Terug
Snelzoeken

Artikel Meerssen-West

Burgemeester Murisstraat
Burgemeester Murisstraat

Op dinsdag 29 oktober 2019 vond een inloopavond plaats in Gemeenschapshuis De Stip waarin oplossingsrichtingen werden getoond voor een veiligere en leefbare Burgemeester Murisstraat en Charles Eyckstraat. In het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan zijn zowel de Burgemeester Murisstraat als de Charles Eyckstraat opgenomen in de lijst met verbetersuggesties. De eerste fase heeft betrekking op de omgeving van de Burgemeester Murisstraat. De Charles Eijckstraat valt onder het project 'Verkeersregulering Meerssen-West' en wordt in een later stadium opgepakt.

Het plan

Tijdens en na de bijeenkomst hebben omwonenden en buurtbewoners suggesties ingediend. Waar mogelijk hebben we hier rekening mee gehouden. Maar we kunnen helaas niet aan alle wensen en suggesties tegemoet komen. Plangroep Heggen werkte de definitieve inrichting van de Burgemeester Murisstraat en een gedeelte van Burgemeester Binckhorstraat en Burgemeester Wilmarstraat uit in een nieuw wegprofiel.

Ontwerp

Door de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk geweest een informatiebijeenkomst te houden. Bewoners en belanghebbenden zijn geïnformeerd door middel van een bewonersbrief. Zij kunnen reageren via deze website.

Onderstaand kunt u het schetsontwerp inzien. Wilt u reageren hierop? Download dan het meedenkformulier en stuur uw reactie vóór 28 juli liefst per e-mail naar info@meerssen.nl. Of per post aan: Gemeente Meerssen, t.a.v. F.W.M Spees, Antwoordnummer 20002, 6230 VR Meerssen. Een postzegel plakken is niet nodig.

Planning en fasering

De start van de werkzaamheden is voorzien in het tweede kwartaal van 2021. De vernieuwingen aan de genoemde straten voeren we uit in fases om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wonen Meerssen renoveert in deze periode namelijk ook een gedeelte van de woningen in de Burgemeester Murisstraat en de Burgemeester Binckhorststraat.

Vragen?

Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.