Gemeente Meerssen | Overzicht (kwel)sloten en duikers

Artikel Overzicht (kwel)sloten en duikers

Na het hoogwater van de zomer 2021 bleek dat het overzicht van de duikers en slootjes binnen het getroffen watersnoodgebied niet compleet was. De gemeente heeft daarom samen met het Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat een inventarisatie gemaakt. Het resultaat hiervan is te vinden op onderstaande kaart . 

Deze kaart laat de situatie van het beheer van de (kwel)sloten en duikers in begin 2022 zien. Het gaat om een deel van de gemeente Meerssen. Voor de duidelijkheid: de duikers zijn met een stippellijn aangegeven. U ziet zo bij welke organisatie u terecht kunt met vragen over een specifieke locatie. Incidenteel kan dit afwijken, als dat het geval is dan krijgt u hierover informatie van de betreffende organisatie.

Bekijk hier de complete kaart.
De nummers op de kaart zijn meetpunten. 

Kunt u dit pdf-bestand niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder!