Gemeente Meerssen | meerssen-west

Artikel Infrastructurele aanpassingen Meerssen-West

Meerssen-west

In Meerssen-West gaan we het komende anderhalf jaar de infrastructuur aanpassen met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Waar mogelijk combineren wij deze werkzaamheden met het onderhoud aan de wegen.

Ontwerp/tekening

Op basis van de suggesties die door de werkgroep Verkeer Meerssen-West werden gedaan, heeft Adviesbureau Kragten een voorlopig ontwerp opgesteld. Daarin staan de volgende infrastructurele maatregelen:

  • Uitbreiding 30 km-zone tot aan komgrens (Humcoverstraat)
  • Alle inritconstructies worden verwijderd
  • Alle kruisingen worden gelijkwaardig
  • De nieuwe kruisingen blijven waar mogelijk gelijkvloers om mogelijke hinder door trillingen te voorkomen.
  • Afdwingen lage snelheid in de Charles Eyckstraat en Pastoor M. Sterckenstraat door afwisselend parkeren op de rijbaan.

Bekijk hier de ontwerptekening 

Planning & fasering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Wegenbouw Kurvers. Het project duurt tot eind december 2024. Maar de werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Dit om de overlast voor bewoners en bezoekers zoveel mogelijk te beperken. De omwonenden worden vóór aanvang van de werkzaamheden nader per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de uitvoeringsperiode hiervan.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043 of e-mail: info@meerssen.nl en vragen naar Mika Theunissen of Raymond Lochtman.