Gemeente Meerssen | weide Geulle

Artikel Weide Geulle

Op deze pagina informeren we u over de plannen voor de weide Geulle aan de Kampweg. De plek waar woningen zijn gesloopt, omdat ze onder een hoogspanningsleiding stonden.

Inloopavond afgelopen zomer

Tijdens een inloopavond op 18 juli 2023 was het mogelijk om een reactie te geven op het ontwerpvoorstel voor de weide aan de Kampweg te Geulle.

Ontwerpvoorstel

Tijdens de inloopavond is er een inrichtingsvoorstel voorgelegd waarin de volgende suggesties verwerkt ziin:

- Een hoogstamfruitweide ingekaderd door een gemengde Limburgse haag.
- Rondom het Herdenkingsmonument en bankje een ovaalvormige verharding.
- Vanaf de Kampweg maakt een pad aansluiting met de zitmogelijkheid naast het herdenkingsmonument. Dit pad loopt vervolgens verder door onder de treurwilg en maakt aansluiting met de Kampweg.
- Onder de treurwilg kan men op de twee bankjes genieten van het uitzicht op de hoogstamfruitweide.
- Voor wie wil 'struinen' geeft een looppoortje toegang tot de hoogstamfruitweide.

Een samenvatting van de reacties en ideeën die we ontvingen tijdens deze inloopavond op 18 juli:

Hoogstamboomgaard ingekaderd door Limburgse haag

De buurtbewoners zijn ook van mening dat gezien de ligging en omvang van de weide, een overwegend groene inrichting van de weide voor de hand ligt. Door de ligging naast het Julianakanaal kan het een mooie groene verbinding in het lint van woningen worden. Een hoogstamboomgaard ingekaderd door een gemengde Limburgse haag geeft hier een passende invulling aan.

Verharding rondom Herdenkingsmonument

Tijdens de inloopavond hebben omwonenden verder aangegeven dat een verharding rondom het herdenkingsmonument en het bankje meerwaarde heeft. Houtsnippers houden brandnetels niet tegen waardoor optimaal gebruik van de bank niet mogelijk is.

Pad naar achterliggende gebied

Het pad naar het achterliggende gebied met daaraan gekoppeld een zitgelegenheid onder de treurwilg vindt men niet nodig en men stelt voor dit pad geheel te laten vervallen. De huidige bank bij het Herdenkingsmonument biedt op dit moment namelijk voldoende zitgelegenheid, is de mening van de aanwezigen.

Schapenbegrazing

Aandachtspunt voor wat betreft het onderhoud is wel de maaifrequentie. Omdat er veel ruigtekruiden zoals distels kunnen groeien verhogen we de maaifrequentie voor enkele jaren. De verwachting is dat daarmee de ruigtekruiden afnemen.
Na aanleg behoort het begrazen van de hoogstamboomgaard door schapen tot de mogelijkheden, inwoners staan daar positief tegenover.
Bovenstaande reacties zijn verwerkt in het ontwerp. Dit ontwerp is tijdens een tweede inloopavond gepresenteerd op donderdag 23 november 2023 bij 't Göals Heukske, Hulserstraat 77 te Geulle.

Informatie

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

Documenten

Bewonersbrief 13 november 2023

Powerpoint beleefweide 

Ontwerp weide Westbroek definitief