Gemeente Meerssen | centrumplan ulestraten

Artikel Centrumplan Ulestraten

Centrumplan Ulestraten - Deelplan Kasteelstraat

update: 14 mei 2024

Centrumplan Ulestraten - Deelplan Kasteelstraat

Het project Centrumplan Ulestraten bestaat uit de realisatie van woningen op de locatie rond de voormalige bibliotheek/raadhuis aan de Sint Catharinastraat en een kleinschalig zorgcomplex voor intensieve zorg tegenover basisschool de Triangel aan de Kasteelstraat (aansluitend aan de gymzaal).

Terugblik

In 2010 is – op verzoek van Wonen Meerssen - een bestemmingsplan voor dit project vastgesteld. Wonen Meerssen besloot later zelf niet door te gaan met realisatie van het project. Samen met de gemeente Meerssen zochten zij naar een nieuwe uitvoerende partij. Die werden gevonden in de Bots Bouwgroep. In februari 2018 werd een realiseringsovereenkomst gesloten met deze bouwgroep. Zij namen de verdere ontwikkeling van het project van Wonen Meerssen over. Hierbij werd uitgegaan van een bijstelling van de twee deelplannen.

Deelplan Kasteelstraat

De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een woon-zorgcomplex met 28 zorgeenheden voor ouderen met dementie. Het gebouw voorziet tevens in gemeenschappelijke ruimten in twee lagen met in het midden een patio. Het zorgcomplex is inmiddels gereed en in gebruik.

Deelplan Sint Catharinastraat

Bots Bouwgroep heeft de plannen van de locatie aan de Sint Catharinastraat aangepast aan de actuele behoefte. Het voorlopig ontwerp voor dit deelplan is afgestemd met omwonenden en andere belanghebbenden in de vorm van een Omgevingsdialoog. De bestemmingsplanwijziging om het plan, bestaande uit 19 appartementen en 6 gezinswoningen, te kunnen realiseren is door de gemeenteraad vastgesteld. De omgevingsvergunning is aangevraagd en zal binnenkort worden verleend. Voor meer informatie over de woningen kunt u contact opnemen met Bots Wonen, www.bots.nl/wonen/centrumplan-ulestraten.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Centrumplan Ulestraten - Deelplan Kasteelstraat 1

Centrumplan Ulestraten - Deelplan Kasteelstraat 2

Centrumplan Ulestraten - Deelplan Kasteelstraat 3