Terug
Snelzoeken

Artikel Toegankelijkheid

Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Digitaal én offline. De Gemeente Meerssen vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website toegankelijkheid en gebruiksvriendelijk is voor iedereen. We hebben dan ook in het verleden al geïnvesteerd in een content management systeem (cms) dat in grote mate voldoet aan de toegankelijkheidseisen. We voldoen helaas nog niet aan de toegankelijkheidsnorm (WCAG 2.1, niveau A + AA). Er zijn echter al belangrijke stappen gezet!

We hebben de toegankelijkheid van onze gemeentelijke website op dit moment nog niet onderzocht met een toegankelijkheidsonderzoek. De Gemeente Meerssen bevindt zich op dit moment namelijk in een transitietraject. Het afgelopen jaar stond in het teken van onderzoeken om te komen tot een regie-organisatie met de Gemeente Maastricht. Daarom is voor wat betreft de website pas op de plaats gemaakt. Dit traject is echter onlangs gestopt. We bekijken op dit moment welke vervolgstappen we gaan zetten m.b.t. de (toegankelijkheid van onze) gemeentelijke website. Dit is mede afhankelijk van de koers van de gemeente. De stappen zijn in de tweede helft van 2020 bekend.

Toegankelijkheidsverklaring


Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Meerssen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

--- 

Certificaten / verklaringen leveranciers diverse subdomeinen