Gemeente Meerssen | papierfabriek

Artikel Herontwikkeling terrein voormalige papierfabriek Weert

Herontwikkeling terrein voormalige papierfabriek Weert

Voorbereidingsbesluit

In 2021 is de papierfabriek in buurtschap Weert failliet verklaard waarna de productie is gestopt. De Provincie Limburg die tot dan toe eigenaar was heeft in 2022 het terrein verkocht. De nieuwe eigenaar was van plan een groot logistiek centrum te realiseren op de locatie. Omdat de gemeente deze plannen niet wenselijk vond en het huidige bestemmingsplan een dergelijke functie toestaat, heeft de gemeenteraad op 24 mei 2022 besloten een zogenaamd voorbereidingsbesluit te nemen. Dit besluit houdt in dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan gaat ontwikkelen voor een locatie en eventuele ongewenste ontwikkelingen worden tegengehouden. Op 13 april 2023 heeft de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit verlengd.

Herbestemming

De gemeenteraad heeft bij het voorbereidingsbesluit aangegeven het gebied te willen ontwikkelen tot woongebied in combinatie met groen.
Het gebied is onderdeel van de gebiedsvisie Buitengoed Geul en Maas en de herontwikkeling van het gebied biedt kansen om beter op het landschap aan te sluiten. Vanwege de ligging naast de Geul heeft waterveiligheid ook de aandacht bij de plannen. Ook zal op een goede manier rekening moeten worden gehouden met de historie van het gebied. De papierfabriek kent een lange geschiedenis. Onderdeel van het terrein is onder andere een rijksmonumentale villa in een parkachtige setting.

Verder proces

De gemeente heeft opdracht verstrekt aan bureau Verbeek landschapsarchitecten, Martens Willems & Humblé architecten en adviesbureau BRO om een ontwikkelingsvisie en vervolgens een (ontwerp) bestemmingsplan op te stellen. De gemeente werkt bij de planvorming nauw samen met de Provincie Limburg en Waterschap Limburg. De buurtbewoners worden geïnformeerd en meegenomen in dit proces. De huidige planning is om medio 2024 een ontwikkelingsvisie klaar te hebben. Vervolgens zal dan een bestemmingsplan procedure worden doorlopen (na 1-1-2024 vanwege de komst van de Omgevingswet een omgevingsplan procedure).