Gemeente Meerssen | flexwoningen

Artikel Gemeente Meerssen wil flexwoningen realiseren om woningnood tegen te gaan

Flexwoningen
Woningnood

Als lokale overheid heeft de gemeente een belangrijke taak in het verminderen van de woningnood. De gemeente Meerssen maakt daarom samen met andere gemeenten en diverse woningcorporaties deel uit van een regionale projectgroep. Doel van de projectgroep is om met gezamenlijke inspanning de woningbouwopgave aan te pakken door de realisatie van flexwoningen.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn modulaire woningen die in een fabriekshal worden opgebouwd en via transport naar een locatie worden gebracht. Op deze locatie worden de modules op een fundering geplaatst, aangesloten op nutsvoorzieningen en verder afgewerkt. Door hun modulaire (flexibele) vorm is dit type woningen geschikt voor meerdere doelgroepen. Flexwoningen hebben als voordeel dat het een standaardproduct betreft, dat aan de bouwregelgeving voldoet en daardoor snel geplaatst (en eventueel verplaatst) kan worden.

Locaties

In de afgelopen periode is ook in onze gemeente naar mogelijke locaties gezocht. Om lange doorlooptijden (en eventuele aanvullende eisen van eigenaren) te voorkomen, zijn eerst de gemeentelijke eigendommen in kaart gebracht. Bovendien moeten de zoeklocaties vanuit het provinciale beleid in of aan de bebouwde kom liggen. Ook is uitvoerig gekeken naar het huidige gebruik.

Amicitasterrein, Meerssen

Dit alles heeft ertoe geleid dat het Amicitasterrein als mogelijke locatie voor de bouw van flexwoningen in beeld is gekomen. Verder onderzoek heeft echter aangetoond dat de realisatie van – in dit specifieke geval – tijdelijke flexwoningen niet mogelijk is. Deze locatie is daarom afgevallen.

De Gewannen, Ulestraten

De voormalige tennisvereniging De Gewannen is sinds eind 2023 niet meer actief op haar locatie aan de Pastoor van Eijsstraat 31 in Ulestraten. In overleg met o.a. Buurtnetwerk Ulestraten en RKUVC is deze locatie in beeld gekomen om te herontwikkelen naar flexwoningen. De komende periode wordt de haalbaarheid van deze functie onderzocht en wordt een stedenbouwkundig plan ontworpen. Op donderdag 20 juni om 19:00u vindt hierover een informatiebijeenkomst plaats in D'n Huppel in Ulestraten. Tijdens deze avond komen ook 2 andere woningbouwprojecten in de kern aan bod. 

Wil je reageren of deelnemen aan de kerngroep Ulestraten?

Voor dit project is een mailadres aangemaakt: flexwoningen@meerssen.nl 

Op de hoogte blijven?

Via deze link kun je je abonneren op onze digitale nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Je ontvangt nieuws en informatie van de gemeente Meerssen vervolgens elke week automatisch in je mailbox.