Gemeente Meerssen | Welzijn Op Recept: samenwerking zorg en welzijn Meerssen

Nieuwsbericht Welzijn Op Recept: samenwerking zorg en welzijn Meerssen

Gepubliceerd op: 23 oktober 2023 16:20

Welzijn op recept
In het Sociaal Wijkteam Meerssen werken verschillende zorg- en welzijnsprofessionals samen om ervoor te zorgen dat inwoners de juiste zorg en hulpverlening krijgen. Vanuit dit wijkteam is begin 2023 de samenwerking opgestart tussen de (huisartsen)zorg en welzijnsorganisatie Trajekt. De huisarts kent vaak de (gezondheid)situatie van bewoners het beste en is voor veel mensen hét eerste aanspreekpunt voor vragen over lichamelijke en psychische gezondheid. Huisartsen verwijzen bewoners op verschillende manieren door. In samenwerking met praktijkondersteuners (POH) van verschillende huisartsenpraktijken in onze gemeente en welzijnsorganisatie Trajekt is een start gemaakt met Welzijn Op Recept (WOR).

Ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg

Sinds 2007 bestaat de functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) binnen de huisartsenzorg in Nederland. Deze functie is in het leven geroepen om de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen op te vangen. Daarnaast wordt hiermee de stijging van kosten van de tweedelijns zorg (waar de patiënt alleen met een verwijzing terecht kan) beperkt. In de gemeente Meerssen werken onder andere de Huisartsenpraktijken van drs. van Oosterhout/Kempinski en Bunde Medisch Centrum met de POH GGZ.

De POH GGZ in de huisartsenpraktijk benadert het begrip gezondheid veel breder en bekijkt samen met de patiënt hoe de gezondheid verbeterd kan worden. Opvallend is dat er een grote toename is aan patiënten met sociale eenzaamheid, mensen die willen deelnemen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten en die op zoek zijn naar zingeving en een zinvol leven.

Wat is Welzijn op Recept?

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen die zich bij de huisarts melden met psychosociale klachten, en hangt nauw samen met elementen uit de positieve gezondheid en -psychologie, integrale zorg, en het veranderende denken van ziekte naar gezondheid. In plaats van het 'traditionele pilletje' voor te schrijven, verwijst de huisartsenpraktijk deze patiënten door naar een collega in het welzijnsdomein. Deze persoon stimuleert bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Denk hierbij aan deelname aan sociale activiteiten, verenigingsleven en het doen van vrijwilligerswerk. Er wordt vooral gekeken naar wat de bewoner wél wil en kan en welke bezigheden kleur geven aan hun leven. Zo wordt ingezet om eenzaamheid, zingeving en het algemeen welbevinden te verbeteren.

Pim Brueren van Trajekt: "Je staat mensen te woord, uitgaande van een positieve en proactieve insteek, en kijkt goed naar elementen in het leven waar mensen energie en geluk door ervaren. Vervolgens kijken we samen naar mogelijke activiteiten en netwerken in de omgeving."

De doelgroep bestaat met name uit frequente bezoekers van de huisartsenpraktijk om niet per se medische redenen (zie het plaatje hieronder). Mensen met psychosociale klachten als piekeren, slecht slapen, vermoeidheid en hoofdpijn vallen binnen de doelgroep (icpc-codering). In de gemeente Meerssen zijn sinds begin 2023 omstreeks 25 bewoners doorverwezen vanuit de huisartsenpraktijk naar Trajekt in het kader van WOR. Sommige bewoners zijn begeleid naar bijvoorbeeld sportactiviteiten, vrijwilligerswerk of een andere vorm van participatie. Met andere bewoners lopen nog gesprekken.

Welzijn op Recept

Waarom Welzijn op Recept?

Het landelijke Kennisnetwerk 'Welzijn op Recept' is een groeiend netwerk waarbij al zo'n 100 gemeenten zich hebben aangesloten. In Limburg werken de gemeenten Beekdaelen en Roerdalen bijvoorbeeld ook met WOR. In het kader van versterken van samenwerking tussen zorg en welzijn, en het project 'doorontwikkeling huiskamers' van de gemeente Meerssen past deze samenwerking goed binnen de visie en ambitie van de Gemeente Meerssen.

In de woorden van POH GGZ Vincent Janssen: "Via het sociaal wijkteam kwam ik in contact met de sociaal werkers van Trajekt. Samen keken we naar een vorm van samenwerking waarbij onze expertise en krachten kunnen bundelen. Er ontstond zo een nieuwe verbinding tussen eerstelijns-GGZ van de huisartsenpraktijk en het sociaal-maatschappelijk domein van de gemeente. De functie die Welzijn Op Recept biedt zie ik als een essentiële toevoeging om de toenemende psychosociale problematiek die wij in de huisartsenpraktijk zien op te pakken. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om patiënten kennis te laten nemen met de diverse gemeenschappelijke voorzieningen en vrijwilligerswerk in de gemeente Meerssen. Met name de mogelijkheid van korte persoonlijke begeleiding naar een passende en veilige activiteit heeft hier meerwaarde."

Verschil maatschappelijk werk en Welzijn op Recept

Welzijn op Recept focust zich primair op het activeren en participeren van mensen in de samenleving en zet minder in op psychosociale hulpverlening en ondersteuning. Na een intake - mogelijk gevolgd door enkele gesprekken - wordt gefocust op het vinden van een passende activiteit of sociaal netwerk voor de bewoner. Voor de samenwerking tussen eerstelijs zorg en welzijn is de terugkoppeling erg belangrijk. Deze informatie wordt meegenomen in de vervolgconsulten binnen de huisartsenpraktijk. Na 3 tot 4 maanden wordt een WOR-traject meestal ook afgesloten.

Voor meer informatie over Welzijn op Recept, kun je kijken op het landelijke platform: Landelijke kennisnetwerk Welzijn op recept | welzijnoprecept.nl of neem gerust contact op met Vincent Janssen (POH GGZ) bij Huisartsenpraktijken drs. van Oosterhout/Kempinski (tel. 043-3089035) en Bunde Medisch Centrum (tel. 043-3641291) en/of Pim Brueren van Trajekt (pim.brueren@trajekt.nl).