Gemeente Meerssen | Bibliotheek Meerssen opent TaalRijk bij peuteropvang Olleke bolleke in Rothem tijdens Nationale Voorleesdagen

Nieuwsbericht Bibliotheek Meerssen opent TaalRijk bij peuteropvang Olleke bolleke in Rothem tijdens Nationale Voorleesdagen

Gepubliceerd op: 01 februari 2023 08:45

TaalRijk2
Op donderdag 26 januari opende Bibliotheek Meerssen een TaalRijk bij peuteropvang Olleke Bolleke in Rothem. Een TaalRijk is een mooie leesplek in de peuteropvang. Hier kun je (voor)lezen, samen praten en een verhaal spelen. Zo worden kinderen beter in taal. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz las tijdens dit feestelijk moment voor aan de peuters en hun ouders.

Wat is TaalRijk?

Eind 2019 verleenden de Gemeente Meerssen en de provincie Limburg subsidie voor het project TaalRijk. TaalRijk wordt vormgegeven door Bibliotheek Meerssen in samenwerking met de peuteropvangcentra en kinderopvang in groot Meerssen. TaalRijk is zowel een aantrekkelijke herkenbare plek met boeken, als een stimulerende omgeving waarin ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen samen met taal bezig kunnen zijn. De pedagogisch medewerkers zijn de afgelopen tijd getraind in interactief voorlezen en ouders worden uitgenodigd om mee te doen. Interactief voorlezen draagt bij aan het leesplezier en een positieve leeshouding van kinderen. Een belangrijk basis voor de ontwikkeling van de eigen leesvaardigheid.

Voorlezen geeft energie

De Gemeente Meerssen is blij met deze samenwerking. Nadat burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz na de opening had voorgelezen uit het boek 'Kom, we gaan een boek lezen!', barstte ze van energie: 'Voorlezen aan peuters is de benzine voor de rest van de dag, een feestje voor de voorlezer en het kind.' Ook pedagogisch medewerkster Bianca Fredrix van Olleke Bolleke is blij met het Taalrijk: 'Hier kunnen we samen wegdromen met de mooiste voorleesverhalen'.

'Lezen is leuk, samen lezen is leuker'

Dit sluit nauw aan bij het motto van Voorleesconsulente Petra Ampts van Bibliotheek Meerssen: 'Lezen is leuk, samen lezen is leuker!' Petra bezoekt wekelijks de peuteropvangcentra en kinderopvang in gemeente Meerssen. Zij leest hier interactief voor en verrijkt het lezen met o.a. materialen. Ook voorziet ze pedagogisch medewerkers en ouders van suggesties en ideeën over samen lezen. Projectleider Ilona van Reijen van Bibliotheek Meerssen: 'Het was een mooie, feestelijke opening, waarvan er op korte termijn nog zullen volgen op de andere locaties in Meerssen. We hopen dat ouders, pedagogisch medewerkers en kinderen vele mooie voorleesmomenten mogen beleven in het gezellige TaalRijk.' Het voorleesfeest werd afgesloten met een mooie goodybag voor alle kinderen, beschikbaar gesteld door Bibliotheek Meerssen.