Gemeente Meerssen | peuteropvang met VVE

Artikel Peuteropvang met VVE: de beste voorbereiding op de basisschool

Uw kind is welkom op de opvang voor peuters. De opvang biedt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. VVE is gericht op het stimuleren van taalontwikkeling, zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool.

Peuteropvang

Wat betekent VVE voor kinderen?


Leuk

Allereerst is de opvang voor peuters vooral leuk voor uw kind. Het kan spelen met andere kinderen en vriendjes maken.

Leerzaam

Speciaal opgeleide meesters en juffen doen spelletjes en activiteiten met de kinderen. Kinderen leren spelenderwijs door te oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. Ook leren ze samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels.

Aandacht

De meesters en juffen kunnen goed inschatten wat uw kind al kan en waar uw kind extra aandacht nodig heeft. Zij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Bij de opvang voor peuters spelen kinderen die meer en minder ondersteuning nodig hebben samen. Zo leren ze van elkaar.

Wat betekent VVE voor u?

Uw betrokkenheid als ouder is belangrijk. U kunt uw kind thuis helpen door samen naar de bieb te gaan, uw kind voor te lezen, te zingen en veel te praten met uw kind. U kunt met vragen over uw kind terecht bij de meesters en juffen.

Peuteropvang

Aanbod en kosten

Uw kind kan vanaf 2 jaar naar de opvang, totdat uw kind 4 jaar is. Dan start uw kind op de basisschool. In de gemeente Meerssen zijn 5 locaties voor peuteropvang:

  • Peuteropvang Olleke Bolleke in Rothem (in basisschool De Lindegaerd).
  • Peuteropvang De WereldSter in Meerssen (in Kindcentrum De WereldSter)
  • Peuteropvang 't Vliegje in Bunde (in basisschool De Bundeling)
  • Peuteropvang Pinokkio in Moorveld (in basisschool Ondersteboven)
  • Peuteropvang Pinkeltje in Ulestraten (in basisschool De Triangel)

Daarnaast heeft ook kinderopvang De WereldSter (gelegen naast en achter gemeenschapshuis De Stip) een aparte peuteropvang.

Vanaf 2 jaar mag elk kind twee ochtenden in de week naar de peuteropvang. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig (VVE), dan mag het vanaf 2 jaar 2 extra ochtenden gaan, dus 4 in totaal. De extra ochtenden worden volledig door de gemeente betaald. Het consultatiebureau beoordeelt welke kinderen die extra gratis ochtenden mogen komen (VVE-indicatie).

Kosten

De kosten mogen geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van uw kind. U krijgt daarom altijd een deel van de kosten vergoed:

  • Door kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst
  • Door een gemeentelijke vergoeding aan te vragen bij de peuteropvang

De kosten zijn afhankelijk van uw inkomen.

peuteropvang

Voorbeeld

U heeft een minimum inkomen en uw kind heeft extra ondersteuning nodig op het gebied van taal. Uw kind kan dan 4 ochtenden naar de peuteropvang voor € 2,72 per week. Als u dit niet kan betalen, is er de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.

Uw kind aanmelden

Op de website van Spelenderwijs kunt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang. 

Voor de peutergroep bij kinderopvang De WereldSter kunt u via de website van MIK uw kind aanmelden.

Bespreken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft?
Dat kan bij het consultatiebureau, via tel. 088-8805044 of via JGZmeerssen@ggdzl.nl

Filmpjes / movies / video


Filmpje VVE Nederlands

Nederlands 

Filmpje VVE engels
English

Filmpje Peuteropvang Arabisch
Arabic