Gemeente Meerssen | jeugdoverlast

Artikel Meldpunten jeugdoverlast

Ervaart u overlast bij een ontmoetingsplek? Meld dit dan bij de gemeente. Dit kan ook achteraf. Door uw melding weten wij wat er speelt en leeft op straat. Zo kunnen we tijdig, beter en gericht maatregelen treffen.

Bij de Gemeente

Bij het Gemeentelijke Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc.

Telefoon: 14043

Buiten kantoortijden: In dringende gevallen kunt u ook buiten kantooruren en in het weekend direct een melding doorgeven. Bel dan telefoonnummer 14043 en kies voor optie/keuze 3. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht/Heuvelland. De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) die op dat moment in dienst zijn kunnen u dan op dat moment verder helpen.

Digitaal: U kunt uw melding openbare ruimte 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl.
Hoe werkt dit? Klik op de beginpagina van www.meerssen.nl op de button 'melding openbare ruimte'. Dien vervolgens uw melding/klacht in. Dit gaat per categorie. Bij overlast van een ontmoetingsplek kiest u 'OVERLAST'. Lees goed de uitleg (omschrijving -> klik op het plusje) welke categorie u moet kiezen. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de juiste medewerker. Vermeld bij uw melding altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Heeft u nog vragen?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Bij de politie

Daarnaast kunt u ook meldingen van overlast doorgeven aan politie.
Geen spoed: 0900-8844
Spoed: 112