Gemeente Meerssen | Meer informatie en documenten

Artikel Meer informatie en documenten

Vragen over Centrumplan Kern Meerssen? 

Neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC):

telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl

Documenten

  • Masterplan Centrum Meerssen (zie agendapunt 8)
  • Toekomstwandelingen - Op 18 en 19 maart 2023 organiseerde de gemeente een aantal Toekomstwandelingen. Het doel van deze toekomstwandelingen was om samen met inwoners, ondernemers en bezoekers na te denken over een levendig centrumgebied voor Groot Meerssen met de sfeervolle Markt als centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers van onze gemeente. Tijdens de Meerssense Toekomstwandelingen hebben we met de deelnemers van gedachten gewisseld en tal van ideën opgehaald. Je vindt deze allemaal terug in het reisverslag.