Gemeente Meerssen | west-ontsluiting Ulestraten

Artikel West-ontsluiting Ulestraten

Als gevolg van diverse verkeersknelpunten in de kern Ulestraten heeft de Gemeente Meerssen afgelopen jaren al allerlei maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben echter nog niet geleid tot de gewenste afname van met name het doorgaande (zware) vracht- en landbouw verkeer. Om een goede oplossing te vinden, heeft de Gemeente Meerssen in opdracht van de gemeenteraad het project 'West-ontsluiting Ulestraten' opgestart. Het doel van dit project is een structurele oplossing te vinden voor de verkeerssituatie in Ulestraten.

Onderzoek

Afgelopen periode heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de verkeerssituatie in de kern Ulestraten: hoeveel verkeer rijdt er, waar komt het verkeer vandaan en waar moet het naar toe? Zodra deze vragen beantwoord zijn, kan er naar effectieve maatregelen gekeken worden. De maatregelen moeten een oplossing bieden voor het probleem, maar mogen geen nieuwe problemen veroorzaken, zoals het aantrekken van extra verkeer.

In het project 'West-ontsluiting Ulestraten' bekijken we ook op welke manier de West-ontsluiting een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de knelpunten in de Sint Catharinastraat en de Burgemeester Visschersstraat.

Inmiddels zijn er al verschillende belanghebbenden (o.a. aangrenzende gemeenten, provincie Limburg, eigenaren/beheerders aangrenzende percelen, agrariërs) benaderd. Samen met hen kijken we naar knelpunten, wensen en eisen. Hieruit komt uiteindelijk een oplossingsrichting met uitgewerkte maatregelen. In hoeverre dit plan haalbaar is, is nog niet duidelijk. 

Bureau RoyalHaskoningDHV heeft het onderzoek naar de mogelijkheden van een west-ontsluiting inmiddels afgerond.

Hoe nu verder?

Op korte termijn starten we met het communicatie- en besluitvormingstraject. Hierover ontvangen alle inwoners van Ulestraten binnenkort een apart bericht.