Gemeente Meerssen | Opwaarderen beplanting rotondes

Nieuwsbericht Opwaarderen beplanting rotondes

Gepubliceerd op: 08 november 2023 11:10

impressie rotonde opwaardering
Misschien heb je het al gezien: op de rotondes van de Fregatweg, Klinkenberg en Herkenberg-Houthemerweg worden op dit moment gewerkt aan het vervangen en opwaarderen van de beplanting. We doen dit vanuit de gedachte 'meer biodiversiteit en vergroenen van de leefomgeving'. In dit artikel lees je hier meer over.

Groenbeleidsplan

De visie 'meer biodiversiteit en vergroenen van de leefomgeving' maakt onderdeel uit van het in juni 2023 vastgestelde Groenbeleidsplan. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het beleidsplan ook geld vrij gemaakt voor het uitvoeren van 'groen'projecten. Eén van die projecten is het vergroenen van de entrees van de gemeente Meerssen door het vervangen en opwaarderen van de beplanting.

Biodiversiteit

In het in juni 2023 vastgestelde groenbeleidsplan is één van de speerpunten 'het vergroten van de biodiversiteit'. Daarom hebben we gekeken naar beplanting die hier invulling aan geeft. Om de beplanting een goede kans te geven, wordt ook de grond vervangen en geoptimaliseerd. De bestaande beplanting was daarnaast vanwege de steeds extremere weersomstandigheden niet meer goed te onderhouden.

Dat wordt genieten

Wat ga je buiten zien? De rotondes worden dit najaar aangeplant met vaste planten die tijdens verschillende maanden van het jaar bloeien. Op de Fregatweg wordt een mengsel van kruidachtige planten ingezaaid en op de Herkenberg zijn daarnaast ook bollen in het gazon geplant. Wij hopen dat komende zomer iedereen kan genieten van deze bloeiende rotondes en kijken uit naar nog meer vergroeningsprojecten in onze openbare ruimte.

Foto: impressie van een rotonde met beplanting