessie Octaaf Meerssen
   3. Collecte voor het Gehandicapte kind (NSGK)
   4. Speeltuinfeest buurt Oost
   5. Processie Waalsen-Moorveld
   6. Processie Bunde
   7. Processie Brommelen
   8. Processie Ulestraten naar Meerssen
   9. Processie Ulestraten
   10. Landelijke collecteweek Diabetes fonds
   11. Landelijke collecteweek Nederlandse Brandwonden Stichting
   12. Collecteweek Koninklijke fanfare Concordia
   13. Wandelvierdaagse
   14. Nationale buitenspeeldag
   15. Kindervrijmarkt
   16. Ontvangst Decorandussen op Koningsdag
   17. De Heuvelandrit
   18. Steven Rooks Challenge
   19. Collecteweek KWF Kankerbestrijding
   20. Kerstwandeltocht
   21. Lentewandeltocht
   22. Opening theaterkuil
   23. Halloween wandeltocht
   24. Landelijke collecteweek voor de Dierenbescherming
   25. ODS Classic
   26. De Grenslandklassieker
   27. Ster ZLM toer
   28. Sponsorloop
   29. Touwtrekken
   30. Snuffelmarkt Weerterbroekplantsoen
   31. Amstel Gold Race
   32. Muziek preuve
   33. Bruidsbeurs in Geulle
   34. Rommelmarkt in Geulle
   35. Vintagemarkt in Geulle
   36. Ton Dolmans Trofee (wielerwedstrijd)
   37. Wielerwedstijd Omloop Maasvallei
   38. Amstel Gold Toerversie
   39. Ronde van Limburg
   40. Potgrond actie van & door harmonie Sint Caecilia uit Geulle
   41. loterij verkoop van & door Fanfare Sint Martinus uit Geulle
   42. Limburgs Mooiste
   43. Lezing over de Meerssense School
   44. Lezing Schoonheidsidealen bij de Romeinen
   45. Sleuteloverdrachten 2017
   46. Blauw Sjuut meert aan in Meerssen
   47. Tweede Kamerverkiezingen
   48. Meedenkbijeenkomst verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg
   49. Inloopavond nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   50. Kinderoptocht basisschool de Triangel Ulestraten
   51. Kinderoptocht voor & door basisschool de Lindegaerd Rothem
   52. Kinderoptocht voor & door basisschool Franciscus Bunde
   53. KInderoptocht voor & door basisscholen Meerssen
   54. Kinderdefilé Gäöl
   55. Canavalsoptocht in Meerssen
   56. Carnavalsoptocht in Bunde
   57. Carnavalsoptocht in Ulestraten
   58. Kindercarnavalsoptocht in Ulestraten
   59. Carnavalsoptocht in Geulle
   60. Lichtoptocht in Geulle
   61. Raadsadviesvergadering 30 november 2017
   62. Raadsadviesvergadering 29 november 2017
   63. Raadsadviesvergadering 12 oktober 2017
   64. Raadsadviesvergadering 11 oktober 2017
   65. Raadsadviesvergadering 14 september 2017
   66. Raadsadviesvergadering 13 september 2017
   67. Raadsadviesvergadering 29 juni 2017
   68. Raadsadviesvergadering 28 juni 2017
   69. Raadsadviesvergadering 26 oktober 2017
   70. Raadsadviesvergadering 21 juni 2017
   71. Raadsadviesvergadering 24 mei 2017
   72. Raadsadviesvergadering 23 mei 2017
   73. Raadsadviesvergadering 6 april 2017
   74. Raadsadviesvergadering 5 april 2017
   75. Raadsadviesvergadering 9 maart 2017
   76. Raadsadviesvergadering (gecombineerd) 18 januari 2017
   77. Raadsvergadering 14 december 2017
   78. Begrotingsvergadering 9 november 2017
   79. Raadsvergadering 25 oktober 2017
   80. Raadsvergadering 28 september 2017
   81. Raadsvergadering 13 juli 2017
   82. Raadsvergadering 6 juli 2017
   83. Raadsvergadering 8 juni 2017
   84. Raadsvergadering 20 april 2017
   85. Raadsvergadering 23 maart 2017
   86. Raadsvergadering 2 februari 2017
   87. Extra raadsvergadering 12 januari 2016
   88. Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur
   89. Jubileumfeest CV De Aanhawwersj
   90. Sint Maartenoptocht en -vuur Geulle (beneden)
   91. Sinterklaas intocht
   92. Sint Maartensvuur Ulestraten
   93. Optocht Sint Maarten met als afsluiting Sint Maartensvuur
   94. Rommelmarkt in de Stip
   95. Sinkerklaas intocht Bunde
   96. Loterij verkoop door Schutterij Sint Barbara
   97. Sint Maarten optocht & kampvuur Meerssen
   98. Sint Maartensvuur Geulle (boven)
   99. Santa's run
   100. Duurzaam Meerssen Dag
   101. Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
   102. Weekmarkt in teken van Veiligheid
   103. Huldiging Maaike Head tijdens Marathon Meerssen
   104. Bundermijt
   105. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   106. Fancy fair speeltuin St. Joseph Meerssen-West
   107. Open Dag Stadsbus Museum Maastricht
   108. Vrijmarkt Fanfare Sint Martinus Geulle
   109. Burendag Lindenlaan Bunde
   110. Buurtfeest BV De Slak Ulestraten
   111. Collecteweek Jantje Beton
   112. Collecteweek Oranje Fonds
   113. De Ster van Valkenburg
   114. Vrijmarkt buurt Oost-Bunde
   115. Marathon Meerssen
   116. Uitroepen Prins Carnval door VV De Bokkerieërs
   117. Boels Rental Ladies Tour
   118. Boels Rental Holland Ladies Tour
   119. Extra raadsvergadering
   120. Expositie Romeinen, Villa Onderste Herkenberg en de Via Belgica
   121. Inloopbijeenkomst onderhoudwerkzaamheden Raar, Op de Beukel, kruising Humcoverstraat
   122. Loterij verkoop door harmonie Sint Caecilia Geulle
   123. Jaarmarkt Meerssen
   124. Knastercross
   125. World Sheep Dog trials (schapen drijven)
   126. Duchenne heroes (moutainbike tocht)
   127. Charlemagne Preuve Festijn
   128. Bewonersbijeenkomst voorgesteld oplossingen verkeer Burgemeester Visschersstraat
   129. Donateurskaartenactie Harmonie Sint Caecillia Geulle
   130. Informatiebijeenkomst Herbestemming Rijksmonument Weerterhof
   131. Buurtfeest en rommelmarkt 't Pleintsje
   132. Collecte door Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten
   133. Loterijverkoop door Carnavalverening De Aanhawwersj
   134. Snuffelmarkt
   135. Meerssen in Harmony
   136. Meerssen in Harmony
   137. Beachvolleybal toernooi
   138. THEMU Klimomloop Ulestraten
   139. Donateurskaartenactie Harmonie & Drumband Sint Agnes
   140. Voorzomerfeest BINKPOP door basisschool Franciscus Bunde
   141. Pleinfestival Bunde
   142. Promotieschieten schutterij Sint Remigius
   143. Promotie schieten schutterij Sint Remigius
   144. Promotieschieten schutterij Sint Remigius
   145. Meerssen gastgemeente Limburgse Griffiersdag 2016
   146. Landelijk collecte Prins Bernhard cultuurfonds
   147. Landelijke collecte Epilepsiefonds
   148. Landelijke collecte Maag-lever Darm Stichting
   149. Landelijk collecte Rode Kruis
   150. Landelijke collecte Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
   151. Zomerfeest buurtvereniging Proostenbuurt
   152. Benefiet-concert Stichting Vrienden van de Basiliek
   153. Fancy Fair door UT ZUNNEKE te Bunde
   154. Heuvelland Fiets 4 Daagse
   155. Jubileum wandeltocht door wandelvereniging Vilt
   156. Sacramentsprocessie Geulle
   157. Sacramentsprocessie (octaaf)
   158. Processie Bunde
   159. Processie Waalsen-Moorveld
   160. Processie Ulestraten
   161. Kermis Bunde
   162. Kermis Meerssen (Octaafkermis)
   163. Braderie Rothem
   164. B.I.G. S&S Fest 2016
   165. IRON MAN / Maastricht-Limburg (internationale triathlon)
   166. Limburgs Mooiste (Fietstoertocht)
   167. Boels Rental Hills Classic
   168. Dodenherdenking gemeente Meerssen
   169. Kerstwandeling buurtverening Oostbroek
   170. Lente wandeltocht georganiseerd door buurtvereniging Oostbroek
   171. Kindervakantiewerk Geulle
   172. Collecteweek voor het gehandicapte kind
   173. Fietstoertocht ODS Classic
   174. Loterijverkoop Kindervakantiewerk Geulle
   175. Collecte week Diabetes Fonds
   176. Collecte week Prinses Beatrix spierfonds
   177. Wandel 4 daagse Vilt-Valkenburg
   178. Steven Rooks Challenge
   179. De Rit naar de Gladiolen
   180. Keep Them Rolling
   181. Ronde van Limburg
   182. Omloop Maasvallei
   183. Rommelmarkt
   184. Ton Dolmans Trofee Stein
   185. Boks Gala
   186. Braderie fanfare Sint Martinus Geulle
   187. Collecte week tbv Reumafonds
   188. Landelijke Collecte week tbv ZOA
   189. Landelijke collecte week Gehandicaptensport
   190. Landelijke collecte week Hartstichting
   191. Landelijke collecte week kinderhulp Stichting Nationaal Fonds
   192. Landelijke collecte Kinderhulp Stichting Nationaal Fonds
   193. Landelijke collecte Stichting longfonds
   194. Koningsdag
   195. Demonstratie Tai-chi en Chi kung
   196. Meziek preuve
   197. Intocht Sint Nicolaas
   198. Optocht halfvasten
   199. Ton Dolmans Troffee Stein (wielerklassieker)
   200. Amstel Gold Race
   201. Amstel Gold Toerversie
   202. Oriëntatie en puzzelrit 'De grensrijders'
   203. Vlooienmarkt
   204. Tractor zegening
   205. Statiegeld actie Koninklijke Fanfare Concordia
   206. Statiegeld actie Koninklijke Fanfare Concordia
   207. Bestuurscentrum / KCC gesloten ivm carnaval
   208. Sleuteloverdrachten
   209. Blauw Sjuut meert aan in Meerssen
   210. Carnavalsoptocht Meerssen
   211. Carnavaloptocht Geulle
   212. Lichtoptocht Geulle
   213. Kinderoptocht Bunde
   214. Carnavalsoptocht Bunde
   215. Kindercarnavalsoptocht Rothem
   216. TOP 111
   217. Tractor zegening Waalsen
   218. Waalser kermis
   219. Carnavalsoptocht Ulestraten
   220. Kindercarnavalsoptocht
   221. Inhalen van de mei-den door Jonkheid Meerssen
   222. Sinterklaas intocht Geulle
   223. Sinterklaas intocht Ulestraten
   224. Sinterklaas intocht Meerssen
   225. Sinterklaas intocht Bunde
   226. Raadsadviesvergadering 1 december 2016
   227. Raadsadviesvergadering 30 november 2016
   228. Raadsadviesvergadering 20 oktober 2016
   229. Raadsadviesvergadering 19 oktober 2016
   230. Raadsvergadering 15 december 2016
   231. Begrotingsvergadering gemeenteraad 3 november 2016
   232. Raadsadviesvergadering 22 september 2016
   233. Raadsadviesvergadering 21 september 2016
   234. Raadsvergadering 6 oktober 2016
   235. Raadsadviesvergadering 25 augustus 2016
   236. Raadsadviesvergadering 24 augustus 2016
   237. Raadsvergadering 8 september 2016
   238. Raadsadviesvergadering 23 juni 2016
   239. Raadsadviesvergadering 22 juni 2016
   240. Raadsvergadering 7 juli 2016
   241. Raadsadviesvergadering 12 mei 2016
   242. Raadsadviesvergadering 11 mei 2016
   243. Raadsvergadering 25 mei 2016
   244. Raadsadviesvergadering 24 maart 2016
   245. Raadsadviesvergadering 23 maart 2016
   246. Raadsvergadering 7 april 2016
   247. Raadsadviesvergadering 18 februari 2016
   248. Raadsadviesvergadering 17 februari 2016
   249. Raadsvergadering 3 maart 2016
   250. Raadsadviesvergadering 13 januari 2016
   251. Raadsvergadering 28 januari 2016
   252. Raadsadviesvergadering 3 december 2015
   253. Raadsadviesvergadering 2 december 2015
   254. Raadsvergadering 17 december 2015
   255. Begrotingsvergadering gemeenteraad
   256. Raadsadviesvergadering 21 oktober 2015
   257. Expositie Vorstelijk Limburg
   258. Inspiratiebeurs Langer zelfstandig wonen
   259. Opening Klant Contact Centrum (KCC) / Huis voor Natuur, Cultuur & Erfgoed
   260. Openbare raadsvergadering
   261. Openbare raadsvergadering
   262. Wandeltocht buurtvereniging Oostbroek
   263. Wandeltocht Fanfare Sint Martinus Geulle
   264. Collecte Leger des Heils
   265. 6 x 11 jubileum VV de Bokkerieërs
   266. Collecte MS Fonds
   267. Collecte NSGK
   268. Collecte Alzheimer Nederland
   269. Loterij De Bökskes Geulle
   270. Collecte Diabetesfonds
   271. Collecte Brandwondenstichting
   272. Loterij VV De Bokkeriërs
   273. Collecte dierenbescherming
  6. werk in uitvoering
   1. Aanbrengen grasbetontegels Bonaertsweg Bunde
   2. Aanpassen rijloper parkeerplaats OV Bunde
   3. Asfalt- en bodemonderzoeken op diverse plekken in de gemeente
   4. Deze week: afsluiting spoorwegovergang Stationstraat Meerssen
   5. Fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg
   6. Verkeersmaatregelen Amstel Gold Race
   7. Afsluiting spoorwegovergang Stationstraat Meerssen
   8. Werkzaamheden Enexis bij Meerssenhoven
   9. Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel 14-17 maart
   10. Maatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten
   11. Onderhoud & herinrichting weg Brommelen, Pasweg en Oostbroek, aanleggen nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
   12. Omleiding Buurtbus Geulle
   13. Kappen populieren Brommelen
   14. Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   15. Populieren kappen Westbroek Geulle
   16. Populieren kappen Westbroek Geulle
   17. Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel A2 Maastricht op 18 & 19 januari 2017
   18. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   19. Maatregelen Burgemeester Visschersstraat
   20. Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   21. Asfaltonderzoeken Brommelen
   22. Afsluiting Limmelderweg en spoorwegovergang
   23. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   24. Onderhoudswerkzaamheden fietspad Raar
   25. Door slecht weer: werkzaamheden aan fietspaden rotonde Op de Beukel duren langer
   26. Onderhoudswerkzaamheden Moorveldsberg
   27. Onderhoudswerkzaamheden Moorveldsberg Geulle
   28. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   29. Aanpassing parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal
   30. Nieuw asfalt voor A79 op- en afrit Bunde
   31. Aanpassing parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal
   32. Nieuwe openbare LED-verlichting in de gemeente Meerssen
   33. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   34. Onderhoudswerkzaamheden wegen (o.a. Geulstraat Bunde)
   35. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   36. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   37. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   38. Slingerberg in Geulle weer open voor verkeer
   39. Stand van zaken tijdelijke afsluiting Slingerberg Geulle
   40. Onderhoud asfalt kruising Vliegenstraat - Kastanjelaan - Spoorstraat Bunde
   41. Onderhoud asfalt kruising Vliegenstraat - Kastanjelaan - Spoorstraat Bunde
   42. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en kruising Humcoverstraat-Op de Beukel
   43. Bladruimen & Bladkorven
   44. Proef verbeteren toegankelijkheid Hof van Oranje
   45. Tijdelijke afsluiting Slingerberg Geulle
   46. Asfalteringswerkzaamheden op diverse plekken
   47. Verkeersmaatregelen Marathon Meerssen
   48. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   49. Verbreding trottoir Lindenlaan Bunde
   50. Verkeersmaatregelen Marathon Meerssen zondag 11 september
   51. Ivm Boels Rental Ladies Tour: tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat
   52. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   53. Tijdelijke afsluiting Westelijke Kanaalweg ivm werkzaamheden
   54. IRONMAN doet ook gemeente Meerssen aan
   55. Tijdelijke afsluiting Westelijke kanaalweg (verlengde Saintweg) ivm werkzaamheden
   56. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   57. Nieuwe openbare verlichting
   58. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden en gedeeltelijke herinrichting Essendijk
   59. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   60. Snoei- en verfwerkzaamheden Dennenberg & Kloosterweg
   61. Onderhoudswerkzaamheden aan diverse wegen
   62. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   63. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en Kruising Humcoverstraat - Op de Beukel
   64. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   65. Meldingen / klachten naar aanleiding van hevig noodweer
   66. Werkzaamheden gaan door: tijdelijke Verkeersmaatregelen Kruisdonk 23-27 juni
   67. 23-27 juni 2016 - Tijdelijke verkeersmaatregelen knooppunt Kruisdonk
   68. Onderhoudswerkzaamheden toegangsbrug parkeerplaats SV Meerssen
   69. Tennet klussen bij hoogspanningsmasten Kruisdonk
   70. Weekendwerkzaamheden A79 gaan door!
   71. Ivm Boels Hills Classic en Ronde van Limburg - Tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat
   72. Onderhoud aan verharding diverse wegen in Geulle en Bunde
   73. Ambyerweg Rothem op donderdag 19 mei afgesloten voor (auto)verkeer
   74. Asfalteringswerkzaamheden Snijdersberg & Moorveldberg
   75. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Bunde
   76. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Geulle
   77. Vrijdag 13 mei - Asfalteringswerkzaamheden Ambyerweg Rothem
   78. Asfaltdeklaag voor de Ambyerweg Rothem
   79. Weekendwerkzaamheden A79: 29 april tot 2 mei
   80. Weekendwerk A79 rondom Kruisdonk
   81. Volderstraat Meerssen uiterlijk woensdag 13 april weer open voor verkeer
   82. Sloop pand Volderstraat 18 in Meerssen
   83. Weekendwerkzaamheden rondom Kruisdonk
   84. Inloopbijeenkomst nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   85. Asfaltonderzoek diverse wegen
   86. Weg- en rioleringswerkzaamheden Snijdersberg en Moorveldsberg Geulle
   87. Tijdelijke afsluiting Saintweg en Oostelijke kanaalweg
   88. Spoedreparatie gedeelte riool Prinses Beatrixstraat Bunde
   89. Werkzaamheden spoorwegovergang Roggeveldstraat-Kloosterberg Bunde
   90. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   91. Tijdelijke afsluiting Saintweg (verbindingsweg Geulle aan de Maas-Elsloo) voor alle verkeer
   92. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   93. Monumentale Lindeboom Geulle a/d Maas wordt gekapt
   94. Werkzaamheden ProRail Station Bunde
   95. Onderhoudswerkzaamheden Cruisboomstraat Geulle
   96. Werk in uitvoering
  7. meerssen in beeld
   1. Meerssen in beeld
  8. gevonden voorwerpen
   1. Gevonden & verloren voorwerpen
  9. folders & brochures
   1. Folders & brochures
   2. Afvalwijzer
  10. vacatures
   1. Vacature Medewerker Grondzaken (m/v) (0,5 fte)
   2. Vacature Griffiemedewerker (m/v)
   3. Vacature medewerker Planning & Control
   4. Vacature beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden/rechtspositie (m/v)
   5. Vacature beleidsmedewerker Sociaal Team
   6. Vacatures - Wij zoeken 2 managementassistentes / secretaresses (m/v - 0,5 fte)
   7. Vacature - Wij zoeken een consulent Sociaal Team multi problem-jeugd (m/v - 1 fte)
   8. Vacature Afdelingshoofd Ruimte
   9. Vacature Beleidsmedewerker bedrijfsondersteuning
   10. Vacatures
  11. calamiteiten-informatie
   1. Calamiteiten-informatie
   2. Hoogwater Maas
  12. webarchief
   1. Webarchief
  13. fotoboeken
   1. ambtsbezoek gouverneur 21-01-16
    1. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 01
    2. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 02
    3. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 03
    4. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 04
    5. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 05
    6. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 06
    7. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 07
    8. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 08
    9. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 09
    10. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 10
    11. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 11
    12. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 13
    13. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 12
    14. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 14
    15. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 15
    16. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 16
    17. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 17
    18. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 18
    19. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 19
    20. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 20
    21. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 21
    22. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 22
    23. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 23
    24. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 24
    25. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 25
    26. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 26
    27. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 27
    28. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 28
  14. Gemeentepagina week 21 - 25 mei 2016
  15. Nieuws & bekendmakingen
 11. meedenken
  1. uw aanspreekpunt burgerparticipatie
   1. Uw aanspreekpunt Burgerparticipatie
  2. buurtnetwerken
   1. Buurtnetwerken
  3. adviesraad sociaal domein
   1. Adviesraad Sociaal Domein
  4. cliëntenraad mergelland
   1. Cliëntenraad Mergelland
  5. samen kunnen we het zelf
   1. Samen kunnen we het zelf
  6. Meedenken
 12. zorg & welzijn
  1. zorg & welzijn-nieuws
   1. Bestuurscentrum gesloten op 27 & 28 april en 5 mei
   2. Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017
   3. Juvat Westendorp laat jeugd Heuvelland swingen: Aftrap Jongeren op Gezond Gewicht Heuvelland daverend succes
   4. Vrijwilligersprijs!
   5. Uitnodiging Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen zaterdag 10 juni 2017
   6. Gemeenteraad stelt onderzoeksopdracht vast voor onderzoek toekomst gemeente Meerssen
   7. Bestuurscentrum gesloten op 27 en 28 april
   8. Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017
   9. In verband met Goede Vrijdag & Paasmaandag: Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017
   10. Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017
   11. Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017
   12. Agenda's raadsadviesvergaderingen 5 & 6 april 2017
   13. Van 1 tot 8 april: Autismeweek 2017
   14. Uitnodiging Themamiddag Praktische hulp & hulpmiddelen in Ulestraten
   15. Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017
   16. Ook Prins Carnaval weet van Nix
   17. Ook Prins Carnaval weet van Nix
   18. Anita Verdonk tweede bestuurder 'mini'-estafette Meerssen
   19. Op 't Hwagveld in de keuken bij Beluga
   20. Nieuw subsidiebeleid beloont initiatief en vernieuwing
   21. Activiteiten Ontmoetingspunt De Ketel
   22. Eerste Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland
   23. Bunde Nu Samen ook open in de zomerperiode
   24. Handig boekje over geld
   25. Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!
   26. Op zoek naar een baan? Op zoek naar een medewerker?
   27. Nationaal hitteplan actief
   28. Kindervakantiewerk Bunde, Geulle, Meerssen en Ulestraten in het zonnetje
   29. Tweede nieuwsbrief Respectvol Samenwerken - jeugd & buurt
   30. Gunning doelgroepenvervoer: van Regiotaxi naar Omnibuzz
   31. Informatie over gebruik rubbergranulaat op kunstgrasvelden
   32. Gemeente Meerssen hijst vandaag de regenboogvlag
   33. Gunning doelgroepenvervoer: van Regiotaxi naar Omnibuzz
   34. Themabijeenkomst Steunpunt Mantelzorg: Als je houdt van iemand die psychisch ziek is
   35. Themabijeenkomst Steunpunt Mantelzorg: Diagnose ziekte van Parkinson
   36. Ivm Goede Vrijdag & Pasen: bestuurscentrum gesloten op 14 en 17 april
   37. Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017
   38. Boeiende training 'Dementie & Communicatie' voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers Maastricht-Heuvelland
   39. Laat je verrassen en kom ook naar de vrijwilligersdag SAMEN-DOEN!
   40. Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017
   41. Heeft u al eens overwogen pleegouders te worden?
   42. Vraag tijdig activiteitensubsidie aan!
   43. De Week van het geld
   44. College van B&W steekt de handen uit de mouwen bij vrijwilligersactie NLDoet
   45. Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017
   46. Mantelzorgers goed geïnformeerd: Ergotherapie
   47. Creatieve PowerSpot voor jonge mantelzorgers: Wat zit er in die koffertjes? Ga je mee op avontuur?
   48. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   49. Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017
   50. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken nr 4
   51. Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen nr 3
   52. Dinsdag 28 maart: Benefits Zorgbeurs
   53. Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017
   54. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   55. Gereedschapskisten voor de klusteams van Ut Zaelke & de Ketel
   56. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   57. Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017
   58. Bouwbord nieuwe gymzaal Ulestraten onthuld
   59. Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017
   60. Vraag vóór 1 april het Mantelzorgcompliment aan!
   61. Géén papieren gemeentegids meer
   62. Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017
   63. Thema CJG: Voeding & Beweging
   64. Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017
   65. Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017
   66. Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017
   67. Afvalinzameling Kerstmis
   68. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
   69. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   70. Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016
   71. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   72. Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016
   73. Wijzigingen openbaar vervoer gemeente Meerssen
   74. Wat zijn uw goede voornemens voor 2017?
   75. Opleiding Dubbel Duurzaam Coaches in volle gang
   76. Heeft u het mantelzorgcompliment al aangevraagd?
   77. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   78. Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016
   79. Mogelijk datalek met gegevens van enkele Limburgse gemeenten
   80. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
   81. Wij stellen aan u voor... Uw buurtnetwerken!
   82. Stichting Veul Diech Good ontvangst 1250 euro van Oranje Fonds
   83. Dit jaar nog een nieuw id-bewijs nodig? Vraag dit vóór 15 december aan!
   84. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   85. Heeft u het Mantelzorgcompliment al aangevraagd?
   86. Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016
   87. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   88. Met ingang van 11 december 2016: Regiotaxi Limburg wordt Omnibuzz
   89. Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016
   90. Vraag nu het mantelzorgcompliment 2016 aan
   91. Vraag het Mantelzorgcompliment 2016 aan
   92. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen
   93. Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016
   94. Vanaf 1 januari: met korting zwemmen bij de Polfermolen
   95. Ivm feestdagen: bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   96. Heeft u de GGD-vragenlijst 'Gezondheidsmonitor' al ingevuld?
   97. Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016
   98. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken, nummer 3
   99. Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016
   100. Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum
   101. Deze week: de Week van de Pleegzorg
   102. Maandthema CJG043: Grip op Geld
   103. Wij werken altijd op afspraak!
   104. Onderhoudswerkzaamheden website
   105. Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016
   106. Steunpunt Mantelzorgers zoekt netwerkbouwers
   107. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   108. Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016
   109. Ondernemersontbijt Sociaal Domein
   110. Dag van de Mantelzorg 2016: aandacht & waardering voor mantelzorgers
   111. Oudercursussen 'Ouders laat je niks wijsmaken' ... over puberteit, alcohol, drugs & gamen
   112. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   113. Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016
   114. Stichting Veul Diech Good
   115. Maandthema CJG: Contact
   116. Nieuwe subsidiebeleid gemeente Meerssen vastgesteld
   117. Themabijeenkomst voor mantelzorgers: Ergotherapie, zorg op maat
   118. Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016
   119. Cliëntenraad Participatie Maastricht Heuvelland zoekt voorzitter
   120. Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen druk bezocht
   121. Agenda raadsvergadering 6 oktober 2016
   122. Benefits Servicepas gemeente Meerssen
   123. Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016
   124. Vacature beleidsmedewerker Sociaal Team
   125. Maatregelen veilige schoolroute tijdelijke locatie Basisschool Op 't Hwagveld
   126. Bij het PMD-afval mag alléén: plastic verpakkingen, metaal (blik) en drankenkartons
   127. BeneFits Servicepas Gemeente Meerssen
   128. Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016
   129. Nieuwe brochure Armoedebeleid 'Heeft u weinig inkomen? Gemeente Meerssen helpt!'
   130. Week van de Opvoeding van 3-9 oktober 2016
   131. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!
   132. Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
   133. Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016
   134. Gezocht: vrijwillige coaches voor zorgvrijwilligers
   135. Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016
   136. Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!
   137. Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016
   138. IRONMAN doet ook gemeente Meerssen aan
   139. Het Nationaal Hitteplan is actief
   140. Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016
   141. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
   142. Start aanbesteding Doelgroepenvervoer Limburg
   143. Eerste uitgave van de Nieuwbrief Respectvol Samenwerken
   144. Onderzoek klanttevredenheid Wmo
   145. Heuvellandgemeenten in actie tegen overgewicht
   146. Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016
   147. Kick-off Jeugdcultuurfonds Limburg in Meerssen
   148. Respectvol Samenwerken: Jeugd & Buurt
   149. Wethouders nemen poster G-team in ontvangst
   150. Wist u dat: het paspoortnummer nooit de letter O bevat?
   151. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   152. Vrijdagmiddag 1 juli 2016 - Bestuurscentrum gesloten
   153. Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016
   154. Uitspraken Centrale Raad van Beroep geen gevolgen voor hulp bij het huishouden gemeente Meerssen
   155. Meldingen / klachten naar aanleiding van hevig noodweer
   156. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   157. Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016
   158. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   159. Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022
   160. Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016
   161. Vignet Gezonde School voor basisschool Franciscus in Bunde
   162. Wekelijks spreekuur Kredietbank Limburg in het bestuurscentrum
   163. Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016
   164. Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport
   165. Gezamenlijke verklaring gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul
   166. Pas op voor nep-medewerkers Wonen Meerssen
   167. Mini-estafette Meerssen - De week van Tom Weyenberg
   168. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016
   169. Zomerdrukte: maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart
   170. Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016
   171. Spreekuur Wajong / MTB
   172. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 30 mei 2016
   173. Bestuurscentrum gesloten op dinsdagmiddag 31 mei 2016
   174. Zomerdrukte - maak tijdig afspraak voor nieuw reisdocument
   175. Ontwerp-verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
   176. Mini-estafette Meerssen - De week van Anita Verdonk
   177. Onderzoek Kinderombudsman
   178. Officiële opening tijdelijke huisvesting Bibliotheek Meerssen
   179. Gratis online seminar: Gewoon vergeetachtig of dementie?
   180. Let op: aanstaande maandag 30 mei is loket Burgerzaken gesloten
   181. Bestuurscentrum gesloten dinsdagmiddag 31 mei
   182. Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016
   183. Eindexamenfeest: met of zonder alcohol?
   184. Limburgse gemeenten starten gemeenschappelijke regeling doelgroepenvervoer
   185. Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016
   186. Bestuurscentrum gesloten maandag 16 mei en dinsdagmiddag 31 mei
   187. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   188. Let op! Zomerdrukte: maak tijdig 'n afspraak om paspoort of id-kaart te verlengen
   189. Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016
   190. De Adviesraad Sociaal Domein heeft vergaderd ...
   191. Op vakantie? Voorkom inbraken!
   192. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   193. Bestuurscentrum 5, 6 en 16 mei gesloten
   194. Bestuurscentrum gesloten op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei
   195. Marsna-Erepenning voor Ans Bos-Van Bun uit Meerssen
   196. Lintjesregen in de gemeente Meerssen
   197. Maandag 30 mei: loket Burgerzaken gesloten
   198. Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016
   199. Brochures Minimaregelingen en Bijzondere Bijstand 2016
   200. Tom Weyenberg derde bestuurder 'mini'-estafette Meerssen
   201. Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016
   202. 'Zebra?s' maken Meerssen-Centrum veiliger en toegankelijker
   203. Onderzoek mantelzorgwaardering: laat uw mening horen!
   204. Bijeenkomsten praktische tips voor verzorging
   205. Kindcentrum Meerssen: Samen de wijk in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving
   206. Politie surveilleert met groen licht in de gemeente Meerssen
   207. Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 en 6 mei
   208. Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016
   209. 1e LIPDUB voor jonge mantelzorgers
   210. Onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams
   211. Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016
   212. Klapperspreekuur Trajekt Maatschappelijke Werk
   213. Bestuurscentrum gesloten op 27 april en 5 & 6 mei
   214. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
   215. Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016
   216. Voorbereidingen nieuw Kindcentrum Meerssen: Start verkeerskundig onderzoek schoolomgeving
   217. Even voorstellen: mantelzorgconsulent Yvonne van Rooij
   218. Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016
   219. Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016
   220. Bestuurscentrum gesloten op Goede vrijdag en paasmaandag
   221. Elke maandag: spreekuur Kredietbank Limburg
   222. Zilverlijn: een speciale service voor ouderen
   223. Week van Zorg & Welzijn: Open dag zorgcentrum Avé Maria
   224. Intentieovereenkomst herbestemming In 't Riet & omgeving
   225. Wij werken altijd op afspraak
   226. Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016
   227. Berry van Rijswijk beëdigd als wethouder
   228. Woensdag 6 april: landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   229. Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016
   230. Kans maken op een cadeaubon? Vul de vragenlijst in!
   231. Vul de vragenlijst op meerdangeld.nl in en maak kans op een cadeaubon
   232. Berry van Rijswijk genomineerd als opvolger van Maureen Gubbels
   233. Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016
   234. Twitteraccount gemeente Meerssen?
   235. Maureen Gubbels neemt ontslag als wethouder
   236. Vragen over aanslag gemeentelijke belastingen?
   237. Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016
   238. Bent u al aangemeld voor Burgernet?
   239. Wij werken altijd op afspraak!
   240. Eind februari valt aanslag gemeentelijke belastingen in brievenbus
   241. Portefeuilleverdeling College van B&W opnieuw vastgesteld
   242. NIX18 in de gemeente Meerssen
   243. Realisatie Kindcentrum & Bibliotheek Meerssen
   244. CJG 043 voor ouders én jongeren
   245. Meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid
   246. Openingstijden carnaval
   247. Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016
   248. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
   249. Ook met carnaval is BOB jouw held!
   250. Uw kind en alcohol tijdens carnaval
   251. Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016
   252. Steunpunt Mantelzorg Zuid zoekt vrijwilligers
   253. Openingstijden met carnaval
   254. Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016
   255. Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger
   256. Openingstijden met carnaval
   257. Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016
   258. Nieuwe EHBO cursus
   259. Jongeren betrekken bij Adviesraad Sociaal Domein
   260. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   261. Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan!
   262. Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016
   263. Denk mee over de toekomst van Bibliotheek Meerssen
   264. Burgemeesters zongen voor Serious Request
   265. Met ingang van 2016: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   266. Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015
   267. Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen
   268. Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015
   269. Vraag het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen aan
   270. L1-actie Samen voor de Voedselbank: doet u ook mee?
   271. Good Veurein
   272. NLdoet komt er weer aan
   273. Wethouder Berry van Rijswijk opent Peuterspeelzaal 't Vliegje in Bunde
   274. Officiële opening Beukeloord
   275. Openingstijden rond de feestdagen
   276. Vacatures Podium 24 - Wil jij deel uitmaken van de productie van een MINI?
   277. Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   278. CBF-certificaat voor Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa
   279. Opening werkplaats fietsenproject Stichting Ruggesteun
   280. Nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht en Heuvelland
   281. Gezamenlijke moestuin Meerssen - bericht van werkgroep De Moestuin
   282. Campagne BOB in de sportkantine 2015
   283. Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers
   284. Onderzoek Zuid-Limburgse gemeenten - jongeren kunnen nog steeds makkelijk alcohol krijgen
   285. Leningen levensloopbestendige woningen
   286. Podium24 vacatures
   287. Aanbesteding doelgroepenvervoer Limburg
   288. Doet u ook mee aan de Week tegen kindermishandeling?
   289. Inspraak Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022
   290. Gemeentepagina week 44 - 28 oktober 2015
   291. Kantoren RSD Pentasz Mergelland gesloten op donderdag 5 november 2015
   292. Dag van de Mantelzorg op 10 november
   293. Waarderingsactie voor mantelzorgers
   294. Grote belangstelling officiële opening KCC & Erfgoedhuis
   295. Cliënten jeugdzorg delen ervaringen tijdens speciale kooksessie
   296. Doelgroepenvervoer Limburg
   297. Opening KCC & Erfgoedhuis en inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen
   298. Adviesraad Sociaal Domein
   299. Heeft u vragen over zorg & jeugdhulp?
  2. sociaal team
   1. akj advies/klachtenbureau jeugdzorg
    1. Advies en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
   2. Sociaal Team
  3. adviesraad sociaal domein
   1. nieuws van de adviesraad
    1. De Adviesraad Sociaal Domein heeft vergaderd ...
    2. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
    3. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
    4. Jongeren betrekken bij Adviesraad Sociaal Domein
   2. werkgroepen
    1. werkgroepen adviesraad sociaal domein
   3. Adviesraad Sociaal Domein
  4. samen kunnen we het zelf
   1. Samen kunnen we het zelf
  5. sociale zaken mh
   1. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
  6. folder & brochures
   1. Folders & brochures
  7. afspraak maken
   1. Wij werken op afspraak
  8. NIX18 - jeugd & alcohol
   1. Uw kind en alcohol tijdens carnaval
   2. NIX18: geen 18 jaar, geen alcohol!
  9. Samen-Doen! Vrijwilligersdag
   1. Aanmelden Samen-Doen! Vrijwilligersdag
    1. Aanmelden Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen
   2. Vrijwilligersprijs
    1. Vrijwilligersprijs
   3. Workshops
    1. Workshops
   4. Informatie & vragen
    1. Meer informatie of vragen?
   5. In samenwerking met ...
    1. In samenwerking met ...
   6. Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen
  10. Juvat Westendorp geeft aftrap Jongeren op Gezond Gewicht Heuvelland
  11. Thema-avond: Armoedebeleid, hier en elders
  12. Zorg & Welzijn
  13. Onderzoek Wmo
 13. bouwen & wonen
  1. bouwen & wonen-nieuws
   1. Bestuurscentrum gesloten op 27 & 28 april en 5 mei
   2. Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017
   3. Van snelfietsroute naar: Verbetering fietsveiligheid Vliegveldweg en rotondes
   4. Gemeenteraad stelt onderzoeksopdracht vast voor onderzoek toekomst gemeente Meerssen
   5. Bestuurscentrum gesloten op 27 en 28 april
   6. Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017
   7. Koopovereenkomst Proosdijschuur Meerssen ondertekend
   8. Afvalinzameling Pasen
   9. In verband met Goede Vrijdag & Paasmaandag: Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017
   10. Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017
   11. U kunt weer startersleningen aanvragen
   12. Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017
   13. Agenda's raadsadviesvergaderingen 5 & 6 april 2017
   14. Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017
   15. Ambyerweg Rothem op donderdag 19 mei afgesloten voor (auto)verkeer
   16. Aanpak drugspanden: weer twee panden gesloten - let op bij het verhuren van uw pand
   17. Gemeente vraagt mogelijkheden snelfietsroute opnieuw tegen het licht te houden
   18. Restauratie Rijksmonument Hoeve Klinkenberg in Rothem kan van start gaan
   19. Verslag voorgestelde (tijdelijke) verkeersmaatregel Burg. Visschersstraat
   20. Verbreding trottoir Lindenlaan Bunde
   21. Tweede nieuwsbrief Respectvol Samenwerken - jeugd & buurt
   22. Brand loods Kruisberg Meerssen (update)
   23. Openstelling A2-tunnel in nacht 15/16 december 2016
   24. Rectificatie krantenbericht Weerterhof
   25. Controles hondenbelasting
   26. Ivm Goede Vrijdag & Pasen: bestuurscentrum gesloten op 14 en 17 april
   27. Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017
   28. Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017
   29. Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West
   30. Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017
   31. Vergunningparkeren in de Vauwerhof
   32. Maatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten
   33. BSGW: laatste week van februari ontvangt u belastingaanslag
   34. Onderhoud & herinrichting weg Brommelen, Pasweg en Oostbroek, aanleggen nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
   35. Afvalinzameling carnaval
   36. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   37. Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017
   38. Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen nr 3
   39. Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017
   40. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   41. BsGW: In de laatste week van februari ontvangt u de belastingaanslag
   42. Meedenkbijeenkomst verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg
   43. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   44. Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017
   45. Bouwbord nieuwe gymzaal Ulestraten onthuld
   46. Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017
   47. Géén papieren gemeentegids meer
   48. Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017
   49. Doet u mee aan Dubbel Duurzaam?
   50. Exploitant gezocht voor Openluchtzwembad Meerssen
   51. Zienswijze gemeentebestuur Ontwerp Luchthavenbesluit MAA: zorgen over woon- en leefklimaat in onze gemeente
   52. Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017
   53. Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017
   54. Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017
   55. Afvalinzameling Kerstmis
   56. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
   57. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   58. Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016
   59. De Afvalwijzer 2017 komt er aan!
   60. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   61. Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016
   62. Wijzigingen openbaar vervoer gemeente Meerssen
   63. Opleiding Dubbel Duurzaam Coaches in volle gang
   64. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   65. Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016
   66. Kennisgeving Ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht
   67. Mogelijk datalek met gegevens van enkele Limburgse gemeenten
   68. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
   69. Wij stellen aan u voor... Uw buurtnetwerken!
   70. Dit jaar nog een nieuw id-bewijs nodig? Vraag dit vóór 15 december aan!
   71. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   72. Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016
   73. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   74. Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016
   75. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen
   76. Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016
   77. Ivm feestdagen: bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   78. Gezocht: Energie- en zorgcoaches voor project Dubbel Duurzaam
   79. Heeft u de GGD-vragenlijst 'Gezondheidsmonitor' al ingevuld?
   80. Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016
   81. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken, nummer 3
   82. Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016
   83. Raadpleeg informatie luchthavenbesluit nu op een speciale website
   84. Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum
   85. Wij werken altijd op afspraak!
   86. Onderhoudswerkzaamheden website
   87. Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum
   88. Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016
   89. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   90. Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016
   91. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   92. Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016
   93. WOZ-waarde woningen openbaar
   94. Damoclesbeleid - opnieuw drugspand gesloten
   95. Nieuwe subsidiebeleid gemeente Meerssen vastgesteld
   96. Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016
   97. Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen druk bezocht
   98. Agenda raadsvergadering 6 oktober 2016
   99. Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016
   100. Maatregelen veilige schoolroute tijdelijke locatie Basisschool Op 't Hwagveld
   101. Bij het PMD-afval mag alléén: plastic verpakkingen, metaal (blik) en drankenkartons
   102. Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016
   103. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!
   104. Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
   105. Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016
   106. Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016
   107. Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016
   108. IRONMAN doet ook gemeente Meerssen aan
   109. Teken in voor het nieuwe geschiedenisboek van Meerssen
   110. Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016
   111. Op weg naar een verkeersveilige omgeving rond het nieuwe Kindcentrum Meerssen
   112. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
   113. Teken nu in voor nieuwe boek over geschiedenis van Meerssen
   114. Presentatie & verslag informatiebijeenkomst Pletsstraat-Sint Agnesplein
   115. Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016
   116. Respectvol Samenwerken: Jeugd & Buurt
   117. Presentatie informatiebijeenkomst Pletsstraat-Sint Agnesplein
   118. Wist u dat: het paspoortnummer nooit de letter O bevat?
   119. Vrijdagmiddag 1 juli 2016 - Bestuurscentrum gesloten
   120. Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016
   121. Meldingen / klachten naar aanleiding van hevig noodweer
   122. Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016
   123. Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022
   124. Informatiebijeenkomst Herbestemming Rijksmonument Weerterhof
   125. Informatiebijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein
   126. Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016
   127. Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016
   128. Proef tijdelijke verkeersmaatregelen Kersenlaan Bunde
   129. Informatiebijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde
   130. Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport
   131. Gezamenlijke verklaring gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul
   132. Pas op voor nep-medewerkers Wonen Meerssen
   133. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016
   134. Zomerdrukte: maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart
   135. Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016
   136. Onze Buurt - Startkapitaal voor beste buurtprojecten
   137. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 30 mei 2016
   138. Bestuurscentrum gesloten op dinsdagmiddag 31 mei 2016
   139. Zomerdrukte - maak tijdig afspraak voor nieuw reisdocument
   140. Ontwerp-verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
   141. Meld Misdaad Anoniem - Voelt u zich veilig naast een hennepkweker?
   142. Let op: aanstaande maandag 30 mei is loket Burgerzaken gesloten
   143. Bestuurscentrum gesloten dinsdagmiddag 31 mei
   144. Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016
   145. Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016
   146. Parkeren in Meerssen-centrum: hoe is het geregeld?
   147. Bestuurscentrum gesloten maandag 16 mei en dinsdagmiddag 31 mei
   148. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   149. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Bunde
   150. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Geulle
   151. Let op! Zomerdrukte: maak tijdig 'n afspraak om paspoort of id-kaart te verlengen
   152. Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016
   153. Op vakantie? Voorkom inbraken!
   154. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   155. Bestuurscentrum 5, 6 en 16 mei gesloten
   156. Uitnodiging: inloopavond snelfietsroute door Meerssen en Beek
   157. Lintjesregen in de gemeente Meerssen
   158. Maandag 30 mei: loket Burgerzaken gesloten
   159. Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016
   160. Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016
   161. Controles hondenbelasting in mei van start
   162. Kindcentrum Meerssen: Samen de wijk in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving
   163. Politie surveilleert met groen licht in de gemeente Meerssen
   164. Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 en 6 mei
   165. Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016
   166. Volderstraat Meerssen uiterlijk woensdag 13 april weer open voor verkeer
   167. Onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams
   168. Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016
   169. Sloop pand Volderstraat 18 in Meerssen
   170. Bestuurscentrum gesloten op 27 april en 5 & 6 mei
   171. Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016
   172. Voorbereidingen nieuw Kindcentrum Meerssen: Start verkeerskundig onderzoek schoolomgeving
   173. Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016
   174. Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016
   175. Bestuurscentrum gesloten op Goede vrijdag en paasmaandag
   176. Intentieovereenkomst herbestemming In 't Riet & omgeving
   177. Wij werken altijd op afspraak
   178. Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016
   179. Rivierpark Maasvallei: vertel uw verhaal!
   180. Woensdag 6 april: landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   181. Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016
   182. Vul de vragenlijst op meerdangeld.nl in en maak kans op een cadeaubon
   183. Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016
   184. Melding openbare ruimte doen buiten kantoortijden? 1 maart verandert het telefoonnummer
   185. Twitteraccount gemeente Meerssen?
   186. Vragen over aanslag gemeentelijke belastingen?
   187. Folder Trouwen in Sfeervol Meerssen
   188. Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016
   189. Tweede proef tijdelijke verkeersmaatregelen Lindenlaan Bunde
   190. Wij werken altijd op afspraak!
   191. Eind februari valt aanslag gemeentelijke belastingen in brievenbus
   192. Portefeuilleverdeling College van B&W opnieuw vastgesteld
   193. Rioolherstel Prinses Beatrixstraat in Bunde
   194. Animatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
   195. Afvalinzameling carnaval
   196. Meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid
   197. Openingstijden carnaval
   198. Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016
   199. Nieuwe app - waterstanden Limburgse beken en Maas
   200. Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016
   201. Openingstijden met carnaval
   202. Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016
   203. Subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten
   204. Openingstijden met carnaval
   205. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   206. Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016
   207. Verslag informatiebijeenkomst 'Vliegenstraat 50' in Bunde
   208. Inspraak Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
   209. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   210. Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016
   211. Meer gratis afval aanbieden op milieuparken
   212. Oude lindeboom Geulle aan de Maas geveld
   213. Tijdelijke afsluiting Saintweg (verbindingsweg Geulle aan de Maas-Elsloo) voor alle verkeer
   214. Folder wateroverlast
   215. Informatiebijeenkomst principeverzoek Anytime Fitness Vliegenstraat 50
   216. Deze week: nieuwe Afvalwijzer 2016 in uw brievenbus
   217. Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015
   218. Aanpak illegale drugspanden
   219. Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen
   220. Vervangende inzameldagen afval met feestdagen
   221. Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015
   222. Informatiebijeenkomst Herbestemming Vliegenstraat 50 in Bunde
   223. Onderhoudswerkzaamheden Korte Raarberg
   224. Werkzaamheden Ambyerweg op schema
   225. Openingstijden rond de feestdagen
   226. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   227. Brede Limburgse samenwerking in de waterketen
   228. Leningen levensloopbestendige woningen
   229. Weekendwerkzaamheden Ambyerweg
   230. Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016
   231. Werkzaamheden Bamfordweg verlopen voorspoedig
   232. Open dag Nieuw Proosdij Meerssen
   233. Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016
   234. Kijk zelf mee naar de juiste WOZ-waarde van uw woning
   235. Wie wilt ú leren kennen?
   236. Leuke activiteiten in Buitengoed Geul & Maas op 14 november 2015
   237. Bekijk het nieuwe filmpje van Buitengoed Geul en Maas
   238. Gemeente Meerssen heeft nieuwe promotiefilm
   239. Infobijeenkomst rioleringswerkzaamheden Snijdersberg en Moorveldsberg
   240. Subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten
   241. Impuls voor centrum Bunde
  2. projecten
   1. Projecten
  3. diensten & producten
   1. Diensten & producten
  4. ontdek meerssen
   1. Ontdekmeerssen.nl
  5. folders & brochures
   1. Folders & brochures
  6. afspraak maken
   1. Wij werken op afspraak
  7. Bouwen & Wonen
 14. werk & inkomen
  1. werk & inkomen-nieuws
   1. Bestuurscentrum gesloten op 27 & 28 april en 5 mei
   2. Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017
   3. Stichting Buurtbus Valkenburg-Margraten zoekt vrijwilliger chauffeurs
   4. Heeft u recht op teruggave van inkomstenbelasting?
   5. Gemeenteraad stelt onderzoeksopdracht vast voor onderzoek toekomst gemeente Meerssen
   6. Bestuurscentrum gesloten op 27 en 28 april
   7. Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017
   8. Meld u aan: ondersteuning voor nieuwe initiatieven in agrarische en leisure sector
   9. In verband met Goede Vrijdag & Paasmaandag: Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017
   10. Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017
   11. Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017
   12. Agenda's raadsadviesvergaderingen 5 & 6 april 2017
   13. Emma Safety Footwear centraliseert schoenproductie op bedrijfsterrein Dentgenbach in Kerkrade
   14. Vacature Griffiemedewerker (m/v)
   15. Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017
   16. 'MINI'-estafette in de gemeente Meerssen start op 8 april
   17. Eerste Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland
   18. Handig boekje over geld
   19. Op zoek naar een baan? Op zoek naar een medewerker?
   20. Stichting Streetwise helpt winkelgebieden (weer) aantrekkelijk te maken
   21. Ondersteuning gemeente voor nieuwe initiatieven in de agrarische en leisure sector
   22. Ivm Goede Vrijdag & Pasen: bestuurscentrum gesloten op 14 en 17 april
   23. Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017
   24. Stichting Streetwise helpt winkelgebieden (weer) aantrekkelijk te maken
   25. Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017
   26. De Week van het geld
   27. Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017
   28. BSGW: laatste week van februari ontvangt u belastingaanslag
   29. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   30. Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017
   31. Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017
   32. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   33. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   34. Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017
   35. Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017
   36. Géén papieren gemeentegids meer
   37. Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017
   38. Exploitant gezocht voor Openluchtzwembad Meerssen
   39. Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017
   40. Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017
   41. Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017
   42. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
   43. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   44. Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016
   45. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   46. Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016
   47. Wijzigingen openbaar vervoer gemeente Meerssen
   48. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   49. Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016
   50. Mogelijk datalek met gegevens van enkele Limburgse gemeenten
   51. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
   52. Dit jaar nog een nieuw id-bewijs nodig? Vraag dit vóór 15 december aan!
   53. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   54. Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016
   55. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   56. Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016
   57. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen
   58. Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016
   59. Vanaf 1 januari: met korting zwemmen bij de Polfermolen
   60. Ivm feestdagen: bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   61. Gezocht: Energie- en zorgcoaches voor project Dubbel Duurzaam
   62. Heeft u de GGD-vragenlijst 'Gezondheidsmonitor' al ingevuld?
   63. Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016
   64. Buurtbusproject Valkenburg/Margraten zoekt vrijwillige chauffeurs (M/V)
   65. Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016
   66. Maandthema CJG043: Grip op Geld
   67. Wij werken altijd op afspraak!
   68. Onderhoudswerkzaamheden website
   69. Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016
   70. Als ondernemer op zoek naar financiële hulp?
   71. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   72. Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016
   73. Ondernemersontbijt Sociaal Domein
   74. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   75. Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016
   76. Nieuwe subsidiebeleid gemeente Meerssen vastgesteld
   77. Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016
   78. Cliëntenraad Participatie Maastricht Heuvelland zoekt voorzitter
   79. Agenda raadsvergadering 6 oktober 2016
   80. Benefits Servicepas gemeente Meerssen
   81. Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016
   82. Bij het PMD-afval mag alléén: plastic verpakkingen, metaal (blik) en drankenkartons
   83. BeneFits Servicepas Gemeente Meerssen
   84. Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016
   85. Nieuwe brochure Armoedebeleid 'Heeft u weinig inkomen? Gemeente Meerssen helpt!'
   86. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!
   87. Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016
   88. Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016
   89. Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016
   90. Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!
   91. IRONMAN doet ook gemeente Meerssen aan
   92. Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016
   93. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
   94. Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016
   95. Kick-off Jeugdcultuurfonds Limburg in Meerssen
   96. Wist u dat: het paspoortnummer nooit de letter O bevat?
   97. Vrijdagmiddag 1 juli 2016 - Bestuurscentrum gesloten
   98. Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016
   99. Meldingen / klachten naar aanleiding van hevig noodweer
   100. Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016
   101. Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022
   102. Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016
   103. Wekelijks spreekuur Kredietbank Limburg in het bestuurscentrum
   104. Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016
   105. Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport
   106. Gezamenlijke verklaring gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul
   107. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016
   108. Zomerdrukte: maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart
   109. Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016
   110. Spreekuur Wajong / MTB
   111. Buurtbusproject Valkenburg / Margraten zoekt vrijwillige chauffeurs
   112. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 30 mei 2016
   113. Bestuurscentrum gesloten op dinsdagmiddag 31 mei 2016
   114. Zomerdrukte - maak tijdig afspraak voor nieuw reisdocument
   115. Ontwerp-verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
   116. Let op: aanstaande maandag 30 mei is loket Burgerzaken gesloten
   117. Bestuurscentrum gesloten dinsdagmiddag 31 mei
   118. Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016
   119. Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016
   120. Bestuurscentrum gesloten maandag 16 mei en dinsdagmiddag 31 mei
   121. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   122. Let op! Zomerdrukte: maak tijdig 'n afspraak om paspoort of id-kaart te verlengen
   123. Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016
   124. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   125. Bestuurscentrum 5, 6 en 16 mei gesloten
   126. Lintjesregen in de gemeente Meerssen
   127. Maandag 30 mei: loket Burgerzaken gesloten
   128. Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016
   129. Brochures Minimaregelingen en Bijzondere Bijstand 2016
   130. Tom Weyenberg derde bestuurder 'mini'-estafette Meerssen
   131. Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016
   132. Politie surveilleert met groen licht in de gemeente Meerssen
   133. Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 en 6 mei
   134. Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016
   135. Onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams
   136. Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016
   137. Klapperspreekuur Trajekt Maatschappelijke Werk
   138. Bestuurscentrum gesloten op 27 april en 5 & 6 mei
   139. Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016
   140. Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016
   141. Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016
   142. Voor wie ga jij door het vuur?
   143. Bestuurscentrum gesloten op Goede vrijdag en paasmaandag
   144. Elke maandag: spreekuur Kredietbank Limburg
   145. Spreekuur Trajekt m.b.t. kwijtschelding BSgW
   146. Intentieovereenkomst herbestemming In 't Riet & omgeving
   147. Wij werken altijd op afspraak
   148. Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016
   149. Berry van Rijswijk beëdigd als wethouder
   150. Woensdag 6 april: landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   151. Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016
   152. Kans maken op een cadeaubon? Vul de vragenlijst in!
   153. Vul de vragenlijst op meerdangeld.nl in en maak kans op een cadeaubon
   154. Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016
   155. Twitteraccount gemeente Meerssen?
   156. Vragen over aanslag gemeentelijke belastingen?
   157. Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016
   158. Wij werken altijd op afspraak!
   159. Eind februari valt aanslag gemeentelijke belastingen in brievenbus
   160. Portefeuilleverdeling College van B&W opnieuw vastgesteld
   161. Meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid
   162. Openingstijden carnaval
   163. Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016
   164. Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016
   165. Openingstijden met carnaval
   166. Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016
   167. Openingstijden met carnaval
   168. Vacature Beleidsmedewerker participatie(wet)
   169. Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016
   170. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   171. Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan!
   172. Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016
   173. Bekendmaking opheffing Pentasz Mergelland
   174. Met ingang van 2016: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   175. Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015
   176. Vraag het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen aan
   177. Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen
   178. Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015
   179. Openbare vergadering Algemeen Bestuur Pentasz Mergelland42
   180. Openingstijden rond de feestdagen
   181. Vacatures Podium 24 - Wil jij deel uitmaken van de productie van een MINI?
   182. Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   183. Op zoek naar een baan? Op zoek naar een medewerker? Podium 24 biedt een oplossing
   184. Nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht en Heuvelland
   185. Kantoren RSD Pentasz Mergelland gesloten op donderdag 5 november 2015
   186. Leer-werktrajecten vooor meer dan 30 werkzoekenden
  2. sociale zaken mh
   1. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
  3. cliëntenraad mergelland
   1. Cliëntenraad Mergelland
  4. folders & brochures
   1. Folders & brochures
  5. afspraak maken
   1. Wij werken op afspraak
  6. Werk & Inkomen
 15. gemeentewijzer
  1. bouwen en wonen
   1. buurt, dorps en wijkcentra
    1. Buurt, dorp en wijkcentra
   2. buurt, dorps en wijkorganisaties
    1. Buurt, dorps en wijkorganisaties
   3. buurtpreventieteams
    1. Buurtpreventieteams
   4. energiebedrijven
    1. Energiebedrijven
   5. huurdersorganisaties
    1. Huurderorganisaties
   6. kabel/glasvezel
    1. Kabel en glasvezel
   7. kadaster
    1. Kadaster
   8. rioolverstoppingen
    1. Rioolverstoppingen
   9. telecommunicatie
    1. Telecommunicatie
   10. waterleidingbedrijf
    1. Waterleidingbedrijf
   11. woningverhuur
    1. Woningverhuur
   12. Bouwen & wonen
  2. dienstverlening
   1. advocaten
    1. Advocaten
   2. ambassades & consulaten
    1. Consulaten
   3. begraafplaatsen
    1. Begraafplaatsen
   4. belastingen
    1. Belastingen
   5. brandweer
    1. Brandweer
   6. cliëntenraden
    1. Cliëntenraad Mergelland
   7. dag- en weekbladen
    1. Dag- en weekbladen / huis-aan-huisbladen
   8. goede doelen
    1. Goede doelen
   9. huis-aan-huis bladen
    1. Dag- en weekbladen / huis-aan-huisbladen
   10. inspectiediensten dienstverlening
    1. Inspectiediensten dienstverlening
   11. internet
    1. Internet
   12. juridische ondersteuning
    1. Juridische ondersteuning
   13. media / radio / tv
    1. Media Radio TV
   14. netbeheerder
    1. Netbeheer
   15. notarissen
    1. Notarissen
   16. ombudswerk
    1. Ombudswerk
   17. politie
    1. Politie
   18. post
    1. Post
   19. provincie
    1. Provincie
   20. rechtbank
    1. Rechtbank
   21. rechts- en wetswinkel
    1. Rechts- en wetswinkel
   22. reclassering
    1. Reclassering
   23. rouwverwerking
    1. Rouwverwerking
   24. starterscentrum
    1. Starterscentrum
   25. uitvaartverzorging
    1. Uitvaartverzorging
   26. waterschappen
    1. Waterschappen
   27. Dienstverlening
  3. dieren, natuur en milieu
   1. dierenartsen
    1. Dierenartsen
   2. dierenbelangen
    1. Dierenbelangen
   3. dierenhoudersverenigingen
    1. Dierenhoudersverenigingen
   4. dierenopvang
    1. Dierenopvang
   5. inspectiedienst dieren
    1. Inspectiediensten dieren
   6. kadavermelding
    1. Kadavermeldingen
   7. milieuklachten
    1. Milieuklachten
   8. natuur- en milieuorganisaties
    1. Natuur- en milieuorganisaties
   9. ongediertebestrijding
    1. Ongediertebestrijding
   10. vermissing dieren
    1. Vermissing dieren
   11. wildbeheer
    1. Wildbeheer
   12. Dieren, natuur & milieu
  4. gehandicapten
   1. dagcentra gehandicapten
    1. Dagcentra - zorgboerderijen
   2. gehandicapten - advies en hulp
    1. Advies & Hulp
   3. gehandicaptenvoorzieningen
    1. Gehandicaptenvoorzieningen
   4. sport gehandicapten
    1. Gehandicaptensport
   5. Gehandicapten
  5. jeugd en jongeren
   1. centrum voor jeugd en gezin
    1. Centrum voor Jeugd en Gezin
   2. jeugd & jongeren - advies en hulp
    1. Jeugd & Jongeren - Advies&Hulp
   3. jeugd- en jongerenorganisaties
    1. Jeugd- en jongerenorganisaties
   4. jeugdgezondheidszorg
    1. Jeugdgezondheidszorg
   5. kinderbescherming
    1. Kinderbescherming
   6. kinderopvang
    1. Kinderopvang
   7. peuterspeelzalen
    1. Peuterspeelzalen
   8. scouting
    1. Scouting
   9. Jeugd & jongeren
  6. kunst, cultuur & recreatie
   1. aangepaste literatuurvoorziening
    1. Aangepaste literatuurvoorziening
   2. alleengaanden
    1. Alleengaanden
   3. bibliotheken
    1. Bibliotheken
   4. carnavalsverenigingen
    1. Carnavalsverenigingen
   5. culturele en linguïstische organisaties
    1. Culturele en linguïstische organisaties
   6. dansscholen
    1. Dansscholen
   7. evenementen
    1. Evenementen
   8. exposities
    1. Exposities
   9. film-foto-videoclubs
    1. Film, foto, video
   10. gilden en schutterijen
    1. Gilde en schutterijen
   11. heemkunde
    1. Heemkunde
   12. internationale betrekkingen
    1. Internationale betrekkingen
   13. hobby en creativiteit
    1. Hobby en creativiteit
   14. muziekverenigingen
    1. Muziekverenigingen
   15. naturisme
    1. Naturisme
   16. oranjeverenigingen
    1. Oranjeverenigingen
   17. serviceclubs - sociëteiten
    1. Serviceclubs - sociëteiten
   18. speeltuinen
    1. Speeltuinen en -verenigingen
   19. sint Nicolaascomités
    1. Sint Nicolaascomités
   20. stamboomonderzoek
    1. Stamboomonderzoek
   21. toerisme
    1. Toerisme
   22. toneel, theater en cabaret
    1. Toneel theater en cabaretverenigingen
   23. vrouwenverenigingen
    1. Vrouwenverenigingen
   24. zangverenigingen
    1. Zangverenigingen
   25. Kunst, cultuur & recreatie
  7. leven, zorg en welzijn
   1. acupunctuur
    1. Acupunctuur
   2. ambulance- en ziekenvervoer
    1. Ambulance en ziekenvervoer
   3. apotheken
    1. Apotheken
   4. cesar
    1. Cesar
   5. diëtisten
    1. Diëtisten en voedingsdeskundigen
   6. discriminatie
    1. Discriminatie
   7. ehbo- en reanimatieverenigingen
    1. EHBO
   8. fysiotherapie
    1. Fysiotherapie
   9. geestelijke gezondheidszorg
    1. Geestelijke gezondheidszorg
   10. ggd
    1. GGD
   11. huidtherapie
    1. Huidtherapie
   12. huisartsen
    1. Huisartsen
   13. huisvesting
    1. Huisvesting
   14. kraamzorg
    1. Kraamzorg
   15. logopedie
    1. Logopedie
   16. maatschappelijke opvang
    1. Maatschappelijk opvang
   17. maatschappelijk werk
    1. Maatschappelijk werk
   18. mantelzorg
    1. Mantelzorg
   19. natuur- en alternatieve geneeswijzen
    1. Natuur- en alternatieve geneeswijzen
   20. ontwikkelingssamenwerking
    1. Ontwikkelingssamenwerking
   21. oost-europa hulp
    1. Oost-Europahulp
   22. patiëntenbelangen
    1. Patiëntenbelangen
   23. pedicures
    1. Pedicures
   24. podotherapie
    1. Podotherapie
   25. psychotherapie
    1. Psychotherapie
   26. relaties & seksualiteit
    1. Relaties en Seksualiteit
   27. revalidatiecentra
    1. Revalidatie
   28. rode kruis
    1. Rode kruis
   29. slachtofferhulp
    1. Slachtofferhulp
   30. stervensbegeleiding
    1. Stervensbegeleiding
   31. tandartsen
    1. Tandartsen
   32. telefonische hulpdiensten
    1. Telefonische hulpdiensten
   33. thuiszorg
    1. Thuiszorg
   34. verpleeg en verzorgingshuizen
    1. Verpleeg- en verzorgingshuizen
   35. verloskundigen
    1. Verloskundigen
   36. verslavingszorg
    1. Verslavingszorg
   37. vrijwilligerswerk
    1. Vrijwilligerswerk
   38. welzijn - advies en hulp
    1. Welzijn - Advies & hulp
   39. yoga en meditatie
    1. Yoga en meditatie
   40. ziekencomités
    1. Ziekencomités
   41. ziekenhuizen en klinieken
    1. Ziekenhuizen en klinieken
   42. zonnebloem
    1. Zonnebloem
   43. zwangerschap
    1. Zwangerschap
   44. Leven, zorg & welzijn
  8. ondernemen
   1. diversen
    1. Diversen
   2. Koopzondagen
    1. Koopzondagen
   3. markten
    1. Markten
   4. ondernemersverenigingen
    1. Ondernemersverenigingen
   5. Ondernemen
  9. onderwijs
   1. basisonderwijs
    1. Basisonderwijs
   2. kunstzinnige vorming
    1. kunstzinnige vorming
   3. mbo
    1. Mbo
   4. onderwijsbegeleiding
    1. Onderwijsbegeleiding
   5. onderwijs ondersteunende instellingen
    1. Onderwijsondersteunende instellingen
   6. particulier beroepsonderwijs
    1. Particulier beroepsonderwijs
   7. speciaal basisonderwijs
    1. Speciaal basisonderwijs
   8. voortgezet onderwijs
    1. Voortgezet onderwijs
   9. Onderwijs
  10. ouderen
   1. alarmnummer
   2. ouderen - hulpartikelen
    1. Ouderen - Hulpartikelen
   3. seniorenverenigingen
    1. Seniorenverenigingen
   4. ouderenvoorzieningen
    1. Ouderenvoorzieningen
   5. zorgboerderijen
    1. Zorgboerderijen
   6. zorgcentra
    1. Verpleeg- en verzorgingshuizen
   7. Ouderen
  11. religie en levenbeschouwing
   1. levenbeschouwelijke instellingen
    1. Levensbeschouwelijke instellingen
   2. religieuze genootschappen
    1. Religieuze genootschappen
   3. parochies
    1. Parochies
   4. Religie
  12. sport
   1. badminton
    1. Badminton
   2. bastketbal
    1. Basketbal
   3. biljartsport
    1. Biljart
   4. denksport
    1. Denksport
   5. golf
    1. Golf
   6. gymnastiek en turnen
    1. Gymnastiek en turnen
   7. gymnastiekzalen
    1. Gymzalen
   8. handbal
    1. Handbal
   9. hengelsport
    1. Hengelsport
   10. hockey
    1. Hockey
   11. kegelen
    1. Kegelen
   12. motorsport
    1. Motorsport
   13. paardensport
    1. Paardensport
   14. sporthallen
    1. Sporthallen
   15. sportparken
    1. Sportparken
   16. tafelvoetbal
    1. Tafelvoetbal
   17. tennis
    1. Tennis
   18. trimmen
    1. Trimmen
   19. vecht en verdedigingssport
    1. Vecht- en verdedigingssport
   20. voetbal
    1. Voetbal
   21. volleybal
    1. Volleybal
   22. wielersport
    1. Wielersport
   23. zwembaden
    1. Zwembaden
   24. Sport
  13. toerisme
  14. verkeer en vervoer
   1. bus
    1. Bus
   2. reisinformatie
    1. Reisinformatie
   3. trein
    1. Trein
   4. veerdiensten
    1. Veerdiensten
   5. verkeersorganisaties
    1. Verkeersorganisaties
   6. vliegveld
    1. Vliegveld
   7. Verkeer & Vervoer
  15. werk en inkomen
   1. arbeidsvoorziening
    1. Arbeidsvoorziening
   2. sociale zekerheid
    1. Sociale zekerheid
   3. vakorganisaties
    1. Vakorganisaties
   4. werk en inkomen - advies en hulp
    1. Advies, hulp en begeleiding
   5. Werk & Inkomen
  16. Gemeentewijzer A-Z
   1. Gemeentewijzer A-Z
  17. Gemeentewijzer op rubriek