Gemeente Meerssen | Tips en adviezen bij wateroverlast

Artikel Tips & adviezen wateroverlast

Wateroverlast
Zware neerslag op komst? Woont u in een risicogebied? Op deze pagina vindt u tips & adviezen wat te doen tegen wateroverlast. Onderaan deze pagina vindt u waar u terecht kunt voor meer informatie & hulp. 
Kijk ook op www.wachtnietopwater.nl voor meer informatie.

Zandzakken

Gebruik zandzakken om deuren, garagepoorten e.d. te barricaderen.Heeft u geen zandzakken thuis? Gebruik dan zakken tuinaarde, vuilniszakken met aarde etc. Zolang de voorraad strekt, zijn gratis zandzakken verkrijgbaar bij de gemeente. Bel eerst met het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon 14 043 of er nog zandzakken zijn. U kunt de zandzakken vervolgens op afspraak afhalen (en zelf ter plekke met zand vullen) bij Openbare Werken, Tunnelweg 1-3 in Meerssen.

Straatputten

Trek de roosters open van straatputten langs de weg (kolken). Bui voorbij? Vergeet niet om de roosters weer te sluiten. Ziet u dat een het rooster van een straatput verstopt is met bladresten? Maak deze vrij.

Auto

Verplaats uw auto tijdig naar een hogergelegen plek. Rijd niet door ondergelopen straten.De golven die u veroorzaakt, kunnen extra wateroverlast en schade veroorzaken. Ook aan uw auto kan schade ontstaan.

Wegafzettingen

Verplaats geen wegafzettingen. Weggebruikers die na u komen, zien dan niet dat een straat is afgezet. Voorkomen gevaar en hinder.

Ondergelopen straten

Blijf uit ondergelopen straten. Ga er niet lopen, fietsen, autorijden. Putdeksels kunnen van putten drijven. Door het (modder) water kunt u niet zien of ergens een put openligt. Voorkom dat u in een rioolput stapt of valt. Laat kinderen niet in een ondergelopen straat spelen. Water dat uit de putten naar boven komt, is (sterk) verdund rioolwater.

Wie moet ik bellen???


Wateroverlast in de openbare ruimte melden
Wilt u een melding doorgeven over wateroverlast in de openbare ruimte? 
Omgevallen bomen, afgebroken takken, ondergelopen straten, modder en dergelijke?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon 14 043.
Buiten kantooruren kunt u dit nummer in dringende gevallen ook bellen.
U krijgt dan een bandje. Kies optie 3. U wordt dan doorgeschakeld naar de Meldcentrale.  

Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl

Als er veel meldingen zijn, is het mogelijk dat u langer moet wachten.
Hiervoor vragen wij uw begrip. We proberen u zo spoedig mogelijk te woord te staan.

Wateroverlast particuliere woningen en eigendommen
U kunt de brandweer bellen. Echter: de brandweer concentreert zich in eerste instantie op de veiligheid (bijv. omgevallen bomen op straat, vrijliggende elektriciteit). Het kan dus zijn dat de brandweer u niet of niet onmiddellijk kan komen helpen.
Bel alleen bij acute spoed / gevaar 1-1-2. Daar redt u levens mee.
Overige gevallen: bel 0900-0904 (wel brandweer, geen spoed)

Wie moet ik bellen bij Wateroverlast

Schade aan uw eigendom?

Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Kijk ook op www.wachtnietopwater.nl

Of download hier de folder van Waterschap Limburg 'Wateroverlast in uw woning? Zorg voor droge voeten! 17 maatregelen om schade door wateroverlast in uw eigen woning te beperken'