Gemeente Meerssen | afdeling bedrijfsvoering

Artikel Afdeling Bedrijfsvoering

In de afdeling Bedrijfsvoering zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, die door (beleids-) kaderstelling, advisering en ondersteuning ervoor moeten zorgen, dat de rest van de organisatie (met name de vakafdelingen) optimaal kan functioneren.

Manager van de afdeling bedrijfvoering is Maurice Gorissen. De afdeling Bedrijfsvoering houdt zich bezig met:

 • (Financiële) Planning & Control
 • Personeel & Organisatie
 • Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie
 • Juridische Kwaliteitszorg
 • Informatisering & Automatisering
 • Doorontwikkeling gemeentelijke website (elektronische dienstverlening)
 • Communicatie (in- en extern)
 • Personeelsadministratie
 • Financiële administratie
 • Interne controle
 • Belastingen
 • Archief - Archivering en documentatie
 • Bodedienst
 • Documentaire informatievoorziening
 • Postregistratie
 • Bestuurssecretariaat
 • Openbare orde en veiligheid

Vragen?

Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie. Of raadpleeg het overzicht van diensten & producten in onze gemeentewinkel. Voor informatie over organisaties en instellingen (geen bedrijven) kunt u de Gemeentewijzer raadplegen.