Gemeente Meerssen | geluidschermen spoorweglawaai

Artikel Geluidschermen spoorweglawaai

Geluidscherm langs het spoor bij de Prinses Wilhelminaweg Bunde

De gemeente Meerssen heeft op 11 augustus 2020 de nieuwe tekeningen ontvangen voor het geplande geluidscherm dat tussen treinstation Bunde en de Prinses Wilhelminaweg moet komen. Deze tekeningen verschillen van de tekeningen die op 10 april 2018 zijn besproken tijdens een bewonersbijeenkomst. Het ontwerp van het scherm is aangepast. Omwonenden worden door middel van een bewonersbrief hierover geïnformeerd. 

Terugblik

Op 10 april 2018 presenteerde ProRail het ontwerp van het geluidscherm tijdens een bewonersbijeenkomst in gemeenschapshuis De Stip. Omwonenden maakten hier diverse wensen kenbaar, die ook met ProRail zijn besproken. De belangrijkste onderdelen hierbij waren de lengte van de transparante schermdelen langs de hellingbaan en de hoogte van de haag. Beide onderdelen zijn aan ProRail voorgelegd. ProRail heeft naar aanleiding hiervan aangegeven dat:

  • de haag vervangen wordt als deze beschadigd of weggehaald wordt.
  • het onderdeel transparante schermdelen wordt opnieuw bekeken. Om ProRail ervan te overtuigen dat de veiligheid niet in het geding komt door een korter transparant schermdeel, heeft ook de reizigersvereniging ROVER dit standpunt onderschreven.

Kosten hellingbaan

In afwachting van het nieuw ontwerp ontving de gemeente in december 2019 het bericht dat ProRail de geplande hellingbaan toch niet zou betalen. Uiteraard stond het de gemeente vrij om de kosten op zich te nemen. Om de hellingbaan toch mogelijk te maken is gekeken naar alternatieve financieringen. In juni 2020 gaf ProRail aan dat zij de hellingbaan in het geheel niet kon toestaan. Uit herijking van het "Programma Toegankelijkheid" van ProRail bleek dat er landelijk een toenemende zorg was over de veiligheid op overpaden, doordat fietsers zich onbedoeld mengen met voetgangers in het reizigersdomein. Door een extra hellingbaan op station Bunde aan te leggen, zou ook hier onbedoeld een zogenaamde 'interwijkpassage' ontstaan die in de ervaring van ProRail veelvuldig onbedoeld gebruikt gaat worden door fietsers. Er zouden gevaarlijk situaties kunnen ontstaan op de hellingbaan zelf, bij het in- en uitstappen en op de perrons.

Nieuwe voorkeursvariant

Omdat hellingbaan niet kan doorgaan, werden ook de transparante schermdelen overbodig. Het bedrijf Sweco kon hierdoor starten met het eindontwerp van het geluidscherm. In augustus van dit jaar ontving de gemeente dit definitieve ontwerp van ProRail. Het ontwerp is inmiddels gecontroleerd en voldoet aan de eerder gestelde eisen en wensen. Hieronder kunt u het ontwerp inzien. 

Vragen? 

Heeft u na het bekijken van het ontwerp vragen, neem dan contact op met projectleider Sebastian Swier, tel. 043-3661787. Of stuur een e-mail aan: sebastian.swier@meerssen.nl.

Saneringsplan

In de tussentijd starten we met het opstellen van het definitieve saneringsplan en een onderhoudsovereenkomst met ProRail voor het scherm, de haag en het aanwezige groen. Ook is ProRail gevraagd een planning op te stellen voor het vervolg van dit project. Zodra de gemeente deze planning ontvangt, informeren wij u hierover.