Gemeente Meerssen | Nieuwe Toekomstvisie 2035

Nieuwsbericht Nieuwe Toekomstvisie 2035

Gepubliceerd op: 26 mei 2023 12:35

Toekomstvisie
Woon je in Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem of Ulestraten?

De wereld verandert voortdurend. Door samen vooruit te kijken, kunnen we beter plannen maken voor de toekomst. De gemeenteraad heeft daarom op 25 mei 2023 besloten dat we samen een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente Meerssen gaan opstellen. Omdat de meeste plannen van de gemeente meteen ook gevolgen hebben voor onze leefomgeving wordt gelijktijdig een omgevingsvisie opgesteld. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad beide visies in 2024 kan vaststellen.

Gemeente Meerssen: dat zijn we samen!

Hoe denk jij dat het leven in onze gemeente er in 2035 zou moeten uitzien? Wat is voor jou de ideale manier van wonen, werken, zorgen en ontspannen? Wat is voor jou de fijnste manier om met de gemeente en met elkaar samen te werken? Hoe past dat allemaal binnen de ruimte die we binnen onze gemeente ter beschikking hebben? Hoe willen we dat onze gemeente er in 2035 uitziet?

Het meedenkproces start in het najaar

Bij de totstandkoming van beide visies heeft de gemeenteraad een prominente rol. Het meedenkproces wordt uitgevoerd door het college van B&W, dat zich daarbij laat ondersteunen door een adviesbureau. Wat dit betreft moet de keuze nog worden bepaald.

Uitnodiging volgt

In het najaar volgt meer informatie en een uitnodiging om mee te denken.