Gemeente Meerssen | bezwaar & beroep

Artikel Subsidies - Bezwaar & Beroep

U ontvangt uiterlijk 13 weken nadat de aanvraagtermijn is verstreken een beschikking.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend gemaakt is een bezwaarschrift indienen ter attentie van:

het College van burgemeester en wethouders Gemeente Meerssen
Postbus 90, 6230 AB Meerssen

Bij verzending per post is een bezwaarschrift op tijd ingediend als:

  • u het voor het einde van de bezwaartermijn post; en
  • de gemeente uw bezwaarschrift niet later dan één week na afloop van die termijn ontvangt.

Wilt u ervoor zorgen dat het bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens bevat:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • argumenten voor het bezwaar;
  • uw handtekening.

Voorlopige voorziening en/of schorsing besluit

Naast het bezwaarschrift kunt u bij de Rechtbank Limburg een voorlopige voorziening en/of schorsing van het besluit aanvragen. Hiermee zou u mogelijk nadelige gevolgen van het besluit kunnen voorkomen, in afwachting van de beslissing op het bezwaarschrift. Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kunt u het verzoek indienen bij de:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
sector Bestuursrecht
Postbus 950, 6040 AZ Roermond