Gemeente Meerssen | afdeling ruimte

Artikel Afdeling Ruimte

Manager afdeling Ruimte: Mr. Marlies Leenders.

De afdeling Ruimte is verdeeld in drie teams. De manager van een afdeling stuurt rechtstreeks het eerst genoemde team aan. De twee andere teams staan onder leiding van een teamleider.

Team Strategie en projecten

Strategie en ondersteuning, projecten, wonen en ruimtelijke ontwikkeling (RO), duurzaamheid, afval en afdelingssecretariaat.

Team Omgeving

Teamleider: Paul Leenen.
Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH), klantenbureau, BAG en milieu.

Team Beleid en beheer

Teamleider: Kenny Hanssen.
Groen, water, wegen, verkeer en gebouwenbeheer.

Informatie

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Interessante links