Gemeente Meerssen | nevenfuncties

Artikel Nevenfuncties College van B&W

Onderstaand treft u de nevenfuncties aan van het college van Burgemeester & Wethouders. 

Nevenfuncties burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz

Ambtsgebonden 

 • Voorzitter van het Kwartier maken overleg gremium fusie ambulancezorg Limburg Noord- en Zuid 
  Bezoldigd: nee
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
  Bezoldigd: nee
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Limburg (politie) 
  Bezoldigd: nee
 • Voorzitter Algemeen/Dagelijks Bestuur GGD Zuid-Limburg 
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend voorzitter Stuurgroep RIEC 
  Bezoldigd: nee
 • Voorzitter Euregionaal RIEC (België, Duitsland Nederland)
  Bezoldigd: nee
 • Lid Stuurgroep Integriteit Provincie Limburg 
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijk Regeling GGD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee

Niet ambtsgebonden 

 • Bestuurslid Stichting MECENAS Parkstad Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Lid Raad van Commissarissen WML 
  Bezoldigd: ja
 • Lid Raad van Toezicht Movare.
  Bezoldigd: ja

Nevenfuncties wethouder Bjorn Molling

Amtsgebonden

 • Lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
  Bezoldigd: nee

Niet ambtsgebonden

 • Lid/Awd Prins CV de Aanhawwersj Meersje
  Bezoldigd: nee 
 • Commissielid Meersjens Vastelaoves Leedjeskonkoer
  Bezoldigd: nee

Nevenfuncties wethouder Inge Smeets

Ambtsgebonden

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg 
  Bezoldigd: nee
 • Lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz 
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
  Bezoldigd: nee
 • Lid bestuurlijke commissie Zorg en Veiligheid
  Bezoldigd: nee

Nevenfuncties wethouder Vanessa de Rond

Ambtsgebonden

 • Lid Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas 
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz
  Bezoldigd: nee
 • Lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee

Nevenfuncties wethouder Louk Bongarts

Ambstgebonden

 • Plaatsvervangend lid Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee

Niet ambtsgebonden

 • Voorzitter Openluchttheater Valkenburg
  Bezoldigd: nee