Gemeente Meerssen | woonvisie

Artikel Woonvisie Gemeente Meerssen 2021-2026

Woonvisie

Op 21 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Meerssen de Woonvisie Leefbare en vitale kernen vastgesteld. Op 18 mei stelde het college van B&W het bijbehorende uitvoeringsprogramma Leefbare en vitale kernen vast. Bij nieuwe bouwaanvragen voor de realisatie van woningen, worden woningbouwplannen aan de hand hiervan getoetst. U kunt de Woonvisie en het uitvoeringsplan hieronder inzien. 

Mensen zonder internet kunnen de stukken op afspraak inzien bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak, tel. 14 043. 

De woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente. In de visie wordt uitgelegd waar de gemeente in 2026 op het gebied van wonen wil staan met een doorkijk naar 2030. Ook wordt de woonvisie gebruikt voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties. De woonvisie geeft de gemeente handvatten om in te spelen op de woonopgaven die leven. In de komende jaren staat de gemeente voor forse uitdagingen, zoals o.a. de veranderende samenstelling van de bevolking (vergrijzing en ontgroening) en de verduurzaming van de woningvoorraad. Het grootste deel van de woningen die nodig zijn in 2030 is al gebouwd. Het is belangrijk om woningen toe te voegen die aanvullend zijn aan de huidige voorraad en de doorstroming te bevorderen, zodat alle huishoudens kunnen wonen zoals ze wensen.

Uitvoeringsprogramma – Woonvisie

De gemeenteraad van Meerssen heeft op 14 december 2023 de Woonvisie Leefbare en vitale kernen bijgesteld. Deze bijstelling heeft betrekking op het punt van woningbouwontwikkelingen in alle kernen van de gemeente Meerssen mogelijk te maken. Voorheen stond namelijk in de Woonvisie vermeld dat nieuwbouw hoofdzakelijk in Meerssen en Bunde moet worden toegevoegd. Momenteel wordt het Uitvoeringsprogramma, onderdeel van de Woonvisie, geactualiseerd.