Artikel Gemeentepagina

Gemeente Meerssen publiceert wekelijks officiële bekendmakingen.

Op internet

In de rubriek Gemeentepagina treft wekelijks onze officiële bekendmakingen aan. Deze informatie vindt u - soms in beknopte vorm - terug in Weekblad de Geulbode.Op grond van de wet maken wij algemeen verbindende voorschriften (o.a. verordeningen, bestemmingsplannen) officieel bekend via Overheid.nl. Wij plaatsen deze informatie tevens in verkorte vorm op de Gemeentepagina's.

In plaatselijk huis-aan-huisblad Weekblad de Geulbode

In Weekblad de Geulbode vindt u onze wekelijkse Gemeentepagina's met officiële bekendmakingen en overig nieuws van de gemeente Meerssen. Geen Geulbode ontvangen? Met bezorgklachten kunt u terecht bij Drukkerij Maenen BV, telefoon 043-3642225, e-mail: info@drukkerijmaenen.nl

Webarchief

Eerdere gemeentepagina's kunt u raadplegen in ons Webarchief.