Terug
Snelzoeken

Artikel Project In 't Riet Geulle

In 't Riet

Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan ontving de gemeente een aantal zienswijzen. Omdat we willen proberen tegemoet te komen aan deze zienswijzen, stellen we de besluitvorming uit tot september.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan In 't Riet heeft ter inzage gelegen van 7 februari t/m 20 maart 2019. In deze periode organiseerden de gemeente, Rendiz BV en Zorg&Co een informatieavond. Hier werd het plan toegelicht. Ruim 85 belangstellenden waren hierbij aanwezig.

Besluitvorming in september

De gemeente ontving een aantal zienswijzen naar aanleiding van het Ontwerpbestemmingsplan. Omdat zowel de gemeente als ook Rendiz BV en Zorg&Co draagvlak onder de inwoners van Geulle erg belangrijk vinden, willen we proberen het plan op punten aan te passen en waar mogelijk tegemoet te komen aan deze zienswijzen. Omdat we dit zorgvuldig willen doen, stellen we de besluitvorming over het bestemmingsplan uit tot september. De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad schuift hiermee op van 27 juni naar 26 september.

---

Project In 't Riet

Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. De gemeente sloot hiervoor in maart 2018 een overeenkomst met maatschappelijk ondernemer Rendiz BV, die voor project In 't Riet samen met Zorg & Co een aparte onderneming opricht: In het Riet BV.

Het project

Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. Voor de inhoudelijke invulling van het project is Zorg & Co., een zorginstelling, verantwoordelijk.

In het voormalige schoolgebouw van basisschool In 't Riet komen acht zorgappartementen, twee logeerkamers en een woonkamer voor ouderen met dementie. Dit is 24-uurs zorg in een besloten omgeving. Er komt een horecavoorziening met terras aan de parkzijde. In deze voorziening komen mensen met een arbeidsbeperking te werken, waardoor invulling wordt gegeven aan de Participatiewet. In het voormalige schoolgebouw komen bovendien maatschappelijke ruimtes voor de heemkundevereniging, bejaardenvereniging, andere verenigingen en/of particulieren, een dagbestedingsruimte en kookstudio.

Op het terrein tussen het schoolgebouw en de Kleiaove komen 18 woonunits voor echtparen en alleenstaanden met een zorgindicatie, mensen met een GGZ indicatie, jongeren met zorgondersteuningsvraag en noodopvang. Het gebouw van de Kleiaove zal gebruikt worden door o.a. Scouting Geulle en andere verenigingen / organisaties. Voor de gymzaal wordt nog een hoofdgebruiker gezocht  voor bijvoorbeeld trainingen, fysio, etc.

Het ontwerpbestemmingsplan In 't Riet lag van 7 februari t/m 20 maart 2019 voor iedereen ter inzage.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

- Presentatie informatiebijeenkomst

www.rendiz.nl