Nieuwe rij

Centrumplan Kern Meerssen - Markt en omgeving

De gemeente Meerssen investeert al jaren in een duurzame ontwikkeling van het centrumgebied. Niet alleen de Markt is hierbij van belang, maar ook hoe de Markt kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Meerssen als centrum. De omvang van het project is groter geworden: naast de herinrichting Markt omvat het project ook de herinrichting van het gebied tussen de Markt en de Gansbaan (inclusief Beukeböschke) en de vergroening van de verbinding tussen Markt, Proosdijpark en Beekstraat.