Gemeente Meerssen | gemeentesecretaris

Artikel Gemeentesecretaris / algemeen directeur

De gemeentelijke organisatie staat onder leiding van het diensthoofd: de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Hij is de hoogste ambtenaar binnen de gemeente en belast met de leiding van de ambtelijke organisatie (medewerkers).

Als hoofd van de ambtelijke organisatie en eerste raadsman van het college van B&W is de gemeentesecretaris de schakel tussen ambtenaren en bestuur. Hij woont alle vergaderingen bij van zowel college van B&W als gemeenteraad. Samen met de burgemeester ondertekent hij alle collegebesluiten. De gemeentesecretaris is voorzitter van het gemeentelijke managementteam. Het managementteam bestaat uit de afdelingshoofden onder leiding van de algemeen directeur / gemeentesecretaris.

Gemeentesecretaris Jacques Eurlings
Algemeen directeur/gemeentesecretaris

Mr Jacques (J.J.M.) Eurlings (foto)
telefoon 043-3661616 (bestuurssecretariaat)
E-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

De bestuursadviseur van het College van Burgemeester & Wethouders is de heer Maxime Niesten, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.