Gemeente Meerssen | Werkzaamheden Pletsstraat in Bunde

Nieuwsbericht Werkzaamheden Pletsstraat in Bunde

Gepubliceerd op: 06 november 2019 15:10

Werk in uitvoering
Voor de reconstructie van de Pletsstraat moeten er kabels en leidingen worden verlegd. Om de exacte ligging van deze kabels en leidingen in beeld te brengen en om te bepalen waar ruimte is om ze naartoe te verleggen, gaat aannemersbedrijf BLM op diverse locaties in de Pletsstraat proefsleuven graven. Proefsleuven zijn smalle, langwerpige sleuven van maximaal anderhalve meter diep, 30 cm breed en een variabele lengte.

De werkzaamheden

De werkzaamheden worden donderdag 7 november en vrijdag 8 november uitgevoerd. De proefsleuven worden op verschillende plaatsen gegraven ter plaatse van trottoirs en de rijweg. 

Verkeershinder

De gemeente en aannemer BLM doen er zoveel mogelijk aan om de verkeershinder te beperken.