Gemeente Meerssen | klachten gedragingen

Artikel Klachten gedragingen

Interne Klachtenregeling

Vindt u dat u onjuist of onrechtvaardig behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Meerssen? U kunt schriftelijk een klacht indienen (Verordening Klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016) bij: College van B&W, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Of mondeling bij het afdelingshoofd via het Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Verordening Klachtbehandeling bij de gemeente Meerssen 2016 downloaden

Extern klachtrecht: Nationale Ombudsman

Bent u niet tevreden over de wijze waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman. De Nationale ombudsman werkt als onafhankelijke instantie voor de behandeling van klachten over gedragingen van ambtenaren en bestuurders van onder meer de gemeente Meerssen. Voordat de Nationale ombudsman de klacht beoordeelt, zal eerst de gemeente zelf de klacht behandelen. De Nationale ombudsman komt in actie als de klager niet tevreden is over de uitslag of de gevolgde procedure.

Op de website van de Nationale Ombudsman kunt u een klachtenformulier downloaden: www.nationaleombudsman.nl.  Telefoon 0800-3355555 (gratis, werkdagen van 9-17 uur).