Gemeente Meerssen | WRL Waterveiligheid en Ruimte Limburg

Artikel Limburg beter voorbereid en beschermd tegen wateroverlast

WRL Logo
De overstromingen in de zomer van 2021 lieten zien dat Limburg beter voorbereid moet zijn op zware regenval. Daarom is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gestart. In WRL werken Provincie Limburg, Waterschap Limburg, alle Limburgse gemeenten en het Rijk samen om Limburg beter te beschermen tegen overstromingen.

Pakket maatregelen per gebied

WRL werkt stap voor stap aan verschillende gebieden. We beginnen met de gebieden langs de Geul, de Geleenbeek en de Roer. Deze gebieden zijn het zwaarst getroffen in juli 2021. Voor elk gebied wordt een pakket aan maatregelen samengesteld. Het gaat dan om verschillende soorten maatregelen die water vasthouden, afvoeren en opslaan, en beschermende maatregelen. Op veel plekken is een mix van maatregelen nodig.

Complexe opgave

Dit is een grote en complexe opgave. Naar schatting is 15 jaar nodig om heel Limburg beter te beschermen. Eerst onderzoekt WRL het effect van elke maatregel en hoe deze het hele gebied beïnvloedt, van bron tot monding. Dit is belangrijk om te voorkomen dat het oplossen van problemen op de ene plek zorgt voor nieuwe problemen op een andere plek. Het kan ook nodig zijn om maatregelen te treffen in gebieden zonder overlast, om andere gebieden beter te beschermen.
Tegelijkertijd benutten we kansen om snelle maatregelen te nemen die het risico op overstromingen verminderen.

Rekening houden met bodem en water

WRL bekijkt ook hoe er beter rekening gehouden kan worden met bodem en water bij ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld door ruimte vrij te houden voor het opslaan en afvoeren van water, zowel op het platteland als in stedelijke gebieden. Dat betekent ook dat er niet overal gebouwd kan worden of dat er op een andere manier moet worden gebouwd.

Wat kun je zelf doen?

Hoewel de overheid veel kan doen, is niet alle wateroverlast te voorkomen. Door klimaatverandering kunnen hevige regenbuien vaker voorkomen. Daarom is het belangrijk dat mensen de risico's kennen en weten hoe ze zichzelf en hun spullen kunnen beschermen. WRL ontwikkelt diverse producten om te helpen. Zoals een verbeterd waarschuwingssysteem, tips en informatie om schade door wateroverlast te verminderen, advies aan huis en buurtplannen.

Kijk op www.wachtnietopwater.nl voor tips wat je voor, tijdens en na wateroverlast kunt doen.
Meer informatie over WRL vind je op www.wachtnietopwater.nl/wrl.