Gemeente Meerssen | begroting

Artikel Begroting gemeente Meerssen

Begroting
De begroting van de gemeente gaat over het beleid en de inkomsten & uitgaven van de gemeente voor het komende jaar en de drie daaropvolgende jaren. In de gemeentebegroting staat beschreven wat de gemeente het komende jaar wil gaan doen: welke plannen en projecten staan er op stapel.