Artikel Regelen & aanvragen

Gemeentelijke producten & diensten

Via de Gemeentewinkel op deze website kunt u informatie over onze diensten & producten raadplegen. Bij veel producten & diensten kunt u een aanvraagformulier downloaden (pdf). Nadat u het uitgeprinte formulier volledig heeft ingevuld, dient u dit van uw handtekening te voorzien en naar de gemeente terug te sturen. Wij kunnen alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen in behandeling nemen. Online aanvragen is nog niet mogelijk.

Button Diensten & Producten

In de loop van 2017 starten wij met elektronische dienstverlening. Een aantal diensten & producten kunt u dan online aanvragen en betalen. Het aanbod wordt gaandeweg uitgebreid. Op termijn streven wij naar fullservice dienstverlening via internet.

Loket Burgerzaken

Producten & diensten van het loket Burgerzaken (paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, uittreksels etc.) zijn uitsluitend op afspraak verkrijgbaar. U kunt een afspraak maken via deze website.

Sociaal Team

Bent u zoek naar informatie, advies of heef u vragen of zorgen over het (gedrag) van uw kind? Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij de gevolgen van het ouder worden, een beperking, een chronische ziekte of psychische problemen? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Sociaal Team

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bent u op zoek naar werk? Wilt u werken, maar kunt u (nog) niet werken? Heeft u bijzondere kosten? Wilt u inburgeren? Dan bent u bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (voorheen: Pentasz) aan het juiste adres.

Gemeentelijke belastingen

Heeft u vragen op het gebied van gemeentelijke belastingen? Dan kunt u contact opnemen met BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg).  

Ondernemersloket

Heeft u vragen op het gebied van bedrijvigheid / ondernemen in de gemeente Meerssen? Raadpleeg dan het overzicht van producten & diensten in onze Gemeentewinkel. Of ga voor informatie naar het Ondernemersloket op deze website.  

Wet- en regelgeving raadplegen

Via de Regelingenbank kunt u wetten en regelgeving inzien van Rijk, provincie en gemeente. Bij de gemeente gaat het om twee soorten regelingen: verordeningen en beleidsregels. Verordeningen worden opgesteld door het college van b&w en vastgesteld door de gemeenteraad. Verordeningen bevatten rechten en plichten die voor alle mensen in de gemeente gelden. Een verordening kan nader worden uitgewerkt in beleidsregels. U vindt de Regelingenbank op www.overheid.nl. Regelingen worden bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl.   

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie. 

 

Regelen & aanvragen