Gemeente Meerssen | burgemeester Thijssenlaan, woningbouw

Artikel Woningbouwlocatie Burgemeester Thijssenlaan Geulle

bouwterrein Burg. Thijssenlaan
Op 9 januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat projectontwikkelaar HVG Real Estate BV uit Roermond de kans krijgt om het stuk grond aan de Burgemeester Thijssenlaan in Geulle te kopen en er woningen te bouwen. De gemeente kon uit meerdere inschrijvers kiezen, die elk een woningbouwplan hadden gemaakt. Op 13 mei 2024 is de overeenkomst tussen beide partijen gesloten. 

Huur en koop

Het plan van de projectontwikkelaar omvat vijf patiowoningen (koop), negen huurappartementen en negen koopappartementen. Alle woningen zijn levensloopbestendig, dus geschikt voor zowel starters als senioren die top op hogere leeftijd zelfstandig willen wonen. Dit betekent onder meer dat de belangrijkste voorzieningen op de begane grond liggen, of met een lift bereikbaar zijn. 

Woonoppervlak 

De patiowoningen bestaan uit één bouwlaag met een compacte buitenruimte en zijn tussen 90 m² en 100 m². De appartementen komen te liggen in twee gebouwen van elk drie bouwlagen. De koopappartementen zijn tussen 85 m² en 100 m². De huurappartementen zijn tussen 60 m² en 80 m².

Huur- en koopprijzen (middensegment)

De gemiddelde verkoopprijs van de koopwoningen en –appartementen ligt naar verwachting rond het middensegment. Ook de huurprijzen zijn beoogd voor het middensegment. De exacte prijzen zijn nog niet bekend.

Verkeer en parkeren

Tussen de patiowoningen en de appartementen komt een nieuwe weg (Felix Ruttenstraat) met parkeervakken. Deze weg verbindt de Burgemeester Thijssenlaan met het Marktplein. De nieuwe bewoners kunnen naar verwachting ook gebruikmaken van de parkeerkelder onder het appartementencomplex van Wonen Meerssen.

Duurzaam bouwen, groen en water

Alle woningen worden energiezuinig en duurzaam gebouwd. Om de appartementen heen komt groen. Aan de zijkanten van de huizen worden natuurvriendelijke elementen toegevoegd. Infiltratiekratten zorgen voor de ondergrondse opvang en afvoer van hemelwater.

Planning

Het voorgestelde bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan. Om het plan te kunnen uitvoeren, heeft de projectontwikkelaar nog wel een omgevingsvergunning nodig. De projectontwikkelaar gaat naar verwachting binnenkort die omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. 

Thijssenlaan, Bouwplan burgemeester

Verkoop

Naar verwachting zal in de eerste helft van dit jaar de verkoop van start gaan. Als de verkoop voorspoedig verloopt, kan de projectontwikkelaar in de tweede helft van 2024 beginnen met de woningbouw. Als alles volgens plan verloopt, zijn de patiowoningen en huur- en koopappartementen in het tweede kwartaal van 2025 klaar voor bewoning.

In gesprek met de omgeving

Daarvoor is wel nodig dat de projectontwikkelaar eerst in gesprek gaat met de omwonenden. Wat vinden zij van de plannen? Hebben zij suggesties ter verbetering? Om de plannen met de omwonenen te kunnen bespreken, organiseert de projectontwikkelaar op 6 juni om 18:30 uur een informatiebijeenkomst in het Gaols Heukske in Geulle. Omwonenden ontvangen een uitnodiging hiervoor. Aanmelden is mogelijk tot 3 juni via e-mailadres info@hvgrealestate.nl

Belangstelling voor een woning?

Het gemeentebestuur hanteert als uitgangspunt dat inwoners van de gemeente Meerssen als eerste hun belangstelling voor een woning binnen dit project kenbaar kunnen maken. Geïnteresseerden kunnen zich melden door een mail te sturen naar info@hvgrealestate.nl. 
Aangezien de lokale betrokkenheid en het stimuleren van een hechte gemeenschap de kernwaarden zijn voor de ontwikkeling van dit plan, zullen inwoners van Geulle en gemeente Meerssen voorrang krijgen bij de aankoop van woningen in dit nieuwbouwproject.
De uitnodiging voor de bewonersavond komt ook in de gemeentelijke nieuwsbrief te staan. Je kunt je hier aanmelden voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Vragen?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonummer 14043, of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl. Onze medewerkers helpen je graag verder. 

Naar de projectpagina op de website van HVG Real Estate