Sitemap

 1. Home
  1. contactgegevens gemeente meerssen
  2. top 10
  3. afspraak maken
  4. gemeentewijzer A-Z
  5. Postadres
  6. Bezoekadres
  7. Links footer
  8. sociaal team
  9. afvalwijzer
  10. loket burgerzaken
  11. ondernemersloket
  12. zorg & welzijn
  13. bouwen & wonen
  14. werk & inkomen
 2. over meerssen
  1. woonkernen
   1. Woonkernen
  2. kerngegevens
   1. Kerngegevens
  3. toeristische informatie
   1. Toeristische informatie
  4. geschiedenis
   1. Geschiedenis
  5. gemeentewapen en -logo
   1. gebruik gemeentewapen en -logo
    1. Gebruik gemeentewapen en -logo
   2. Gemeentewapen en gemeentelogo
  6. Welkom bij de gemeente Meerssen
 3. projecten
  1. a2-project
   1. Project A2 - De groene loper
  2. kindcentrum meerssen
   1. nieuws over het kindcentrum
    1. Start bouw Kindcentrum Meerssen na Pinksteren
    2. Ontwerp (verkeersveilige) omgeving Kindcentrum Meerssen gereed
    3. Nieuwe naam voor Kindcentrum Meerssen is 'De wereldster'
    4. Feestelijk startsein bouw Kindcentrum Meerssen
    5. Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West
    6. Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen nr 3
    7. Kindcentrum Meerssen: op zoek naar een naam voor nieuwe school
    8. Officieel startsein: ondertekening overeenkomsten realisatie Kindcentrum Meerssen
    9. Officieel startsein: ondertekening overeenkomsten realisatie Kindcentrum Meerssen
    10. Skatebaan bij basisschool op 't Hwagveld krijgt een nieuw plek
    11. Opening tijdelijke locatie basisschool Op 't Hwagveld
    12. Nieuwsbrief Kindcentrum nummer 2
    13. Stand van zaken Kindcentrum Meerssen en tijdelijke locatie Op ?t Hwagveld & peuterspeelzaal
    14. Groen licht voor de bouw Kindcentrum Meerssen
    15. Basisschoolleerlingen presenteren ideeën speelterrein nieuw Kindcentrum aan wethouder
    16. Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen druk bezocht
    17. Maatregelen veilige schoolroute tijdelijke locatie Basisschool Op 't Hwagveld
    18. Gezocht: verkeersbrigadiers
    19. Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
    20. Wedstrijd: basisschoolleerlingen ontwerpen 'Het Kindcentrum van de toekomst'
    21. Op weg naar een verkeersveilige omgeving rond het nieuwe Kindcentrum Meerssen
    22. Eerste nieuwsbrief nieuw Kindcentrum Meerssen
    23. Kindcentrum Meerssen: Samen de wijk in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving
   2. veelgestelde vragen & antwoorden
    1. Veelgestelde vragen & antwoorden
   3. Kindcentrum Meerssen
  3. project in 't riet
   1. Project In 't Riet
  4. centrumplan bunde
   1. Centrumplan Bunde
  5. centrumplan kern meerssen
   1. Centrumplan Kern Meerssen
  6. centrumplan ulestraten
   1. Centrumplan Ulestraten
  7. revitalisering meerssen-west
   1. Revitalisering Meerssen-West
  8. revitalisering rothem
   1. Revitalisering Rothem
  9. plan van aanpak 'meer ruimte voor coulance'
   1. Plan van aanpak 'Meer ruimte voor coulance'
  10. bouwproject eijckerveld ulestraten
   1. Bouwproject Eijckerveld Ulestraten
  11. bouwproject damiaanberg
   1. Bouwproject Damiaanberg
  12. bouwproject rothemermolen
   1. Bouwproject Rothemermolen
  13. rijksmonument weerterhof
   1. Rijksmonument Weerterhof
  14. geluidschermen spoorweglawaai
   1. Geluidschermen spoorweglawaai Bunde en Geulle
  15. nieuwe omgevingsvisie
   1. Nieuwe Omgevingsvisie
  16. reconstructie ambyerweg rothem
   1. Reconstructie Ambyerweg Rothem
  17. buitengoed geul & maas
   1. Buitengoed Geul & Maas
  18. rivierpark maasvallei
   1. Rivierpark Maasvallei
  19. Projecten
 4. openingstijden
  1. wij werken op afspraak
   1. Wij werken op afspraak
  2. contact
   1. Contact
  3. routebeschrijving & parkeren
   1. Routebeschrijving & parkeren
  4. Openingstijden
 5. contact
  1. openingstijden
   1. Openingstijden
  2. wij werken op afspraak
   1. Wij werken op afspraak
  3. routebeschrijving & parkeren
   1. Routebeschrijving & parkeren
  4. betalingsgegevens
   1. Betalingsgegevens
  5. Contact
 6. links
  1. Links
 7. english
  1. English
 8. bestuur & organisatie
  1. burgemeester
   1. De Burgemeester
  2. college van b&w
   1. leden college van b&w
    1. Leden college van B&W
   2. gemeentesecretaris
    1. Gemeentesecretaris / algemeen directeur
   3. openbare besluitenlijsten
    1. Openbare Besluitenlijsten College van B&W
   4. nevenfuncties
    1. Nevenfuncties Gemeentebestuur
   5. College van B&W
  3. gemeenteraad
   1. leden gemeenteraad
    1. Leden Gemeenteraad
   2. raadsinformatiesysteem
    1. Raadsinformatiesysteem RIS
   3. raadsagenda
    1. Agenda openbare raadsvergadering 17 december 2015
    2. Raadsagenda
   4. overzicht raadsvergaderingen en rav's
    1. Overzicht raadsvergaderingen en raadsadviesvergaderingen
   5. besluitvorming gemeenteraad
    1. Besluitvorming gemeenteraad
   6. antwoord b&w op raadsvragen
    1. Antwoorden b&w op raadsvragen
   7. fractievoorzitter en -secretariaten
    1. Fractievoorzitter en -secretariaten
   8. raadsadviesvergaderingen
    1. Spreekrecht tijdens raadsadviesvergadering
     1. Spreekrecht tijdens raadsadviesvergaderingen
    2. Raadsadviesvergaderingen
   9. raadsgriffier
    1. Raadsgriffier
   10. nevenfuncties
    1. Nevenfuncties Gemeentebestuur
   11. rekenkamercommissie
    1. Rekenkamercommissie
   12. De Gemeenteraad
  4. afdelingen
   1. afdeling bedrijfsvoering
    1. Afdeling Bedrijfsvoering
    2. Gemeentelijke belastingen
   2. afdeling ruimte
    1. Afdeling Ruimte
   3. afdeling samenleving
    1. Afdeling Samenleving
    2. Loket Burgerzaken
   4. sociale zaken mh
    1. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   5. Ambtelijke organisatie
  5. bestuurlijke documenten (RIS)
   1. raadsinformatiesysteem (RIS)
    1. Raadsinformatiesysteem RIS
   2. besluitenlijsten gemeenteraad
    1. Besluitvorming gemeenteraad
   3. openbare besluitenlijsten college
    1. Openbare Besluitenlijsten College van B&W
   4. overige bestuurlijke documenten
    1. Overige bestuurlijke documenten
   5. verslagen
    1. Verslagen
   6. Bestuurlijke documenten
  6. afspraak maken
   1. Wij werken op afspraak
  7. Bestuur en organisatie
 9. regelen & aanvragen
  1. wij werken op afspraak
   1. Wij werken op afspraak
  2. naar diensten & producten
   1. productencatalogus
  3. subsidies
   1. basissubsidie
    1. Basissubsidie vrijwilligersorganisaties
    2. Aanvragen Basissubsidie
   2. activiteitensubsidie
    1. Activiteitensubsidie
    2. Aanvragen Activiteitensubsidie
   3. evenementensubsidie
    1. Evenementensubsidie
    2. Aanvragen Evenementensubsidie
   4. afbouwregeling
    1. Aanvragen subsidie afbouwregeling
   5. aanvraagformulieren
    1. Aanvraagformulieren subsidies
   6. bezwaar & beroep
    1. Subsidies - Bezwaar & Beroep
   7. wet & regelgeving
    1. Subsidies - Wet & Regelgeving
   8. meer informatie
    1. Subsidies - Meer informatie
   9. Subsidies
  4. regelingenbank
   1. Regelingen inzien
  5. klachten & meldingen
   1. klachten gedragingen
    1. Klachten gedragingen
   2. meldingen openbare ruimte
    1. Meldingen openbare ruimte
   3. akj advies/klachtenbureau jeugdzorg
    1. Advies en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
   4. Klachten & meldingen
  6. gevonden voorwerpen
   1. Gevonden & verloren voorwerpen
   2. Overzichtlijst gevonden & verloren voorwerpen
  7. ondernemersloket
   1. Stichting Streetwise helpt winkelgebieden (weer) aantrekkelijk te maken
   2. Ondernemersloket
  8. gemeentelijke belastingen
   1. Gemeentelijke belastingen
  9. loket burgerzaken
   1. Loket Burgerzaken
  10. Regelen & aanvragen
 10. nieuws & bekendmakingen
  1. actueel
   1. Waardering voor onze veteranen
   2. Beperkte weekmarkt op 22 juni
   3. Vliegend hert gezocht in Limburg
   4. Tot 3 augustus: inkeerregeling Coulancebeleid
   5. Vrijdagmiddag 30 juni 2017: Bestuurscentrum gesloten
   6. Zondag 2 juli 2017: Klimomloop Ulestraten - Niet parkeren op de Markt
   7. Enquête evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en parkeerbeleid
   8. Uitnodiging informatie- en meedenkbijeenkomst voorkomen wateroverlast bij hevige neerslag
   9. Gemeentepagina week 25 - 21 juni 2017
   10. Kansen voor alle kinderen door financiële ondersteuning
   11. Vraag vóór 1 juli 2017 uw subsidie 2018 aan!
   12. Nationaal Hitteplan actief
   13. Concept-agenda raadsvergadering 6 juli 2017
   14. Nieuwe afvalwagen voor Maastricht, Meerssen en Valkenburg
   15. Agenda raadsadviesvergadering 28 juni 2017
   16. Aanbrengen grafitti kunstwerk Angelatunnel
   17. Bewaarkrant Sociaal Domein
   18. Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 6 juli 2017
   19. Tot 3 augustus: inkeerregeling Coulancebeleid
   20. Expositie ´De archeologische prehistorie van Meerssen en omgeving' in het erfgoedhuis
   21. Nieuwe themamiddag 'Goed Voor Elkaar' Ulestraten over mantelzorg
   22. Zondag 2 juli: start & finish klimomloop Ulestraten op Markt Meerssen
   23. Scarlett Souren (14) uit Meerssen Nederlands Kampioen wielrennen
   24. Gemeentepagina week 24 - 14 juni 2017
   25. Thema-avond Stichting Duurzaam Meerssen: Wat gebeurt er met het plastic afval uit Meerssen?
   26. Fotoalbum Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen
   27. Vervangen ANWB bewegwijzeringsborden
   28. Voorbereidingen graffiti kunstwerk - Opruim- en reinigingswerkzaamheden Angelafietstunnel
   29. Enquête evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en parkeerbeleid
   30. Uitnodiging inwonersbijeenkomst wateroverlast Meerssen
   31. Buitengewone dag voor buitengewone mensen: Vrijwilligersdag Meerssen 2017 (+ fotoalbum)
   32. Groen licht voor bouw gymzaal Ulestraten
   33. Gemeentebestuur roept inwoners op deel te nemen aan mensenketting Tihange
   34. Tot 3 augustus 2017 - Inkeerregeling Coulancebeleid
   35. Zaterdag 10 juni is het zover! Samen-Doen Vrijwilligersdag Gemeente Meerssen
   36. Verkeersexamentijd voor basisschoolleerlingen
   37. Witte Voetjes-actie van start in de gemeente Meerssen
   38. Praktijkondersteuner Jeugd aan de slag in gemeente Meerssen
   39. Enquête monumentale gebouwen gemeente Meerssen 2017
   40. Gemeentepagina week 23 - 7 juni 2017
   41. Let op uw waardevolle spullen!
   42. Start bouw Kindcentrum Meerssen na Pinksteren
   43. Koninklijke Onderscheiding voor Jean Lemmens uit Geulle
   44. MOS Wisselgeldactie 2017: uw kleingeld voor een groot doel
   45. Vrijwilligers gezocht! Help 'n handje bij de Weekmarkt Meerssen
   46. Online seminar van CZ: 'Dag en nacht met dementie'
   47. Zaterdag 10 juni: parkeren op Markt niet mogelijk ivm Limburgs Mooiste
   48. Leefbaarheidsfonds Gemeente Meerssen
   49. Vraag vóór 1 juli uw subsidie voor 2018 aan!
   50. Graffiti workshop voor basisschooljeugd
   51. Annemie, Gaston, Ivi en Henk vierden 150 jaar Provincie Limburg
   52. Tot 3 augustus 2017: Inkeerregeling coulancebeleid
   53. Cyclomedia maakt foto's in de gemeente Meerssen
   54. Tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat
   55. Bestuurscentrum gesloten op maandag 5 juni
   56. Gemeentepagina week 22 - 31 mei 2017
   57. Agenda raadsvergadering 8 juni 2017
   58. Stichting Veul Diech Good Draait mee in Oranje Fonds Collecte van 6 t/m 10 juni 2017
   59. Oproep ondernemers/organisaties: neem deel aan de Duurzaamheidsdag Meerssen
   60. Onderhoudswerkzaamheden website op 3 juni 2017
   61. Gemeentebestuur waardeert mantelzorg
   62. Politie en gemeenten werken samen aan inbraakpreventie met 'voetjesactie'
   63. Themabijeenkomst Steunpunt Mantelzorg: Diagnose CVA 'Omgaan met veranderd gedrag en beleving'
   64. Gemeentepagina week 21 - 24 mei 2017
   65. Meldingen openbare ruimte: ook buiten kantoortijden en in het weekend
   66. Deze week valt de bewaarkrant Sociaal Domein bij u in de brievenbus
   67. Gemeente Meerssen scoort gemiddeld op misdaadmeter
   68. Ontwerp (verkeersveilige) omgeving Kindcentrum Meerssen gereed
   69. Nieuw thema CJG043 - Ouderschap
   70. Bijdrage Leefbaarheidsfonds voor opknappen speeltuin Dukdalf
   71. Jeugd denkt mee over armoedebeleid
   72. Stand van zaken nieuwe gymzaal Ulestraten
   73. Cyclomedia maakt foto's in de gemeente Meerssen
   74. Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei en 5 juni
   75. Afsluiting Fregatweg
   76. Ben je vrijwilliger of wil je vrijwilliger worden? Meld je NU aan voor de Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen
   77. Gemeentepagina week 20 - 17 mei 2017
   78. College van B&W Meerssen sluit aan bij mensenketting tegen Tihange
   79. Aanpak drugspanden: weer twee panden gesloten
   80. Nieuwe naam voor Kindcentrum Meerssen is 'De wereldster'
   81. Jubileumlogo Geulmennekes onthuld
   82. Nachtwerk tussen Kruisdonk en oprit 1 Bunde
   83. Vrijdag 2 juni - Cultuurcafé in Bunde
   84. Kleinschalig asfaltonderhoud op diverse plekken in gemeente
   85. Agenda's raadsadviesvergaderingen 23 en 24 mei 2017
   86. Provincie Limburg, gemeenten Maastricht, Meerssen, Beek en Maastricht Bereikbaar ondertekenen overeenkomst voor start van snelle fietsroute
   87. Raad van State verklaart beroep tegen Bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein ongegrond
   88. Vrijdag 16 juni - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk doet gemeente Meerssen aan
   89. Aanleg nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg
   90. Kampioenen gehuldigd
   91. Vervangen trap Humcoverstraat - Pastoor A. Somyasingel
   92. Maandag 15 mei - Werkzaamheden Humcoven en Beekstraat
   93. 6-16 juni: afsluiting Kookstraat
   94. Zaterdag 20 mei: tijdelijke afsluiting Sint Rochusstraat
   95. Leefbaarheidsfonds Gemeente Meerssen
   96. Start aanleg Vlindertuin Meerssen
   97. Asfalteren fietspad Raar
   98. Afsluiting spoorwegovergang Herkenberg Meerssen
   99. Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei 2017
   100. Gemeentepagina week 19 - 10 mei 2017
   101. Meld u aan voor de Samen-Doen! Vrijwilligersdag op 10 juni 2017
   102. Voorlichtingsavond protestactie Tihange
   103. Tot 3 augustus 2017: Inkeerregeling coulancebeleid
   104. Verkeersmaatregelen Klinkenberg ivm uitvaart 26-jarige man Rothem
   105. Brandweervrijwilliger worden? Kom naar de wervingsdag op 20 mei!
   106. Werkzaamheden nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg
   107. Dodenherdenking live op radio Meer Vandaag
   108. Kent u iemand die een vrijwilligersprijs verdient? Meld hem/haar aan!
   109. Heeft u zich al aangemeld voor de Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen?
   110. Inloopavond mobiliteit rond Stella Maris College
   111. Verdient iemand een lintje?
   112. Aanpassen rijloper parkeerplaats OV Bunde
   113. Bestuurscentrum gesloten op vrijdag 5 mei
   114. Gemeentepagina week 18 - 3 mei 2017
   115. Kom jij mee Vlindertuin Meerssen inzaaien?
   116. Fotoverslag ontvangst gedecoreerden op Koningsdag
   117. Kent u een goed initiatief dat criminaliteit voorkomt en sociale veiligheid bevordert?
   118. Onderhoudswerkzaamheden website
   119. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken nummer 5
   120. Lintjesregen in de gemeente Meerssen
   121. Aanbrengen grasbetontegels Bonaertsweg Bunde
   122. Aanpassen rijloper parkeerplaats OV Bunde
   123. Uitnodiging inloopavond mobiliteit rond Stella Maris College
   124. Bestuurscentrum gesloten op 27 & 28 april en 5 mei
   125. Dodenherdenking Gemeente Meerssen
   126. Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017
   127. Stichting Buurtbus Valkenburg-Margraten zoekt vrijwilliger chauffeurs
   128. Per 1 mei wijzigen route & vertrektijden Buurtbus Geulle
   129. Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 8 juni 2017
   130. Juvat Westendorp laat jeugd Heuvelland swingen: Aftrap Jongeren op Gezond Gewicht Heuvelland daverend succes
   131. Van snelfietsroute naar: Verbetering fietsveiligheid Vliegveldweg en rotondes
   132. Zwembad Meerssen kan open
   133. Meerssen en Maastricht werken intensiever samen op het gebied van toezicht en handhaving
   134. Marly Heusschen vervangt raadslid Agnes Jonkhout
   135. Asfalt- en bodemonderzoeken op diverse plekken in de gemeente
   136. Heeft u recht op teruggave van inkomstenbelasting?
   137. Vrijwilligersprijs!
   138. Uitnodiging Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen zaterdag 10 juni 2017
   139. Gemeenteraad stelt onderzoeksopdracht vast voor onderzoek toekomst gemeente Meerssen
   140. Inzameling oudpapier Meerssen-Centrum
   141. Juvat Westendorp geeft aftrap Jongeren op Gezond Gewicht Heuvelland
   142. Bestuurscentrum gesloten op 27 en 28 april
   143. Deze week: afsluiting spoorwegovergang Stationstraat Meerssen
   144. Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017
   145. Vacature Medewerker Grondzaken (m/v) (0,5 fte)
   146. Nieuwe buurtbus in gebruik genomen
   147. Meld u aan: ondersteuning voor nieuwe initiatieven in agrarische en leisure sector
   148. Met korting zwemmen bij de Polfermolen
   149. SMHO zoekt vrijwilligers!
   150. Koopovereenkomst Proosdijschuur Meerssen ondertekend
   151. Fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg
   152. Verkeersmaatregelen Amstel Gold Race
   153. Afsluiting spoorwegovergang Stationstraat Meerssen
   154. Afvalinzameling Pasen
   155. In verband met Goede Vrijdag & Paasmaandag: Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017
   156. Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017
   157. Agenda raadsvergadering 20 april 2017
   158. U kunt weer startersleningen aanvragen
   159. Dodenherdenking Gemeente Meerssen
   160. Ontvangst Decorandussen op Koningsdag
   161. Amstel Gold Race
   162. Thema-avond: Armoedebeleid, hier en elders
   163. Plantactie gemeente Meerssen
   164. Theatershow 'Omgaan Met Geld' in de Week van het Geld
   165. Uniek: bloeiende Mimosa in Meerssen
   166. Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017
   167. Vanaf 9 april - Nieuwe rijroutes voor lokaal verkeer bij A2-tunnel
   168. Aanpak drugspanden: weer een pand gesloten
   169. Werkzaamheden Enexis bij Meerssenhoven
   170. Geschiedenisboek Meerssen 'In de armen van Maas, Geul en Watervalderbeek'
   171. Themamiddag Vluchtelingen Stella Maris College
   172. Agenda's raadsadviesvergaderingen 5 & 6 april 2017
   173. Emma Safety Footwear centraliseert schoenproductie op bedrijfsterrein Dentgenbach in Kerkrade
   174. Het eervol ontslag van de griffier Jack Willems
   175. Geslaagde opruimactie zwerfvuil - Scholieren & vrijwilligers bedankt!
   176. Van 1 tot 8 april: Autismeweek 2017
   177. Vooraankondiging raadsvergadering 20 april 2017
   178. Uitnodiging Themamiddag Praktische hulp & hulpmiddelen in Ulestraten
   179. Vacature Griffiemedewerker (m/v)
   180. Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017
   181. Toespraak nieuwjaarsreceptie
   182. Rectificatie krantenbericht Weerterhof
   183. Aankondiging Maas Trek 2017
   184. Controles hondenbelasting
   185. Ondersteuning gemeente voor nieuwe initiatieven in de agrarische en leisure sector
   186. Benoeming nieuwe raadsgriffier Yarka Dreessen
   187. Onderhoudswerkzaamheden website
   188. Nieuwe raadslid Andreas Pohle
   189. Viering Boomfeestdag 2017
   190. Overzichtstentoonstelling beelden-schilderijen-sieraden Willy Vossen in Erfgoedhuis
   191. Themabijeenkomst Steunpunt Mantelzorg: Als je houdt van iemand die psychisch ziek is
   192. Themabijeenkomst Steunpunt Mantelzorg: Diagnose ziekte van Parkinson
   193. Ivm Goede Vrijdag & Pasen: bestuurscentrum gesloten op 14 en 17 april
   194. Ondertekening Landschapsmanifest Meerssen
   195. Feestelijk startsein bouw nieuw Kindcentrum Meerssen
   196. Gemeenschapshuis De Stip: 25 jaar midden in de Meerssense gemeenschap
   197. Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017
   198. Lezing over de joodse gemeenschap in Meerssen
   199. Boeiende training 'Dementie & Communicatie' voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers Maastricht-Heuvelland
   200. Stichting Streetwise helpt winkelgebieden (weer) aantrekkelijk te maken
   201. Ondertekening Landschapsmanifest Meerssen
   202. Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017
   203. Concept-meerjarenprogrammma Prorail geluidsanering spoor
   204. Agenda raadsvergadering donderdag 23 maart 2017
   205. Laat je verrassen en kom ook naar de vrijwilligersdag SAMEN-DOEN!
   206. Geslaagde vrijwilligersactie NLDoet 2017
   207. Informatiebijeenkomst Stella Maris College
   208. Trajectcontrole in Koning Willem Alexandertunnel van start
   209. Feestelijk startsein bouw Kindcentrum Meerssen
   210. Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017
   211. Heeft u al eens overwogen pleegouders te worden?
   212. Wethouder Berry van Rijswijk geeft aftrap voor UNICEF Kid Power in Meerssen
   213. Vraag tijdig activiteitensubsidie aan!
   214. Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel 14-17 maart
   215. Veel extra verkeer verwacht op Maastricht Aachen Airport tijdens Tefaf 2017
   216. Stella Maris College houdt eigen Jongerenverkiezingen
   217. De Week van het geld
   218. Oproep burgerinitiatief Behoud Zwembad Meerssen
   219. College van B&W steekt de handen uit de mouwen bij vrijwilligersactie NLDoet
   220. Woensdag 15 maart 2017 - Tweede Kamerverkiezingen
   221. Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West
   222. Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017
   223. Spoorwegovergang Limmelderweg 8 maart definitief dicht voor wegverkeer
   224. Vergunningparkeren in de Vauwerhof
   225. Derde Cultuurcafé op 31 maart 2017
   226. Maatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten
   227. Marsna Erepenning voor de gebroeders John & Sander Hoedemakers uit Ulestraten
   228. Mantelzorgers goed geïnformeerd: Ergotherapie
   229. Creatieve PowerSpot voor jonge mantelzorgers: Wat zit er in die koffertjes? Ga je mee op avontuur?
   230. Ambassadeurs 'NIX 18: Wij hebben ook lol zonder alcohol'
   231. Geslaagd prinsentreffen in het bestuurscentrum
   232. Gemeente Meerssen voldoet aan taakstelling huisvesting statushouders
   233. Agenda raadsadviesvergadering 9 maart 2017
   234. Aanpak drugspanden: weer een pand gesloten
   235. BSGW: laatste week van februari ontvangt u belastingaanslag
   236. Lezing 'Schoonheidsidealen bij de Romeinen'
   237. Sleuteloverdrachten gemeente Meerssen
   238. Onderhoud & herinrichting weg Brommelen, Pasweg en Oostbroek, aanleggen nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
   239. Afvalinzameling carnaval
   240. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   241. Carnaval in Meerssen: we maken er samen een mooi feest van!
   242. Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017
   243. Buurtbus Geulle met carnaval
   244. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken nr 4
   245. Geluidsfragmenten raadsvergaderingen nu op de website
   246. Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen nr 3
   247. Dinsdag 28 maart: Benefits Zorgbeurs
   248. NIX18 Carnaval - Geen 18? Wij hebben ook lol zonder alcohol!
   249. Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017
   250. Politie nodig? Waneer belt u 112 en wanneer 0900-8844?
   251. Woonoverlast: als de buren je vijand worden
   252. Omleiding Buurtbus Geulle
   253. Lezing Schoonheidsidealen bij de Romeinen
   254. Sleuteloverdrachten 2017
   255. Blauw Sjuut meert weer aan in de gemeente Meerssen
   256. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   257. Meedenkbijeenkomst verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg
   258. BsGW: In de laatste week van februari ontvangt u de belastingaanslag
   259. Kappen populieren Brommelen
   260. Gereedschapskisten voor de klusteams van Ut Zaelke & de Ketel
   261. Voorankondiging raadsvergadering 23 maart 2017
   262. Meedenkbijeenkomst verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg
   263. Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   264. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   265. Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017
   266. Bouwbord nieuwe gymzaal Ulestraten onthuld
   267. Aanpak drugspanden: weer een pand gesloten
   268. Uitreiking scheurblok plattegrond Meerssen
   269. Happy Drinks The Battle 2017 - Bedenk jij de nieuwe smaakexplosie in de horeca?
   270. Lezing over de Meerssense School: 'Een oorlog, een vluchteling en een molen aan de Geul'
   271. Onderhoudswerkzaamheden website
   272. Populieren kappen Westbroek Geulle
   273. Vacature medewerker Planning & Control
   274. Populieren kappen Westbroek Geulle
   275. Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017
   276. Geef aan de Jantje Beton?collectant!
   277. Nieuw VVV Servicepunt Meerssen officieel geopend
   278. Limburgs Kampioenschap Turnen opnieuw in Meerssen
   279. Vraag vóór 1 april het Mantelzorgcompliment aan!
   280. Aftrap JOGG Meerssen geslaagd
   281. Aftreden raadslid Laura Scheepers
   282. Reizen met minderjarige kinderen en afgifte nooddocumenten
   283. Géén papieren gemeentegids meer
   284. Wethouder Berry van Rijswijk leest voor tijdens Voorleesontbijt
   285. Exploitant gezocht voor openluchtzwembad Meerssen
   286. Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017
   287. Agenda raadsvergadering 2 februari 2017
   288. Overlijden oud-raadslid Ab Smit
   289. Oprichtingsvergadering Buurtbus Gäöl
   290. Kindcentrum Meerssen: op zoek naar een naam voor nieuwe school
   291. Gewijzigde inzichten verkeersmaatregelen Burgemeester Visschersstraat Ulestraten
   292. Thema CJG: Voeding & Beweging
   293. Op zoek naar een uitdaging?
   294. Doet u mee aan Dubbel Duurzaam?
   295. Exploitant gezocht voor Openluchtzwembad Meerssen
   296. De toekomst van de gemeente Meerssen - Gemeentebestuur kiest voor een onafhankelijk onderzoek
   297. Militaire oefening
   298. Zienswijze gemeentebestuur Ontwerp Luchthavenbesluit MAA: zorgen over woon- en leefklimaat in onze gemeente
   299. Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017
   300. Subsidieronde Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking (MOS) 2017
   301. Cultureel Café Meerssen op 27 januari 2017
   302. Expositie Beeldende Kunstenaars Bunde
   303. Themabijeenkomst 'Samen (brand)veilig'
   304. Aanpak drugspanden: weer twee panden gesloten!
   305. Laatste papieren Gemeentegids
   306. Agenda raadsadviesvergadering 18 januari 2017
   307. Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel A2 Maastricht op 18 & 19 januari 2017
   308. Startsein nieuwbouwwerkzaamheden unilocatie Stella Maris College
   309. Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017
   310. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   311. Buurtbus Geulle 797 start op maandag 9 januari 2017
   312. Lezing Kleuren en Geuren bij de Romeinen op 24 januari in het KCC
   313. Verkeersmaatregelen sloop pand Pletsstraat 44
   314. Toespraak nieuwjaarsreceptie
   315. Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017
   316. Onderhoudswerkzaamheden website
   317. Vooraankondiging: raadsvergadering 2 februari 2017
   318. Extra raadsvergadering 12 januari 2017
   319. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2017
   320. De heren Jan Billekens en Jacques Geraets uit Bunde ontvangen Koninklijke Onderscheiding
   321. Maatregelen Burgemeester Visschersstraat
   322. Gemeenten Meerssen en Maastricht gaan intensiever samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving
   323. Afsluiting Limmelderweg uitgesteld
   324. Nieuw geschiedenisboek van Meerssen gaat er komen!
   325. Vindt u het leuk om regelmatig een praatje te maken aan de telefoon?
   326. Kwetsbare ouderen risicogroep voor financieel misbruik
   327. Afvalinzameling Kerstmis
   328. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
   329. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   330. Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016
   331. Koninklijke Onderscheiding voor Wim Dupont uit Bunde
   332. Extra raadsvergadering 12 januari 2016
   333. NIX18 - Gezellig, de feestdagen: uitgaan, lekker eten! Maar...kan ik mijn puber mee laten proosten?
   334. Samen naar een veilige en gezellige jaarwisseling
   335. Officieel startsein: ondertekening overeenkomsten realisatie Kindcentrum Meerssen
   336. Uitbreiding parkeervoorziening De Nachtegaal (Meerssenerbroek)
   337. Stand van zaken verkenning verdergaande samenwerking gemeenten
   338. Een kruiwagen vol voor de Voedselbank
   339. Gezocht: nieuwe commissieleden Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften
   340. Met korting zwemmen bij Polfermolen: overhandiging eerste zwemabonnement
   341. Officieel startsein: ondertekening overeenkomsten realisatie Kindcentrum Meerssen
   342. Verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg Bunde
   343. De Afvalwijzer 2017 komt er aan!
   344. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen
   345. Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   346. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   347. Laatste reminder: Vraag vóór 21 december uw nieuwe parkeervergunning aan!
   348. Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016
   349. Basisschool Ondersteboven naar de finale van het KVL
   350. 'Zweit Veur Leid' door het Buitengoed!
   351. Stand van zaken verkenning naar verdergaande samenwerking gemeenten
   352. Voedselbankactie: L1 Voedseltruck komt donderdag 15 december ook naar Meerssen
   353. Wijzigingen openbaar vervoer gemeente Meerssen
   354. Presentatie nieuw boek over Amsterdamse School-architect Joan van der Meij
   355. Wat zijn uw goede voornemens voor 2017?
   356. Opleiding Dubbel Duurzaam Coaches in volle gang
   357. Agenda raadsvergadering donderdag 15 december
   358. Skatebaan bij basisschool op 't Hwagveld krijgt een nieuw plek
   359. Kerstkoopzondagen 11 en 18 december
   360. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen
   361. Heeft u het mantelzorgcompliment al aangevraagd?
   362. Nieuwe Gemeentegids Meerssen 2016-2018
   363. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   364. Asfaltonderzoeken Brommelen
   365. De Afvalwijzer 2017 komt eraan
   366. Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016
   367. Vraag vóór 21 december uw nieuwe parkeervergunning aan!
   368. Kennisgeving Ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht
   369. Mogelijk datalek met gegevens van enkele Limburgse gemeenten
   370. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
   371. De A2-tunnel is open: nieuwe verkeerssituatie
   372. Roeister Maaike Head & Wielerploeg Boels Dolmans genomineerd voor Sportprijs Limburg 2016
   373. Afsluiting Limmelderweg en spoorwegovergang
   374. Wij stellen aan u voor... Uw buurtnetwerken!
   375. Presentatie jaarboek 2016 Stichting Historische en Heemkundige Studies in & rond het Geuldal
   376. 1e Cultureel Café Meerssen
   377. Stichting Veul Diech Good ontvangst 1250 euro van Oranje Fonds
   378. U kunt nog tot kerstmis intekenen voor nieuwe geschiedenisboek Meerssen
   379. Prioriteitenonderzoek Vergunningen, Toezicht en Handhaving
   380. Dit jaar nog een nieuw id-bewijs nodig? Vraag dit vóór 15 december aan!
   381. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   382. Heeft u het Mantelzorgcompliment al aangevraagd?
   383. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   384. Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016
   385. Lezing 'Langs een Romeinse snelweg!'
   386. Onderhoudswerkzaamheden aan de website
   387. Onderhoudswerkzaamheden fietspad Raar
   388. Door slecht weer: werkzaamheden aan fietspaden rotonde Op de Beukel duren langer
   389. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   390. CJG034 organiseert themabijeenkomst ?Mediawijsheid?
   391. Voordelige zorgverzekering voor inwoners met een lager inkomen
   392. Raadsadviesvergaderingen 30 november & 1 december
   393. Onderhoudswerkzaamheden Moorveldsberg
   394. Vanaf 1 januari 2017: met korting zwemmen bij de Polfermolen
   395. Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan!
   396. Met ingang van 11 december 2016: Regiotaxi Limburg wordt Omnibuzz
   397. Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016
   398. Vraag nu het mantelzorgcompliment 2016 aan
   399. Vacature beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden/rechtspositie (m/v)
   400. Opening Koning Willem-Alexandertunnel Maastricht
   401. 85 jaar Stichting het Limburgs Landschap: Riviernatuur en Maasplas
   402. L1 organiseert 3e editie 'Samen voor de voedselbank'
   403. Gemeente Meerssen koploper met 'energiehelden'
   404. Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan!
   405. Onderhoudswerkzaamheden Moorveldsberg Geulle
   406. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   407. Aanpassing parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal
   408. Vraag het Mantelzorgcompliment 2016 aan
   409. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen
   410. Burgemeester helpt een handje met brigadieren
   411. Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016
   412. Begrotingspagina's Weekblad de Geulbode
   413. Vanaf 1 januari: met korting zwemmen bij de Polfermolen
   414. Parkeren in Meerssen-centrum: hoe is het geregeld?
   415. Openstelling A2-tunnel in nacht 15/16 december 2016
   416. Intochten Sinterklaas
   417. Maatregelen tegen vogelgriep van kracht
   418. Nieuw asfalt voor A79 op- en afrit Bunde
   419. Ivm feestdagen: bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   420. Ontbijten met de burgemeester
   421. Gezocht: Energie- en zorgcoaches voor project Dubbel Duurzaam
   422. Ook Prins Carnaval weet van Nix
   423. Vooraankondiging raadsvergadering 15 december 2016
   424. Aanpassing parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal
   425. Heeft u de GGD-vragenlijst 'Gezondheidsmonitor' al ingevuld?
   426. Heeft u de aflevering van Gemeente Meerssen TV over de Romeinse expositie gemist?
   427. Nieuwe openbare LED-verlichting in de gemeente Meerssen
   428. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   429. Onderhoudswerkzaamheden wegen (o.a. Geulstraat Bunde)
   430. Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan!
   431. Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016
   432. Zuid-Limburg doet mee aan groot onderzoek over jongeren & seks
   433. Ook uw stem telt in de Fotowedstrijd 'Groen Erfgoed'
   434. Opening tijdelijke locatie basisschool Op 't Hwagveld
   435. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken, nummer 3
   436. Gemeentebegroting 2017 vastgesteld
   437. Uitzending Gemeente Meerssen TV op Meer Vandaag: Romeinse expositie in het Erfgoedhuis
   438. Nieuwsbrief Kindcentrum nummer 2
   439. Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan!
   440. Leerlingen basisscholen Op 't Hwagveld en De Lindegaerd ontbijten met burgemeester tijdens Nationaal Schoolontbijt
   441. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   442. Buurtbusproject Valkenburg/Margraten zoekt vrijwillige chauffeurs (M/V)
   443. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   444. Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016
   445. Raadpleeg informatie luchthavenbesluit nu op een speciale website
   446. Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum
   447. Deze week: de Week van de Pleegzorg
   448. 7-13 november 2016: Week van Respect
   449. Maandthema CJG043: Grip op Geld
   450. BsGW verhuist - Klantcontactcentrum 1 november gesloten
   451. Wij werken altijd op afspraak!
   452. Eerste wedstrijd voor G-team Meerssen
   453. Onderhoudswerkzaamheden website
   454. Marathon Meerssen komend jaar op 8 oktober 2017
   455. Agenda Begrotingsvergadering 3 november 2016
   456. Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum
   457. Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan
   458. De nacht van de nacht & openbare verlichting
   459. Dinsdag 1 november - aangifte geboorte en overlijden niet mogelijk
   460. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   461. Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016
   462. Slingerberg in Geulle weer open voor verkeer
   463. Als ondernemer op zoek naar financiële hulp?
   464. Begrotingsvergadering 3 november 2016
   465. Steunpunt Mantelzorgers zoekt netwerkbouwers
   466. Patrick van der Broeck nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg
   467. 100ste fiets voor de Ruggesteun
   468. Stand van zaken Kindcentrum Meerssen en tijdelijke locatie Op ?t Hwagveld & peuterspeelzaal
   469. Gezocht: Vrijwilligers Tunnelweekend A2 Maastricht
   470. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   471. Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016
   472. Voorkom diefstal en inbraak in auto's
   473. Yad Vashem van Elisabeth de Grebber krijgt ereplaats in Synagoge Meerssen
   474. Bouw nieuwe gymzaal Ulestraten
   475. Jaarvergadering MOS 2016
   476. Ondernemersontbijt Sociaal Domein
   477. Parkeren in Meerssen-centrum: wat zijn de regels?
   478. Lezing Villa Herkenberg 'Een Romeinse schat voor het oprapen?'
   479. GrensparkLimburg genomineerd voor titel Mooiste natuurgebied van Nederland
   480. Stand van zaken tijdelijke afsluiting Slingerberg Geulle
   481. Raadsadviesvergadering 19 oktober 2016
   482. Laatste kans! Teken in voor het nieuwe geschiedenisboek van Meerssen!
   483. Vooraankondiging begrotingsvergadering 3 november 2016
   484. Dag van de Mantelzorg 2016: aandacht & waardering voor mantelzorgers
   485. Oudercursussen 'Ouders laat je niks wijsmaken' ... over puberteit, alcohol, drugs & gamen
   486. Onderhoud asfalt kruising Vliegenstraat - Kastanjelaan - Spoorstraat Bunde
   487. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   488. Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016
   489. Yad Vashem van Elisabeth de Grebber krijgt ereplaats in Synagoge Meerssen
   490. Stichting Veul Diech Good
   491. Bij het PMD-afval mag alléén: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons
   492. Gemeente Meerssen realiseert openbare laadpalen voor elektrische auto's
   493. WOZ-waarde woningen openbaar
   494. Damoclesbeleid - opnieuw drugspand gesloten
   495. Gemeentebegroting 2017: koers vasthouden
   496. Gemeente Meerssen hijst vandaag de regenboogvlag
   497. Informatie over gebruik rubbergranulaat op kunstgrasvelden
   498. Maandthema CJG: Contact
   499. Bestemmingsplan Sint Agnesplein ? Pletsstraat vastgesteld
   500. Vervolg raadsvergadering op donderdag 13 oktober 2016
   501. Groen licht voor de bouw Kindcentrum Meerssen
   502. Nieuwe subsidiebeleid gemeente Meerssen vastgesteld
   503. De Week van de Veiligheid: Weekmarkt in teken van veiligheid
   504. Themabijeenkomst voor mantelzorgers: Ergotherapie, zorg op maat
   505. Gunning doelgroepenvervoer: van Regiotaxi naar Omnibuzz
   506. Onderhoud asfalt kruising Vliegenstraat - Kastanjelaan - Spoorstraat Bunde
   507. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en kruising Humcoverstraat-Op de Beukel
   508. Bladruimen & Bladkorven
   509. Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016
   510. Leer dorpsgenoten kennen tijdens de Dag van de Dialoog op 9 november
   511. Duurzaam Meerssen Dag: elektrisch en super luxe, wie wil er testrijden?
   512. Basisschoolleerlingen presenteren ideeën speelterrein nieuw Kindcentrum aan wethouder
   513. Cliëntenraad Participatie Maastricht Heuvelland zoekt voorzitter
   514. Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen druk bezocht
   515. Agenda raadsvergadering 6 oktober 2016
   516. Week van de veiligheid: weekmarkt in het teken van veiligheid
   517. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Meld het bij de gemeente
   518. Benefits Servicepas gemeente Meerssen
   519. Proef verbeteren toegankelijkheid Hof van Oranje
   520. Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016
   521. Vacature beleidsmedewerker Sociaal Team
   522. Maatregelen veilige schoolroute tijdelijke locatie Basisschool Op 't Hwagveld
   523. Gezocht: verkeersbrigadiers
   524. Onderhoudswerkzaamheden website
   525. Tanja Janssen van Karate Do Pora Meerssen behaalt 3e plek WK Karate
   526. Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
   527. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Meld het bij de gemeente
   528. Week van de Veiligheid: Weekmarkt Meerssen in teken van Veiligheid
   529. Duurzaam Meerssen Dag: elektrisch en super luxe, wie wil er testrijden?
   530. Week van de Veiligheid: speciale avondzitting Rechtbank voor ondernemers
   531. Bij het PMD-afval mag alléén: plastic verpakkingen, metaal (blik) en drankenkartons
   532. BeneFits Servicepas Gemeente Meerssen
   533. Brand loods Kruisberg Meerssen (update)
   534. Meerssen in Dialoog - Leer collega-voorzitters kennen!
   535. Tweede Kamerverkiezingen: Aanmelden voor stemmen in het buitenland nu mogelijk
   536. Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016
   537. Nieuwe brochure Armoedebeleid 'Heeft u weinig inkomen? Gemeente Meerssen helpt!'
   538. Groot badhuis ontdekt bij luxe Romeinse villa in Meerssen
   539. Week van de Opvoeding van 3-9 oktober 2016
   540. Tijdelijke afsluiting Slingerberg Geulle
   541. Koninklijke Onderscheiding voor Armand Nijsten uit Bunde
   542. Uitgebreid GGD-onderzoek naar gezondheid Zuid-Limburgers
   543. Interesse om vrijwilliger bij de brandweer te worden? Neem een kijkje op de Bundermijtfeesten!
   544. Kick-off project Drink Water op basisschool Op 't Hwagveld
   545. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!
   546. Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
   547. Asfalteringswerkzaamheden op diverse plekken
   548. Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016
   549. Agenda's raadsadviesvergaderingen 21 en 22 september
   550. Limburgse Babsendag in Meerssen en Valkenburg
   551. Vooraankondiging raadsvergadering 6 oktober 2016
   552. Marly Heusschen vervangt tijdelijk raadslid Agnes Jonkhout
   553. Meerssen in dialoog: Leer dorpsgenoten kennen op 9 november
   554. Huldiging olympisch kampioene Maaike Head tijdens Marathon Meerssen
   555. Duurzaam Meerssen Dag op 8 oktober 2016
   556. Gezocht: vrijwillige coaches voor zorgvrijwilligers
   557. Het is zover: vandaag start de Actieweek 'NIX zonder ID'
   558. Nieuwe website CJG online!
   559. Heeft u al ingetekend voor het nieuwe geschiedenisboek van Meerssen?
   560. Aanpak drugspanden: weer een pand gesloten
   561. Beleef de Open Monumentendagen te voet of per fiets
   562. Verkeersmaatregelen Marathon Meerssen
   563. Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016
   564. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   565. Meerssen en Valkenburg organiseren Limburgse Babsendag
   566. Kom zondag naar Marathon Meerssen
   567. Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!
   568. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   569. Verbreding trottoir Lindenlaan Bunde
   570. Startersleningen Gemeente Meerssen
   571. Beleef de monumentendagen 10 en 11 september te voet of per fiets
   572. Agenda raadsvergadering 8 september 2016
   573. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   574. Huldiging Maaike Head: oproep aan sportvereniging in de gemeente Meerssen
   575. Expositie 'Het Romeins verleden in geuren en kleuren'
   576. Verkeersmaatregelen Marathon Meerssen zondag 11 september
   577. SMHO schenkt couveuses aan ziekenhuis in Bulgarije
   578. 8 t/m 14 september: Actieweek NIX Zonder ID!
   579. Eerste Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland
   580. Ivm Boels Rental Ladies Tour: tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat
   581. Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016
   582. Vooraankondiging raadsadviesvergaderingen 21 en 22 september
   583. Marathon Meerssen is er klaar voor!
   584. Onderhoudswerkzaamheden website
   585. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   586. Huldiging Maaike Head tijdens Marathon Meerssen op zondag 11 september
   587. Kindervakantiewerk Bunde, Geulle, Meerssen en Ulestraten in het zonnetje
   588. Verbreding trottoir Lindenlaan Bunde
   589. Pelikaan zorgt voor deining in Grensmaas
   590. Meldingen openbare ruimte ook via uw smartphone
   591. Tweede nieuwsbrief Respectvol Samenwerken - jeugd & buurt
   592. Verslag informatiebijeenkomst 22 augustus 2016 - presentatie varianten snelfietsroute
   593. Meerssen en Valkenburg organiseren Limburgse Babsendag
   594. Aanleg recreatief fietspad Voulwames - Geulle aan de Maas
   595. Gemeentepagina week 34 - 24 augustus 2016
   596. Nationaal hitteplan actief
   597. Op zoek naar een baan? Op zoek naar een medewerker?
   598. Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!
   599. Openbare raadsadviesvergaderingen op woensdag 24 en donderdag 25 augustus 2016
   600. Gemeentepagina week 33 - 17 augustus 2016
   601. Gemeentepagina week 32 - 10 augustus 2016
   602. Activiteiten ontmoetingspunt De Ketel in Meerssen
   603. Trots op Maaike Head uit Meerssen
   604. Maaike Head uit Bunde roeit naar Olympisch Goud
   605. Handig boekje over geld
   606. Roeister Maaike Head uit Bunde naar finale Olympische Spelen
   607. Verslag voorgestelde (tijdelijke) verkeersmaatregel Burg. Visschersstraat
   608. Nieuws over de Marathon Meerssen
   609. Presentatie over Landgoed Vliek in Erfgoedhuis Meerssen
   610. Bunde Nu Samen ook open in de zomerperiode
   611. Eerste Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland
   612. Betalen zonder pincode bij parkeerautomaten
   613. Nieuwsbrief
   614. Doe mee: enquête hondenoverlast
   615. Informatieavond varianten snelfietsroute Meerssen en Beek
   616. Activiteiten Ontmoetingspunt De Ketel
   617. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   618. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   619. Tijdelijke afsluiting Westelijke Kanaalweg ivm werkzaamheden
   620. Ontdek Buitengoed Geul & Maas: bezoek de monumentendagen te voet, per fiets of trein
   621. U kunt ook via e-mail intekenen voor het nieuwe geschiedenisboek
   622. Ontdek Romeins Meerssen in het Erfgoedhuis
   623. Presentatie & verslag informatiebijeenkomst herbestemming Weerterhof
   624. Kindervakantiewerk in het zonnetje
   625. U kunt ook via e-mail intekenen voor nieuwe geschiedenisboek Meerssen
   626. Ontdek Buitengoed Geul & Maas! Bezoek de monumentendagen te voet, per fiets of met de trein
   627. IRONMAN doet ook gemeente Meerssen aan
   628. Vooraankondiging: expositie Romeinen, Villa Onderste Herkenberg en de Via Belgica
   629. Tijdelijke afsluiting Westelijke kanaalweg (verlengde Saintweg) ivm werkzaamheden
   630. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   631. Het Nationaal Hitteplan is actief
   632. Teken in voor het nieuwe geschiedenisboek van Meerssen
   633. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   634. Nieuwe openbare verlichting
   635. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaanheden en gedeeltelijke herinrichting Essendijk
   636. Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016
   637. Meldpunt Reclame Buitengebied Zuid-Limburg
   638. Startsein Jeugdcultuurfonds in de gemeente Meerssen
   639. Wedstrijd: basisschoolleerlingen ontwerpen 'Het Kindcentrum van de toekomst'
   640. Op weg naar een verkeersveilige omgeving rond het nieuwe Kindcentrum Meerssen
   641. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden en gedeeltelijke herinrichting Essendijk
   642. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en kruispunt Humcoverstraat
   643. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   644. Snoei- en verfwerkzaamheden Dennenberg & Kloosterweg
   645. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
   646. Teken nu in voor het nieuwe geschiedenisboek van Meerssen
   647. Extra raadsvergadering woensdag 3 augustus 2016
   648. Start aanbesteding Doelgroepenvervoer Limburg
   649. Vooraankondiging raadsvergadering 8 september 2016
   650. Eerste uitgave van de Nieuwbrief Respectvol Samenwerken
   651. Onderzoek klanttevredenheid Wmo
   652. Eerste nieuwsbrief nieuw Kindcentrum Meerssen
   653. Teken nu in voor nieuwe boek over geschiedenis van Meerssen
   654. Presentatie & verslag informatiebijeenkomst Pletsstraat-Sint Agnesplein
   655. Heuvellandgemeenten in actie tegen overgewicht
   656. Onderhoudswerkzaamheden aan diverse wegen
   657. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   658. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en Kruising Humcoverstraat - Op de Beukel
   659. Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016
   660. Zesde editie Themu Klimomloop Ulestraten
   661. Buurtvereniging 't Pleintsje viert 40-jarig jubileum met een eigen vlag
   662. Kick-off Jeugdcultuurfonds Limburg in Meerssen
   663. Restauratie Rijksmonument Hoeve Klinkenberg in Rothem kan van start gaan
   664. Respectvol Samenwerken: Jeugd & Buurt
   665. Agenda raadsvergadering 7 juli 2016
   666. Wethouders nemen poster G-team in ontvangst
   667. Presentatie informatiebijeenkomst Pletsstraat-Sint Agnesplein
   668. Belavond nieuw subsidiebeleid
   669. Wist u dat: het paspoortnummer nooit de letter O bevat?
   670. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   671. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   672. Vrijdagmiddag 1 juli 2016 - Bestuurscentrum gesloten
   673. Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016
   674. Ivm onderhoud: gemeentelijke website enkele minuten niet bereikbaar op 2 juli 2016
   675. Vacatures - Wij zoeken 2 managementassistentes / secretaresses (m/v - 0,5 fte)
   676. Vacature - Wij zoeken een consulent Sociaal Team multi problem-jeugd (m/v - 1 fte)
   677. Verkeerssituatie Ulestraten - presentatie voorgestelde oplossingen Burg. Visschersstraat
   678. Versterking gezocht voor het secretariaat van de Douzelage
   679. Uitspraken Centrale Raad van Beroep geen gevolgen voor hulp bij het huishouden gemeente Meerssen
   680. Meldingen / klachten naar aanleiding van hevig noodweer
   681. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   682. Informatiebijeenkomst herbestemming Rijksmonument Weerterhof
   683. Werkzaamheden gaan door: tijdelijke Verkeersmaatregelen Kruisdonk 23-27 juni
   684. Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016
   685. MOS: wandeling 'Meerssen ontmoet vluchtelingen'
   686. Gemeenteraad en college van B&W op werkbezoek
   687. Nieuw subsidiebeleid beloont initiatief en vernieuwing
   688. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   689. SMHO steunt Roemenen in project voor zuiver drinkwater
   690. Politie nodig? Welk nummer moet u bellen?
   691. Hollandse Nieuwe voor het college op de Weekmarkt Meerssen
   692. Themamiddag 'Samenwerken in de keten'
   693. Applaus voor bewoners tijdens afscheid Consortium Grensmaas van Geulle a/d Maas
   694. Grote belangstelling tijdens informatiebijeenkomst luchthaven
   695. Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022
   696. Verkeersexamen basisscholen
   697. Aanvragen Leerlingenvervoer indienen vóór 8 juli
   698. 23-27 juni 2016 - Tijdelijke verkeersmaatregelen knooppunt Kruisdonk
   699. Informatiebijeenkomst Herbestemming Rijksmonument Weerterhof
   700. Informatiebijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein
   701. Verbod voor onbevoegden bij parkeerplaats De Wilgenhof
   702. Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016
   703. Raadsadviesvergaderingen 22 en 23 juni 2016
   704. Vignet Gezonde School voor basisschool Franciscus in Bunde
   705. Kom en beleef RivierPark Maasvallei met al je zintuigen
   706. Wekelijks spreekuur Kredietbank Limburg in het bestuurscentrum
   707. Meerssen gastgemeente Limburgse Griffiersdag 2016
   708. Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016
   709. MOS: wandeling 'Meerssen ontmoet vluchtelingen'
   710. Proef tijdelijke verkeersmaatregelen Kersenlaan Bunde
   711. Onderhoudswerkzaamheden toegangsbrug parkeerplaats SV Meerssen
   712. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016
   713. Informatiebijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde
   714. Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport
   715. Dwaalfilm Geul ... struinen vanuit je luie stoel
   716. Gezamenlijke verklaring gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul
   717. Slot-etappe Mini-estafette
   718. Pas op voor nep-medewerkers Wonen Meerssen
   719. Mini-estafette Meerssen - De week van Tom Weyenberg
   720. Uitnodiging informatiebijeenkomsten Maastricht Aachen Airport
   721. Receptie schutterij Sint Remigius
   722. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016
   723. Zomerdrukte: maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart
   724. Mailing & acquisitie Gemeentegids Meerssen 2016-2018
   725. Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016
   726. Knastercross: wethouder Berry van Rijswijk onthult nieuwe poster
   727. Onze Buurt - Startkapitaal voor beste buurtprojecten
   728. Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2017
   729. Tennet klussen bij hoogspanningsmasten Kruisdonk
   730. Weekendwerkzaamheden A79 gaan door!
   731. Spreekuur Wajong / MTB
   732. Buurtbusproject Valkenburg / Margraten zoekt vrijwillige chauffeurs
   733. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 30 mei 2016
   734. Ivm Boels Hills Classic en Ronde van Limburg - Tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat
   735. Bestuurscentrum gesloten op dinsdagmiddag 31 mei 2016
   736. Zomerdrukte - maak tijdig afspraak voor nieuw reisdocument
   737. Zo werkt Meld Misdaad Anoniem
   738. Vooraankondiging raadsvergadering 7 juli 2016
   739. Ontwerp-verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
   740. Onderzoek veiligheidsgevoel en drugsoverlast
   741. SMHO bezoekt Polen om onderzoekstafel te overhandigen
   742. Acquisitie & mailing Gemeentegids Meerssen 2016-2018
   743. Mini-estafette Meerssen - De week van Anita Verdonk
   744. Onderzoek Kinderombudsman
   745. Onderhoud aan verharding diverse wegen in Geulle en Bunde
   746. Vacature Afdelingshoofd Ruimte
   747. Officiële opening tijdelijke huisvesting Bibliotheek Meerssen
   748. Gemeentepagina week 21 - 25 mei 2016
   749. Gratis online seminar: Gewoon vergeetachtig of dementie?
   750. Meld Misdaad Anoniem - Voelt u zich veilig naast een hennepkweker?
   751. Onderhoud website
   752. Gemeente vraagt mogelijkheden snelfietsroute opnieuw tegen het licht te houden
   753. Op 't Hwagveld in de keuken bij Beluga
   754. Aanpak drugspanden: weer twee panden gesloten - let op bij het verhuren van uw pand
   755. Raadsvergadering op woensdag 25 mei 2016
   756. Ambyerweg Rothem op donderdag 19 mei afgesloten voor (auto)verkeer
   757. Zomerdrukte! Maak tijdig afspraak voor verlengen reisdocumenten
   758. Let op: aanstaande maandag 30 mei is loket Burgerzaken gesloten
   759. Bestuurscentrum gesloten dinsdagmiddag 31 mei
   760. Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016
   761. Mini-estafette Meerssen - De week van Eric Thomassen
   762. Introductie pocketgids & cadeaubon Ondernemersvereniging
   763. Inzameling oud-papier Meerssen-centrum 23 mei
   764. Vooraankondiging raadsadviesvergaderingen 22 en 23 juni
   765. Limburgse Veteranendag 2016
   766. Spandoeken en petities voor een nieuwe gymzaal in Ulestraten
   767. Gemeentegids Meerssen 2016-2018
   768. Onderzoek veiligheidsgevoel en drugsoverlast
   769. Eindexamenfeest: met of zonder alcohol?
   770. Limburgse gemeenten starten gemeenschappelijke regeling doelgroepenvervoer
   771. Denkt u mee over de nieuwe website van het CJG?
   772. Q-koorts informatiebijeenkomst in Voerendaal
   773. Asfalt deklaag voor de Ambyerweg
   774. Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016
   775. Dag van het kasteel: per koets door het buitengoed Geul & Maas
   776. Kunstroute International Land-Art en Buitengoed Geul & Maas
   777. Asfalteringswerkzaamheden Snijdersberg & Moorveldberg
   778. Parkeren in Meerssen-centrum: hoe is het geregeld?
   779. Bestuurscentrum gesloten maandag 16 mei en dinsdagmiddag 31 mei
   780. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   781. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Bunde
   782. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Geulle
   783. Aanpak drugspanden: weer twee panden gesloten
   784. Let op! Zomerdrukte: maak tijdig 'n afspraak om paspoort of id-kaart te verlengen
   785. Reconstructie parkeerplaats bij Uitspanning De Nachtegaal
   786. Buurtnetwerken nieuwe stijl presenteren zich
   787. Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016
   788. De Adviesraad Sociaal Domein heeft vergaderd ...
   789. Op vakantie? Voorkom inbraken!
   790. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   791. Vanaf deze week: controles hondenbelasting
   792. Verdient er iemand een lintje?
   793. Dodenherdenking Gemeente Meerssen woensdag 4 mei
   794. Bestuurscentrum 5, 6 en 16 mei gesloten
   795. Vrijdag 13 mei - Asfalteringswerkzaamheden Ambyerweg Rothem
   796. Uitnodiging: inloopavond snelfietsroute door Meerssen en Beek
   797. Weekendwerk A79 uitgesteld vanwege slechte weersvooruitzichten
   798. Agenda's raadsadviesvergaderingen 11 en 12 mei
   799. Bestuurscentrum gesloten op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei
   800. Marsna-Erepenning voor Ans Bos-Van Bun uit Meerssen
   801. Lintjesregen in de gemeente Meerssen
   802. Maandag 30 mei: loket Burgerzaken gesloten
   803. Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016
   804. Vanaf volgende week: controles hondenbelastingen
   805. Dodenherdenking in de gemeente Meerssen
   806. Inloopavond snelfietsroute door Meerssen en Beek
   807. Cyclomedia maakt foto's in de gemeente Meerssen
   808. Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen voor Lintjesdag 2017
   809. Brochures Minimaregelingen en Bijzondere Bijstand 2016
   810. VVN zoekt vrijwilligers
   811. Tom Weyenberg derde bestuurder 'mini'-estafette Meerssen
   812. Asfaltdeklaag voor de Ambyerweg Rothem
   813. Ook in natuurgebieden geldt: Honden aan de lijn! Hondenpoep opruimen!
   814. Bibliotheek Meerssen gaat verhuizen
   815. Bedenk goed voor wie u open doet!
   816. Dodenherdenking Gemeente Meerssen
   817. Bestuurscentrum gesloten op 27 april, 5 & 6 mei 2016
   818. Vanaf eerste week van mei: controles hondenbelasting
   819. Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016
   820. Raadsadviesvergadering 11 mei begint vroeger
   821. Samenscholingsverbod Proosdijpark en Stationsplein Meerssen
   822. 'Zebra?s' maken Meerssen-Centrum veiliger en toegankelijker
   823. Weekendwerkzaamheden A79: 29 april tot 2 mei
   824. Anita Verdonk tweede bestuurder 'mini'-estafette Meerssen
   825. Vergaderstukken raadsvergaderingen & raadsadviesvergaderingen in nieuw raadsinformatiesysteem
   826. Controles hondenbelasting in mei van start
   827. Onderzoek mantelzorgwaardering: laat uw mening horen!
   828. Bijeenkomsten praktische tips voor verzorging
   829. Dag van het Kasteel: proef het verleden
   830. Gemeenten en Provincie werken Omgevingsplan samen uit
   831. Kindcentrum Meerssen: Samen de wijk in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving
   832. Politie surveilleert met groen licht in de gemeente Meerssen
   833. Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 en 6 mei
   834. Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016
   835. Extra controle politie op landbouwverkeer, motorrijders en wielrenners
   836. Thema-avond Stichting Duurzaam Meerssen: Steenbreek en Afval
   837. Weekendwerk A79 rondom Kruisdonk
   838. Vooraankondiging raadsvergadering 25 mei 2016
   839. Eric Thomassen eerste bestuurder 'Mini'-estafette Meerssen
   840. René van Beekum benoemd als raadslid
   841. Uitslag gemeente Meerssen referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   842. Consortium Grensmaas - Afscheid van Geulle
   843. Stand van zaken herijking subsidiebeleid
   844. Volderstraat Meerssen uiterlijk woensdag 13 april weer open voor verkeer
   845. Werksessie MOS over fondsenwerving voor duurzame doelen
   846. 1e LIPDUB voor jonge mantelzorgers
   847. Vacatures voorzitter en leden voor regionale rekenkamercommissie
   848. Geslaagd LK damesturnen in Sporthal Marsana
   849. Uitnodiging Heemkundevereniging Meerssen
   850. Samen voor een veilige buurt met Burgernet
   851. Onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams
   852. 'MINI'-estafette in de gemeente Meerssen start op 8 april
   853. Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 en 6 mei
   854. Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016
   855. Sloop pand Volderstraat 18 in Meerssen
   856. Klapperspreekuur Trajekt Maatschappelijke Werk
   857. Agenda raadsvergadering 7 april 2016
   858. Vooraankondiging raadsadviesvergaderingen 11 en 12 mei
   859. Bestuurscentrum gesloten op 27 april en 5 & 6 mei
   860. Signaleren verdacht gedrag
   861. Salamanders Bunderbos ernstig bedreigd door Aziatische schimmelziekte
   862. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
   863. Voetveer Geulle - Uikhoven vanaf 2 april in de vaart
   864. Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016
   865. Amstel Gold Race weekend 16-17 april 2016
   866. Nieuwe website VVV Zuid-Limburg online
   867. Voorbereidingen nieuw Kindcentrum Meerssen: Start verkeerskundig onderzoek schoolomgeving
   868. Gewijzigde openingstijden Bibliotheek Meerssen ivm verhuizing
   869. Even voorstellen: mantelzorgconsulent Yvonne van Rooij
   870. Bent u uw fiets kwijt? Misschien is hij gevonden!
   871. Weekendwerkzaamheden rondom Kruisdonk
   872. Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016
   873. Inloopbijeenkomst nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   874. Asfaltonderzoek diverse wegen
   875. Afvalinzameling Pasen
   876. Bestuurscentrum gesloten Goede vrijdag en paasmaandag
   877. Verkeerssituatie Ulestraten
   878. Bezoek paasactiviteit Weekmarkt Meerssen 24 maart
   879. Nationale Booomfeestdag in Oostbroek Geulle
   880. Geslaagde opruimactie zwerfvuil: scholieren & vrijwilligers bedankt!
   881. Werksessie MOS over fondsenwerving duurzame doelen
   882. Raadsadviesvergaderingen 23 en 24 maart 2016
   883. Juni: maand van de Amateurkunst!
   884. Wethouder Désirée Cortenraede onthult informatiebord Sint Martinuskerk
   885. Fietsen in de gemeente Meerssen wordt veiliger en leuker!
   886. Fiets- en faunabrug Itteren om te verbinden
   887. Ringweg rond luchthaven MAA officieel geopend
   888. Week van het geld
   889. NLdoet weer een groot succes
   890. Campagne ?Hou je aan de snelheidslimiet? van start
   891. Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016
   892. Ruimte voor burgerinitiatieven in Nationaal Landschap Zuid-Limburg
   893. Voor wie ga jij door het vuur?
   894. 18 & 19 maart: jaarlijkse opruimactie zwerfvuil
   895. Bestuurscentrum gesloten op Goede vrijdag en paasmaandag
   896. Elke maandag: spreekuur Kredietbank Limburg
   897. Zilverlijn: een speciale service voor ouderen
   898. Nationale Boomfeestdag woensdag 16 maart 2016
   899. Lang leve de bloesem!
   900. Rivierverruiming succesvol
   901. Spreekuur Trajekt m.b.t. kwijtschelding BSgW
   902. Week van Zorg & Welzijn: Open dag zorgcentrum Avé Maria
   903. Belastingdienst en bibliotheken bieden digihulp
   904. Intentieovereenkomst herbestemming In 't Riet & omgeving
   905. Verenigingen/stichtingen: doe mee aan de Oranje Fonds collecte
   906. Wij werken altijd op afspraak
   907. Jeroen Janssen stopt als raadslid
   908. Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016
   909. Tijdelijke afsluiting Saintweg en Oostelijke kanaalweg
   910. Rivierpark Maasvallei: vertel uw verhaal!
   911. Vooraankondiging raadsvergadering 7 april 2016
   912. Berry van Rijswijk beëdigd als wethouder
   913. Wethouder Désirée Cortenraede onthult informatiebord Sint Martinuskerk Geulle a/d Maas
   914. Halfvastenoptocht Meerssen
   915. SV Groot Meerssen verbindt zich aan Make-A-Wish tijdens LK Turnen
   916. 5 maart: website enkele minuten niet bereikbaar ivm onderhoud
   917. Woensdag 6 april: landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   918. Leuning brug bij Rothemermolen gerepareerd
   919. Feestelijke heropening Jacobs Meerssen na grootschalige renovatie
   920. Melding openbare ruimte doen buiten kantooruren?
   921. Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016
   922. Kans maken op een cadeaubon? Vul de vragenlijst in!
   923. Lezing over de Proosdij 'Het bewogen leven van Charles Clément Roemers'
   924. Doe mee met vrijwilligersactie NLDoet
   925. Diefstal kunstwerk rotonde Sint Josephstraat/Maastrichterweg Meerssen
   926. Vul de vragenlijst op meerdangeld.nl in en maak kans op een cadeaubon
   927. Project Integraal Verkeerstoezicht Heuvelland 2016 - Toezicht landbouwverkeer
   928. Agenda openbare raadsvergadering 3 maart 2016
   929. Gedeputeerde Geurts op werkbezoek in Meerssen
   930. Wegwerkzaamheden april rondom knooppunt Kruisdonk
   931. Avondvliegen Defensie Helikopter Commando
   932. Berry van Rijswijk genomineerd als opvolger van Maureen Gubbels
   933. Landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   934. Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016
   935. Melding openbare ruimte doen buiten kantoortijden? 1 maart verandert het telefoonnummer
   936. Twitteraccount gemeente Meerssen?
   937. Maureen Gubbels neemt ontslag als wethouder
   938. Vragen over aanslag gemeentelijke belastingen?
   939. Folder Trouwen in Sfeervol Meerssen
   940. Attentie, buurtpreventie!
   941. Effecten Grensmaasproject goed merkbaar
   942. Ondertekening Privacyconvenant Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland
   943. Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016
   944. Woensdag 17 februari: meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid
   945. Bent u al aangemeld voor Burgernet?
   946. Tweede proef tijdelijke verkeersmaatregelen Lindenlaan Bunde
   947. Wij werken altijd op afspraak!
   948. Eind februari valt aanslag gemeentelijke belastingen in brievenbus
   949. Wist u dat: het paspoortnummer nooit de letter O bevat?
   950. Spoedreparatie gedeelte riool Prinses Beatrixstraat Bunde
   951. Raadsadviesvergaderingen 17 en 18 februari 2016
   952. Portefeuilleverdeling College van B&W opnieuw vastgesteld
   953. Verhuisbericht ADV (Antidiscriminatievoorziening) Limburg
   954. Alle beperkingen opgeheven: Lichtstoet Geulle en Top111 kunnen doorgaan
   955. Carnavalsoptocht Geulle afgelast, optocht Bunde, kinderoptocht Rothem en Top 111 gaan door
   956. Carnavalsoptocht Meerssen afgelast, Bunde en Geulle verplaatst naar dinsdag
   957. 66e Togh Gilde Blauw Sjuut
   958. NIX18 in de gemeente Meerssen
   959. Carnavalsoptochten Meerssen
   960. Woninginbraak tijdens carnaval
   961. Rioolherstel Prinses Beatrixstraat in Bunde
   962. Wildbeheereenheid en IVN helpen de natuur een handje mee
   963. Realisatie Kindcentrum & Bibliotheek Meerssen
   964. Ontvangst Prinsenparen en Raden van 11 in Bestuurscentrum
   965. Animatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
   966. Vacature Beleidsmedewerker bedrijfsondersteuning
   967. CJG 043 voor ouders én jongeren
   968. TV-uitzending sleuteloverdracht op Meer Vandaag
   969. Vooraankondiging raadsvergadering 3 maart
   970. Afvalinzameling carnaval
   971. Meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid
   972. Openingstijden carnaval
   973. Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016
   974. Nieuwe app - waterstanden Limburgse beken en Maas
   975. Nieuwe folder Jeugdsportfonds
   976. Tweede proef tijdelijke verkeersmaatregelen Lindenlaan Bunde
   977. Voorbereidingen Milieuzone Aken draaien op volle toeren
   978. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
   979. Ook met carnaval is BOB jouw held!
   980. Désirée Cortenraede benoemd tot wethouder
   981. Trekt u ook een warme trui aan op 5 februari?
   982. Uw kind en alcohol tijdens carnaval
   983. Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016
   984. Oudste bakhuis Geulle aan de Maas weer als nieuw!
   985. Sleuteloverdrachten
   986. Blauw Sjuut meert weer aan in de gemeente Meerssen
   987. Bijeenkomst De Moestuin van Meerssen
   988. Basisschool de Lindegaerd voor de 4e keer Excellente school
   989. Gouverneur Theo Bovens brengt ambtsbezoek aan de gemeente Meerssen
   990. Steunpunt Mantelzorg Zuid zoekt vrijwilligers
   991. Landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   992. Agenda openbare raadsvergadering 28 januari 2016
   993. Openingstijden met carnaval
   994. Werkzaamheden spoorwegovergang Roggeveldstraat-Kloosterberg Bunde
   995. Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016
   996. Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger
   997. Doe mee met vrijwilligersactie NLDoet
   998. Subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten
   999. Openingstijden met carnaval
   1000. Vacature Beleidsmedewerker participatie(wet)
   1001. VVD draagt Désirée Cortenraede voor als wethouder
   1002. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   1003. Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016
   1004. Even voorstellen: nieuwe medewerker
   1005. Verslag informatiebijeenkomst 'Vliegenstraat 50' in Bunde
   1006. Thema-avond Stichting Duurzaam Meerssen over Zonne-energie
   1007. Oliebollen gebakken? Lever het gebruikte vet apart in!
   1008. Onderhoudswerkzaamheden website 9 januari
   1009. Nieuwe EHBO cursus
   1010. Verbod op gratis plastic tassen vanaf 1 januari 2016
   1011. Jongeren betrekken bij Adviesraad Sociaal Domein
   1012. Waterschappen stimuleren zuiveren aan de bron
   1013. Inspraak Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
   1014. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   1015. Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan!
   1016. Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016
   1017. Nieuwjaarsrede burgemeester
   1018. Meer gratis afval aanbieden op milieuparken
   1019. Illegaal afsteken van vuurwerk
   1020. Raadsadviesvergadering 13 januari
   1021. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
   1022. Openingstijden tussen Kerst & Nieuwjaar
   1023. Tijdelijke afsluiting Saintweg
   1024. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Meerssen
   1025. Denk mee over de toekomst van Bibliotheek Meerssen
   1026. Waterschap keurt visplan Geul en zijbeken goed
   1027. Bekendmaking opheffing Pentasz Mergelland
   1028. Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Elshout-Giesen uit Meerssen
   1029. Oude lindeboom Geulle aan de Maas geveld
   1030. Tijdelijke afsluiting Saintweg (verbindingsweg Geulle aan de Maas-Elsloo) voor alle verkeer
   1031. Burgemeesters zongen voor Serious Request
   1032. Vooraankondiging: raadsvergadering 28 januari
   1033. Met ingang van 2016: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   1034. Even voorstellen: nieuwe medewerker
   1035. Folder wateroverlast
   1036. Informatiebijeenkomst principeverzoek Anytime Fitness Vliegenstraat 50
   1037. Portefeuilleverdeling College van B&W aangepast
   1038. Deze week: nieuwe Afvalwijzer 2016 in uw brievenbus
   1039. Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015
   1040. Oplaten wensballonnen met metalen onderdelen verboden
   1041. Aanpak illegale drugspanden
   1042. Archief gesloten tijdens feestdagen en interne verbouwing
   1043. Samen naar een veilige en gezellige jaarwisseling
   1044. Marsna Erepenning voor Rosie Beltgens-Ghijsen uit Meerssen
   1045. Agenda openbare raadsvergadering 17 december 2015
   1046. Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen
   1047. Vervangende inzameldagen afval met feestdagen
   1048. Onderzoek naar informatiebehoefte mensen zonder internet
   1049. Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015
   1050. Vraag het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen aan
   1051. L1-actie Samen voor de Voedselbank: doet u ook mee?
   1052. Informatiebijeenkomst Herbestemming Vliegenstraat 50 in Bunde
   1053. Gratis kerstdiner voor inwoners gemeente Meerssen in gemeenschapshuis De Koel Rothem
   1054. Marsna Erepenning voor Pastoor Wim van Meijgaarden
   1055. Onderhoudswerkzaamheden Korte Raarberg
   1056. Good Veurein
   1057. NLdoet komt er weer aan
   1058. Brandveilig Leven op basisschool De Gansbeek Meerssen
   1059. Wethouder Berry van Rijswijk opent Peuterspeelzaal 't Vliegje in Bunde
   1060. Weekmarkt Promotieteam Meerssen op facebook
   1061. Nieuwe brandingfilm Limburg
   1062. Iets gevonden of verloren in de gemeente Meerssen?
   1063. Werkzaamheden Ambyerweg op schema
   1064. SMHO zoekt vrijwilligers voor ophalen van kleding
   1065. Vrijwilligers bedankt!
   1066. Officiële opening Beukeloord
   1067. Wethouder Glimmerveen treedt af
   1068. Openbare vergadering Algemeen Bestuur Pentasz Mergelland42
   1069. Openingstijden rond de feestdagen
   1070. Gemeentepagina week 49 - 2 december 2015
   1071. Vacatures Podium 24 - Wil jij deel uitmaken van de productie van een MINI?
   1072. Koninklijke Onderscheiding voor dhr Nico Vroom uit Meerssen
   1073. Algemene Inkoopvoorwaarden vastgesteld
   1074. Wijkagenten Meerssen op Facebook
   1075. Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   1076. Gemeentepagina week 48 - 25 november 2015
   1077. Calamiteitenoefening nabij spoorwegovergang Fregatweg-Oude Rijksweg Bunde
   1078. Raadsadviesvergaderingen 2 en 3 december
   1079. CBF-certificaat voor Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa
   1080. Op zoek naar een baan? Op zoek naar een medewerker? Podium 24 biedt een oplossing
   1081. Opening werkplaats fietsenproject Stichting Ruggesteun
   1082. Oproep: oud-mijnwerkers gezocht voor groepsfoto
   1083. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   1084. Nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht en Heuvelland
   1085. Verkiezing Innovatieprijs 2015 - breng uw stem uit!
   1086. Gezamenlijke moestuin Meerssen - bericht van werkgroep De Moestuin
   1087. Brede Limburgse samenwerking in de waterketen
   1088. Begrotingspagina Weekblad De Geulbode
   1089. Monumentale Lindeboom Geulle a/d Maas wordt gekapt
   1090. Controles Hondenbelasting
   1091. Getuigen gezocht inbraak Speeltuin Sint Joseph
   1092. Een minuut stilte ...
   1093. Gemeentepagina week 47 - 18 november 2015
   1094. Campagne BOB in de sportkantine 2015
   1095. Verleng tijdig uw parkeervergunning!
   1096. Twee minderjarige verdachten van vernielingen aan school gehoord
   1097. Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers
   1098. Burgemeestersontbijt Op 't Hwagveld
   1099. Burgernet: Politie waarschuwt ondernemers voor oplichter
   1100. Waterschap breidt waterstand- en afvoermeters flink uit
   1101. Christine Van Basten-Boddin voorgedragen als burgemeester buurgemeente Beek
   1102. De gemeenteraad vergadert op donderdag 17 december 2015
   1103. Onderzoek Zuid-Limburgse gemeenten - jongeren kunnen nog steeds makkelijk alcohol krijgen
   1104. Brandbrief aan minister Plasterk - 234 wethouders luiden noodklok over bezuinigingen
   1105. Gemeentepagina week 46 - 11 november 2015
   1106. Onderhoudswerkzaamheden Cruisboomstraat Geulle
   1107. Leningen levensloopbestendige woningen
   1108. Weekendwerkzaamheden Ambyerweg
   1109. Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016
   1110. Podium24 vacatures
   1111. Kinderen basisschool Op 't Hwagveld ontbijten met locoburgemeester
   1112. Aanbesteding doelgroepenvervoer Limburg
   1113. Werkzaamheden Bamfordweg verlopen voorspoedig
   1114. Gemeentebegroting 2016 vastgesteld
   1115. Misleidende advertentieverkoop gemeentegids
   1116. Open dag Nieuw Proosdij Meerssen
   1117. Doet u ook mee aan de Week tegen kindermishandeling?
   1118. LimburgLab 28 november
   1119. Gemeentepagina week 45 - 4 november 2015
   1120. Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016
   1121. Begrotingsvergadering 5 november
   1122. Inspraak Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022
   1123. Kantoren RSD Pentasz Mergelland gesloten op donderdag 5 november 2015
   1124. NS zet bussen in tussen Maastricht en Sittard
   1125. Kijk zelf mee naar de juiste WOZ-waarde van uw woning
   1126. Storing e-mailverkeer grotendeels opgelost
   1127. Wintertijd komt er aan
   1128. Dag van de Mantelzorg op 10 november
   1129. Waarderingsactie voor mantelzorgers
   1130. Loketten burgerzaken gesloten op vrijdag 23 oktober
   1131. Leuke activiteiten in Buitengoed Geul & Maas op 14 november 2015
   1132. Bekijk het nieuwe filmpje van Buitengoed Geul en Maas
   1133. Wie wilt ú leren kennen?
   1134. Limburgse waterschappen stellen gezamenlijk Waterbeheerplan vast
   1135. Werkzaamheden ProRail overweg Herkenberg Meerssen
   1136. Werkzaamheden ProRail Station Bunde
   1137. Grote belangstelling officiële opening KCC & Erfgoedhuis
   1138. Gemeente Meerssen heeft nieuwe promotiefilm
   1139. Vacature medewerker klantencontacten ruimte
   1140. Aanpassing portefeuilleverdeling College van B&W
   1141. KCC: dé centrale toegang voor al uw vragen aan de gemeente
   1142. Huldiging marktkoopman Gruyters - 25 jaar op de markt in Meerssen
   1143. Cliënten jeugdzorg delen ervaringen tijdens speciale kooksessie
   1144. Berry van Rijswijk benoemd tot plaatsvervangend wethouder
   1145. Financiën in balans, maar niet zonder zware offers
   1146. Even voorstellen: nieuwe medewerker
   1147. Doelgroepenvervoer Limburg
   1148. Ondernemersvereniging Sfeervol Meerssen presenteert Mission Statement
   1149. Leer-werktrajecten vooor meer dan 30 werkzoekenden
   1150. Column wethouder Berry van Rijswijk - Samen met u
   1151. Infobijeenkomst rioleringswerkzaamheden Snijdersberg en Moorveldsberg
   1152. Subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten
   1153. Bladruimen & bladkorven
   1154. Onderhoudswerkzaamheden Slingerberg Geulle (18-30 oktober)
   1155. Onderhoudswerkzaamheden spoorwegovergang Herkenberg (24 oktober)
   1156. Afwegingskader bouwprojecten
   1157. Begrotingsvergadering 5 november
   1158. Raadsadviesvergadering 21 oktober 2015
   1159. Opening KCC & Erfgoedhuis en inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen
   1160. Vanaf 19 oktober werken wij op afspraak
   1161. Berry van Rijswijk plaatsvervangend wethouder
   1162. Impuls voor centrum Bunde
   1163. Adviesraad Sociaal Domein
   1164. Heeft u vragen over zorg & jeugdhulp?
   1165. Testbericht
   1166. Test GO nieuwsbericht
  2. aanmelden nieuwsbrief
   1. Aanmelden digitale nieuwsbrief
  3. gemeentepagina
   1. Actuele gemeentepagina's
    1. Gemeentepagina week 25 - 21 juni 2017
    2. Gemeentepagina week 24 - 14 juni 2017
    3. Gemeentepagina week 23 - 7 juni 2017
    4. Gemeentepagina week 22 - 31 mei 2017
    5. Gemeentepagina week 21 - 24 mei 2017
    6. Gemeentepagina week 20 - 17 mei 2017
    7. Gemeentepagina week 19 - 10 mei 2017
    8. Gemeentepagina week 18 - 3 mei 2017
    9. Gemeentepagina week 21 - 25 mei 2016
    10. Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017
    11. Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017
    12. Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017
    13. Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017
    14. Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017
    15. Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017
    16. Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017
    17. Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017
    18. Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017
    19. Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017
    20. Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017
    21. Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017
    22. Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017
    23. Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017
    24. Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017
    25. Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017
    26. Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016
    27. Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016
    28. Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016
    29. Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016
    30. Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016
    31. Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016
    32. Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016
    33. Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016
    34. Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016
    35. Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016
    36. Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016
    37. Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016
    38. Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016
    39. Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016
    40. Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016
    41. Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016
    42. Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016
    43. Gemeentepagina week 34 - 24 augustus 2016
    44. Gemeentepagina week 32 - 10 augustus 2016
    45. Gemeentepagina week 33 - 17 augustus 2016
    46. Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016
    47. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
    48. Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016
    49. Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016
    50. Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016
    51. Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016
    52. Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016
    53. Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016
    54. Gemeentepagina week 21 - 25 mei 2016
    55. Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016
    56. Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016
    57. Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016
    58. Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016
    59. Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016
    60. Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016
    61. Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016
    62. Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016
    63. Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016
    64. Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016
    65. Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016
    66. Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016
    67. Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016
    68. Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016
    69. Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016
    70. Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016
    71. Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016
    72. Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016
    73. Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016
    74. Gemeentepagina week 52 - 23 december 2015
    75. Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015
    76. Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015
    77. Gemeentepagina week 49 - 2 december 2015
    78. Gemeentepagina week 48 - 25 november 2015
    79. Gemeentepagina week 47 - 18 november 2015
    80. Gemeentepagina week 46 - 11 november 2015
    81. Gemeentepagina week 45 - 4 november 2015
    82. Gemeentepagina week 44 - 28 oktober 2015
    83. Gemeentepagina week 43 - 21 oktober 2015
    84. Gemeentepagina week 42 - 14 oktober 2015
    85. Gemeentepagina week 41 - 7 oktober 2015
    86. Gemeentepagina week 40 - 30 september 2015
    87. Gemeentepagina week 39 - 23 september 2015
   2. Gemeentepagina week 21 - 24 mei 2017
   3. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
   4. Gemeentepagina week 33 - 17 augustus 2016
   5. Gemeentepagina week 32 - 10 augustus 2016
   6. Gemeentepagina
  4. bekendmakingen
   1. Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.
   2. Klachtafhandeling bij aanbesteden
   3. Regeling bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Meerssen 2017
   4. Bebordingstekening verkeersbesluit Ulestraten
   5. VERKEERSBESLUIT
   6. Leidraad Invordering BSGW
   7. Leidraad invordering BsGW, belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
   8. Inkeerregeling plan van aanpak ?Meer uit Meerssen halen: meer ruimte voor coulance?
   9. Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen 2015
   10. VERORDENING STIMULERINGSLENING DUBBEL DUURZAAM MEERSSEN
   11. Uitvoeringsbesluit boetes Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e. v.
   12. Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI)
   13. Beleidsregel ?financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg?
   14. Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag
   15. Reglement burgerlijke stand
   16. Sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur BsGW
   17. ONDERMANDAAT-, SUBVOLMACHT- EN SUBMACHTIGINGSLIJST
   18. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten van Limburg
   19. Financiele verordening na Derde wijziging
   20. Ontwerpbesluit Derde wijziging Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
   21. Bebordingsplan
   22. Verkeersbesluit inzake:
   23. ONDERMANDAAT-, SUBVOLMACHT- EN SUBMACHTIGINGSLIJST
   24. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Brunssum
   25. Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2016
   26. Uitvoeringsregel Besluit proceskosten bestuursrecht BsGW 2017
   27. Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015
   28. Aanwijzing plaatsvervangend directeur BsGW
   29. Submandaat-, subvolmacht- en submachtingslijst
   30. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Gulpen-Wittem
   31. Ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst
   32. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Sittard-Geleen
   33. Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen
   34. Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen
   35. bebordingsplan Lange Raarberg
   36. VERKEERSBESLUIT
   37. bebordingsplan Kuileneindestraat Meerssen
   38. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN;
   39. m.e.r-beoordelingsplicht Chemelot Site Permit B.V.
   40. Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 1e wijziging
   41. Vastgesteld bestemmingsplan en besluit omgevingsvergunning Bergbezinkbassins Geulle Rothem
   42. parkeervergunning plaatsen Vauwerhof Meerssen
   43. VERKEERSBESLUIT
   44. Verordening op de rekenkamercommissie Meerssen 2016
   45. GEDRAGSCODE en INTEGRITEITSREGELS voor de raadsleden en burgerleden van de gemeente Meerssen
   46. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016
   47. Reglement Presidium 2016
   48. Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen van de gemeente Meerssen 2016
   49. Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Meerssen 2017
   50. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Vaals
   51. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Vaals
   52. Mandaat-, volmachtlijst Eijsden-Margraten
   53. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Eijsden-Margraten
   54. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Stein
   55. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Stein
   56. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Kerkrade
   57. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Kerkrade
   58. Mandaat-, volmacht- & machtigingslijst Maastricht
   59. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Maastricht
   60. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Beek
   61. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Beek
   62. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Schinnen
   63. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen
   64. Mandaat-, volmacht- & machtigingslijst Onderbanken
   65. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Onderbanken
   66. Mandaat-, volmacht- en machtigingslijst Simpelveld
   67. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Simpelveld
   68. Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Meerssen 2017
   69. Besluit Jeugdhulp Gemeente Meerssen 2017
   70. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2017
   71. Verordening regelende de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Meerssen 2017
   72. Verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2017
   73. Tarievenverordening openbare werken gemeente Meerssen 2017
   74. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Meerssen 2017
   75. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2017
   76. Legesverordening Meerssen 2017
   77. Mandaatbesluit gemeente Meerssen 2017
   78. Mandaatbesluit heffingsambtenaar BsGW 2014 Voerendaal 1e wijziging
   79. Tweede wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
   80. Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
   81. Aanwijzing onbezoldigd ambtenaar BsGW
   82. Aanwijzing belastingdeurwaarder/betekenaar BsGW
   83. Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2014 Heerlen 2e wijziging
   84. Bekrachtiging besluit tot aanwijzing heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BsGW
   85. Benoeming secretaris en plaatsvervangend secretaris Awb commissie BsGW
   86. Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Meerssen 2016
   87. Verordening behandeling bezwaren BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
   88. Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeentelijke- en waterschapsbelastingen alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg
   89. bebordingfietsoversteek Meerssenhoven
   90. nieuwe verkerssituatie Meersenhoven-Freagetweg
   91. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: nieuwe verkeerssituatie Fregatweg-Meerssenhoven
   92. Vastgesteld bestemmingsplan ?Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley?, gemeente Meerssen
   93. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul & Maas 2016-2018
   94. Bestemmingsplan gebied Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde
   95. Algemene subsidieverordening Meerssen 2017
   96. Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017?2022
   97. Ontwerp bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015
   98. VERORDENING INTERGEMEENTELIJKE ADVIESCOMMISSIE INZAKE DE BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN 2016
   99. Vaststelling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
   100. Bebordingplan Kersenlaan Bunde
   101. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;
   102. Vooraankondiging, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bergbezinkbassins Geulle Rothem
   103. Uitvoeringsbesluit gesubsidieerde arbeid Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   104. Verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
   105. Vooraankondiging en start inspraaktermijn (voorontwerp)bestemmingsplan ?Crematorium Weerterhof, Bunde? gemeente Meerssen
   106. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   107. Uitvoeringsbesluit aanvullende bijzondere bijstand levensonderhoud jongeren 18 t/m 20 jaar Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   108. Uitvoeringsbesluit inkomstenvrijlating parttime werkzaamheden Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   109. Uitvoeringsbesluit krediethypotheek Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   110. Uitvoeringsbesluit individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   111. Verordening re-integratie, participatie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016
   112. Uitvoeringsbesluit vermogensvaststelling Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   113. Regeling Loonkostensubsidie Mobility & Talent Centre Zuid-Limburg
   114. Uitvoeringsbesluit hoogwaardig handhaven en debiteuren Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2016 e.v.
   115. Benoemingsbesluit toezichthouder BRP Meerssen
   116. Ontwerp bestemmingsplan ?Maastricht Aachen Airport, Businesspark AviationValley? en MER Businesspark AviationValley, gemeente Meerssen
   117. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluidhindergebied Pletsstraat ? Sint Agnesplein Bunde
   118. Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning ?Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat- Geulle?gemeente Meerssen (ongenummerd perceel Nachtegaalstraat tussen huisnummers 7 en 9, 6243 AS Geulle)
   119. Verordening klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016.
   120. Mandaat en volmacht beleidsmedewerker Sociaal Domein
   121. Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen
   122. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
   123. bebording stopverbod Lindenlaan
   124. Onderwerp:Verkeersbesluit inzake het instellen van een periodiek stopverbod in de Lindenlaan.
   125. Bijlage ondermandaat RUD Zuid-Limburg
   126. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III)
   127. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
   128. Ambyerweg|exb-2016-9336
   129. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   130. Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo
   131. Nieuwe Vliekerweg /Bamfordweg|exb-2016-8831
   132. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   133. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   134. WIJZIGING CENTRUMREGELING INKOOP JEUGDZORG REGIO ZUID-LIMBURG
   135. Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat Geulle
   136. Verordening Winkeltijden gemeente Meerssen 2016
   137. Openbare kennisgeving ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer
   138. Vaststelling bestemmingsplan ?tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen?gemeente Meerssen
   139. Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen inzake uitvoering Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht ? Heuvellandgemeenten
   140. BELEIDSREGELS AANBESTEDINGEN GEMEENTE MEERSSEN 2015, EERSTE WIJZIGING
   141. Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure
   142. Verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2016
   143. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Meerssen 2016
   144. Tarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2016.
   145. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Meerssen 2016
   146. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2016
   147. Verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2016
   148. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2016
   149. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Meerssen 2016
   150. Verordening reclamebelasting Meerssen-centrum 2016
   151. Bekendmaking opheffing Pentasz Mergelland
   152. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   153. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MEERSSEN 2016
   154. Eerste wijziging van de Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
   155. Eerste wijziging van de Controleverordening RUD Zuid-Limburg
   156. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MEERSSEN 2016
   157. Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
   158. Regeling briefadres gemeente Meerssen 2015
   159. Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Gemeente Meerssen
   160. Algemene Inkoopvoorwaarden Werken
   161. Vaststelling bestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten
   162. exb-2015-27036
   163. Parkeerverbod Hussenbergstraat Geulle
   164. exb-2015-27002
   165. Het plaatsen van het bord B07 , bij de kruisingen Lange Raarberg ? Damiaan en Lange Raarberg ? Hetjensweg;
   166. exb-2015-13272
   167. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Individuele gehandicaptenparkeerplaats ?t Höfke
   168. Verordening werkgeverscommissie griffier Meerssen
   169. Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning ?Sint Josephstraat 101?, Meerssen
   170. exb-2015-17349
   171. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   172. Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meerssen 2015
   173. Ontrekken van de Haertelsteinveldweg aan de openbaarheid
   174. Delegatiebesluit
   175. HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG
   176. Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Meerssen 2015
   177. exb-2015-21855
   178. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   179. exb-2015-23782
   180. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   181. Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen
   182. Rectificatie Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen
   183. Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning ?Sint Josephstraat 101-Meerssen?
   184. Ontwerp bestemmingsplan tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen
   185. Bekendmakingen
   186. Ontwerpbestemmingsplan Rothemermolen
   187. Vooraankondiging en terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ?Maastricht Aachen Airport herziening 1?
   188. Ontwerpbestemmingsplan Raar 51
   189. Vastgestelde bestemmingsplannen ?Kom Geulle? en ?Kom Ulestraten?
   190. Vastgesteld bestemmingsplan ?Partiële herziening Waterval 1a en Genzonweg ongenummerd te Ulestraten?
   191. Vastgesteld bestemmingsplan ?Rothemermolen?
   192. Ontwerpbestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplan ?Huisvesting Woonwagenbewoners?
   193. Ontwerpbestemmingsplan Damiaanberg
   194. Ontwerpbestemmingsplan Vliegenstraat-Roggeveldstraat
   195. Goedgekeurd bestemmingsplan ?Buitengebied 1995, herbouw woning Raar 17?
   196. Voorbereidingsbesluit
   197. Vastgesteld bestemmingsplan ?Raar 51 te Meerssen?
   198. Ontwerpbestemmingsplan ?Beekerweg/Gen Eijcke?
   199. Ontwerpbestemmingsplan ?Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde?
   200. Vooraankondiging en ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ?Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde?
   201. Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ?woning Pasweg?
   202. Vastgesteld bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke
   203. Vastgesteld bestemmingsplan Vliegenstraat-Roggeveldstraat
   204. Vastgesteld bestemmingsplan Damiaanberg
   205. Vastgesteld partiële herziening bestemmingsplan ?Huisvesting woonwagenbewoners?
   206. Vooraankondiging en terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplannen ?Geulderlei 3? en ?Vogelzang 66?
   207. Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ?Maastricht Aachen Airport herziening 1?
   208. Vastgesteld bestemmingsplan ?Woning Pasweg?
   209. Bestemmingsplan uitbreiding golfbaan Meerssen
   210. Partiële herziening bestemmingsplan ?Beekerweg/Gen Eijcke?
   211. Rectificatie ?bestemmingsplan uitbreiding golfbaan Meerssen?
   212. Vastgesteld bestemmingsplan ?Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde?
   213. Vastgestelde bestemmingsplannen ?Geulderlei 3? en ?Vogelzang 66?
   214. Vastgesteld bestemmingsplan ?Maastricht Aachen Airport herziening 1?
   215. Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan ?Beekerweg/Gen Eijcke?
   216. Vastgesteld bestemmingsplan ?Uitbreiding golfbaan Meerssen?
   217. Voorbereidingsbesluit wijziging bestemmingsplan Uitbreidingsplan gemeente Meerssen
   218. Ontwerpbestemmingsplan Centrumplan Ulestraten
   219. Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Moorveldshof
   220. Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Raar 53
   221. Vastgesteld bestemmingsplan ?Centrumplan Ulestraten?
   222. Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Moorveldshof
   223. Vastgesteld bestemmingsplan Raar 53
   224. Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kom Bunde incl. Kasen
   225. Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kuileneindestraat 69
   226. Voorbereidingsbesluit wijziging ?Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak Meerssen?
   227. Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Kom Bunde
   228. Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Kuileneindestraat 69
   229. Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport
   230. Vastgesteld wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport
   231. Voorbereidingsbesluit ?Maastricht Aachen Airport?
   232. Vooraankondiging en terinzagelegging, ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning, tussen de Bruggen 93?97 te Rothem
   233. Vooraankondiging en ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan eerste herziening bestemmingsplan Rothemermolen
   234. Tussen de Bruggen 93?97
   235. Voorbereidingsbesluit ?Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak Meerssen?
   236. Vaststelling bestemmingsplan eerste herziening bestemmingsplan Rothemermolen
   237. Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied
   238. Vastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning schapenstal Raar 50, Meerssen
   239. Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Gemeente Meerssen
   240. Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder Hoeve Klinkenberg, Klinkenberg 1 te Rothem, gemeente Meerssen
   241. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Meerssen
   242. Vooraankondiging en ter inzagelegging bestemmingsplan ?Tweede herziening bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke deel Burgemeester Visschersstraat 98, Ulestraten?, gemeente Meerssen
   243. Vaststelling bestemmingsplan, verleende omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ?Hoeve Klinkenberg?, Meerssen
   244. Ontwerpbeheersverordening ?Meerssen, Rothem en Weert?, Meerssen
   245. VERKEERSBESLUIT
   246. Ter inzage legging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Meerssen
   247. Terinzageleggingvastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Meerssen
   248. Tweede herziening bestemmingsplan Beekerweg/Gen Eijcke deel Burgemeester Visschersstraat 98, Ulestraten, Meerssen
   249. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:het gesloten verklaren van de toegang tot de Markt op donderdag tussen 10.30 uur en 16.30 uur
   250. Instellen van een stopverbod op de Veeweg
   251. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: instellen stopverbod op gedeelte Nieuwe Vliekerweg
   252. Onderwerp: Individuele gehandicaptenparkeerplaats
   253. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Oplaadpunt voor elektrische voertuigen.
   254. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Lastenbeperking diverse bruggen in Meerssen
   255. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Gesloten verklaring voor motorvoertuigen van Burg. Visschersstraat.
   256. Ontwerpbestemmingsplan, -besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat, Meerssen
   257. Ontwerpbestemmingsplan Waterval 14, Meerssen
   258. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:Verkeersbesluit - Gemeente Meersen - Inzake het instellen van een eenzijdig parkeerverbod op Holstraat ter hoogte van het kruispunt met Heideweg
   259. Onderwerp: INTREKKING Verkeersbesluit inzake:
   260. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Het wijzigen van het bestaande tweezijdig parkerverbod in de Essendijk te Geulle
   261. Vaststelling bestemmingsplan Waterval 14, Ulestraten, Meerssen
   262. Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder ?Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat? (Hoogveldweg 63 t/m 69 en Pastoor Dom. Hexstraat 67 t/m 121 Meerssen), Meerssen
   263. Ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ?Tussen de Bruggen 93-97?, Meerssen
   264. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Uitbreiding supermarkt Sint Rochusstraat 18-22, Meerssen
   265. VERKEERSBESLUIT Schietecoven
   266. VERKEERSBESLUIT
   267. Melding Wet Milieubeheer
   268. Omgevingsvergunningen
   269. Ontwerp beheersverordening Kernen, Meerssen
   270. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2014
   271. Verordening regelende de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Meerssen 2014
   272. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2014
   273. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Meerssen 2014
   274. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2014
   275. Verordening reclamebelasting Meerssen-centrum
   276. Verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2014
   277. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Meerssen 2014
   278. Tarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2014
   279. Verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2014
   280. Verordening Winkeltijden Bouwmarkten en Meubelwinkels Meerssen 2014
   281. Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning St. Rochusstraat 18?22, Meerssen
   282. Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ?Tussen de Bruggen 93-97?, Meerssen
   283. Verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2014
   284. Verordening basisregistratie personen gemeente Meerssen 2014
   285. Vaststelling beheersverordening Kernen, Meerssen
   286. Vaststelling beheersverordening Kernen
   287. Sfeervol Meerssen
   288. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   289. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   290. Verkeersbesluit
   291. Verordening Leerlingenvervoer
   292. Sfeervol Meerssen
   293. Ontwerpbestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten, Meerssen
   294. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Wijziging ingestelde stopverboden op gedeelte van de Nieuwe Vliekerweg
   295. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:
   296. Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, die tevens is aangewezen voor het houden van functioneringsgesprekken met de burgemeester en die ook als taak heeft het voorbereiden van de aanbev...
   297. Organisatieverordening RUD-Zuid Limburg 2014
   298. Verordening jeugdhulp 2015
   299. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
   300. Verordening jeugdhulp 2015
   301. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
   302. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MEERSSEN 2015
   303. BESLUIT JEUGDHULP GEMEENTE MEERSSEN 2015
   304. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Meerssen 2015
   305. Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2015
   306. Verordening op de heffing en invordering van rechten algemene begraafplaatsen in de gemeente Meerssen 2015
   307. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2015.
   308. Verordening op de heffing en invordering van Leges Meerssen 2015
   309. Tarievenverordening Openbare Werken gemeente Meerssen 2015
   310. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Meerssen 2015
   311. Verordening regelende de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Meerssen 2015
   312. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2015
   313. Verordening rechtspositie Wethouders en Raadsleden 2015
   314. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   315. Afstemmingsverordening IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2015
   316. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   317. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   318. Verordening Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland 2015
   319. Verordening re-integratie en tegenprestatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   320. Afstemmingsverordening Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015
   321. Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Meerssen 2015
   322. BELEIDSREGELS AANBESTEDINGEN GEMEENTE MEERSSEN 2015
   323. 2015/342
   324. Rectificatie 2015/342
   325. Onderwerp: Verkeersbesluit inzake: Individule gehandicaptenparkeerplaats
   326. Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Meerssen 2015
  5. gemeentekalender
   1. Eroica Limburg
   2. Rit naar de Gladiolen
   3. Binckbank Tour (voorheen Eneco Tour)
   4. Kermis Meerssen
   5. Klimloop Ulestraten
   6. Zuidlimburgse Heuvel-run
   7. Hago Limburgs Mooiste (parkeren op de Markt niet mogelijk!)
   8. Koningsvogelschieten
   9. Libertytour 2017
   10. Mei-den inhalen
   11. Bartholomeusmarkt
   12. Super Skate Challenge tour Groningen-Maastricht
   13. Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen
   14. Pleinfestival Bunde
   15. Kindervakantiewerk Geulle
   16. Fietstocht duurzame mobiliteit
   17. Loterijverkoop Kindervakantiewerk Geulle
   18. Buurtfeest Snijdersberg
   19. Open flessendagen (wijnproeverij)
   20. Fancy Fair bij Ut Zunneke
   21. Ladiesfair
   22. Rommelmarkt Kookstraat-Pletsmolen
   23. Lente wandeltocht
   24. Collecteweek van/door Harmonie en Drumband Sint Agnes Bunde
   25. Zomerfeest Proostenbuurt
   26. Sacramentsprocessie Octaaf Meerssen
   27. Collecte voor het Gehandicapte kind (NSGK)
   28. Speeltuinfeest buurt Oost
   29. Processie Waalsen-Moorveld
   30. Processie Bunde
   31. Processie Brommelen
   32. Processie Ulestraten naar Meerssen
   33. Processie Ulestraten
   34. Landelijke collecteweek Diabetes fonds
   35. Landelijke collecteweek Nederlandse Brandwonden Stichting
   36. Collecteweek Koninklijke fanfare Concordia
   37. Wandelvierdaagse
   38. Nationale buitenspeeldag
   39. Kindervrijmarkt
   40. Ontvangst Decorandussen op Koningsdag
   41. De Heuvellandrit
   42. Steven Rooks Challenge
   43. Collecteweek KWF Kankerbestrijding
   44. Kerstwandeltocht
   45. Opening theaterkuil
   46. Halloween wandeltocht
   47. Landelijke collecteweek voor de Dierenbescherming
   48. ODS Classic
   49. De Grenslandklassieker
   50. Ster ZLM toer
   51. Sponsorloop
   52. Touwtrekken
   53. Snuffelmarkt Weerterbroekplantsoen
   54. Amstel Gold Race
   55. Muziek preuve
   56. Bruidsbeurs in Geulle
   57. Rommelmarkt in Geulle
   58. Vintagemarkt in Geulle
   59. Ton Dolmans Trofee (wielerwedstrijd)
   60. Wielerwedstrijd Omloop Maasvallei
   61. Amstel Gold Toerversie
   62. Ronde van Limburg
   63. Potgrond actie van & door harmonie Sint Caecilia uit Geulle
   64. loterij verkoop van & door Fanfare Sint Martinus uit Geulle
   65. Limburgs Mooiste
   66. Lezing over de Meerssense School
   67. Lezing Schoonheidsidealen bij de Romeinen
   68. Sleuteloverdrachten 2017
   69. Blauw Sjuut meert aan in Meerssen
   70. Tweede Kamerverkiezingen
   71. Meedenkbijeenkomst verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg
   72. Inloopavond nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   73. Kinderoptocht basisschool de Triangel Ulestraten
   74. Kinderoptocht voor & door basisschool de Lindegaerd Rothem
   75. Kinderoptocht voor & door basisschool Franciscus Bunde
   76. KInderoptocht voor & door basisscholen Meerssen
   77. Kinderdefilé Gäöl
   78. Canavalsoptocht in Meerssen
   79. Carnavalsoptocht in Bunde
   80. Carnavalsoptocht in Ulestraten
   81. Kindercarnavalsoptocht in Ulestraten
   82. Carnavalsoptocht in Geulle
   83. Lichtoptocht in Geulle
   84. Raadsadviesvergadering 30 november 2017
   85. Raadsadviesvergadering 29 november 2017
   86. Raadsadviesvergadering 12 oktober 2017
   87. Raadsadviesvergadering 11 oktober 2017
   88. Raadsadviesvergadering 14 september 2017
   89. Raadsadviesvergadering 13 september 2017
   90. Raadsadviesvergadering 28 juni 2017
   91. Raadsadviesvergadering 26 oktober 2017
   92. Raadsadviesvergadering 24 mei 2017
   93. Raadsadviesvergadering 23 mei 2017
   94. Raadsadviesvergadering 6 april 2017
   95. Raadsadviesvergadering 5 april 2017
   96. Raadsadviesvergadering 9 maart 2017
   97. Raadsadviesvergadering (gecombineerd) 18 januari 2017
   98. Raadsvergadering 14 december 2017
   99. Begrotingsvergadering 9 november 2017
   100. Raadsvergadering 25 oktober 2017
   101. Raadsvergadering 28 september 2017
   102. Raadsvergadering 6 juli 2017
   103. Raadsvergadering 8 juni 2017
   104. Raadsvergadering 20 april 2017
   105. Raadsvergadering 23 maart 2017
   106. Raadsvergadering 2 februari 2017
   107. Extra raadsvergadering 12 januari 2016
   108. Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur
   109. Jubileumfeest CV De Aanhawwersj
   110. Sint Maartenoptocht en -vuur Geulle (beneden)
   111. Sinterklaas intocht
   112. Sint Maartensvuur Ulestraten
   113. Optocht Sint Maarten met als afsluiting Sint Maartensvuur
   114. Rommelmarkt in de Stip
   115. Sinkerklaas intocht Bunde
   116. Loterij verkoop door Schutterij Sint Barbara
   117. Sint Maarten optocht & kampvuur Meerssen
   118. Sint Maartensvuur Geulle (boven)
   119. Santa's run
   120. Duurzaam Meerssen Dag
   121. Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
   122. Weekmarkt in teken van Veiligheid
   123. Huldiging Maaike Head tijdens Marathon Meerssen
   124. Bundermijt
   125. Raadsbijeenkomst thema 'Samenwerking met andere gemeenten'
   126. Fancy fair speeltuin St. Joseph Meerssen-West
   127. Open Dag Stadsbus Museum Maastricht
   128. Vrijmarkt Fanfare Sint Martinus Geulle
   129. Burendag Lindenlaan Bunde
   130. Buurtfeest BV De Slak Ulestraten
   131. Collecteweek Jantje Beton
   132. Collecteweek Oranje Fonds
   133. De Ster van Valkenburg
   134. Vrijmarkt buurt Oost-Bunde
   135. Marathon Meerssen
   136. Uitroepen Prins Carnval door VV De Bokkerieërs
   137. Boels Rental Ladies Tour
   138. Boels Rental Holland Ladies Tour
   139. Extra raadsvergadering
   140. Expositie Romeinen, Villa Onderste Herkenberg en de Via Belgica
   141. Inloopbijeenkomst onderhoudwerkzaamheden Raar, Op de Beukel, kruising Humcoverstraat
   142. Loterij verkoop door harmonie Sint Caecilia Geulle
   143. Jaarmarkt Meerssen
   144. Knastercross
   145. World Sheep Dog trials (schapen drijven)
   146. Duchenne heroes (moutainbike tocht)
   147. Charlemagne Preuve Festijn
   148. Bewonersbijeenkomst voorgesteld oplossingen verkeer Burgemeester Visschersstraat
   149. Donateurskaartenactie Harmonie Sint Caecillia Geulle
   150. Informatiebijeenkomst Herbestemming Rijksmonument Weerterhof
   151. Buurtfeest en rommelmarkt 't Pleintsje
   152. Collecte door Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten
   153. Loterijverkoop door Carnavalverening De Aanhawwersj
   154. Snuffelmarkt
   155. Meerssen in Harmony
   156. Meerssen in Harmony
   157. Beachvolleybal toernooi
   158. THEMU Klimomloop Ulestraten
   159. Donateurskaartenactie Harmonie & Drumband Sint Agnes
   160. Voorzomerfeest BINKPOP door basisschool Franciscus Bunde
   161. Pleinfestival Bunde
   162. Promotieschieten schutterij Sint Remigius
   163. Promotie schieten schutterij Sint Remigius
   164. Promotieschieten schutterij Sint Remigius
   165. Meerssen gastgemeente Limburgse Griffiersdag 2016
   166. Landelijk collecte Prins Bernhard cultuurfonds
   167. Landelijke collecte Epilepsiefonds
   168. Landelijke collecte Maag-lever Darm Stichting
   169. Landelijk collecte Rode Kruis
   170. Landelijke collecte Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
   171. Zomerfeest buurtvereniging Proostenbuurt
   172. Benefiet-concert Stichting Vrienden van de Basiliek
   173. Fancy Fair door UT ZUNNEKE te Bunde
   174. Heuvelland Fiets 4 Daagse
   175. Jubileum wandeltocht door wandelvereniging Vilt
   176. Sacramentsprocessie Geulle
   177. Sacramentsprocessie (octaaf)
   178. Processie Bunde
   179. Processie Waalsen-Moorveld
   180. Processie Ulestraten
   181. Kermis Bunde
   182. Kermis Meerssen (Octaafkermis)
   183. Braderie Rothem
   184. B.I.G. S&S Fest 2016
   185. IRON MAN / Maastricht-Limburg (internationale triathlon)
   186. Limburgs Mooiste (Fietstoertocht)
   187. Boels Rental Hills Classic
   188. Dodenherdenking gemeente Meerssen
   189. Kerstwandeling buurtverening Oostbroek
   190. Lente wandeltocht georganiseerd door buurtvereniging Oostbroek
   191. Kindervakantiewerk Geulle
   192. Collecteweek voor het gehandicapte kind
   193. Fietstoertocht ODS Classic
   194. Loterijverkoop Kindervakantiewerk Geulle
   195. Collecte week Diabetes Fonds
   196. Collecte week Prinses Beatrix spierfonds
   197. Wandel 4 daagse Vilt-Valkenburg
   198. Steven Rooks Challenge
   199. De Rit naar de Gladiolen
   200. Keep Them Rolling
   201. Ronde van Limburg
   202. Omloop Maasvallei
   203. Rommelmarkt
   204. Ton Dolmans Trofee Stein
   205. Boks Gala
   206. Braderie fanfare Sint Martinus Geulle
   207. Collecte week tbv Reumafonds
   208. Landelijke Collecte week tbv ZOA
   209. Landelijke collecte week Gehandicaptensport
   210. Landelijke collecte week Hartstichting
   211. Landelijke collecte week kinderhulp Stichting Nationaal Fonds
   212. Landelijke collecte Kinderhulp Stichting Nationaal Fonds
   213. Landelijke collecte Stichting longfonds
   214. Koningsdag
   215. Demonstratie Tai-chi en Chi kung
   216. Meziek preuve
   217. Intocht Sint Nicolaas
   218. Optocht halfvasten
   219. Ton Dolmans Troffee Stein (wielerklassieker)
   220. Amstel Gold Race
   221. Amstel Gold Toerversie
   222. Oriëntatie en puzzelrit 'De grensrijders'
   223. Vlooienmarkt
   224. Tractor zegening
   225. Statiegeld actie Koninklijke Fanfare Concordia
   226. Statiegeld actie Koninklijke Fanfare Concordia
   227. Bestuurscentrum / KCC gesloten ivm carnaval
   228. Sleuteloverdrachten
   229. Blauw Sjuut meert aan in Meerssen
   230. Carnavalsoptocht Meerssen
   231. Carnavaloptocht Geulle
   232. Lichtoptocht Geulle
   233. Kinderoptocht Bunde
   234. Carnavalsoptocht Bunde
   235. Kindercarnavalsoptocht Rothem
   236. TOP 111
   237. Tractor zegening Waalsen
   238. Waalser kermis
   239. Carnavalsoptocht Ulestraten
   240. Kindercarnavalsoptocht
   241. Inhalen van de mei-den door Jonkheid Meerssen
   242. Sinterklaas intocht Geulle
   243. Sinterklaas intocht Ulestraten
   244. Sinterklaas intocht Meerssen
   245. Sinterklaas intocht Bunde
   246. Raadsadviesvergadering 1 december 2016
   247. Raadsadviesvergadering 30 november 2016
   248. Raadsadviesvergadering 20 oktober 2016
   249. Raadsadviesvergadering 19 oktober 2016
   250. Raadsvergadering 15 december 2016
   251. Begrotingsvergadering gemeenteraad 3 november 2016
   252. Raadsadviesvergadering 22 september 2016
   253. Raadsadviesvergadering 21 september 2016
   254. Raadsvergadering 6 oktober 2016
   255. Raadsadviesvergadering 25 augustus 2016
   256. Raadsadviesvergadering 24 augustus 2016
   257. Raadsvergadering 8 september 2016
   258. Raadsadviesvergadering 23 juni 2016
   259. Raadsadviesvergadering 22 juni 2016
   260. Raadsvergadering 7 juli 2016
   261. Raadsadviesvergadering 12 mei 2016
   262. Raadsadviesvergadering 11 mei 2016
   263. Raadsvergadering 25 mei 2016
   264. Raadsadviesvergadering 24 maart 2016
   265. Raadsadviesvergadering 23 maart 2016
   266. Raadsvergadering 7 april 2016
   267. Raadsadviesvergadering 18 februari 2016
   268. Raadsadviesvergadering 17 februari 2016
   269. Raadsvergadering 3 maart 2016
   270. Raadsadviesvergadering 13 januari 2016
   271. Raadsvergadering 28 januari 2016
   272. Raadsadviesvergadering 3 december 2015
   273. Raadsadviesvergadering 2 december 2015
   274. Raadsvergadering 17 december 2015
   275. Begrotingsvergadering gemeenteraad
   276. Raadsadviesvergadering 21 oktober 2015
   277. Expositie Vorstelijk Limburg
   278. Inspiratiebeurs Langer zelfstandig wonen
   279. Opening Klant Contact Centrum (KCC) / Huis voor Natuur, Cultuur & Erfgoed
   280. Openbare raadsvergadering
   281. Openbare raadsvergadering
   282. Wandeltocht buurtvereniging Oostbroek
   283. Wandeltocht Fanfare Sint Martinus Geulle
   284. Collecte Leger des Heils
   285. 6 x 11 jubileum VV de Bokkerieërs
   286. Collecte MS Fonds
   287. Collecte NSGK
   288. Collecte Alzheimer Nederland
   289. Loterij De Bökskes Geulle
   290. Collecte Diabetesfonds
   291. Collecte Brandwondenstichting
   292. Loterij VV De Bokkeriërs
   293. Collecte dierenbescherming
  6. werk in uitvoering
   1. Zondag 2 juli 2017: Klimomloop Ulestraten - Niet parkeren op de Markt
   2. Aanbrengen grafitti kunstwerk Angelatunnel
   3. Zondag 2 juli: start & finish klimomloop Ulestraten op Markt Meerssen
   4. Vervangen ANWB bewegwijzeringsborden
   5. Voorbereidingen graffiti kunstwerk - Opruim- en reinigingswerkzaamheden Angelafietstunnel
   6. Start bouw Kindcentrum Meerssen na Pinksteren
   7. Zaterdag 10 juni: parkeren op Markt niet mogelijk ivm Limburgs Mooiste
   8. Cyclomedia maakt foto's in de gemeente Meerssen
   9. Tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat
   10. Afsluiting Fregatweg
   11. Nachtwerk tussen Kruisdonk en oprit 1 Bunde
   12. Kleinschalig asfaltonderhoud op diverse plekken in gemeente
   13. Vrijdag 16 juni - Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk doet gemeente Meerssen aan
   14. Aanleg nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg
   15. Vervangen trap Humcoverstraat - Pastoor A. Somyasingel
   16. Maandag 15 mei - Werkzaamheden Humcoven en Beekstraat
   17. 6-16 juni: afsluiting Kookstraat
   18. Zaterdag 20 mei: tijdelijke afsluiting Sint Rochusstraat
   19. Asfalteren fietspad Raar
   20. Afsluiting spoorwegovergang Herkenberg Meerssen
   21. Werkzaamheden nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg
   22. Aanpassen rijloper parkeerplaats OV Bunde
   23. Aanbrengen grasbetontegels Bonaertsweg Bunde
   24. Aanpassen rijloper parkeerplaats OV Bunde
   25. Asfalt- en bodemonderzoeken op diverse plekken in de gemeente
   26. Deze week: afsluiting spoorwegovergang Stationstraat Meerssen
   27. Fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg
   28. Verkeersmaatregelen Amstel Gold Race
   29. Afsluiting spoorwegovergang Stationstraat Meerssen
   30. Werkzaamheden Enexis bij Meerssenhoven
   31. Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel 14-17 maart
   32. Maatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten
   33. Onderhoud & herinrichting weg Brommelen, Pasweg en Oostbroek, aanleggen nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
   34. Omleiding Buurtbus Geulle
   35. Kappen populieren Brommelen
   36. Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   37. Populieren kappen Westbroek Geulle
   38. Populieren kappen Westbroek Geulle
   39. Onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel A2 Maastricht op 18 & 19 januari 2017
   40. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   41. Maatregelen Burgemeester Visschersstraat
   42. Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   43. Asfaltonderzoeken Brommelen
   44. Afsluiting Limmelderweg en spoorwegovergang
   45. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   46. Onderhoudswerkzaamheden fietspad Raar
   47. Door slecht weer: werkzaamheden aan fietspaden rotonde Op de Beukel duren langer
   48. Onderhoudswerkzaamheden Moorveldsberg
   49. Onderhoudswerkzaamheden Moorveldsberg Geulle
   50. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   51. Aanpassing parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal
   52. Nieuw asfalt voor A79 op- en afrit Bunde
   53. Aanpassing parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal
   54. Nieuwe openbare LED-verlichting in de gemeente Meerssen
   55. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   56. Onderhoudswerkzaamheden wegen (o.a. Geulstraat Bunde)
   57. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   58. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   59. Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar
   60. Slingerberg in Geulle weer open voor verkeer
   61. Stand van zaken tijdelijke afsluiting Slingerberg Geulle
   62. Onderhoud asfalt kruising Vliegenstraat - Kastanjelaan - Spoorstraat Bunde
   63. Onderhoud asfalt kruising Vliegenstraat - Kastanjelaan - Spoorstraat Bunde
   64. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en kruising Humcoverstraat-Op de Beukel
   65. Bladruimen & Bladkorven
   66. Proef verbeteren toegankelijkheid Hof van Oranje
   67. Tijdelijke afsluiting Slingerberg Geulle
   68. Asfalteringswerkzaamheden op diverse plekken
   69. Verkeersmaatregelen Marathon Meerssen
   70. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   71. Verbreding trottoir Lindenlaan Bunde
   72. Verkeersmaatregelen Marathon Meerssen zondag 11 september
   73. Ivm Boels Rental Ladies Tour: tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat
   74. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   75. Tijdelijke afsluiting Westelijke Kanaalweg ivm werkzaamheden
   76. IRONMAN doet ook gemeente Meerssen aan
   77. Tijdelijke afsluiting Westelijke kanaalweg (verlengde Saintweg) ivm werkzaamheden
   78. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   79. Nieuwe openbare verlichting
   80. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden en gedeeltelijke herinrichting Essendijk
   81. Onderhoudswerkzaamheden wegen
   82. Snoei- en verfwerkzaamheden Dennenberg & Kloosterweg
   83. Onderhoudswerkzaamheden aan diverse wegen
   84. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   85. Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden Raar, Op de Beukel en Kruising Humcoverstraat - Op de Beukel
   86. Slijpwerkzaamheden aan het spoor
   87. Meldingen / klachten naar aanleiding van hevig noodweer
   88. Werkzaamheden gaan door: tijdelijke Verkeersmaatregelen Kruisdonk 23-27 juni
   89. 23-27 juni 2016 - Tijdelijke verkeersmaatregelen knooppunt Kruisdonk
   90. Onderhoudswerkzaamheden toegangsbrug parkeerplaats SV Meerssen
   91. Tennet klussen bij hoogspanningsmasten Kruisdonk
   92. Weekendwerkzaamheden A79 gaan door!
   93. Ivm Boels Hills Classic en Ronde van Limburg - Tijdelijk verwijderen wegversmallingspaaltjes Sint Catharinastraat
   94. Onderhoud aan verharding diverse wegen in Geulle en Bunde
   95. Ambyerweg Rothem op donderdag 19 mei afgesloten voor (auto)verkeer
   96. Asfalteringswerkzaamheden Snijdersberg & Moorveldberg
   97. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Bunde
   98. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Geulle
   99. Vrijdag 13 mei - Asfalteringswerkzaamheden Ambyerweg Rothem
   100. Asfaltdeklaag voor de Ambyerweg Rothem
   101. Weekendwerkzaamheden A79: 29 april tot 2 mei
   102. Weekendwerk A79 rondom Kruisdonk
   103. Volderstraat Meerssen uiterlijk woensdag 13 april weer open voor verkeer
   104. Sloop pand Volderstraat 18 in Meerssen
   105. Weekendwerkzaamheden rondom Kruisdonk
   106. Inloopbijeenkomst nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen
   107. Asfaltonderzoek diverse wegen
   108. Weg- en rioleringswerkzaamheden Snijdersberg en Moorveldsberg Geulle
   109. Tijdelijke afsluiting Saintweg en Oostelijke kanaalweg
   110. Spoedreparatie gedeelte riool Prinses Beatrixstraat Bunde
   111. Werkzaamheden spoorwegovergang Roggeveldstraat-Kloosterberg Bunde
   112. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   113. Tijdelijke afsluiting Saintweg (verbindingsweg Geulle aan de Maas-Elsloo) voor alle verkeer
   114. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   115. Monumentale Lindeboom Geulle a/d Maas wordt gekapt
   116. Werkzaamheden ProRail Station Bunde
   117. Onderhoudswerkzaamheden Cruisboomstraat Geulle
   118. Werk in uitvoering
  7. meerssen in beeld
   1. Meerssen in beeld
  8. gevonden voorwerpen
   1. Gevonden & verloren voorwerpen
  9. folders & brochures
   1. Folders & brochures
   2. Afvalwijzer
  10. vacatures
   1. Vacature Medewerker Grondzaken (m/v) (0,5 fte)
   2. Vacature Griffiemedewerker (m/v)
   3. Vacature medewerker Planning & Control
   4. Vacature beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden/rechtspositie (m/v)
   5. Vacature beleidsmedewerker Sociaal Team
   6. Vacatures - Wij zoeken 2 managementassistentes / secretaresses (m/v - 0,5 fte)
   7. Vacature - Wij zoeken een consulent Sociaal Team multi problem-jeugd (m/v - 1 fte)
   8. Vacature Afdelingshoofd Ruimte
   9. Vacature Beleidsmedewerker bedrijfsondersteuning
   10. Vacatures
  11. calamiteiten-informatie
   1. Calamiteiten-informatie
   2. Hoogwater Maas
  12. webarchief
   1. Webarchief
  13. fotoboeken
   1. ambtsbezoek gouverneur 21-01-16
    1. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 01
    2. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 02
    3. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 03
    4. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 04
    5. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 05
    6. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 06
    7. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 07
    8. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 08
    9. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 09
    10. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 10
    11. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 11
    12. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 13
    13. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 12
    14. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 14
    15. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 15
    16. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 16
    17. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 17
    18. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 18
    19. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 19
    20. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 20
    21. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 21
    22. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 22
    23. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 23
    24. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 24
    25. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 25
    26. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 26
    27. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 27
    28. Ambtsbezoek Gouverneur 21-01-2016 28
   2. Samen Doen Vrijwilligersdag 2017
    1. Vrijwilligersdag - stand NIX18
    2. Vrijwilligersdag
    3. Vrijwilligersdag
    4. Vrijwilligersdag
    5. Vrijwilligersdag
    6. Vrijwilligersdag
    7. Vrijwilligersdag
    8. Vrijwilligersdag
    9. Vrijwilligersdag
    10. Vrijwilligersdag
    11. Vrijwilligersdag
    12. Vrijwilligersdag
    13. Vrijwilligersdag - wensboom
    14. Vrijwilligersdag
    15. Vrijwilligersdag
    16. Vrijwilligersdag
    17. Vrijwilligersdag
    18. Vrijwilligersdag
    19. Vrijwilligersdag
    20. Vrijwilligersdag
    21. Vrijwilligersdag
    22. Vrijwilligersdag
    23. Vrijwilligersdag
    24. Vrijwilligersdag - workshop
    25. Vrijwilligersdag - workshop
    26. Vrijwilligersdag - workshop
    27. Vrijwilligersdag
    28. Vrijwilligersdag
    29. Vrijwilligersdag
    30. Vrijwilligersdag
    31. Vrijwilligersdag - workshop
    32. Vrijwilligersdag - Workshop
    33. Vrijwilligersdag
    34. Vrijwilligersdag
    35. Vrijwilligersdag
    36. Vrijwilligersdag
    37. Vrijwilligersdag
    38. Vrijwilligersdag
    39. Vrijwilligersdag
    40. Vrijwilligersdag
    41. Vrijwilligersdag
    42. Vrijwilligersdag
    43. Vrijwilligersdag
    44. Vrijwilligersdag
    45. Vrijwilligersdag
    46. Vrijwilligersdag
    47. Vrijwilligersdag
    48. Vrijwilligersdag - workshop
    49. Vrijwilligersdag - workshop
    50. Vrijwilligersdag - workshop
    51. Vrijwilligersdag
    52. Vrijwilligersdag
    53. Vrijwilligersdag
    54. Vrijwilligersdag
    55. Vrijwilligersdag
    56. Vrijwilligersdag
    57. Vrijwilligersdag
    58. Vrijwilligersdag
    59. Vrijwilligersdag
    60. Vrijwilligersdag
    61. Vrijwilligersdag
    62. Vrijwilligersdag
    63. Vrijwilligersdag
    64. Vrijwilligersdag
    65. Vrijwilligersdag
    66. Vrijwilligersdag
    67. Vrijwilligersdag
    68. Vrijwilligersdag
    69. Vrijwilligersdag
    70. Vrijwilligersdag
    71. Vrijwilligersdag
    72. Vrijwilligersdag
    73. Vrijwilligersdag
    74. Vrijwilligersdag
    75. Vrijwilligersdag
    76. Vrijwilligersdag
    77. Vrijwilligersdag
    78. Vrijwilligersdag
    79. Vrijwilligersdag
    80. Vrijwilligersdag
    81. Vrijwilligersdag
    82. Vrijwilligersdag
    83. Vrijwilligersdag
    84. Presentjes van plaatselijke ondernemers
    85. Vrijwilligers Meer Vandaag
    86. Vrijwilligersdag - team Samen Doen (organisatie)
    87. Vrijwilligersdag
    88. Winnaar vrijwilligersorganisatie - G-team SV Meerssen
    89. Winnaar vrijwilliger: Jules á Campo
    90. Winnaar jeugdige vrijwilliger: Tim Rousseau
    91. Vrijwilligersdag - Scouting Ulestraten
    92. Vrijwilligersdag
    93. Vrijwilligersdag - winnaars vrijwilligersprijzen
    94. Vrijwilligersdag - winnaars vrijwilligersprijzen
  14. Gemeentepagina week 21 - 25 mei 2016
  15. Nieuws & bekendmakingen
 11. meedenken
  1. uw aanspreekpunt burgerparticipatie
   1. Uw aanspreekpunt Burgerparticipatie
  2. buurtnetwerken
   1. Buurtnetwerken
  3. adviesraad sociaal domein
   1. Adviesraad Sociaal Domein
  4. cliëntenraad mergelland
   1. Cliëntenraad Mergelland
  5. samen kunnen we het zelf
   1. Samen kunnen we het zelf
  6. Meedenken
 12. zorg & welzijn
  1. zorg & welzijn-nieuws
   1. Vrijdagmiddag 30 juni 2017: Bestuurscentrum gesloten
   2. Gemeentepagina week 25 - 21 juni 2017
   3. Kansen voor alle kinderen door financiële ondersteuning
   4. Nationaal Hitteplan actief
   5. Bewaarkrant Sociaal Domein
   6. Nieuwe themamiddag 'Goed Voor Elkaar' Ulestraten over mantelzorg
   7. Gemeentepagina week 24 - 14 juni 2017
   8. Fotoalbum Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen
   9. Buitengewone dag voor buitengewone mensen: Vrijwilligersdag Meerssen 2017 (+ fotoalbum)
   10. Zaterdag 10 juni is het zover! Samen-Doen Vrijwilligersdag Gemeente Meerssen
   11. Praktijkondersteuner Jeugd aan de slag in gemeente Meerssen
   12. Gemeentepagina week 23 - 7 juni 2017
   13. Online seminar van CZ: 'Dag en nacht met dementie'
   14. Leefbaarheidsfonds Gemeente Meerssen
   15. Vraag vóór 1 juli uw subsidie voor 2018 aan!
   16. Bestuurscentrum gesloten op maandag 5 juni
   17. Gemeentepagina week 22 - 31 mei 2017
   18. Gemeentepagina week 21 - 24 mei 2017
   19. Jeugd denkt mee over armoedebeleid
   20. Gemeentebestuur waardeert mantelzorg
   21. Thema-avond: Armoedebeleid, hier en elders
   22. Stand van zaken nieuwe gymzaal Ulestraten
   23. Deze week valt de bewaarkrant Sociaal Domein bij u in de brievenbus
   24. Politie en gemeenten werken samen aan inbraakpreventie met 'voetjesactie'
   25. Themabijeenkomst Steunpunt Mantelzorg: Diagnose CVA 'Omgaan met veranderd gedrag en beleving'
   26. Ontwerp (verkeersveilige) omgeving Kindcentrum Meerssen gereed
   27. Nieuw thema CJG043 - Ouderschap
   28. Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei en 5 juni
   29. Ben je vrijwilliger of wil je vrijwilliger worden? Meld je NU aan voor de Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen
   30. Gemeentepagina week 20 - 17 mei 2017
   31. Leefbaarheidsfonds Gemeente Meerssen
   32. Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei 2017
   33. Gemeentepagina week 19 - 10 mei 2017
   34. Meld u aan voor de Samen-Doen! Vrijwilligersdag op 10 juni 2017
   35. Kent u iemand die een vrijwilligersprijs verdient? Meld hem/haar aan!
   36. Heeft u zich al aangemeld voor de Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen?
   37. Verdient iemand een lintje?
   38. Gemeentepagina week 18 - 3 mei 2017
   39. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken nummer 5
   40. Bestuurscentrum gesloten op 27 & 28 april en 5 mei
   41. Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017
   42. Juvat Westendorp laat jeugd Heuvelland swingen: Aftrap Jongeren op Gezond Gewicht Heuvelland daverend succes
   43. Vrijwilligersprijs!
   44. Uitnodiging Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen zaterdag 10 juni 2017
   45. Gemeenteraad stelt onderzoeksopdracht vast voor onderzoek toekomst gemeente Meerssen
   46. Bestuurscentrum gesloten op 27 en 28 april
   47. Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017
   48. In verband met Goede Vrijdag & Paasmaandag: Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017
   49. Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017
   50. Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017
   51. Agenda's raadsadviesvergaderingen 5 & 6 april 2017
   52. Van 1 tot 8 april: Autismeweek 2017
   53. Uitnodiging Themamiddag Praktische hulp & hulpmiddelen in Ulestraten
   54. Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017
   55. Ook Prins Carnaval weet van Nix
   56. Ook Prins Carnaval weet van Nix
   57. Anita Verdonk tweede bestuurder 'mini'-estafette Meerssen
   58. Op 't Hwagveld in de keuken bij Beluga
   59. Nieuw subsidiebeleid beloont initiatief en vernieuwing
   60. Activiteiten Ontmoetingspunt De Ketel
   61. Eerste Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland
   62. Bunde Nu Samen ook open in de zomerperiode
   63. Handig boekje over geld
   64. Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!
   65. Op zoek naar een baan? Op zoek naar een medewerker?
   66. Nationaal hitteplan actief
   67. Kindervakantiewerk Bunde, Geulle, Meerssen en Ulestraten in het zonnetje
   68. Tweede nieuwsbrief Respectvol Samenwerken - jeugd & buurt
   69. Gunning doelgroepenvervoer: van Regiotaxi naar Omnibuzz
   70. Informatie over gebruik rubbergranulaat op kunstgrasvelden
   71. Gemeente Meerssen hijst vandaag de regenboogvlag
   72. Gunning doelgroepenvervoer: van Regiotaxi naar Omnibuzz
   73. Themabijeenkomst Steunpunt Mantelzorg: Als je houdt van iemand die psychisch ziek is
   74. Themabijeenkomst Steunpunt Mantelzorg: Diagnose ziekte van Parkinson
   75. Ivm Goede Vrijdag & Pasen: bestuurscentrum gesloten op 14 en 17 april
   76. Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017
   77. Boeiende training 'Dementie & Communicatie' voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers Maastricht-Heuvelland
   78. Laat je verrassen en kom ook naar de vrijwilligersdag SAMEN-DOEN!
   79. Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017
   80. Heeft u al eens overwogen pleegouders te worden?
   81. Vraag tijdig activiteitensubsidie aan!
   82. De Week van het geld
   83. College van B&W steekt de handen uit de mouwen bij vrijwilligersactie NLDoet
   84. Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017
   85. Mantelzorgers goed geïnformeerd: Ergotherapie
   86. Creatieve PowerSpot voor jonge mantelzorgers: Wat zit er in die koffertjes? Ga je mee op avontuur?
   87. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   88. Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017
   89. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken nr 4
   90. Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen nr 3
   91. Dinsdag 28 maart: Benefits Zorgbeurs
   92. Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017
   93. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   94. Gereedschapskisten voor de klusteams van Ut Zaelke & de Ketel
   95. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   96. Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017
   97. Bouwbord nieuwe gymzaal Ulestraten onthuld
   98. Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017
   99. Vraag vóór 1 april het Mantelzorgcompliment aan!
   100. Géén papieren gemeentegids meer
   101. Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017
   102. Thema CJG: Voeding & Beweging
   103. Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017
   104. Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017
   105. Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017
   106. Afvalinzameling Kerstmis
   107. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
   108. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   109. Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016
   110. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   111. Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016
   112. Wijzigingen openbaar vervoer gemeente Meerssen
   113. Wat zijn uw goede voornemens voor 2017?
   114. Opleiding Dubbel Duurzaam Coaches in volle gang
   115. Heeft u het mantelzorgcompliment al aangevraagd?
   116. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   117. Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016
   118. Mogelijk datalek met gegevens van enkele Limburgse gemeenten
   119. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
   120. Wij stellen aan u voor... Uw buurtnetwerken!
   121. Stichting Veul Diech Good ontvangst 1250 euro van Oranje Fonds
   122. Dit jaar nog een nieuw id-bewijs nodig? Vraag dit vóór 15 december aan!
   123. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   124. Heeft u het Mantelzorgcompliment al aangevraagd?
   125. Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016
   126. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   127. Met ingang van 11 december 2016: Regiotaxi Limburg wordt Omnibuzz
   128. Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016
   129. Vraag nu het mantelzorgcompliment 2016 aan
   130. Vraag het Mantelzorgcompliment 2016 aan
   131. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen
   132. Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016
   133. Vanaf 1 januari: met korting zwemmen bij de Polfermolen
   134. Ivm feestdagen: bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   135. Heeft u de GGD-vragenlijst 'Gezondheidsmonitor' al ingevuld?
   136. Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016
   137. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken, nummer 3
   138. Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016
   139. Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum
   140. Deze week: de Week van de Pleegzorg
   141. Maandthema CJG043: Grip op Geld
   142. Wij werken altijd op afspraak!
   143. Onderhoudswerkzaamheden website
   144. Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016
   145. Steunpunt Mantelzorgers zoekt netwerkbouwers
   146. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   147. Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016
   148. Ondernemersontbijt Sociaal Domein
   149. Dag van de Mantelzorg 2016: aandacht & waardering voor mantelzorgers
   150. Oudercursussen 'Ouders laat je niks wijsmaken' ... over puberteit, alcohol, drugs & gamen
   151. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   152. Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016
   153. Stichting Veul Diech Good
   154. Maandthema CJG: Contact
   155. Nieuwe subsidiebeleid gemeente Meerssen vastgesteld
   156. Themabijeenkomst voor mantelzorgers: Ergotherapie, zorg op maat
   157. Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016
   158. Cliëntenraad Participatie Maastricht Heuvelland zoekt voorzitter
   159. Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen druk bezocht
   160. Agenda raadsvergadering 6 oktober 2016
   161. Benefits Servicepas gemeente Meerssen
   162. Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016
   163. Vacature beleidsmedewerker Sociaal Team
   164. Maatregelen veilige schoolroute tijdelijke locatie Basisschool Op 't Hwagveld
   165. Bij het PMD-afval mag alléén: plastic verpakkingen, metaal (blik) en drankenkartons
   166. BeneFits Servicepas Gemeente Meerssen
   167. Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016
   168. Nieuwe brochure Armoedebeleid 'Heeft u weinig inkomen? Gemeente Meerssen helpt!'
   169. Week van de Opvoeding van 3-9 oktober 2016
   170. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!
   171. Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
   172. Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016
   173. Gezocht: vrijwillige coaches voor zorgvrijwilligers
   174. Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016
   175. Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!
   176. Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016
   177. IRONMAN doet ook gemeente Meerssen aan
   178. Het Nationaal Hitteplan is actief
   179. Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016
   180. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
   181. Start aanbesteding Doelgroepenvervoer Limburg
   182. Eerste uitgave van de Nieuwbrief Respectvol Samenwerken
   183. Onderzoek klanttevredenheid Wmo
   184. Heuvellandgemeenten in actie tegen overgewicht
   185. Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016
   186. Kick-off Jeugdcultuurfonds Limburg in Meerssen
   187. Respectvol Samenwerken: Jeugd & Buurt
   188. Wethouders nemen poster G-team in ontvangst
   189. Wist u dat: het paspoortnummer nooit de letter O bevat?
   190. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   191. Vrijdagmiddag 1 juli 2016 - Bestuurscentrum gesloten
   192. Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016
   193. Uitspraken Centrale Raad van Beroep geen gevolgen voor hulp bij het huishouden gemeente Meerssen
   194. Meldingen / klachten naar aanleiding van hevig noodweer
   195. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   196. Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016
   197. Onderzoek Klanttevredenheid Wmo-cliënten
   198. Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022
   199. Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016
   200. Vignet Gezonde School voor basisschool Franciscus in Bunde
   201. Wekelijks spreekuur Kredietbank Limburg in het bestuurscentrum
   202. Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016
   203. Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport
   204. Gezamenlijke verklaring gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul
   205. Pas op voor nep-medewerkers Wonen Meerssen
   206. Mini-estafette Meerssen - De week van Tom Weyenberg
   207. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016
   208. Zomerdrukte: maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart
   209. Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016
   210. Spreekuur Wajong / MTB
   211. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 30 mei 2016
   212. Bestuurscentrum gesloten op dinsdagmiddag 31 mei 2016
   213. Zomerdrukte - maak tijdig afspraak voor nieuw reisdocument
   214. Ontwerp-verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
   215. Mini-estafette Meerssen - De week van Anita Verdonk
   216. Onderzoek Kinderombudsman
   217. Officiële opening tijdelijke huisvesting Bibliotheek Meerssen
   218. Gratis online seminar: Gewoon vergeetachtig of dementie?
   219. Let op: aanstaande maandag 30 mei is loket Burgerzaken gesloten
   220. Bestuurscentrum gesloten dinsdagmiddag 31 mei
   221. Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016
   222. Eindexamenfeest: met of zonder alcohol?
   223. Limburgse gemeenten starten gemeenschappelijke regeling doelgroepenvervoer
   224. Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016
   225. Bestuurscentrum gesloten maandag 16 mei en dinsdagmiddag 31 mei
   226. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   227. Let op! Zomerdrukte: maak tijdig 'n afspraak om paspoort of id-kaart te verlengen
   228. Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016
   229. De Adviesraad Sociaal Domein heeft vergaderd ...
   230. Op vakantie? Voorkom inbraken!
   231. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   232. Bestuurscentrum 5, 6 en 16 mei gesloten
   233. Bestuurscentrum gesloten op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei
   234. Marsna-Erepenning voor Ans Bos-Van Bun uit Meerssen
   235. Lintjesregen in de gemeente Meerssen
   236. Maandag 30 mei: loket Burgerzaken gesloten
   237. Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016
   238. Brochures Minimaregelingen en Bijzondere Bijstand 2016
   239. Tom Weyenberg derde bestuurder 'mini'-estafette Meerssen
   240. Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016
   241. 'Zebra?s' maken Meerssen-Centrum veiliger en toegankelijker
   242. Onderzoek mantelzorgwaardering: laat uw mening horen!
   243. Bijeenkomsten praktische tips voor verzorging
   244. Kindcentrum Meerssen: Samen de wijk in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving
   245. Politie surveilleert met groen licht in de gemeente Meerssen
   246. Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 en 6 mei
   247. Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016
   248. 1e LIPDUB voor jonge mantelzorgers
   249. Onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams
   250. Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016
   251. Klapperspreekuur Trajekt Maatschappelijke Werk
   252. Bestuurscentrum gesloten op 27 april en 5 & 6 mei
   253. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
   254. Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016
   255. Voorbereidingen nieuw Kindcentrum Meerssen: Start verkeerskundig onderzoek schoolomgeving
   256. Even voorstellen: mantelzorgconsulent Yvonne van Rooij
   257. Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016
   258. Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016
   259. Bestuurscentrum gesloten op Goede vrijdag en paasmaandag
   260. Elke maandag: spreekuur Kredietbank Limburg
   261. Zilverlijn: een speciale service voor ouderen
   262. Week van Zorg & Welzijn: Open dag zorgcentrum Avé Maria
   263. Intentieovereenkomst herbestemming In 't Riet & omgeving
   264. Wij werken altijd op afspraak
   265. Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016
   266. Berry van Rijswijk beëdigd als wethouder
   267. Woensdag 6 april: landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   268. Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016
   269. Kans maken op een cadeaubon? Vul de vragenlijst in!
   270. Vul de vragenlijst op meerdangeld.nl in en maak kans op een cadeaubon
   271. Berry van Rijswijk genomineerd als opvolger van Maureen Gubbels
   272. Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016
   273. Twitteraccount gemeente Meerssen?
   274. Maureen Gubbels neemt ontslag als wethouder
   275. Vragen over aanslag gemeentelijke belastingen?
   276. Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016
   277. Bent u al aangemeld voor Burgernet?
   278. Wij werken altijd op afspraak!
   279. Eind februari valt aanslag gemeentelijke belastingen in brievenbus
   280. Portefeuilleverdeling College van B&W opnieuw vastgesteld
   281. NIX18 in de gemeente Meerssen
   282. Realisatie Kindcentrum & Bibliotheek Meerssen
   283. CJG 043 voor ouders én jongeren
   284. Meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid
   285. Openingstijden carnaval
   286. Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016
   287. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
   288. Ook met carnaval is BOB jouw held!
   289. Uw kind en alcohol tijdens carnaval
   290. Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016
   291. Steunpunt Mantelzorg Zuid zoekt vrijwilligers
   292. Openingstijden met carnaval
   293. Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016
   294. Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger
   295. Openingstijden met carnaval
   296. Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016
   297. Nieuwe EHBO cursus
   298. Jongeren betrekken bij Adviesraad Sociaal Domein
   299. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   300. Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan!
   301. Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016
   302. Denk mee over de toekomst van Bibliotheek Meerssen
   303. Burgemeesters zongen voor Serious Request
   304. Met ingang van 2016: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   305. Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015
   306. Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen
   307. Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015
   308. Vraag het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen aan
   309. L1-actie Samen voor de Voedselbank: doet u ook mee?
   310. Good Veurein
   311. NLdoet komt er weer aan
   312. Wethouder Berry van Rijswijk opent Peuterspeelzaal 't Vliegje in Bunde
   313. Officiële opening Beukeloord
   314. Openingstijden rond de feestdagen
   315. Vacatures Podium 24 - Wil jij deel uitmaken van de productie van een MINI?
   316. Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   317. CBF-certificaat voor Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa
   318. Opening werkplaats fietsenproject Stichting Ruggesteun
   319. Nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht en Heuvelland
   320. Gezamenlijke moestuin Meerssen - bericht van werkgroep De Moestuin
   321. Campagne BOB in de sportkantine 2015
   322. Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers
   323. Onderzoek Zuid-Limburgse gemeenten - jongeren kunnen nog steeds makkelijk alcohol krijgen
   324. Leningen levensloopbestendige woningen
   325. Podium24 vacatures
   326. Aanbesteding doelgroepenvervoer Limburg
   327. Doet u ook mee aan de Week tegen kindermishandeling?
   328. Inspraak Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022
   329. Gemeentepagina week 44 - 28 oktober 2015
   330. Kantoren RSD Pentasz Mergelland gesloten op donderdag 5 november 2015
   331. Dag van de Mantelzorg op 10 november
   332. Waarderingsactie voor mantelzorgers
   333. Grote belangstelling officiële opening KCC & Erfgoedhuis
   334. Cliënten jeugdzorg delen ervaringen tijdens speciale kooksessie
   335. Doelgroepenvervoer Limburg
   336. Opening KCC & Erfgoedhuis en inspiratiebeurs Langer Thuis Wonen
   337. Adviesraad Sociaal Domein
   338. Heeft u vragen over zorg & jeugdhulp?
  2. sociaal team
   1. akj advies/klachtenbureau jeugdzorg
    1. Advies en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
   2. Sociaal Team
  3. adviesraad sociaal domein
   1. nieuws van de adviesraad
    1. De Adviesraad Sociaal Domein heeft vergaderd ...
    2. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
    3. Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
    4. Jongeren betrekken bij Adviesraad Sociaal Domein
   2. werkgroepen
    1. werkgroepen adviesraad sociaal domein
   3. Adviesraad Sociaal Domein
  4. samen kunnen we het zelf
   1. Samen kunnen we het zelf
  5. sociale zaken mh
   1. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
  6. folder & brochures
   1. Folders & brochures
  7. afspraak maken
   1. Wij werken op afspraak
  8. NIX18 - jeugd & alcohol
   1. Uw kind en alcohol tijdens carnaval
   2. NIX18: geen 18 jaar, geen alcohol!
  9. Samen-Doen! Vrijwilligersdag
   1. Aanmelden Samen-Doen! Vrijwilligersdag
    1. Aanmelden Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen
   2. Vrijwilligersprijs
    1. Vrijwilligersprijs
   3. Workshops
    1. Workshops
   4. Informatie & vragen
    1. Meer informatie of vragen?
   5. In samenwerking met ...
    1. In samenwerking met ...
   6. Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen
  10. Zorg & Welzijn
  11. Onderzoek Wmo
 13. bouwen & wonen
  1. bouwen & wonen-nieuws
   1. Tot 3 augustus: inkeerregeling Coulancebeleid
   2. Vrijdagmiddag 30 juni 2017: Bestuurscentrum gesloten
   3. Enquête evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en parkeerbeleid
   4. Uitnodiging informatie- en meedenkbijeenkomst voorkomen wateroverlast bij hevige neerslag
   5. Gemeentepagina week 25 - 21 juni 2017
   6. Nieuwe afvalwagen voor Maastricht, Meerssen en Valkenburg
   7. Tot 3 augustus: inkeerregeling Coulancebeleid
   8. Gemeentepagina week 24 - 14 juni 2017
   9. Vervangen ANWB bewegwijzeringsborden
   10. Voorbereidingen graffiti kunstwerk - Opruim- en reinigingswerkzaamheden Angelafietstunnel
   11. Enquête evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en parkeerbeleid
   12. Uitnodiging inwonersbijeenkomst wateroverlast Meerssen
   13. Groen licht voor bouw gymzaal Ulestraten
   14. Tot 3 augustus 2017 - Inkeerregeling Coulancebeleid
   15. Enquête monumentale gebouwen gemeente Meerssen 2017
   16. Gemeentepagina week 23 - 7 juni 2017
   17. Let op uw waardevolle spullen!
   18. Start bouw Kindcentrum Meerssen na Pinksteren
   19. Vrijwilligers gezocht! Help 'n handje bij de Weekmarkt Meerssen
   20. Leefbaarheidsfonds Gemeente Meerssen
   21. Vraag vóór 1 juli uw subsidie voor 2018 aan!
   22. Tot 3 augustus 2017: Inkeerregeling coulancebeleid
   23. Bestuurscentrum gesloten op maandag 5 juni
   24. Gemeentepagina week 22 - 31 mei 2017
   25. Stand van zaken nieuwe gymzaal Ulestraten
   26. Gemeentepagina week 21 - 24 mei 2017
   27. Oproep ondernemers/organisaties: neem deel aan de Duurzaamheidsdag Meerssen
   28. Politie en gemeenten werken samen aan inbraakpreventie met 'voetjesactie'
   29. Cyclomedia maakt foto's in de gemeente Meerssen
   30. Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei en 5 juni
   31. Gemeentepagina week 20 - 17 mei 2017
   32. Raad van State verklaart beroep tegen Bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein ongegrond
   33. Leefbaarheidsfonds Gemeente Meerssen
   34. Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei 2017
   35. Gemeentepagina week 19 - 10 mei 2017
   36. Tot 3 augustus 2017: Inkeerregeling coulancebeleid
   37. Kent u iemand die een vrijwilligersprijs verdient? Meld hem/haar aan!
   38. Heeft u zich al aangemeld voor de Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen?
   39. Verdient iemand een lintje?
   40. Gemeentepagina week 18 - 3 mei 2017
   41. Bestuurscentrum gesloten op 27 & 28 april en 5 mei
   42. Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017
   43. Van snelfietsroute naar: Verbetering fietsveiligheid Vliegveldweg en rotondes
   44. Gemeenteraad stelt onderzoeksopdracht vast voor onderzoek toekomst gemeente Meerssen
   45. Bestuurscentrum gesloten op 27 en 28 april
   46. Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017
   47. Koopovereenkomst Proosdijschuur Meerssen ondertekend
   48. Afvalinzameling Pasen
   49. In verband met Goede Vrijdag & Paasmaandag: Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017
   50. Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017
   51. U kunt weer startersleningen aanvragen
   52. Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017
   53. Agenda's raadsadviesvergaderingen 5 & 6 april 2017
   54. Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017
   55. Ambyerweg Rothem op donderdag 19 mei afgesloten voor (auto)verkeer
   56. Aanpak drugspanden: weer twee panden gesloten - let op bij het verhuren van uw pand
   57. Gemeente vraagt mogelijkheden snelfietsroute opnieuw tegen het licht te houden
   58. Restauratie Rijksmonument Hoeve Klinkenberg in Rothem kan van start gaan
   59. Verslag voorgestelde (tijdelijke) verkeersmaatregel Burg. Visschersstraat
   60. Verbreding trottoir Lindenlaan Bunde
   61. Tweede nieuwsbrief Respectvol Samenwerken - jeugd & buurt
   62. Brand loods Kruisberg Meerssen (update)
   63. Openstelling A2-tunnel in nacht 15/16 december 2016
   64. Rectificatie krantenbericht Weerterhof
   65. Controles hondenbelasting
   66. Ivm Goede Vrijdag & Pasen: bestuurscentrum gesloten op 14 en 17 april
   67. Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017
   68. Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017
   69. Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West
   70. Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017
   71. Vergunningparkeren in de Vauwerhof
   72. Maatregelen tegen sluipverkeer Ulestraten
   73. BSGW: laatste week van februari ontvangt u belastingaanslag
   74. Onderhoud & herinrichting weg Brommelen, Pasweg en Oostbroek, aanleggen nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
   75. Afvalinzameling carnaval
   76. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   77. Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017
   78. Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen nr 3
   79. Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017
   80. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   81. BsGW: In de laatste week van februari ontvangt u de belastingaanslag
   82. Meedenkbijeenkomst verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg
   83. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   84. Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017
   85. Bouwbord nieuwe gymzaal Ulestraten onthuld
   86. Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017
   87. Géén papieren gemeentegids meer
   88. Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017
   89. Doet u mee aan Dubbel Duurzaam?
   90. Exploitant gezocht voor Openluchtzwembad Meerssen
   91. Zienswijze gemeentebestuur Ontwerp Luchthavenbesluit MAA: zorgen over woon- en leefklimaat in onze gemeente
   92. Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017
   93. Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017
   94. Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017
   95. Afvalinzameling Kerstmis
   96. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
   97. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   98. Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016
   99. De Afvalwijzer 2017 komt er aan!
   100. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   101. Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016
   102. Wijzigingen openbaar vervoer gemeente Meerssen
   103. Opleiding Dubbel Duurzaam Coaches in volle gang
   104. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   105. Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016
   106. Kennisgeving Ontwerp Luchthavenbesluit Maastricht
   107. Mogelijk datalek met gegevens van enkele Limburgse gemeenten
   108. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
   109. Wij stellen aan u voor... Uw buurtnetwerken!
   110. Dit jaar nog een nieuw id-bewijs nodig? Vraag dit vóór 15 december aan!
   111. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   112. Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016
   113. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   114. Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016
   115. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen
   116. Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016
   117. Ivm feestdagen: bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   118. Gezocht: Energie- en zorgcoaches voor project Dubbel Duurzaam
   119. Heeft u de GGD-vragenlijst 'Gezondheidsmonitor' al ingevuld?
   120. Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016
   121. Nieuwsbrief Respectvol Samenwerken, nummer 3
   122. Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016
   123. Raadpleeg informatie luchthavenbesluit nu op een speciale website
   124. Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum
   125. Wij werken altijd op afspraak!
   126. Onderhoudswerkzaamheden website
   127. Intensievere controles op fout parkeren in Meerssen-centrum
   128. Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016
   129. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   130. Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016
   131. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   132. Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016
   133. WOZ-waarde woningen openbaar
   134. Damoclesbeleid - opnieuw drugspand gesloten
   135. Nieuwe subsidiebeleid gemeente Meerssen vastgesteld
   136. Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016
   137. Informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen druk bezocht
   138. Agenda raadsvergadering 6 oktober 2016
   139. Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016
   140. Maatregelen veilige schoolroute tijdelijke locatie Basisschool Op 't Hwagveld
   141. Bij het PMD-afval mag alléén: plastic verpakkingen, metaal (blik) en drankenkartons
   142. Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016
   143. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!
   144. Uitnodiging informatiebijeenkomst Kindcentrum Meerssen
   145. Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016
   146. Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016
   147. Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016
   148. IRONMAN doet ook gemeente Meerssen aan
   149. Teken in voor het nieuwe geschiedenisboek van Meerssen
   150. Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016
   151. Op weg naar een verkeersveilige omgeving rond het nieuwe Kindcentrum Meerssen
   152. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
   153. Teken nu in voor nieuwe boek over geschiedenis van Meerssen
   154. Presentatie & verslag informatiebijeenkomst Pletsstraat-Sint Agnesplein
   155. Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016
   156. Respectvol Samenwerken: Jeugd & Buurt
   157. Presentatie informatiebijeenkomst Pletsstraat-Sint Agnesplein
   158. Wist u dat: het paspoortnummer nooit de letter O bevat?
   159. Vrijdagmiddag 1 juli 2016 - Bestuurscentrum gesloten
   160. Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016
   161. Meldingen / klachten naar aanleiding van hevig noodweer
   162. Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016
   163. Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022
   164. Informatiebijeenkomst Herbestemming Rijksmonument Weerterhof
   165. Informatiebijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein
   166. Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016
   167. Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016
   168. Proef tijdelijke verkeersmaatregelen Kersenlaan Bunde
   169. Informatiebijeenkomst ontwerp bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde
   170. Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport
   171. Gezamenlijke verklaring gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul
   172. Pas op voor nep-medewerkers Wonen Meerssen
   173. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016
   174. Zomerdrukte: maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart
   175. Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016
   176. Onze Buurt - Startkapitaal voor beste buurtprojecten
   177. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 30 mei 2016
   178. Bestuurscentrum gesloten op dinsdagmiddag 31 mei 2016
   179. Zomerdrukte - maak tijdig afspraak voor nieuw reisdocument
   180. Ontwerp-verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
   181. Meld Misdaad Anoniem - Voelt u zich veilig naast een hennepkweker?
   182. Let op: aanstaande maandag 30 mei is loket Burgerzaken gesloten
   183. Bestuurscentrum gesloten dinsdagmiddag 31 mei
   184. Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016
   185. Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016
   186. Parkeren in Meerssen-centrum: hoe is het geregeld?
   187. Bestuurscentrum gesloten maandag 16 mei en dinsdagmiddag 31 mei
   188. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   189. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Bunde
   190. Inloopbijeenkomst groot onderhoud asfalt diverse wegen Geulle
   191. Let op! Zomerdrukte: maak tijdig 'n afspraak om paspoort of id-kaart te verlengen
   192. Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016
   193. Op vakantie? Voorkom inbraken!
   194. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   195. Bestuurscentrum 5, 6 en 16 mei gesloten
   196. Uitnodiging: inloopavond snelfietsroute door Meerssen en Beek
   197. Lintjesregen in de gemeente Meerssen
   198. Maandag 30 mei: loket Burgerzaken gesloten
   199. Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016
   200. Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016
   201. Controles hondenbelasting in mei van start
   202. Kindcentrum Meerssen: Samen de wijk in voor een (verkeers)veilige schoolomgeving
   203. Politie surveilleert met groen licht in de gemeente Meerssen
   204. Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 en 6 mei
   205. Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016
   206. Volderstraat Meerssen uiterlijk woensdag 13 april weer open voor verkeer
   207. Onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams
   208. Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016
   209. Sloop pand Volderstraat 18 in Meerssen
   210. Bestuurscentrum gesloten op 27 april en 5 & 6 mei
   211. Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016
   212. Voorbereidingen nieuw Kindcentrum Meerssen: Start verkeerskundig onderzoek schoolomgeving
   213. Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016
   214. Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016
   215. Bestuurscentrum gesloten op Goede vrijdag en paasmaandag
   216. Intentieovereenkomst herbestemming In 't Riet & omgeving
   217. Wij werken altijd op afspraak
   218. Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016
   219. Rivierpark Maasvallei: vertel uw verhaal!
   220. Woensdag 6 april: landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   221. Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016
   222. Vul de vragenlijst op meerdangeld.nl in en maak kans op een cadeaubon
   223. Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016
   224. Melding openbare ruimte doen buiten kantoortijden? 1 maart verandert het telefoonnummer
   225. Twitteraccount gemeente Meerssen?
   226. Vragen over aanslag gemeentelijke belastingen?
   227. Folder Trouwen in Sfeervol Meerssen
   228. Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016
   229. Tweede proef tijdelijke verkeersmaatregelen Lindenlaan Bunde
   230. Wij werken altijd op afspraak!
   231. Eind februari valt aanslag gemeentelijke belastingen in brievenbus
   232. Portefeuilleverdeling College van B&W opnieuw vastgesteld
   233. Rioolherstel Prinses Beatrixstraat in Bunde
   234. Animatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
   235. Afvalinzameling carnaval
   236. Meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid
   237. Openingstijden carnaval
   238. Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016
   239. Nieuwe app - waterstanden Limburgse beken en Maas
   240. Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016
   241. Openingstijden met carnaval
   242. Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016
   243. Subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten
   244. Openingstijden met carnaval
   245. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   246. Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016
   247. Verslag informatiebijeenkomst 'Vliegenstraat 50' in Bunde
   248. Inspraak Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
   249. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   250. Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016
   251. Meer gratis afval aanbieden op milieuparken
   252. Oude lindeboom Geulle aan de Maas geveld
   253. Tijdelijke afsluiting Saintweg (verbindingsweg Geulle aan de Maas-Elsloo) voor alle verkeer
   254. Folder wateroverlast
   255. Informatiebijeenkomst principeverzoek Anytime Fitness Vliegenstraat 50
   256. Deze week: nieuwe Afvalwijzer 2016 in uw brievenbus
   257. Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015
   258. Aanpak illegale drugspanden
   259. Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen
   260. Vervangende inzameldagen afval met feestdagen
   261. Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015
   262. Informatiebijeenkomst Herbestemming Vliegenstraat 50 in Bunde
   263. Onderhoudswerkzaamheden Korte Raarberg
   264. Werkzaamheden Ambyerweg op schema
   265. Openingstijden rond de feestdagen
   266. Gladheidsbestrijding Gemeente Meerssen
   267. Brede Limburgse samenwerking in de waterketen
   268. Leningen levensloopbestendige woningen
   269. Weekendwerkzaamheden Ambyerweg
   270. Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016
   271. Werkzaamheden Bamfordweg verlopen voorspoedig
   272. Open dag Nieuw Proosdij Meerssen
   273. Wijziging afvalinzameling per 1 januari 2016
   274. Kijk zelf mee naar de juiste WOZ-waarde van uw woning
   275. Wie wilt ú leren kennen?
   276. Leuke activiteiten in Buitengoed Geul & Maas op 14 november 2015
   277. Bekijk het nieuwe filmpje van Buitengoed Geul en Maas
   278. Gemeente Meerssen heeft nieuwe promotiefilm
   279. Infobijeenkomst rioleringswerkzaamheden Snijdersberg en Moorveldsberg
   280. Subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten
   281. Impuls voor centrum Bunde
  2. projecten
   1. Projecten
  3. diensten & producten
   1. Diensten & producten
  4. ontdek meerssen
   1. Ontdekmeerssen.nl
  5. folders & brochures
   1. Folders & brochures
  6. afspraak maken
   1. Wij werken op afspraak
  7. Bouwen & Wonen
 14. werk & inkomen
  1. werk & inkomen-nieuws
   1. Vrijdagmiddag 30 juni 2017: Bestuurscentrum gesloten
   2. Gemeentepagina week 25 - 21 juni 2017
   3. Gemeentepagina week 24 - 14 juni 2017
   4. Gemeentepagina week 23 - 7 juni 2017
   5. Vrijwilligers gezocht! Help 'n handje bij de Weekmarkt Meerssen
   6. Vraag vóór 1 juli uw subsidie voor 2018 aan!
   7. Bestuurscentrum gesloten op maandag 5 juni
   8. Gemeentepagina week 22 - 31 mei 2017
   9. Gemeentepagina week 21 - 24 mei 2017
   10. Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei en 5 juni
   11. Gemeentepagina week 20 - 17 mei 2017
   12. Bestuurscentrum gesloten op 25 & 26 mei 2017
   13. Gemeentepagina week 19 - 10 mei 2017
   14. Tot 3 augustus 2017: Inkeerregeling coulancebeleid
   15. Brandweervrijwilliger worden? Kom naar de wervingsdag op 20 mei!
   16. Kent u iemand die een vrijwilligersprijs verdient? Meld hem/haar aan!
   17. Heeft u zich al aangemeld voor de Samen-Doen! Vrijwilligersdag Meerssen?
   18. Verdient iemand een lintje?
   19. Gemeentepagina week 18 - 3 mei 2017
   20. Bestuurscentrum gesloten op 27 & 28 april en 5 mei
   21. Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017
   22. Stichting Buurtbus Valkenburg-Margraten zoekt vrijwilliger chauffeurs
   23. Heeft u recht op teruggave van inkomstenbelasting?
   24. Gemeenteraad stelt onderzoeksopdracht vast voor onderzoek toekomst gemeente Meerssen
   25. Bestuurscentrum gesloten op 27 en 28 april
   26. Gemeentepagina week 16 - 19 april 2017
   27. Meld u aan: ondersteuning voor nieuwe initiatieven in agrarische en leisure sector
   28. In verband met Goede Vrijdag & Paasmaandag: Bestuurscentrum gesloten op 14 & 17 april 2017
   29. Gemeentepagina week 15 - 12 april 2017
   30. Gemeentepagina week 14 - 5 april 2017
   31. Agenda's raadsadviesvergaderingen 5 & 6 april 2017
   32. Emma Safety Footwear centraliseert schoenproductie op bedrijfsterrein Dentgenbach in Kerkrade
   33. Vacature Griffiemedewerker (m/v)
   34. Gemeentepagina week 13 - 29 maart 2017
   35. 'MINI'-estafette in de gemeente Meerssen start op 8 april
   36. Eerste Award voor Inclusief Werkgeverschap Maastricht-Heuvelland
   37. Handig boekje over geld
   38. Op zoek naar een baan? Op zoek naar een medewerker?
   39. Stichting Streetwise helpt winkelgebieden (weer) aantrekkelijk te maken
   40. Ondersteuning gemeente voor nieuwe initiatieven in de agrarische en leisure sector
   41. Ivm Goede Vrijdag & Pasen: bestuurscentrum gesloten op 14 en 17 april
   42. Gemeentepagina week 12 - 22 maart 2017
   43. Stichting Streetwise helpt winkelgebieden (weer) aantrekkelijk te maken
   44. Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017
   45. De Week van het geld
   46. Gemeentepagina week 10 - 8 maart 2017
   47. BSGW: laatste week van februari ontvangt u belastingaanslag
   48. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   49. Gemeentepagina week 08 - 22 februari 2017
   50. Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017
   51. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   52. Bestuurscentrum gesloten met carnaval
   53. Gemeentepagina week 06 - 8 februari 2017
   54. Gemeentepagina week 05 - 1 februari 2017
   55. Géén papieren gemeentegids meer
   56. Gemeentepagina week 04 - 25 januari 2017
   57. Exploitant gezocht voor Openluchtzwembad Meerssen
   58. Gemeentepagina week 03 - 18 januari 2017
   59. Gemeentepagina week 02- 11 januari 2017
   60. Gemeentepagina week 01 - 4 januari 2017
   61. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
   62. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   63. Gemeentepagina week 51 - 21 december 2016
   64. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   65. Gemeentepagina week 50 - 14 december 2016
   66. Wijzigingen openbaar vervoer gemeente Meerssen
   67. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   68. Gemeentepagina week 49 - 7 december 2016
   69. Mogelijk datalek met gegevens van enkele Limburgse gemeenten
   70. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
   71. Dit jaar nog een nieuw id-bewijs nodig? Vraag dit vóór 15 december aan!
   72. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   73. Gemeentepagina week 48 - 30 november 2016
   74. Bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   75. Gemeentepagina week 47 - 23 november 2016
   76. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Meerssen
   77. Gemeentepagina week 46 - 16 november 2016
   78. Vanaf 1 januari: met korting zwemmen bij de Polfermolen
   79. Ivm feestdagen: bestuurscentrum gesloten van 23 december t/m 1 januari
   80. Gezocht: Energie- en zorgcoaches voor project Dubbel Duurzaam
   81. Heeft u de GGD-vragenlijst 'Gezondheidsmonitor' al ingevuld?
   82. Gemeentepagina week 45 - 9 november 2016
   83. Buurtbusproject Valkenburg/Margraten zoekt vrijwillige chauffeurs (M/V)
   84. Gemeentepagina week 44 - 2 november 2016
   85. Maandthema CJG043: Grip op Geld
   86. Wij werken altijd op afspraak!
   87. Onderhoudswerkzaamheden website
   88. Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016
   89. Als ondernemer op zoek naar financiële hulp?
   90. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   91. Gemeentepagina week 42 - 19 oktober 2016
   92. Ondernemersontbijt Sociaal Domein
   93. Dinsdag 1 november: aangifte geboorte & overlijden niet mogelijk
   94. Gemeentepagina week 41 - 12 oktober 2016
   95. Nieuwe subsidiebeleid gemeente Meerssen vastgesteld
   96. Gemeentepagina week 40 - 5 oktober 2016
   97. Cliëntenraad Participatie Maastricht Heuvelland zoekt voorzitter
   98. Agenda raadsvergadering 6 oktober 2016
   99. Benefits Servicepas gemeente Meerssen
   100. Gemeentepagina week 39 - 28 september 2016
   101. Bij het PMD-afval mag alléén: plastic verpakkingen, metaal (blik) en drankenkartons
   102. BeneFits Servicepas Gemeente Meerssen
   103. Gemeentepagina week 38 - 21 september 2016
   104. Nieuwe brochure Armoedebeleid 'Heeft u weinig inkomen? Gemeente Meerssen helpt!'
   105. Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!
   106. Gemeentepagina week 37 - 14 september 2016
   107. Gemeentepagina week 36 - 7 september 2016
   108. Gemeentepagina week 35 - 31 augustus 2016
   109. Doe mee en help iemand vooruit. Word taalvrijwilliger!
   110. IRONMAN doet ook gemeente Meerssen aan
   111. Gemeentepagina week 29 - 20 juli 2016
   112. Gemeentepagina week 28 - 13 juli 2016
   113. Gemeentepagina week 27 - 6 juli 2016
   114. Kick-off Jeugdcultuurfonds Limburg in Meerssen
   115. Wist u dat: het paspoortnummer nooit de letter O bevat?
   116. Vrijdagmiddag 1 juli 2016 - Bestuurscentrum gesloten
   117. Gemeentepagina week 26 - 29 juni 2016
   118. Meldingen / klachten naar aanleiding van hevig noodweer
   119. Gemeentepagina week 25 - 22 juni 2016
   120. Inspraak Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022
   121. Gemeentepagina week 24 - 15 juni 2016
   122. Wekelijks spreekuur Kredietbank Limburg in het bestuurscentrum
   123. Gemeentepagina week 23 - 8 juni 2016
   124. Informatiebijeenkomst Maastricht Aachen Airport
   125. Gezamenlijke verklaring gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul
   126. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 13 juni 2016
   127. Zomerdrukte: maak tijdig een afspraak voor verlengen paspoort of id-kaart
   128. Gemeentepagina week 22 - 1 juni 2016
   129. Spreekuur Wajong / MTB
   130. Buurtbusproject Valkenburg / Margraten zoekt vrijwillige chauffeurs
   131. Loket Burgerzaken gesloten op maandag 30 mei 2016
   132. Bestuurscentrum gesloten op dinsdagmiddag 31 mei 2016
   133. Zomerdrukte - maak tijdig afspraak voor nieuw reisdocument
   134. Ontwerp-verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
   135. Let op: aanstaande maandag 30 mei is loket Burgerzaken gesloten
   136. Bestuurscentrum gesloten dinsdagmiddag 31 mei
   137. Gemeentepagina week 20 - 18 mei 2016
   138. Gemeentepagina week 19 - 11 mei 2016
   139. Bestuurscentrum gesloten maandag 16 mei en dinsdagmiddag 31 mei
   140. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   141. Let op! Zomerdrukte: maak tijdig 'n afspraak om paspoort of id-kaart te verlengen
   142. Gemeentepagina week 18 - 4 mei 2016
   143. Maandag 30 mei 2016 - Loket Burgerzaken gesloten
   144. Bestuurscentrum 5, 6 en 16 mei gesloten
   145. Lintjesregen in de gemeente Meerssen
   146. Maandag 30 mei: loket Burgerzaken gesloten
   147. Gemeentepagina week 17 - 27 april 2016
   148. Brochures Minimaregelingen en Bijzondere Bijstand 2016
   149. Tom Weyenberg derde bestuurder 'mini'-estafette Meerssen
   150. Gemeentepagina week 16 - 20 april 2016
   151. Politie surveilleert met groen licht in de gemeente Meerssen
   152. Bestuurscentrum gesloten 27 april, 5 en 6 mei
   153. Gemeentepagina week 15 - 13 april 2016
   154. Onze gemeente telt inmiddels 19 buurtpreventieteams
   155. Gemeentepagina week 14 - 6 april 2016
   156. Klapperspreekuur Trajekt Maatschappelijke Werk
   157. Bestuurscentrum gesloten op 27 april en 5 & 6 mei
   158. Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016
   159. Gemeentepagina week 12 - 23 maart 2016
   160. Gemeentepagina week 11 - 16 maart 2016
   161. Voor wie ga jij door het vuur?
   162. Bestuurscentrum gesloten op Goede vrijdag en paasmaandag
   163. Elke maandag: spreekuur Kredietbank Limburg
   164. Spreekuur Trajekt m.b.t. kwijtschelding BSgW
   165. Intentieovereenkomst herbestemming In 't Riet & omgeving
   166. Wij werken altijd op afspraak
   167. Gemeentepagina week 10 - 9 maart 2016
   168. Berry van Rijswijk beëdigd als wethouder
   169. Woensdag 6 april: landelijk referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne
   170. Gemeentepagina week 09 - 2 maart 2016
   171. Kans maken op een cadeaubon? Vul de vragenlijst in!
   172. Vul de vragenlijst op meerdangeld.nl in en maak kans op een cadeaubon
   173. Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016
   174. Twitteraccount gemeente Meerssen?
   175. Vragen over aanslag gemeentelijke belastingen?
   176. Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016
   177. Wij werken altijd op afspraak!
   178. Eind februari valt aanslag gemeentelijke belastingen in brievenbus
   179. Portefeuilleverdeling College van B&W opnieuw vastgesteld
   180. Meedenkbijeenkomst lokaal veiligheidsbeleid
   181. Openingstijden carnaval
   182. Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016
   183. Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016
   184. Openingstijden met carnaval
   185. Gemeentepagina week 03 - 20 januari 2016
   186. Openingstijden met carnaval
   187. Vacature Beleidsmedewerker participatie(wet)
   188. Gemeentepagina week 02 - 13 januari 2016
   189. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   190. Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan!
   191. Gemeentepagina week 01 - 6 januari 2016
   192. Bekendmaking opheffing Pentasz Mergelland
   193. Met ingang van 2016: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
   194. Gemeentepagina week 51 - 16 december 2015
   195. Vraag het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen aan
   196. Nieuwjaarsreceptie Gemeente Meerssen
   197. Gemeentepagina week 50 - 9 december 2015
   198. Openbare vergadering Algemeen Bestuur Pentasz Mergelland42
   199. Openingstijden rond de feestdagen
   200. Vacatures Podium 24 - Wil jij deel uitmaken van de productie van een MINI?
   201. Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen
   202. Op zoek naar een baan? Op zoek naar een medewerker? Podium 24 biedt een oplossing
   203. Nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie sociale dienst Maastricht en Heuvelland
   204. Kantoren RSD Pentasz Mergelland gesloten op donderdag 5 november 2015
   205. Leer-werktrajecten vooor meer dan 30 werkzoekenden
  2. sociale zaken mh
   1. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
  3. cliëntenraad mergelland
   1. Cliëntenraad Mergelland
  4. folders & brochures
   1. Folders & brochures
  5. afspraak maken
   1. Wij werken op afspraak
  6. Werk & Inkomen
 15. gemeentewijzer
  1. bouwen en wonen
   1. buurt, dorps en wijkcentra
    1. Buurt, dorp en wijkcentra
   2. buurt, dorps en wijkorganisaties
    1. Buurt, dorps en wijkorganisaties
   3. buurtpreventieteams
    1. Buurtpreventieteams
   4. energiebedrijven
    1. Energiebedrijven
   5. huurdersorganisaties
    1. Huurderorganisaties
   6. kabel/glasvezel
    1. Kabel en glasvezel
   7. kadaster
    1. Kadaster
   8. rioolverstoppingen
    1. Rioolverstoppingen
   9. telecommunicatie
    1. Telecommunicatie
   10. waterleidingbedrijf
    1. Waterleidingbedrijf
   11. woningverhuur
    1. Woningverhuur
   12. Bouwen & wonen
  2. dienstverlening
   1. advocaten
    1. Advocaten
   2. ambassades & consulaten
    1. Consulaten
   3. begraafplaatsen
    1. Begraafplaatsen
   4. belastingen
    1. Belastingen
   5. brandweer
    1. Brandweer
   6. cliëntenraden
    1. Cliëntenraad Mergelland
   7. dag- en weekbladen
    1. Dag- en weekbladen / huis-aan-huisbladen
   8. goede doelen
    1. Goede doelen
   9. huis-aan-huis bladen
    1. Dag- en weekbladen / huis-aan-huisbladen
   10. inspectiediensten dienstverlening
    1. Inspectiediensten dienstverlening
   11. internet
    1. Internet
   12. juridische ondersteuning
    1. Juridische ondersteuning
   13. media / radio / tv
    1. Media Radio TV
   14. netbeheerder
    1. Netbeheer
   15. notarissen
    1. Notarissen
   16. ombudswerk
    1. Ombudswerk
   17. politie
    1. Politie
   18. post
    1. Post
   19. provincie
    1. Provincie
   20. rechtbank
    1. Rechtbank
   21. rechts- en wetswinkel
    1. Rechts- en wetswinkel
   22. reclassering
    1. Reclassering
   23. rouwverwerking
    1. Rouwverwerking
   24. starterscentrum
    1. Starterscentrum
   25. uitvaartverzorging
    1. Uitvaartverzorging
   26. waterschappen
    1. Waterschappen
   27. Dienstverlening
  3. dieren, natuur en milieu
   1. dierenartsen
    1. Dierenartsen
   2. dierenbelangen
    1. Dierenbelangen
   3. dierenhoudersverenigingen
    1. Dierenhoudersverenigingen
   4. dierenopvang
    1. Dierenopvang
   5. inspectiedienst dieren
    1. Inspectiediensten dieren
   6. kadavermelding
    1. Kadavermeldingen
   7. milieuklachten
    1. Milieuklachten
   8. natuur- en milieuorganisaties
    1. Natuur- en milieuorganisaties
   9. ongediertebestrijding
    1. Ongediertebestrijding
   10. vermissing dieren
    1. Vermissing dieren
   11. wildbeheer
    1. Wildbeheer
   12. Dieren, natuur & milieu
  4. gehandicapten
   1. dagcentra gehandicapten
    1. Dagcentra - zorgboerderijen
   2. gehandicapten - advies en hulp
    1. Advies & Hulp
   3. gehandicaptenvoorzieningen
    1. Gehandicaptenvoorzieningen
   4. sport gehandicapten
    1. Gehandicaptensport
   5. Gehandicapten
  5. jeugd en jongeren
   1. centrum voor jeugd en gezin
    1. Centrum voor Jeugd en Gezin
   2. jeugd & jongeren - advies en hulp
    1. Jeugd & Jongeren - Advies&Hulp
   3. jeugd- en jongerenorganisaties
    1. Jeugd- en jongerenorganisaties
   4. jeugdgezondheidszorg
    1. Jeugdgezondheidszorg
   5. kinderbescherming
    1. Kinderbescherming
   6. kinderopvang
    1. Kinderopvang
   7. peuterspeelzalen
    1. Peuterspeelzalen
   8. scouting
    1. Scouting
   9. Jeugd & jongeren
  6. kunst, cultuur & recreatie
   1. aangepaste literatuurvoorziening
    1. Aangepaste literatuurvoorziening
   2. alleengaanden
    1. Alleengaanden
   3. bibliotheken
    1. Bibliotheken
   4. carnavalsverenigingen
    1. Carnavalsverenigingen
   5. culturele en linguïstische organisaties
    1. Culturele en linguïstische organisaties
   6. dansscholen
    1. Dansscholen
   7. evenementen
    1. Evenementen
   8. exposities
    1. Exposities
   9. film-foto-videoclubs
    1. Film, foto, video
   10. gilden en schutterijen
    1. Gilde en schutterijen
   11. heemkunde
    1. Heemkunde
   12. internationale betrekkingen
    1. Internationale betrekkingen
   13. hobby en creativiteit
    1. Hobby en creativiteit
   14. muziekverenigingen
    1. Muziekverenigingen
   15. naturisme
    1. Naturisme
   16. oranjeverenigingen
    1. Oranjeverenigingen
   17. serviceclubs - sociëteiten
    1. Serviceclubs - sociëteiten
   18. speeltuinen
    1. Speeltuinen en -verenigingen
   19. sint Nicolaascomités
    1. Sint Nicolaascomités
   20. stamboomonderzoek
    1. Stamboomonderzoek
   21. toerisme
    1. Toerisme
   22. toneel, theater en cabaret
    1. Toneel theater en cabaretverenigingen
   23. vrouwenverenigingen
    1. Vrouwenverenigingen
   24. zangverenigingen
    1. Zangverenigingen
   25. Kunst, cultuur & recreatie
  7. leven, zorg en welzijn
   1. acupunctuur
    1. Acupunctuur
   2. ambulance- en ziekenvervoer
    1. Ambulance en ziekenvervoer
   3. apotheken
    1. Apotheken
   4. cesar
    1. Cesar
   5. diëtisten
    1. Diëtisten en voedingsdeskundigen
   6. discriminatie
    1. Discriminatie
   7. ehbo- en reanimatieverenigingen
    1. EHBO
   8. fysiotherapie
    1. Fysiotherapie
   9. geestelijke gezondheidszorg
    1. Geestelijke gezondheidszorg
   10. ggd
    1. GGD
   11. huidtherapie
    1. Huidtherapie
   12. huisartsen
    1. Huisartsen
   13. huisvesting
    1. Huisvesting
   14. kraamzorg
    1. Kraamzorg
   15. logopedie
    1. Logopedie
   16. maatschappelijke opvang
    1. Maatschappelijk opvang
   17. maatschappelijk werk
    1. Maatschappelijk werk
   18. mantelzorg
    1. Mantelzorg
   19. natuur- en alternatieve geneeswijzen
    1. Natuur- en alternatieve geneeswijzen
   20. ontwikkelingssamenwerking
    1. Ontwikkelingssamenwerking
   21. oost-europa hulp
    1. Oost-Europahulp
   22. patiëntenbelangen
    1. Patiëntenbelangen
   23. pedicures
    1. Pedicures
   24. podotherapie
    1. Podotherapie
   25. psychotherapie
    1. Psychotherapie
   26. relaties & seksualiteit
    1. Relaties en Seksualiteit
   27. revalidatiecentra
    1. Revalidatie
   28. rode kruis
    1. Rode kruis
   29. slachtofferhulp
    1. Slachtofferhulp
   30. stervensbegeleiding
    1. Stervensbegeleiding
   31. tandartsen
    1. Tandartsen
   32. telefonische hulpdiensten
    1. Telefonische hulpdiensten
   33. thuiszorg
    1. Thuiszorg
   34. verpleeg en verzorgingshuizen
    1. Verpleeg- en verzorgingshuizen
   35. verloskundigen
    1. Verloskundigen
   36. verslavingszorg
    1. Verslavingszorg
   37. vrijwilligerswerk
    1. Vrijwilligerswerk
   38. welzijn - advies en hulp
    1. Welzijn - Advies & hulp
   39. yoga en meditatie
    1. Yoga en meditatie
   40. ziekencomités
    1. Ziekencomités
   41. ziekenhuizen en klinieken
    1. Ziekenhuizen en klinieken
   42. zonnebloem
    1. Zonnebloem
   43. zwangerschap
    1. Zwangerschap
   44. Leven, zorg & welzijn
  8. ondernemen
   1. diversen
    1. Diversen
   2. Koopzondagen
    1. Koopzondagen
   3. markten
    1. Markten
   4. ondernemersverenigingen
    1. Ondernemersverenigingen
   5. Ondernemen
  9. onderwijs
   1. basisonderwijs
    1. Basisonderwijs
   2. kunstzinnige vorming
    1. kunstzinnige vorming
   3. mbo
    1. Mbo
   4. onderwijsbegeleiding
    1. Onderwijsbegeleiding
   5. onderwijs ondersteunende instellingen
    1. Onderwijsondersteunende instellingen
   6. particulier beroepsonderwijs
    1. Particulier beroepsonderwijs
   7. speciaal basisonderwijs
    1. Speciaal basisonderwijs
   8. voortgezet onderwijs
    1. Voortgezet onderwijs
   9. Onderwijs
  10. ouderen
   1. alarmnummer
   2. ouderen - hulpartikelen
    1. Ouderen - Hulpartikelen
   3. seniorenverenigingen
    1. Seniorenverenigingen
   4. ouderenvoorzieningen
    1. Ouderenvoorzieningen
   5. zorgboerderijen
    1. Zorgboerderijen
   6. zorgcentra
    1. Verpleeg- en verzorgingshuizen
   7. Ouderen
  11. religie en levenbeschouwing
   1. levenbeschouwelijke instellingen
    1. Levensbeschouwelijke instellingen
   2. religieuze genootschappen
    1. Religieuze genootschappen
   3. parochies
    1. Parochies
   4. Religie
  12. sport
   1. badminton
    1. Badminton
   2. bastketbal
    1. Basketbal
   3. biljartsport
    1. Biljart
   4. denksport
    1. Denksport
   5. golf
    1. Golf
   6. gymnastiek en turnen
    1. Gymnastiek en turnen
   7. gymnastiekzalen
    1. Gymzalen
   8. handbal
    1. Handbal
   9. hengelsport
    1. Hengelsport
   10. hockey
    1. Hockey
   11. kegelen
    1. Kegelen
   12. motorsport
    1. Motorsport
   13. paardensport
    1. Paardensport
   14. sporthallen
    1. Sporthallen
   15. sportparken
    1. Sportparken
   16. tafelvoetbal
    1. Tafelvoetbal
   17. tennis
    1. Tennis
   18. trimmen
    1. Trimmen
   19. vecht en verdedigingssport
    1. Vecht- en verdedigingssport
   20. voetbal
    1. Voetbal
   21. volleybal
    1. Volleybal
   22. wielersport
    1. Wielersport
   23. zwembaden
    1. Zwembaden
   24. Sport
  13. toerisme
  14. verkeer en vervoer
   1. bus
    1. Bus
   2. reisinformatie
    1. Reisinformatie
   3. trein
    1. Trein
   4. veerdiensten
    1. Veerdiensten
   5. verkeersorganisaties
    1. Verkeersorganisaties
   6. vliegveld
    1. Vliegveld
   7. Verkeer & Vervoer
  15. werk en inkomen
   1. arbeidsvoorziening
    1. Arbeidsvoorziening
   2. sociale zekerheid
    1. Sociale zekerheid
   3. vakorganisaties
    1. Vakorganisaties
   4. werk en inkomen - advies en hulp
    1. Advies, hulp en begeleiding
   5. Werk & Inkomen
  16. Gemeentewijzer A-Z
   1. Gemeentewijzer A-Z
  17. Gemeentewijzer op rubriek