Artikel Toegankelijkheid

Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Digitaal én offline. De Gemeente Meerssen vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website toegankelijkheid en gebruiksvriendelijk is voor iedereen. We hebben dan ook in het verleden al geïnvesteerd in een content management systeem (cms) dat in grote mate voldoet aan de toegankelijkheidseisen. We voldoen helaas nog niet aan de toegankelijkheidsnorm (WCAG 2.1, niveau A + AA). Er zijn echter al belangrijke stappen gezet. We hebben de toegankelijkheid van onze gemeentelijke website op dit moment nog niet onderzocht met een toegankelijkheidsonderzoek. Daarom heeft de website nu ook nog de status 'Voldoet niet'. 

De Gemeente Meerssen bevond zich namelijk tot voor kort in een transitietraject. De afgelopen twee jaar stonden in het teken van onderzoeken om te komen tot een regie-organisatie met de Gemeente Maastricht. Daarom is in deze periode voor wat betreft de website pas op de plaats gemaakt. Dit traject is echter onlangs gestopt. We bekijken op dit moment welke vervolgstappen we gaan zetten m.b.t. de (toegankelijkheid van onze) gemeentelijke website. De stappen zijn in de eerste helft van 2021 bekend. 

Toegankelijkheidsverklaring 

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Meerssen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.
Toegankelijkheidsverklaring

Certificaten / verklaringen leveranciers diverse subdomeinen