Gemeente Meerssen | leden college van b&w

Artikel Leden college van B&W

De leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen:

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz

Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: volgt binnenkort

Wethouder Bjorn Molling
Wethouder Bjorn Molling

Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: volgt binnenkort

Wethouder Inge Smeets
Wethouder Inge Smeets  

Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: volgt binnenkort

Wethouder Vanessa de Rond
Wethouder Vanessa de Rond

Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: volgt binnenkort

Wethouder Louk Bongarts
Wethouder Louk Bongarts

Bestuurssecretariaat: telefoon 043-3661607 of 043-3661616
Portefeuille: volgt binnenkort 

Gemeentesecretaris Jacques Eurlings
Gemeentesecretaris mr. Jacques Eurlings

De Gemeentesecretaris is de adviseur van het college van B&W.

Wilt u een van de collegeleden spreken?

U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat:
telefoon 043-3661607 of 043-3661616
e-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

Bij het maken van een afspraak via het bestuurssecretariaat vragen wij u duidelijk aan te geven waarover het gaat. Op basis daarvan kan het secretariaat vaststellen of de gemeente u bestuurlijk dan wel ambtelijk van dienst kan zijn.