Gemeente Meerssen | dementievriendelijke gemeente

Artikel Wat is een dementievriendelijke gemeente?

vergeetmenietje

Op dit moment leven in de gemeente Meerssen ruim 400 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren verdubbelen. Dementie heeft gevolgen voor het leven van de dementerende, maar ook voor de omgeving. En dat zijn wij allemaal. 

In een dementievriendelijke gemeente:

  • kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving.
  • maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen Omgaan met dementie.

Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.

De gemeente Meerssen organiseerde in 2019 het mini-symposium Dementievriendelijke gemeente. In 2020 hebben drie groepen studenten van de opleiding ergotherapie aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen onderzoek gedaan in Meerssen naar dementie. In co-creatie met de Adviesraad Sociaal Domein Meerssen is vervolgens het actieplan om toe te groeien naar een dementievriendelijk Meerssen opgesteld. De uitvoering van dit actieplan is op dit moment in voorbereiding om de eerste stappen naar dementie vriendelijk Meerssen te kunnen zetten.