Gemeente Meerssen | Toegankelijkheid

Artikel Toegankelijkheid

Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Digitaal én offline. De Gemeente Meerssen vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website toegankelijkheid en gebruiksvriendelijk is voor iedereen. We hebben dan ook in het verleden al geïnvesteerd in een content management systeem (cms) dat in grote mate (technisch) voldoet aan de toegankelijkheidseisen. We voldoen helaas nog niet volledig aan de toegankelijkheidsnorm (WCAG 2.1, niveau A + AA). Maar de eerste stappen zijn gezet! Dat blijkt ook uit onze toegankelijkheidsverklaring. 

We hebben in 2022 onze hoofd-url www.meerssen.nl laten onderzoeken in een toegankelijkheidsonderzoek. Deze URL voldoet inmiddels aan 35 van de 50 succescriteria. De knelpunten die uit het toegankelijkheidsonderzoek van www.meerssen.nl zijn gekomen, pakken we binnen onze mogelijkheden op. We kunnen echter niet alles meteen oplossen. Op dit gebied veel wordt gevraagd van (kleinere) gemeenten. Dat komt met name door de hoeveelheid, diversiteit en complexiteit aan eisen, de kosten die dit hele traject met zich meebrengt en het gebrek aan capaciteit en kennis. Zo ook bij de gemeente Meerssen.

Daarnaast zijn er diverse subdomeinen (websites die aan onze hoofdwebsite zijn gekoppeld). Deze zijn nog niet onderzocht. Dat gebeurt in 2023. 

Toegankelijkheidsverklaring 

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Meerssen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Onderzoeksrapporten / onderzoeksgegevens

https://www.meerssen.nl

Subdomeinen

Diversen

Raadsinformatiebrief 4-6-2021 - Stand van zaken toegankelijkheid gemeentelijke website