Gemeente Meerssen | tijdelijke aanvullende compensatieregeling COVID-19

Artikel Tijdelijke aanvullende compensatieregeling Covid-19

Het coronavirus houdt de wereld nog steeds bezig. Om (vrijwilligers-) organisaties en verenigingen te ondersteunen in deze financieel zware tijd heeft de gemeenteraad op 9 februari 2022 besloten budget beschikbaar te stellen voor het verlengen van de tijdelijke Aanvullende compensatieregeling Covid-19. Dit is een aanvullende regeling waar vrijwilligersorganisaties, verenigingen en gemeenschapshuizen gebruik van kunnen maken. De regeling geldt ook voor organisaties die niet in het reguliere subsidiebeleid van gemeente Meerssen opgenomen zijn. In dit artikel vindt u tevens informatie over verstrekte subsidies.

Financiële nood

Met de Aanvullende compensatieregeling Covid-19 kan de gemeente organisaties en verenigingen die geraakt zijn door de coronacrisis (en die tot nu toe onvoldoende steun hebben ontvangen) aanvullend ondersteunen. Uw organisatie moet wel kunnen aantonen dat ze in financiële nood verkeert. De regeling heeft betrekking op het jaar 2021 en kan ingediend worden over de periode 1 januari t/m 31 december 2021.

Wanneer en hoe aanvragen?

U kunt een aanvraag voor deze aanvullende regeling indienen met het aanvraagformulier 'Aanvullende Compensatieregeling Covid-19'. Het digitale aanvraagformulier kunt u hieronder invullen. Hier kunt u ook lezen welke bijlagen u aan uw aanvraag moet bijvoegen en hoe u deze kunt uploaden. LET OP! U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk 30 april 2022!

Reeds eerder een aanvraag ingediend?

Als u al eerder een aanvraag of verzoek heeft ingediend bij de gemeente voor financiële ondersteuning (waar nog geen besluit over is genomen), moet u helaas opnieuw een aanvraag indienen met behulp van bovengenoemd aanvraagformulier. Denk eraan tevens de gevraagde bijlagen (alsnog) aan te leveren.

Subsidies subsidiejaar 2021 en 2022

Het college heeft besloten de basissubsidies voor 2022 die zijn toegekend en uitbetaald niet terug te vorderen. Ten aanzien van de toegekende activiteitensubsidies en evenementensubsidies voor de tweede helft 2021 heeft het College op 11 januari 2022 besloten dat de activiteiten- en evenementensubsidies die zijn aangevraagd, beschikt en uitgekeerd voor activiteiten/ evenementen in de tweede helft van 2021 niet terug worden gevorderd.

Aanpassingen subsidiebeleid

Op 21 juni 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe Subsidieverordening Meerssen 2021 (ASV Meerssen 2021) vastgesteld. De vaststelling van de aangepaste ASV Meerssen 2021 heeft geen directe gevolgen voor de reeds aangevraagde subsidies. Aansluitend is gestart met de voorbereiding op aanpassing van het bijbehorende subsidiebeleid, oftewel de uitwerking van de ASV Meerssen 2021 in beleidsregels. We hebben gestreefd naar besluitvorming nog in 2021. Dit is echter niet haalbaar gebleken. We streven er nu naar om de aanpassingen in de beleidsregels in de eerste helft van 2022 vast te stellen. Deze worden dan van toepassing voor het subsidiejaar 2023.
Direct na de vaststelling van de nieuwe beleidsregels informeren wij u per brief en vindt publicatie plaats via onze gemeentelijke media. De komende periode kunnen de subsidieaanvragen vooralsnog op de gebruikelijke wijze ingediend worden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de tijdelijke regeling of het subsidiebeleid? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.