Gemeente Meerssen | sint Josephstraat – Proost de Beaufortstraat (Blauwe Loper Fase II)

Artikel Herinrichting Sint Josephstraat – Proost de Beaufortstraat (Blauwe Loper Fase II)

Klimaatverandering stelt ons voor steeds grotere uitdagingen. Droogte en wateroverlast komen steeds vaker voor. Ook de gemeente Meerssen heeft diverse malen te maken gehad met ernstige wateroverlast. Onze gemeente is dan ook een van de pilotgemeenten in het programma Water in Balans van Waterschap Limburg. Vanuit de gemeente zijn we in dit kader met name bezig met het scheiden van het regenwater van het vuilwaterriool om wateroverlast zo veel mogelijk te beperken.

Blauwe Loper

Als we regenwater scheiden van het vuilwater leggen we hiervoor een apart regenwaterriool aan. Het regenwater uit dit aparte riool moet echter ook weer worden afgevoerd naar een beek of rivier. Om het vervoeren van het regenwater naar de Geul in goede banen te leiden, leggen we de zogenaamde 'Blauwe Loper' aan. Deze Blauwe Loper is de transportleiding voor regenwater richting de Geul. Het project Blauwe Loper binnen Meerssen bestaat uit twee fasen:

  • Fase 1 is momenteel in uitvoering. Dit betreft de Pastoor Dominicus Hexstraat en de Hoogveldweg
  • Fase 2 betreft de Sint Josephstraat en de Proost de Beaufortstraat.

Op deze projectpagina leest u meer over Fase 2. 

Blauwe loper fase II
Herinrichting Sint Josephstraat – Proost de Beaufortstraat 

Om het regenwater uiteindelijk in de Geul te laten stromen, leggen we het tweede gedeelte van de Blauwe Loper aan via de Sint Josephstraat en de Proost de Beaufortstraat. We vangen het water voordat het in de Geul verdwijnt op in een buffer. Deze leggen we aan op het terrein van de voormalige Gerberga Mavo. Zie onderstaande afbeelding voor het projectgebied.

Blauwe loper gebied

1e Bewonersavond

Op woensdag 30 augustus organiseerden we een informatieavond. Tijdens deze avond ontvingen we allerlei ideeën en suggesties voor het inrichten van de straten. Het verslag en de presentatie van deze avond vind je hieronder:

Stand van zaken

Op woensdag 15 november organiseerden we een 2e informatieavond. Tijdens deze avond hebben wij de voorlopige ontwerpen gepresenteerd en hebben bewoners de mogelijkheid gehad om hier ideeën en suggesties voor aan te dragen. De bewonersbrief, ontwerpen en de presentatie van deze avond vind je hieronder. Momenteel is Cleverland bezig met het opstellen van het bestek en de definitieve tekeningen. Wanneer dit gereed is kan de aanbesteding worden opgestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in Q3/Q4 van 2024 starten in de uitvoering.

 Update 8 februari 2024: 

 

Vragen?

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel 14 043 en vraag naar Rens Wijnands. E-mail info@meerssen.nl