Gemeente Meerssen | Subsidieregeling afkoppelen regenwater

Artikel Subsidieregeling afkoppelen hemelwater

Door het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, maar ook hitte en droogte nemen toe. De impact op de omgeving hiervan is duidelijk merkbaar. We zien bij extreme neerslag veel water op straat en soms zorgt dit ook voor wateroverlast in woningen. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak (bijvoorbeeld betegelde en beklinkerde tuinen) stroomt veel water direct af naar het riool. Bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheid water niet verwerken. Om het riool te ontlasten en zo wateroverlast te beperken, stelde de gemeenteraad onlangs een nieuwe stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater vast.

Afkoppelen

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken af te koppelen. Het regenwater dat nu rondom uw huis valt, komt veelal in het riool terecht. De voordelen van het afkoppelen van regenwater zijn dat de neerslag die op uw perceel valt niet meer in het riool terechtkomt. Zo zorgen we er samen voor dat het riool bij hevige buien niet overbelast raakt en wateroverlast beperkt wordt. Niet alleen bij uzelf, maar ook elders in de buurt of wijk.

Doordat u het regenwater op eigen terrein houdt, levert u ook een bijdrage aan het tegen gaan van verdroging. Daarbij verbetert u de oppervlaktewaterkwaliteit, omdat minder rioolwater overstort op het oppervlaktewater (beken, etc.). Er gaat minder schoon water naar de zuiveringsinstallatie (rioolwaterzuivering), omdat dit op eigen terrein wordt gehouden.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater (afvoer van toilet, wasbak etc). Dit doet u door de verharde oppervlakken van uw perceel niet meer af te voeren naar het riool, maar door het regenwater vast te houden op uw eigen terrein. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt (denk bijvoorbeeld aan een regenton) of in de bodem worden geïnfiltreerd (denk bijvoorbeeld aan een oprit met grind of grasbetontegels). Zo wordt de riolering minder belast en is er meer capaciteit in het riool beschikbaar om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen.

Enkele voorbeelden om regenwater af te koppelen:

  • Aanleggen van een grindterras;
  • Realiseren van een gazon;
  • Plaatsen van een regenton of regenwaterzuil met overloop naar de tuin;
  • Realiseren van een sedumdak (groendak);
  • Aanleggen van een regenwatervijver.

Meer voorbeelden van het afkoppelen van hemelwater vindt u op www.waterklaar.nl.

Op = op

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Wees er dan op tijd bij. De regeling loopt tot uiterlijk 31 december 2023 en zolang er budget beschikbaar is. Hierbij geldt: op = op! Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als de subsidiepot leeg is, stopt de regeling. U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden.

Het formulier is een pdf-bestand. Kunt u dit bestand niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Zij helpen u graag verder en kunnen u een papieren exemplaar toesturen. 

Waar ter inzage

De regeling is officieel bekendgemaakt op www.overheid.nl op 16 februari 2022. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Meer informatie

Bij vragen kunt u bellen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. 

Kijk voor meer informatie ook eens op www.waterklaar.nl.