Artikel Regelingen inzien

Overheid.nl
Op grond van de Wet elektronische bekendmaking moet het gemeentebestuur verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften sinds 1 januari 2011 permanent toegankelijk maken via internet. Dit gebeurt via de Regelingenbank op www.overheid.nl.

Regelingen inzien

Heeft u na het raadplegen van de Regelingenbank nog vragen? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.