Gemeente Meerssen | Nieuwbouw openbare daltonbasisschool De Bundeling

Artikel Nieuwbouw openbare daltonbasisschool De Bundeling

Het gebouw van openbare daltonbasisschool De Bundeling in Bunde voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Stichting kom Leren klopte daarom een tijd geleden bij de Gemeente Meerssen aan. Het gebouw moet hoognodig worden opgeknapt of vervangen door nieuwbouw. De gemeente is vanuit haar zorgplicht voor de huisvesting van scholen hiermee aan de slag gegaan. Afgelopen week kwam men tot een definitief voorstel. Het college van B&W en de betrokken partners gaan de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met nieuwbouw van De Bundeling op de huidige locatie.

Voortraject

De gemeente heeft met een extern gespecialiseerd bedrijf bekeken wat de mogelijkheden zijn voor De Bundeling. Hieruit kwamen uiteindelijke drie mogelijke scenario's: nieuwbouw aan de Kersenlaan, verbouwing van het huidige gebouw of nieuwbouw tussen de basisscholen De Bundeling en Franciscus in. Tijdens bewonersavonden in maart en mei zijn omwonenden meegenomen in deze scenario's. Omwonenden konden wensen aangeven die voor hun belangrijk zijn. De belangrijkste drie punten waren: verkeersoverlast, geluidsoverlast en wateroverlast. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met de betrokken partners Stichting Kom Leren, MIK&PIW Groep en INNOVO om te komen tot een definitief scenario.

Overeenstemming bereikt!

Het definitieve voorstel is nieuwbouw van de Bundeling op de bestaande locatie. De partners en het college van burgemeester en wethouders zullen dit dan ook voorleggen aan de gemeenteraad. Het raadsvoorstel wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 15 december aanstaande.

Hoe dan verder?

Als de gemeenteraad de bouwlocatie heeft vastgesteld, gaat de volgende fase van het project van start. We gaan een architect zoeken, er worden bouwtekeningen gemaakt en er moet tijdelijk onderdak worden gezocht voor de school tijdens de sloop- en nieuwbouwfase. Tijdens een bewonersbijeenkomst in het eerste kwartaal van komend jaar praten wij u graag bij over de voortgang van het project en is er uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen.

Informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Kunt u deze pdf-bestanden niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.