Gemeente Meerssen | afdeling samenleving

Artikel Afdeling Samenleving

Manager van de afdeling Samenleving is Helmy Lalieu. De afdeling Samenleving houdt zich bezig met:

 • Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 • Verstrekking reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, verklaringen omtrent gedrag, verhuizingen etc
 • aangifte van geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschapregistratie, echtscheiding
 • Organisatie van verkiezingen
 • Informatievoorziening en advisering naturalisatieverzoeken
 • Behandelen verzoeken om naamswijzigingen
 • Wet maatschappelijk ondersteuning en jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Breed welzijn (o.a. beleid m.b.t. gemeenschapshuizen, sport & recreatie, bibliotheken etc)
 • Kunst & Cultuur
 • Sociale Vernieuwing
 • Receptiewerkzaamheden, telefooncentrale
 • Voorbereiding collegevergaderingen
 • Uitgifte van vergaderaccommodaties

Vragen?

Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie. Of raadpleeg het overzicht van diensten & producten in onze gemeentewinkel. Voor informatie over organisaties en instellingen (geen bedrijven) kunt u de Gemeentewijzer raadplegen.