Gemeente Meerssen | meerstraat

Artikel Verkeersveiligheid Meerstraat Bunde

De gemeente wil de verkeersveiligheid van de Meerstraat verbeteren. Dit is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Aanleiding waren klachten en meldingen van omwonenden over snelheid en gevaarlijk gedrag op de Meerstraat.

De geconstateerde knelpunten zijn:

  1. Overtreden van de maximumsnelheid.
  2. Inhalen ondanks een inhaalverbod.
  3. Gevaarlijke situatie voor overstekende voetgangers en fietsers.

Bijgestelde plannen op basis van meedenkreacties

In november 2021 zijn via deze informatiepagina schetsontwerpen gepresenteerd, waarop u kon reageren. Op basis van de ingekomen reacties zijn de ontwerpen bijgesteld. Het college van B&W heeft op 14 februari 2023 ingestemd met het uitvoeren van het ontwerp voor de aanleg van een middengeleider met plateau bij de oversteekplaats in het verlengde van de Court Pendustraat. Ter hoogte van de Saint Remystraat en de Gravensteinstraat waren ook middengeleiders gepland.

Informatieavond

Op 10 juli is een informatieavond gehouden over de ontwikkelingen rondom de aanpassingen op de Meerstraat. Met behulp van een presentatie is aan de omwonenden en de ondernemers uitgelegd waarom de vorige plannen niet of moeilijk haalbaar bleken. Hieronder is de presentatie beschikbaar die tijdens de avond werd gehouden. De planning zoals deze in de presentatie is door de toezeggingen vanuit de gemeente niet meer haalbaar; uitvoering mag niet eerder verwacht worden dan Q3 2024.

Klik hier voor de presentatie in pdf.

 Ongetitelde afbeelding, 31-07-2023 13:56:54

Nieuw Ontwerp

Door de nieuwe inzichten en de informatie vanuit de informatieavond zijn er diverse toezeggingen gedaan van onderdelen die we als gemeente nog gaan uitzoeken. In ieder geval gaan we de wegversmalling ontwerpen met daarin het plateau, zodat we in de volgende bijeenkomst een goed beeld kunnen laten zien van de wegversmallingen.

In dit verslag is de avond samengevat.

Verslag Meerstraat Bunde picto

Uitvoering

De aanleg van de middengeleider en plateau in de Meerstraat bij de oversteekplaats in het verlengde van de Court Pendustraat stond aanvankelijk gepland vanaf 27 februari 2023. Door de kou en beschikbaarheid van asfalt was dit echter pas vanaf 20 maart mogelijk. Wegenbouw Brune was op 20 maart gestart met de voorbereidingen, maar is toch on hold gezet, gezien de recente ontwikkelingen. De gehele uitvoering is nu uitgesteld tot nader order.

Vragen? 

Neem contact met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoonnummer 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.