Gemeente Meerssen | Nevenfuncties College van B&W

Artikel Nevenfuncties College van B&W

Onderstaand treft u de nevenfuncties aan van het college van burgemeester en wethouders. 

Nevenfuncties burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz

Ambtsgebonden 

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Limburg (politie)
  Bezoldigd: nee
 • Voorzitter Algemeen/Dagelijks Bestuur GGD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend voorzitter Stuurgroep RIEC
  Bezoldigd: nee
 • Voorzitter Euregionaal RIEC (België, Duitsland Nederland)
  Bezoldigd: nee
 • Lid Stuurgroep Integriteit Provincie Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur BsGW
  Bezoldigd: nee
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Ambulancezorg
  Bezoldigd: nee

Niet ambtsgebonden 

 • Bestuurslid Stichting MECENAS Parkstad Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Lid Raad van Commissarissen WML 
  Bezoldigd: ja

Nevenfuncties wethouder Gerard IJff

Ambtsgebonden 

 • Lid Bestuur Milieuparken Geul & Maas
  Bezoldigd: n
  ee
 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz
  Bezoldigd: nee
 • Lid Algemeen Bestuur RUD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur BsGW
  Bezoldigd: nee

Niet ambtsgebonden 

 • Voorzitter BIZ Binnenstad Roermond
  Bezoldigd: nee (vrijwilligers-/onkostenvergoeding)
 • Voorzitter Speeltuinwerk Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Voorzitter Programma Bepalend Orgaan ML5
  Bezoldigd: nee
 • Eigenaar Gerard IJff Bestuurlijke Advisering
  Bezoldigd: ja
 • Verhuur zomerhuisje
  Bezoldigd: ja

Nevenfuncties wethouder Wim Kemp

Ambtsgebonden 

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Bestuur Milieuparken Geul en Maas
  Bezoldigd: nee
 • Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz
  Bezoldigd: nee
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur RUD Zuid-Limburg
  Bezoldigd: nee

Niet ambtsgebonden 

 • Voorzitter stichting Vrienden van het Nationaal linde monument
  Bezoldigd: nee
 • Adviseur Stichting Nationaal Indië monument
  Bezoldigd: nee
 • Lid Maatschappelijke Klankbordgroep Indië-onderzoek
  Bezoldigd: nee
 • Secretaris Kerkbestuur Pastorale Eenheid Kapel in 't Zand — Roermond
  Bezoldigd: nee
 • Secretaris Stichting Reuzenoptocht Roermond
  Bezoldigd: nee
 • Lid Bestuur cultuur- en dialectvereniging "Veldeke Krink Remunj"
  Bezoldigd: nee
 • Lid Bestuur van de Stichting Vrienden van Laurentius
  Bezoldigd: nee
 • Scheidsrechtercoördinator SVC2000
  Bezoldigd: nee
 • Lid Sanctiecommissie SVC2000
  Bezoldigd: nee
 • Beschermheer van schutterij St. Urbanus in Maasniel
  Bezoldigd: nee
 • Ambassadeur Noormannenschouwspel
  Bezoldigd: nee
 • Lid Comité van Aanbeveling Herdenking Louis Raemaekers
  Bezoldigd: nee
 • Ondersteuning Stichting Sterrenberg
  Bezoldigd: nee
 • Lid CV de Katers
  Bezoldigd: nee
 • Zanggroep Op Good Gelök en diverse koren
  Bezoldigd: nee

Nevenfuncties wethouder Peter Hovens

Ambtsgebonden 

 • Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz
  Bezoldigd: nee
 • Lid Algemeen Bestuurd BsGW
  Bezoldigd: nee

Niet ambtsgebonden 

 • Directeur Bestuurskundig Adviesbureau Peter Hovens
  Bezoldigd: ja
 • Vennoot VOF Sterk Leren Academy
  Bezoldigd: ja
 • Lid Coöperatie Samenwereld i.o.
  Bezoldigd: ja
 • Vertrouwenspersoon FC Geleen Zuid
  Bezoldigd: nee
 • Penningmeester Federal Alliance of European Federalists
  Bezoldigd: nee
 • Penningmeester Stichting Federalism for Peace Foundation
  Bezoldigd: nee
 • Secretaris Buurtvereniging St. Jozefput Leeuwen
  Bezoldigd: nee