Gemeente Meerssen | rekenkamer

Artikel Rekenkamer

Sinds 2006 heeft elke gemeente een rekenkamer die de gemeenteraad ondersteunt bij haar taak om het beleid van het college te controleren. De gemeente Meerssen vult deze functie gezamenlijk in met de gemeenten Beek, Beekdaelen, Simpelveld, Stein, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal onder de naam gezamenlijke Rekenkamer Limburg Centraal 2024.

De rekenkamer verricht onafhankelijk onderzoeken in alle samenwerkende gemeenten en doet aanbevelingen om gemeenten nog beter en efficiënter te laten functioneren. Met de rekenkamer beschikt de gemeenteraad over een instrument om zijn controlerende taak beter uit te voeren.

Bij de onderzoeken gaat het met name om doeltreffendheid ('in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten?'), doelmatigheid ('had met dezelfde middelen niet een beter resultaat kunnen worden geboekt?') en rechtmatigheid ('is het beleid volgens het budget uitgevoerd?'). Onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de rekenkamer worden met de gemeenteraad besproken en zullen openbaar gepubliceerd worden.


Verordening Rekenkamer Limburg Centraal 2024