Gemeente Meerssen | maastrichterlaan

Artikel Aanpassen inrichting Maastrichterlaan

De afgelopen tijd zorgde de gemeente Meerssen ervoor dat bij reconstructies buurten of straten ook meteen ingericht werden als 30 km/u gebieden, fietspaden werden aangepast en verkeersonveilige situaties werden verbeterd. Dit heeft ook bijgedragen aan een verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel in onze gemeente. Zo hebben we ook gekeken naar het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Maastrichterlaan in Bunde. Adviesbureau Kragten heeft een voorlopig ontwerp gemaakt. RHDHV is momenteel bezig om dit ontwerp verder uit te werken en de riolering in te passen.

Uitgangspunten ontwerp

In dit ontwerp trekken we de infrastructurele maatregelen van de Pletsstraat door naar de Maastrichterlaan. Bij het maken van het ontwerp is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • De Maastrichterlaan wordt 30 km-zone.
  • Het begin/einde van deze 30 km-zone ligt ter hoogte van de Meerstraat.
  • De gelijkwaardige kruispunten worden voorzien van blokmarkeringen.
  • Het wegbeeld wordt vergelijkbaar met de Pletsstraat.
  • Er komen fietsstroken met een breedte van 1.80 meter.

U kunt hier de ontwerpen downloaden:

Ontwerp 1
Ontwerp 2
Ontwerp 3
Ontwerp 4

Zijn deze pdf's voor u niet leesbaar? U kunt een papieren exemplaar van het ontwerp op afspraak inzien in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen. Bel telefoonnummer 14 043. Wij helpen u graag verder.

Groen

Groen en biodiversiteit vinden wij een belangrijk onderdeel binnen de openbare ruimte.
Vandaar ook dat wij hier een apart groenplan voor hebben laten opstellen.
Het groenplan is te downloaden via onderstaande link.

Groenplan

Verlichting

Tijdens de bewonersavond zijn er meerdere vragen gekomen over de verlichting, onder andere in relatie tot de oversteekplaatsen. Wij als Gemeente Meerssen hebben een gespecialiseerd bureau hiervoor ingehuurd. Dit bureau heeft een verlichtingsplan opgesteld waarbij rekening is gehouden met de vigerende normen en eisen. Het verlichtingsplan is via onderstaande link te downloaden.

Verlichtingsplan

Tijdelijke maatregelen

Aangezien de uitvoering nog even op zich laat wachten, waren er tijdelijke maatregelen genomen in de vorm van 'Smiley Displays'. Deze laten weggebruiker zien of hun snelheid goed of te hoog is. De 'Smiley Displays' worden in november/december 2023 terug gehangen.

Stand van zaken

Tijdens het proces is gebleken dat er ook werkzaamheden aan de riolering moeten plaatsvinden (nieuwe regenwaterriolen). De rioolberekeningen zijn afgerond. Op 11 juli heeft een informatieavond plaatsgevonden om de tekeningen te bespreken met de omgeving. Een verslag van deze bewonersavond is via onderstaande link te downloaden. Momenteel is RHDHV bezig met het opstellen van het bestek en de definitieve tekeningen. Wanneer dit gereed is kan de aanbesteding worden opgestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in Q3/Q4 van 2024 starten in de uitvoering.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043 of e-mail: info@meerssen.nl en vragen naar Rens Wijnands.