Gemeente Meerssen | calamiteiten-informatie

Artikel Calamiteiten-informatie

Veiligheidsregio logo
Bij een calamiteit

Ga voor informatie onmiddellijk naar de website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzuidlimburg.nl.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

De gemeente heeft tot taak rampen en zware ongevallen te voorkomen en te bestrijden. De gemeente werkt hiertoe in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met brandweer, politie en de geneeskundige hulpverlening. Veiligheidsregio's zorgen voor de bestrijding van rampen en ongevallen en voor crisisbeheersing. Een veiligheidsregio is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van rampenbestrijdingsplannen voor bepaalde bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld chemische bedrijven, ziekenhuizen, vliegvelden, rivieren waar dijkdoorbraak of overstroming kan voorkomen etc. Maar een veiligheidsregio kan ook advies geven over het voorkomen van branden, rampen en crisissen. Op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vindt u meer informatie: www.vrzuidlimburg.nl.

Sirene-alarm

Het is belangrijk dat u als burger weet wat u bij een ramp of zwaar ongeval moet doen. Als de sirene gaat:

  • Ga dan direct naar binnen.
  • Sluit deuren en ramen.
  • Zet radio (L1) of TV (L1 teletekstpagina 112) aan. Bij een calamiteit of ramp informeren de gemeenten in Zuid-Limburg u via rampenzender L1 Radio en TV en via de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzuidlimburg.nl. Of volg op twitter @VRZuidLimburg.

Links

Informatie Hoogwater Maas
Wateroverlast
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Risicokaart Limburg
Stralingsincidenten