Gemeente Meerssen | omgevingswet

Artikel Omgevingswet

Initiatiefnemers van projecten en activiteiten hebben vaak te maken met  tientallen wetten en honderden regels. Het Rijk heeft daarom een nieuwe Omgevingswet in voorbereiding. Onder de nieuwe Omgevingswet kunt u straks volstaan met één procedure, één loket en één aanvraag met minder onderzoekslasten. Het omgevingsrecht wordt transparanter, eenvoudiger, sneller én goedkoper. De wet treedt waarschijnlijk in 2021 in werking.

Samenvoeging meerdere beleidsplannen tot één plan

Voor Rijk en Provincies betekent de nieuwe Omgevingswet dat ze diverse strategische plannen moeten samenvoegen tot één nieuwe Omgevingsvisie. Gemeenten mogen dat zelf beslissen. Omdat het gemeentelijke Structuurplan (1986) aan herziening toe is, heeft het gemeentebestuur besloten twee vliegen in een klap te slaan en het geldende structuurplan te vervangen door een nieuwe Omgevingsvisie. In deze visie worden gemeentelijke structuurvisie, waterplan, milieubeleidsplan, verkeer- en vervoerplan en natuurbeleidsplan samengevoegd.

U heeft al op diverse manieren kunnen meedenken

Inmiddels zijn diverse stappen gezet. U heeft kunnen meedenken over de toekomstige 'invulling' van onze gemeente in ruimtelijke, sociale en economische zin. Dat kon via een speciale website, facebookpagina en tijdens een meedenkbijeenkomst.

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt?
Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie.