Gemeente Meerssen | inkomen en inkomensondersteuning

Artikel Inkomen en inkomensondersteuning


Op deze pagina vindt u minimaregelingen voor inwoners met een smalle beurs. Klik op de link voor meer informatie.

Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Bijstand voor zelfstandigen aanvragen (Bbz)

Bijstandsuitkering aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen

Collectieve zorgverzekering

Gratis fiKks-app

Hulp bij schulden

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Individuele studietoeslag aanvragen

Kredietbank

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Tegemoetkoming in de premie van een aanvullende zorgverzekering

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)

Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)