Gemeente Meerssen | Toegankelijkheid

Artikel Toegankelijkheid

Bijgewerkt: 7 mei 2024

Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Digitaal én offline. De Gemeente Meerssen vindt het belangrijk dat de gemeentelijke websites toegankelijkheid en gebruiksvriendelijk is voor iedereen. Onze websites voldoen inmiddels gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen. De eerste belangrijke stappen zijn hiermee gezet. Dat blijkt ook uit onze toegankelijkheidsverklaringen. We lieten onze websites onderzoeken door middel van een toegankelijkheidsonderzoeken. De rapporten en toegankelijkheidsverklaringen vind je op deze pagina. De knelpunten die uit de onderzoeken naar voren kwamen, pakken we binnen onze mogelijkheden op. We kunnen echter niet alles meteen oplossen. Op dit gebied veel wordt gevraagd van (kleinere) gemeenten. Dat komt met name door de hoeveelheid, diversiteit en complexiteit aan eisen, de kosten die dit hele traject met zich meebrengt en het gebrek aan capaciteit en kennis.

Toegankelijkheidsverklaringen


Onderstaand tref je alle websites / url's aan die onder beheer van de gemeente Meerssen vallen. Per website/url publiceren wij een toegankelijkheidsverklaring in het landelijke register voor toegankelijkheidsverklaringen.

https://www.meerssen.nl

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Meerssen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring. 

https://gemeentewinkel.meerssen.nl

Status toegankelijkheidslabel van Gemeentewinkel Gemeente Meerssen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

https://eloket.meerssen.nl

Status toegankelijkheidslabel van Eloket Meerssen (digitale formulieren). Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

https://iburgerzaken.meerssen.nl

Status toegankelijkheidslabel van iBurgerzaken Gemeente Meerssen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

https://afspraken.meerssen.nl

Status toegankelijkheidslabel van Afsprakensysteem website Gemeente Meerssen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

https://meerssen.notubiz.nl

Status toegankelijkheidslabel van Raadsinformatiesysteem Notubiz. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

https://meerssen.embracecloud.nl/

Status toegankelijkheidslabel van Sociaal Intranet Gemeente Meerssen. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

https://meerssen.archiefweb.eu

Overige URL's / websites

URL's / websites van samenwerkingsverbanden / Gemeenschappelijke Regelingen: de samenwerkingsorganisatie is zelf verantwoordelijk is voor het maken van een toegankelijkheidsverklaring.  

Vragen? 

Loop je op een van onze websites tegen een toegankelijkheidsprobleem op? Mail dan naar info@meerssen.nl. Of bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.