Artikel Subsidies

subsidies
Gemeente Meerssen heeft een rijk verenigingsleven en telt vele (vrijwilligers)organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen in onze gemeente. De gemeente ondersteunt en faciliteert deze organisaties door hen onder andere subsidie te geven. De ondersteuning en facilitering van het verenigingsleven is een cruciaal element in het behouden van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Meerssen en de verbondenheid in de kernen. Op deze pagina leest u welke subsidies mogelijk zijn, welke regels hiervoor gelden en hoe u subsidie kunt aanvragen. De Subsidiewijzer is van toepassing voor (vrijwilligers)organisaties op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en andere maatschappelijke organisaties, activiteiten en/of evenementen. Klik op een van onderstaande buttons voor meer informatie. 

Basissubsidie vrijwilligersorganisaties Activiteitensubsidie
Evenementensubsidie Button Subsidie Exploitatie professionele welzijnsinstellingen

Voor wanneer moet u aanvragen?

Basissubsidie - vóór 1 juli 2018
Activiteitensubsidie - vóór 1 april 2018
Evenementensubsidie - vóór 1 juli 2018