Terug
Snelzoeken

Artikel Project In 't Riet Geulle

In 't Riet

Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies.

Het ontwerp bestemmingsplan In 't Riet lag ter inzage van 7 februari t/m 20 maart 2019. De gemeente ontving een aantal zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan. Omdat zowel de gemeente als ook Rendiz BV en Zorg&Co draagvlak onder de inwoners van Geulle erg belangrijk vinden, hebben we het plan op punten aangepast om daar waar mogelijk tegemoet te komen aan deze zienswijzen. Hierdoor hebben wij al eerder de vaststelling van het bestemmingsplan moeten doorschuiven naar september 2019.

Nadere uitwerking zorgwoningen

In de zomermaanden zijn wij vervolgens positief verrast door de grote interesse voor de geplande zorgwoningen. Deze reacties geven ons een nog beter inzicht in de wensen van de toekomstige bewoners. Over hoe we deze wensen kunnen meenemen in de plannen van Rendiz en Zorg&Co is inmiddels overleg gevoerd. Ook hiervoor hebben we extra tijd nodig.

Behandeling in gemeenteraad

De behandeling van het bestemmingsplan In 't Riet vindt hierdoor plaats tijdens de raadsvergadering van 24 oktober 2019. Een aankondiging van de raadsvergadering treft u te zijner tijd aan op de Gemeentepagina in Weekblad de Geulbode, op www.meerssen.nl en in onze digitale nieuwsbrief.

Project In 't Riet

Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. Voor de inhoudelijke invulling van het project is Zorg & Co., een zorginstelling, verantwoordelijk.

In het voormalige schoolgebouw van basisschool In 't Riet komen acht zorgappartementen, twee logeerkamers en een woonkamer voor ouderen met dementie. Dit is 24-uurs zorg in een besloten omgeving. Er komt een horecavoorziening met terras aan de parkzijde. In deze voorziening komen mensen met een arbeidsbeperking te werken, waardoor invulling wordt gegeven aan de Participatiewet. In het voormalige schoolgebouw komen bovendien maatschappelijke ruimtes voor de heemkundevereniging, bejaardenvereniging, andere verenigingen en/of particulieren, een dagbestedingsruimte en kookstudio.

Op het terrein tussen het schoolgebouw en de Kleiaove komen 18 woonunits voor echtparen en alleenstaanden met een zorgindicatie, mensen met een GGZ indicatie, jongeren met zorgondersteuningsvraag en noodopvang. Het gebouw van de Kleiaove zal gebruikt worden door o.a. Scouting Geulle en andere verenigingen / organisaties. Voor de gymzaal wordt nog een hoofdgebruiker gezocht  voor bijvoorbeeld trainingen, fysio, etc.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

- Presentatie informatiebijeenkomst

www.rendiz.nl