Gemeente Meerssen | subsidie prof. welzijnsinstelling

Artikel Subsidie Exploitatie professionele welzijnsinstellingen

De gemeente Meerssen subsidieert professionele instellingen die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van beleidsdoelen die zonder subsidie niet of niet geheel gerealiseerd zouden kunnen worden. Professionele welzijnsinstellingen zijn instellingen die met gebruikmaking van beroepskrachten in één of meer specifieke welzijnssectoren werkzaam zijn.

Let op: de aanvraag moet vóór 1 juli 2024 zijn ingediend!

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Professionele instellingen (aangewezen door burgemeester en wethouders) die actief zijn op het gebied van welzijn kunnen een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

De voorwaarden treft u aan in het Subsidiebeleid Gemeente Meerssen 2017-2022.