Gemeente Meerssen | Toegankelijkheid

Artikel Toegankelijkheid

Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Digitaal én offline. De Gemeente Meerssen vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website toegankelijkheid en gebruiksvriendelijk is voor iedereen. We hebben dan ook in het verleden al geïnvesteerd in een content management systeem (cms) dat in grote mate (technisch) voldoet aan de toegankelijkheidseisen. We voldoen helaas nog niet aan de toegankelijkheidsnorm (WCAG 2.1, niveau A + AA). Er zijn echter wel al belangrijke stappen gezet!

We hebben de toegankelijkheid van onze gemeentelijke website op dit moment nog niet onderzocht met een toegankelijkheidsonderzoek. De laatste jaren bevond de gemeente Meerssen zich namelijk in een transitietraject om regie-organisatie te worden met de gemeente Maastricht. Omdat we dan als organisatie zouden overstappen naar de systemen van de gemeente Maastricht (inclusief website) besloot het college van B&W in juni 2020 geen toegankelijkheidsonderzoek uit te laten voeren. Er werd dan ook pas op de plaats gemaakt voor wat betreft de website. Eind september 2020 werd dit transitietraject gestopt. In februari 2021 besloot de gemeenteraad dat de gemeente Meerssen zelfstandig blijft. Een speciale werkgroep is daarna weer aan de slag gegaan met de toegankelijkheid van de website. Deze werkgroep bekijkt op dit moment welke vervolgstappen de gemeente gaat zetten (op de maat van Meerssen). Stap 1 is het toegankelijkheidsonderzoek van www.meerssen.nl. Dat zal plaatsvinden vanaf 9 mei 2022.

Raadsinformatiebrief 4-6-2021 - Stand van zaken toegankelijkheid gemeentelijke website

Toegankelijkheidsverklaring 

Toegankelijkheidslabel 4-4-2022
Toegankelijkheidsverklaring

Certificaten / verklaringen leveranciers diverse subdomeinen